Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu Sprawozdanie za kadencję 2005-2009 Poznań 2009 Hymn czerwonokrzyskiPobieranie 440.77 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar440.77 Kb.
  1   2   3   4   5Polski Czerwony Krzyż

Wielkopolski Zarząd Okręgowy

w Poznaniu

Sprawozdanie

za kadencję 2005-2009

Poznań 2009


Hymn czerwonokrzyski

Czerwony Krzyż to symbol jest miłości

On nie zna granic lądów ani mórz.
Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości

Vice L’Internationale Croix Rouge
Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości

Vice L’Internationale Croix Rouge


Pókiś jest młody i szczęśliwy

I uśmiech śle ci cały świat

Nie często myślisz o swym druhu

O tym, że czuwa wierny brat

Lecz gdy żywiołów przyjdą klęski

I wojny złe i głód i bój

Wówczas ci poda dłoń pomocną

Czerwony Krzyż przyjaciel twój

Czerwony Krzyż to symbol jest miłości

On nie zna granic lądów ani mórz.
Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości

Vice L’Internationale Croix Rouge
Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości

Vice L’Internationale Croix Rouge

Siedem Podstawowych Zasad

Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyżai Czerwonego Półksiężyca
Czerwony Krzyż kieruje się w swej działalności podstawowymi, fundamentalnymi zasadami, którymi są:

HUMANITARYZM


Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc zostały zrodzone z troski o niesienie pomocy poszkodowanym i rannym na polu bitwy bez jakiejkolwiek różnicy między nimi. Na gruncie krajowym i międzynarodowym podejmuje on starania w celu zapobiegania i łagodzenia cierpieniom ludzkim; chroni życie i zdrowie, zapewnia poszanowanie człowieka, przyczynia się do zrozumienia, przyjaźni, współpracy i trwałego pokoju między narodami.

BEZSTRONNOŚĆ


Bez czynienia jakichkolwiek różnic ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, płeć, przekonania i pozycję społeczną Ruch zajmuje się niesieniem pomocy cierpiącym i potrzebującym, kierując się ich potrzebami. W pierwszej kolejności pomaga w najbardziej naglących przypadkach.

NEUTRALNOŚĆ


Stowarzyszenie powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych i innych sporach natury politycznej, religijnej, rasowej i ideologicznej w celu zachowania powszechnego zaufania.

NIEZALEŻNOŚĆ


Ruch jest niezależny (od rządu kraju, w którym funkcjonuje). Stowarzyszenia krajowe służą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej, podlegają prawu obowiązującemu w ich państwach, korzystają z samodzielności i autonomii, w każdym czasie działają zgodnie z zasadami Ruchu.

DOBROWOLNOŚĆ


Czerwony Krzyż niesie pomoc dobrowolnie, bezinteresownie, nie kierując się chęcią osiągania jakichkolwiek korzyści. Członkowie Stowarzyszenia działają z własnej i nieprzymuszonej woli.

JEDNOŚĆ


W każdym kraju istnieje tylko jedno Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca (w krajach muzułmańskich); otwarte dla wszystkich i obejmujące swoją humanitarną działalnością cały kraj.

POWSZECHNOŚĆ


W Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki – nawzajem niosą sobie pomoc, a swoją działalnością obejmują cały świat.
Obchody jubileuszy w kadencji 2005-2009


2006


2008


20082009
Szanowni Państwo!
Okres czterech lat od Zjazdu Okręgowego w dniu 22.10.2005 r. minął bardzo szybko . Przyszedł czas na podsumowanie i przedstawienie sprawozdań za kolejną kadencje 2005 – 2009 .

Materiały, które Państwo otrzymaliście oprócz ogólnej charakterystyki i statystyki działalności, zgodnie z życzeniem delegatów z ostatniego Zjazdu Okręgowego zostały rozbudowane o szczegółowe informacje dotyczące działalności poszczególnych Zarządów Rejonowych. Daliśmy szanse wszystkim Zarządom wchodzących w strukturę WZO PCK w Poznaniu aby się zaprezentowały i podzieliły swoimi osiągnięciami za ostatnią kadencję. Bardzo nam przykro, ale z tej możliwości nie wszystkie Zarządy skorzystały. Czyżby nie miały się czym pochwalić? O tą ocenę poprosimy Państwa – delegatów wybranych na rejonowych konferencjach sprawozdawczo – wyborczych.

Mijająca kadencja nie była łatwa dla naszej Organizacji jak i dla naszego Zarządu. Mimo podejmowanych działań nie udało nam się zakończyć procesu porządkowania struktur organizacyjnych zgodnie z uchwałą nr 54/06 Zarządu Głównego PCK. Wiele Zarządów Rejonowych nie ma stałych źródeł finansowania a koszty bieżącej działalności pokrywane są ze środków finansowych wypracowanych w poprzednich latach albo są pokrywane przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.

Co dalej jak te pieniądze się skończą?

Nie wszystkie Zarządy Rejonowe przeprowadziły w terminie ustalonym przez Krajową Radę Reprezentantów konferencję sprawozdawczo – wyborczą, co dotychczas się nie zdarzyło.

Rok 2009 jest rokiem jubileuszu 90-lecia naszej Organizacji. W roku 2008 uroczyście obchodziliśmy 50 lat Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Może w tych jubileuszach jest siła Polskiego Czerwonego Krzyża?

Kończąc pragniemy wszystkim działaczom, wolontariuszom i pracownikom serdecznie podziękować za współpracę , za poświęcony czas i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów.
Członkowie

Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego

Polskiego Czerwonego Krzyża

w PoznaniuPoznań, 27 X 2009 r.

SKŁAD WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY REPREZENTANTÓW

W KADENCJI 2005-2009


1.

Wojciech Bachor

2.

Jarosław Cieszkiewicz

3.

Hanna Gajowiecka

4.

Emilia Jarczyńska

5.

Krystian Karbowy

6.

Wojciech Kicman

7.

Roman Klupieć

8.

Bogusław Kostyk

9.

Ewa Nowak

10.

Krzysztof Olbromski

11.

Wojciech Otto

12.

Włodzimierz Pilarczyk

13.

Wojciech Płonka

14.

Sylwia Pokrywczyńska

15.

Ewa Rędziniak

16.

Halina Sajewska

17.

Maria Stachowiak

18.

Wojciech Walenciak

19.

Sebasian Wyskocki

20.

Tadeusz Zajdler

21.

Artur Żłobiński


SKŁAD WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU OKRĘGOWEGO

W KADENCJI 2005-2009


   1. Krzysztof Olbromski Prezes

   2. Ewa Rędziniak Wice Prezes

   3. Hanna Gajowiecka Sekretarz

   4. Jarosław Cieszkiewicz członek Zarządu

   5. Roman Klupieć członek Zarządu

   6. Przemysław Idczak członek Zarządu

   7. Krystian Karbowy członek Zarządu

   8. Tadeusz Zajdler członek Zarządu

   9. Wojciech Bachor członek Zarządu

SKŁAD WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

W KADENCJI 2005 -2009 1. Krystyna Stoinska Przewodnicząca

 2. Marian Kaniewski Z-ca Przewodniczącej

 3. Marian Drzewiecki Sekretarz

 4. Kazimiera Łodyga członek

 5. Tadeusz Ermanowicz członek


WYKAZ ZARZĄDÓW REJONOWYCH PCK

DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE

WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PCK W POZNANIU

W KADENCJI 2005-2009   1. Poznań ul. Górna Wilda 99 AB

   2. Oborniki Wlkp. ul. Sądowa 5

   3. Gniezno ul Chrobrego 40/41

   4. Środa Wlkp. ul. Wiosny Ludów 3a

   5. Szamotuły ul. Św. Stanisława 8

   6. Września ul. Wojska Polskiego 1

   7. Nowy Tomyśl ul. Poznańska 1

   8. Konin ul. Staromorzysławska 1

   9. Koło ul. Toruńska 72

   10. Słupca Al. Tysiąclecia 5a

   11. Turek ul. 3 Maja 2

   12. Leszno ul. Mickiewicza 2

   13. Rawicz ul. Ignacego Buszy 5

   14. Kościan ul. Bernardyńska 5

   15. Gostyń ul. Kolejowa 7

   16. Piła Al. Wojska Polskiego 43

   17. Chodzież ul. Wł. Reymonta 12

   18. Złotów Al. Piasta 32

   19. Kalisz ul. Dobrzecka 2

   20. Ostrów Wlkp. ul. Wolności 20

   21. Krotoszyn ul. Kobylińska 10 a

   22. Jarocin ul. Poznańska 1a

   23. Wolsztyn ul. Poznańska 32


Działalność młodzieżowa

W 2006 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Młodzieży, w której skład weszło pięciu przedstawicieli Rejonowych Rad Młodzieżowych z terenu Województwa Wielkopolskiego

W okresie kadencji Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Poznaniu działała Wielkopolska Okręgowa Rada Młodzieżowa w składzie:

1. Jarosław Cieszkiewicz

2. Sebastian Wyskocki

3. Sylwia Pokrywczyńska

4. Paweł Nowacki

5. Hanna Kubiak

Na terenie Wielkopolski działa siedem Rejonowych Rad Młodzieżowych PCK, przy Zarządach Rejonowych PCK w: Poznaniu, Słupcy, Koninie, Kole, Wrześni, Kościanie, Ostrowie Wlkp.

Odbywają one posiedzenia robocze, na których opracowują programy i plany działania dla różnych struktur dziecięco-młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

W okresie kadencji WZO PCK Wielkopolska Rada Młodzieżowa PCK gównie realizowała przedsięwzięcia obejmujące:


 • Upowszechnienie międzynarodowego prawa humanitarnego

 • Szkolenia i pokazy z zakresu pierwszej pomocy

 • Tworzenie młodzieżowych grup liderskich PCK (SIM PCK, GPP PCK)

 • Organizacja wypoczynku letniego

Przedstawiciele Wielkopolskiej Rady Młodzieżowej podjęli inicjatywę zorganizowania w latach 2005-2009 szkoleniowo-wypoczynkowych obozów młodzieżowych w Słonnem k. Dubiecka. W obozie corocznie udział brało ok. 50 uczestników z terenu Wielkopolski. Program obozu obejmował, oprócz czynnego wypoczynku szkolenia Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, poznawanie zasad i idee działania ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Słonne 2006

Kończąca się kadencja Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu to okres rozwoju ruch młodzieżowego na terenie województwa wielkopolskiego.

Działalność młodzieżowa była realizowana przez wszystkie struktury, a więc szkolne koła Polskiego Czerwonego Krzyża, grupy liderskie działające przy Zarządach Rejonowych i Wielkopolskim Zarządzie Okręgowym PCK oraz Okręgowa Rada Młodzieżowa PCK.

Współpraca między biurem Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego a wolontariatem układa się na zasadach partnerskich, właściwie i i bezkonfliktowo, co należy uznać za jeden z podstawowych powodów dobrej kondycji działającego na naszym terenie ruchu młodzieżowego.

Zgodnie z tradycją Rejonowe Rady Młodzieżowe przygotowywały corocznie propozycje zadań dla szkolnych kół PCK, stanowiące podstawę dla podejmowanych przez nie działań. Ich prezentacja odbywa się na konferencjach z nauczycielami – opiekunami szkolnych kół PCK, które stały się uznaną formą wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów między nimi.

Młodzież zrzeszona w różnych strukturach PCK na terenie województwa wielkopolskiego podejmowała wiele różnorodnych zadań związanych z wszystkimi kierunkami działalności naszego Stowarzyszenia.


Do ważniejszych zadań realizowanych w kadencji 2005-2009 przez młodzież PCK należało:

 • Zabezpieczenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy różnego rodzaju imprez masowych, spotkań i uroczystości.

 • Pomoc w czasie zbiórek artykułów szkolnych w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka”

 • Udział w akcjach „Gorączka Złota”, zbiórka monet 1,2 i 5- groszowych na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych.

 • Udział w akcjach „Wielkanoc z PCK” przygotowanie paczek żywnościowych dla rodzin najuboższych, śniadań wielkanocnych, koszyczków i pisanek dla osób samotnych.

 • Udział w akcjach „Czerwonokrzyska Gwiazdka” przygotowanie paczek żywnościowych dla rodzin najuboższych.

 • Pomoc w przygotowaniu spotkań wielkanocnych, mikołajkowych, wigilijnych i noworocznych dla dzieci z rodzin najuboższych.

 • Udział w Światowej Kampanii Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca „Prawda o AIDS-Przekaż ją dalej”

 • Organizacje festynów, konkursów i spotkań.

Zarządy Rejonowe PCK z terenu województwa wielkopolskiego wraz z Rejonowymi Radami Młodzieżowymi PCK corocznie starają się zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość wypoczynku na koloniach i obozach wypoczynkowo- szkoleniowych. Ma to olbrzymie znaczenie dla przybliżenia problematyki naszego Stowarzyszenia i ich wzajemnej integracji. Jednocześnie jest to podstawowa obok prelekcji i szkoleń śródrocznych forma podnoszenia umiejętności i poszerzania grona liderów młodzieżowych. Daje to wymierne korzyści w postaci prowadzonych przez nich prelekcji, szkoleń i pokazów adresowanych do młodzieży i dorosłych z zakresu promocji zdrowia, pierwszej pomocy przedmedycznej i honorowego krwiodawstwa.

Przedstawiciele rejonowych grup młodzieżowych w latach 2005-2009 uczestniczyli w reaktywowanym zgodnie z czerwonokrzyską tradycją Krajowym Obozie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK. Główną ideą obozu było zintegrowanie rejonowych grup SIM PCK z całego kraju w celu polepszenia kondycji Stowarzyszenia.


Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży


Rok


Rodzaj placówki

Ilość

turnusów


Ilość uczestników

2005

Kolonie / obozy socjalne

kolonie/ obozy integracyjne

kolonie / obozy szkoleniowo –wypoczynkowe

turnusy rehabilitacyjne

półkolonie


3

1

15

11


126

73

49172

570


2006

Kolonie / obozy socjalne

kolonie/ obozy zdrowotne

kolonie i obozy integracyjne

kolonie / obozy szkoleniowo –wypoczynkowe

inne obozy

półkolonie2

1

12

3

1396

40

6452

107


341

2007

Kolonie / obozy socjalne

kolonie/ obozy zdrowotne

kolonie i obozy integracyjne

kolonie / obozy szkoleniowo –wypoczynkowe

inne obozy

półkolonie2

1

22

2

494

40

5177

21

882008

Kolonie / obozy socjalne

kolonie/ obozy zdrowotne

kolonie i obozy integracyjne

kolonie / obozy szkoleniowo –wypoczynkowe

inne obozy

półkolonie3

---


---

1

12

141

----


----

50

2457

Wielkopolska Rada Młodzieżowa PCK rozpropagowała wśród przedszkoli i szkół podstawowych program „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”. Celem strategicznym programu jest wzmocnienie procesu edukacyjnego, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Brak spójnego, jednolitego programu dla dzieci młodszych, jak i duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki stały się bodźcem do stworzenia niniejszego programu opierającego się na zagadnieniach:


 • pierwszej pomocy i bezpieczeństwa-konieczność wprowadzenia

małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa

 • higieny-konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków

higienicznych w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się chorób

 • w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją

życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych

wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji

i wrażliwości


 • w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej – konieczność przygotowania

dzieci do integracji europejskiej.

Program cieszył się dużym zainteresowanie zarówno wśród dzieci jak i grona pedagogicznego, a przygotowane materiały dydaktyczne w znacznym stopniu utrwalały przekazywane wartości.

W trakcie trwania kadencji Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Poznaniu zostało przeszkolonych ponad 15.000 dzieci z terenu województwa.

Działalność młodzieżowa

Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu

kadencja 2005-2009

Lata

Liczba

Szkolnych kół/

grup młodzieżowychczłonków

wolontariuszy

2005

499

11113

10089

2006

482

9754

9010

2007

441

8917

7366

2008

425

9095

7400

2009

W trakcie realizacji

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna