Polski system polityczny na tle historii najnowszejPobieranie 12.88 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.88 Kb.
dr Tomasz Tokarz
Polski system polityczny na tle historii najnowszej

Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego (nowa wersja – marzec 2006)
Problemy:
- Państwo. Definicja, funkcje, zadania

- Pojęcie systemu politycznego, rodzaje systemów politycznych

- System polityczny w okresie Polski Ludowej. Autorytaryzm czy totalitaryzm? Etapy ewolucji.

- Porozumienia okrągłego stołu. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne po 1989 r.

- Scena polityczna III RP. Kształtowanie, ewolucja, stan obecny

- Pojęcie systemu partyjnego. Rodzaje systemów partyjnych. System partyjny III RP

- Charakterystyka głównych partii politycznych w Polsce (PiS, PO, SRP, LPR, SLD, PSL): korzenie historyczne, działalność, profil ideowo-polityczny, założenia programowe, liderzy

- Podziały ideowe, programowe, historyczne na polskiej scenie politycznej

- System wyborczy w Polsce. Wybory w III RP.

- Sejm i Senat w systemie III RP.

- Rada Ministrów w systemie III RP. Koalicje rządowe (partie rządzące, premierzy)

- Rola prezydenta w systemie III RP

- Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie

- System samorządowy. Kompetencje i funkcjonowanie władz lokalnych
Pojęcia ogólne: demokracja, autokracja, dyktatura, totalitaryzm, autorytaryzm, chadecja, konserwatyzm, liberalizm, liberalizm socjalny, neoliberalizm, libertarianizm, demoliberalizm, anarchizm, alterglobalizm, socjalizm, marksizm, socjaldemokracja, komunizm, stalinizm, faszyzm, populizm, rasizm, nacjonalizm, etnocentryzm, elitaryzm, egalitaryzm, indywidualizm, kolektywizm, solidaryzm, leseferyzm, etatyzm, interwencjonizm, paternalizm, nacjonalizacja, kolektywizacja, pluralizm, internacjonalizm, atomizacja społeczna, pauperyzacja, darwinizm społeczny, zasada subsydiarności.


Pojęcia przedmiotowe: demokracja pośrednia, demokracja bezpośrednia, system parlamentarno-gabinetowy, system prezydencki, państwo opiekuńcze, państwo minimum, egzekutywa, gabinet cieni, legislatywa, proporcjonalny system wyborczy, większościowy system wyborczy, jednomandatowe okręgi wyborcze, zwykła większość głosów, większość bezwzględna, większość kwalifikowana, konstruktywne wotum nieufności, inflacja, deflacja, waloryzacja, redystrybucja, podatek pogłówny, podatek linowy, podatek progresywny, podatek degresywny, Sejm, Senat, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unia Wolności, Partia Demokratyczna, Platforma Obywatelska, Liga Polskich Rodzin, Polskie Stronnictwo Ludowe, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska, Unia Pracy, Unia Lewicy, Samoobrona RP, Unia Polityki Realnej, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Centrum, Akcja Wyborcza „Solidarność”, Prawo i Sprawiedliwość.
Pojęcia historyczne: PZPR, ZSL, SD, UB, SB, MO, ORMO, ZOMO, nomenklatura, październik 1956, marzec 1968, grudzień 1970, czerwiec 1976, sierpień 1980, NSZZ "Solidarność", stan wojenny, WRON, PRON, obóz posierpniowy, pierestrojka, okrągły stół, „Magdalenka”, sejm kontraktowy, polityka „grubej linii/kreski”, lustracja, dekomunizacja, plan Balcerowicza, „wojna na górze”, „nocna zmiana”, lista Macierewicza, lista Wildsteina, grupa „pampersów”, afera Olina, afera FOZZ, afera Rywina, afera Orlenu.
Proponowana literatura:

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, red. H. Lisicka, Wrocław 2001.

Demokracja Polska 1989-2003, red. J. Wiatr, Warszawa 2003.

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, red. M. Zmierczak, S. Wronkowa, Warszawa 2002.

Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

strony internetowe

Encyklopedia PWNhttp://encyklopedia.pwn.pl/szukaj.php?co=
: resource
resource -> Scenariusz lekcji Cele lekcji Wiadomości Uczeń: zna konstrukcje: „have/get something done”
resource -> Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
resource -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
resource -> Wykaz mityngow polskojezycznych w niemieckojezycznym aa d. A. Ch
resource -> Press europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
resource -> Press europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
resource -> 1. Multimedia dostępne przez Internet a Cele lekcji
resource -> W projekt Calimera jest finansowany przez Komisję Europejską
resource -> Specyfikacja techniczna
resource -> Agencja Celna „a-p” Sp z o o
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna