Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess FederationPobieranie 104.2 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar104.2 Kb.


Polski Związek SzachowyFédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation

Tel/fax: (+48 22) 841 41 92 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a

Tel/fax: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP:526-16-67-148

Konto: BPH SA O/Warszawa 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

e-mail: biuro@pzszach.org.pl http://www.pzszach.org.pl

***********************************************************************

L.dz. 408/2011 Warszawa, 18.03.2011 r.


REGULAMIN

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 2011

 1. Cel

1.1. Wyłonienie drużynowego mistrza Polski juniorów.

1.2. Wyłonienie drużyn awansujących i degradowanych z centralnych lig juniorów.
 1. Organizator

2.1. Organizator jest wyłaniany w konkursie ofert ( patrz kalendarz imprez PZSzach.)


 1. Termin i miejsce

3.1. Okres letnich wakacji szkolnych, (terminy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku nałożenia się z terminami Mistrzostw Europy Juniorów lub Mistrzostw Świata Juniorów), wszystkie trzy ligi w jednym terminie.

  1. Odprawa techniczna w dniu poprzedzającym zawody godz. 20.30.

  2. Miejsce i dokładny termin zawodów są określone w kalendarzu imprez PZSzach.
 1. Ramowy program mistrzostw

4.1. ekstraliga i I liga 9 rund w 9 dni, II liga - 11 rund w 9 dni,

4.2. Zalecane godziny rozpoczynania rund - 9.00, w dniach z dwoma rundami - 8.30 i 15.00; początek ostatniej rundy o godz. 8.30.

4.3. Organizator, w porozumieniu z sędzią głównym, ustali program zawodów.


 1. Uczestnictwo

  1. W DMP juniorów w biorą udział następujące drużyny :

Ekstraliga - 10 drużyn ( załącznik nr 1 )

I liga - 10 drużyn ( załącznik nr 1 )

II liga – załącznik nr 2

5.2. Prawo do gry w ekstralidze mają:

- drużyny, które zajęły miejsca 1-7 w Ekstralidze juniorów 2010,

- drużyny, które zajęły miejsca 1-2 w I lidze juniorów 2010,

- drużyna Stilonu Gorzów Wielkopolski (reprezentowała Polskę w czasie ubiegłorocznych lig w ważnym

drużynowym turnieju międzynarodowym).

5.2. Prawo do gry w I lidze mają:

- drużyny, które zajęły miejsca 8-10 w Ekstralidze juniorów 2010,

- drużyny, które zajęły miejsca 3-7 w I lidze juniorów 2010,

- drużyny, które zajęły miejsca 1-2 w II lidze juniorów 2010.

5.3. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach ekstraligi drużyn do niej uprawnionych, drużynami rezerwowymi są przemiennie zespoły, które zajęły w poprzednim roku w I lidze miejsca 3 i kolejne oraz w ekstralidze 8, 9 i 10. W I lidze, z zastrzeżeniem zasady ujętej w punkcie 6.5, rezerwowymi są przemiennie zespoły, które zajęły w poprzednim roku w II lidze miejsca 3 i kolejne oraz w I lidze 8, 9 i 10.

5.4. Prawo do gry w II lidze mają:

- drużyny, które zajęły miejsca 3-24 w II lidze juniorów w roku 2010,

- drużyny z miejsc 8-10 w I lidze juniorów w roku 2010,

- po 2 drużyny wyłonione w mistrzostwach wojewódzkich, zgłoszone przez poszczególne WZSzachowe do PZSzach w terminie do dnia 1 czerwca.

- z województw, w których liczba klubów na dzień 15 kwietnia (według Centralnego Rejestru PZSzach.) przekroczyła 40, prawo uczestnictwa mają również drużyny które zajęły 3 miejsca w drużynowych mistrzostwach województwa juniorów.  1. Warunkiem udziału w ligach centralnych jest posiadanie przez klub licencji PZSzach. oraz opłacone składki członkowskie.


6. Awanse i degradacje do rozgrywek ligowych 2012 roku:

6.1. ekstraliga • pozostają drużyny, które zajmą miejsca 1-7 ,

6.2. I liga

 • do Ekstraligi awansują drużyny, które zajmą miejsca 1-3,

 • do II ligi spadają drużyny, które zajmą miejsca 8-10.

6.3. II liga

 • drużyny, które zajmą miejsca 1-3 awansują do I ligi,

 • drużyny, które zajmą miejsca 25 i dalsze są zdegradowane do rozgrywek wojewódzkich.

6.4. Wyklucza się awans drużyny klubowej do ekstra, I czy II ligi, jeżeli w tej lidze klub jest już reprezentowany.

6.5. Drużyna, która zrezygnuje z udziału w rozgrywkach i zgłosi ten fakt do 1 czerwca, jest degradowana w roku następnym z Ekstraligi i I Ligi do II Ligi, a z II Ligi do ligi wojewódzkiej. W przypadku drużyny Ekstraligi, po rezygnacji w roku następnym drużyn z rozgrywek ekstra- lub pierwszoligowych, ma ona pierwszeństwo powrotu do I ligi.

6.6 Drużyna, która zgłosiła się i nie stawi się na rozgrywkach, zostaje zdegradowana do ligi wojewódzkiej.


 1. Skład drużyny i przepisy techniczne

  1. Drużyna składa się z zawodników posiadających licencje PZSzach. i obywatelstwo polskie, w następującej kolejności szachownic:

- 2 juniorów do 18 lat

- 2 juniorów młodszych do 14 lat

- 1 juniorka do 18 lat

- 1 juniorka młodsza do 14 lat (na wszystkich szachownicach decyduje rocznik urodzenia).  1. W rozgrywkach centralnych lig juniorów mogą występować jedynie zawodnicy, którzy zostali potwierdzeni do danego klubu do dnia 31 października poprzedniego roku, za wyjątkiem jednego, który może być potwierdzony lub wypożyczony do danego klubu później.

  2. Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych.

  3. Kolejność zawodników podana w składzie, zweryfikowanym na odprawie technicznej, nie może ulec zmianie w czasie zawodów.

  4. Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy juniorki. Juniorka młodsza zgłoszona na szachownicy juniorki młodszej może być wystawiana w składzie na szachownicę juniorki starszej, z prawem powrotu na szachownicę juniorki młodszej, przy zachowaniu kolejności „układu drabinkowego”. Analogicznie junior młodszy może grać na szachownicy juniora z prawem powrotu na swoją szachownicę.

  5. Zmianę składu drużyny na mecz należy zgłosić sędziemu najpóźniej na jedną godzinę przed rundą.
   W przypadku braku zgłoszenia obowiązuje skład z rundy poprzedniej, a w przypadku I rundy skład podstawowy.

  6. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. Szczegółowe prawa i obowiązki kapitana drużyny powinien omówić sędzia główny podczas odprawy technicznej powołując się na przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
 1. System rozgrywek

8.1. Ekstraliga i I liga - rozgrywki systemem rundowym, jednokołowym.

8.2. Losowanie numerów startowych dokonane zostanie publicznie przez wiceprezesa ds. młodzieży na finałach mistrzostw Polski juniorów.

8.3. II liga - rozgrywki w jednej grupie, systemem szwajcarskim, na dystansie 11 rund.

8.4. Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych. Numery startowe przydziela się według następujących kryteriów: średni ranking 6 zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.
 1. Tempo i przepisy gry

9.1. Tempo gry - 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie oraz 30 sekund za każde posunięcie od początku partii w Ekstralidze i I Lidze oraz 90 minut na partię oraz 30 sekund za każde posunięcie od początku partii w II Lidze.

9.2. Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

9.3. Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum czterech zawodników przy szachownicach, wpisanych do protokołu meczowego aktualnej rundy.

9.4 Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 5 minut, przegrywa partię.

9.5 Obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisowych przed 30 posunięciem pod rygorem przegrania partii.


 1. Punktacja i ocena wyników

10.1. O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:

- Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera - 2 pkt. meczowe i 0 małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt meczowe i 6 małych)

- Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,

- Wyniki bezpośrednich meczy,

- Punktacja Sonnenborna-Bergera (ekstra i I liga), punktacja Bucholtza skrócona (II liga),

- Wynik punktowy na szachownicach w kolejności 1,5,3,6,2,4.

- Losowanie


  1. Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów:

- Liczba zdobytych punktów,

- Wynik procentowy,

- Osiągnięty wynik rankingowy,

10.3. Zawodnik klasyfikowany jest na najniższej szachownicy na której grał.

10.4. W II lidze drużyny pauzujące otrzymują 1 punkt meczowy i 3 małe, a zgłoszeni zawodnicy po 1/2 punktu.
11. Nagrody

11.1. Zwycięzca ekstraligi otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów.

11.2. Najlepsze kluby ekstraligi za miejsca pierwsze, drugie i trzecie otrzymują po siedem medali złotych, srebrnych i brązowych oraz puchary.


  1. Wysokość nagród nie może być niższa niż zgłoszona przez organizatora w ofercie na organizację imprezy. Wykaz nagród dla drużyn i za wyniki indywidualne ogłasza organizator mistrzostw na odprawie technicznej.

  2. Zwycięzcy na wszystkich szachownicach uzyskują prawo do gry w finałach mistrzostw Polski juniorów (za wyjątkiem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży) w roku następnym, w swojej grupie wiekowej (w sytuacji gdy takiego prawa jeszcze nie posiadają).


12. Zgłoszenia

12.1. Kluby zobowiązane są do potwierdzenia udziału w centralnych ligach juniorów na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu w nieprzekraczalnym terminie nie później niż 30 dni przed odprawą techniczną na adres elektroniczny organizatora i wiceprezesa PZSzach. ds. młodzieżowych.

12.2. Brak potwierdzenia udziału w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w rozgrywkach ligowych.

12.3. Sędzia Główny, na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji składów drużyn zgłoszonych przez kluby na podstawie Centralnego Rejestru PZSzach. W przypadku zawodnika wypożyczonego należy przedstawić umowę wypożyczenia.

12.4. Jeżeli sędzia nie posiada informacji z innych źródeł (np. biuro PZSzach, strona internetowa i Centralny Rejestr PZSzach) może on zażądać okazania:

- kopii dowodu wpłaty startowego na konto PZSzach,

- odcinka karty ewidencyjnej,

- kopii dowodu opłaty przez klub rocznej składki członkowskiej PZSzach,

- ważnej licencji klubu oraz zawodników na uprawianie dyscypliny szachy,

- legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości zawodnika.

12.5. Sędzia główny ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodnika przed i w czasie zawodów.


 1. Sędziowanie

13.1. Zawody prowadzi sędzia główny posiadający co najmniej klasę FA, przy pomocy sędziów asystentów posiadających przynajmniej I klasę sędziowską. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie oraz sędziowską opłatę roczną.

  1. Od decyzji sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji można odwołać się, bezpośrednio po orzeczeniu, do drugiej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są na zawodach ostateczne.

  2. Zawodnik lub kapitan drużyny, w terminie 3 dni od zakończenia zawodów, ma prawo do złożenia zażalenia, dotyczącego podjętych decyzji sędziowskich do:

- Pionu Młodzieżowego – w sprawach sportowych,

- Kolegium Sędziów PZSzach - w sprawach przepisów gry.

Odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 60 dni.

  1. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej (mailem, na dyskietce lub płycie CD) do Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz wiceprezesa PZSzach ds. młodzieżowych.
 1. Finansowanie

14.1. Koszty uczestnictwa w rozgrywkach centralnych ponoszą kluby lub sponsorzy.

  1. Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponosi organizator danej ligi.

  2. Startowe (wpisowe + opłata organizacyjna) określa aktualny Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach.

14.4. Startowe oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed odprawą techniczną na konto PZSzach: Bank PKO S.A. O/Warszawa Nr konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem „Startowe i opłata klas.-rank. - liga juniorów” oraz z nazwą klubu.


 1. Postanowienia końcowe

15.1. Organizator jest zobowiązany zamieścić Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 60 dni przed ich rozpoczęciem zawodów na stronie internetowej PZSzach.

15.2. Organizator zapewnia sprzęt do gry, codziennie umieszcza w internecie wyniki oraz partie (partii nie mogą wpisywać sędziowie w czasie trwania rundy), prowadzi transmisję on-line i wydaje bezpłatnie biuletyn zawodów w ilości 1 na drużynę.

15.3. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.


  1. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.

  2. Przez cały czas zawodów drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna odpowiadającego za sprawy wychowawcze.

15.6. Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego mistrzostw, a regulaminu do Wiceprezesa ds. młodzieżowych PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.

15.7. Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

15.8. W sprawach szachowych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Kodeks Szachowy.

15.9. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

-dla zawodników - przegrania partii

-dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju


Przewodniczący Komisji Młodzieżowej Wiceprezes d/s młodzieżowych
(-) Waldemar Taboła (-) Piotr Zieliński
Załącznik nr 1

Pion Młodzieżowy PZSzach uprzejmie prosi o zgłaszanie zauważonych nieścisłości

oraz uzupełnień do poniższych zestawień.
ekstraliga juniorów w 2011 roku


Nr*

Drużyna
KS Polonia Trade Trans Warszawa
KS Polonia Wrocław
JKSz MCKiS Jaworzno
MKSz Rybnik
UKS Hetman Koronny Trzebinia
UKS „Piątka” Skierniewice
AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska
UKS SP 8 Chrzanów
MUKS MDK Śródmieście Wrocław
KSz Stilon GorzówI liga juniorów w 2011 roku


Nr*

Drużyna
KSz Juvena Hańcza Suwałki
ASSz Miedź Legnica
KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice
KSz Stilon Gorzów II
MUKS Stoczek 45 Białystok
LKSz GCKiP Czarna
MKS MOS Wieliczka
KS Polonia Wrocław II
Krakowski Klub Szachistów 1893
GKSz SOLNY Grzybowo* numery startowe będą wylosowane podczas MPJ 2011

Załącznik nr 2

Pion Młodzieżowy PZSzach uprzejmie prosi o zgłaszanie zauważonych nieścisłości

oraz uzupełnień do poniższych zestawień.


II liga juniorów w 2011 roku

A. Drużyny z I i II Ligi 2009.

Lp.

Drużyna

1

KSz HetMan Szopienice Katowice

2

UMKS Na Pięterku Poznań

3

LKS MOSIR Brzozovia, Brzozów

4

KSz SILESIA Racibórz

5

PPSz Pszczyna

6

KMKS VICTORIA Kielce

7

KS Carbo Gliwice

8

UKS MDK – 1 Bydgoszcz

9

UKS Czternastka Ursus Warszawa

10

Chorzowskie Towarzystwo Szachowe

11

UKS Hetman Częstochowa

12

MUKS MDK Fabryczna Wrocław

13

Gorlicki Klub Szachowy „Kornety”

14

UKS EL-TUR Bogatynia

15

UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski

16

UKS “Pałac Młodzieży” Katowice

17

KS FART Kielce

18

UKS Ognisko Rydułtowy

19

UKS MDK Radom

20

MKSz Diagonalia Imielin

21

RUKS „Korona – Rawbud” Rawicz

22

Ostrowskie Towarzystwo Szachowe

23

UKS „Szach” Wolsztyn

24

JKSz MCKiS Jaworzno II

25

Krośnieński KSz Urania Krosno

26

UMKS Jaćwież Suwałki*

27

KS Pocztowiec Poznań*

* drużyny zrezygnowały z udziału w I Lidze 2010, zdegradowane do II Ligi 2011
B. Drużyny wyłonione z mistrzostw wojewódzkich poszczególnych WZSzach.

Lp.

Województwo

Drużyna

Drużyna

25-6

Dolnośląskie27-8

Kujawsko-pomorskie29-30

Lubelskie31-2

Lubuskie33-4

Łódzkie35-6

Małopolskie37-8

Mazowieckie39-40

Opolskie41-2

Podkarpackie43-4

Podlaskie45-6

Pomorskie47-8

Śląskie49-50

Świętokrzyskie51-2

Warmińsko-Mazurskie53-4

Wielkopolskie55-6

Zachodniopomorskie57

Dolnośląskie III
Jeżeli ilość klubów na dzień 01.04.2011 w Centralnym Rejestrze przekroczy 40, zasada dotyczy wszystkich województw

58

Mazowieckie III
59

Podkarpackie III
60

Śląskie III

Załącznik nr 3

......................................... ..............................................

(pieczątka Klubu) (miejsce, data)

POTWIERDZENIE UDZIAŁU DRUŻYNY KLUBOWEJ


w rozgrywkach Ekstraligi / I Ligi Juniorów 2011 r.

Klub (pełna nazwa)Nazwa drużyny *
Adres, telefon, fax,

e-mail
Nr licencji

PZSzach

* Nazwa drużyny jest to nazwa, która będzie podawana w oficjalnych wynikach i komunikatach. Nazwa powinna

odzwierciedlać podmiot, który reprezentuje drużyna – klub, może także zawierać dodatkowo nazwę sponsora.
Potwierdzamy wpłaty:

1. Składka roczna..............................................................................................


2. Startowe........................................................................................................
3. Opłata klasyfikacyjno – rankingowa..............................................................
Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu

Imię, nazwisko stanowisko podpis


1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna