Polskie Towarzystwo Orientalistyczne Program 9 czerwca godz. 11. 00 – Otwarcie ZjazduPobieranie 18.38 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.38 Kb.
V Polski Zjazd Orjentalistów - 1935

Warszawa, 9-11 czerwca 1935

Aula Theologicum

Instytut OrjentalistycznyUniwersytet Warszawski

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Program

9 czerwca

godz. 11.00 – Otwarcie Zjazdu

B. Wójcik-Keuprulianowa Ormiańska muzyka ludowa

J. Przyluski Les Aśvin et la grande Déesse

S. Szachno-Romanowicz Dodumenty wschodnie w Archiwum Głównem Akt Dawnych

Posiedzenie wspólne ze Zjazdem Językoznawczym w gmachu Uniwersytetu

J. KuryłowiczZłożone formy czasownikowe w Rigwedzie

L. Hausknecht Lidyjskie pochodzenie mitu o Niobe

J. Miś Zdania warunkowe w języku chińskim
10 czerwca

A. Śmieszek Jedno z egipskich wyobrażeń o państwie umarłych i jego przypuszczalny związek z odnośnemi wyobrażeniami dwóch narodów sąsiednich

ks. J. Stawarczyk Mandaizm i jego misterja

A. Hertz Powstanie wozu

O. Schenker Cuius regio eius religio w starożytnej Palestynie

H. Willmanowa-Grabowska Morze w opowieściach buddyjskich dżataka

S. Schayer Nagardżuny hymn do absolutu jako dokument filozofji „czystej myśli”

W. Jabłoński Wiadomości o Polsce w dziele chińskiem z XVII w.

ks. W. Michalski Symbole państw antymesjańskich u Daniela oraz ich znaczenie

ks. J. Szeruda Próba wykładu poematu o Słudze Pana-Cierpiętniku (Izajasz 53)

J. W. Hirschberg Geneza i rozwój arabskich legend biblijnych t.zw. Qisas-al-'anbijā, legendy o prorokach

M. Mehler Biblijne analogje do aramejskiego napisu w Sudšin

J. E. S. Szapszał Godło i chorągiew chanatu Krymskiego

J. Pajewski Turecka polityka dwóch ostatnich Jagiellonów

A. Zajączkowski Nowe materjały do leksykografji kipczacko-tureckiej

W. Kotwicz O zaimkach trzeciej osoby w językach ałtajskich
11 czerwca

Zwiedzanie wystaw zbiorów wschodnich, urządzonych z okazji Zjazdu w Muzeum Narodowem, Bibljotece Narodowej i Archiwum Głównem Akt Dawnych

T. Lewicki Powstanie i ekspansja ibadytyzmu w świetle nowych źrodeł


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna