Poradnik eksportera i inwestora Ministerstwo GospodarkiPobieranie 0.75 Mb.
Strona1/15
Data08.05.2016
Rozmiar0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1

C H O R W A C J A

Poradnik eksportera i inwestora

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Ekonomiczno-Handlowy

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

w Zagrzebiu
2

Autorzy: Bożena Borkowska, Andrzej Tyndzik, Lidia Cieślińska-Živčić

C H O R W A C J A

Poradnik eksportera i inwestora

Druk Poradnika eksportera i inwestora został sfinansowany przez

Ministerstwo Gospodarki i przeznaczony jest do bezpłatnego

rozpowszechniania

Zagrzeb 2002


3

Szanowni Państwo,

Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu

pragnąc przybliżyć Chorwację polskim podmiotom gospodarczym przygotował niniejszą

publikację zawierającą podstawowe dane o gospodarce oraz warunkach dostępu do rynku chorwackiego

. Jest to już drugie wydanie zawierające uaktualnione dane, z uwagi na dokonane w okresie od

poprzedniego wydania z 1999 r. istotne zmiany przepisów, jak również zmiany pozycji Chorwacji na

arenie międzynarodowej . Należy tu wymienić przede wszystkim uzyskanie przez Chorwację członkostwa

w WTO oraz zawarcie umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE oraz umów o wolnym handlu z

większością krajów CEFTA, w tym także z Polską.

Podstawowym celem przygotowania tej publikacji jest chęć zwrócenia polskim przedsię-biorstwom uwagi

na rynek chorwacki i zachęcenie do nawiązania i rozszerzenia współpracy

gospodarczej z tym krajem.

Chorwacja, podobnie jak Polska, dokonuje głębokich reform gospodarczych przystosowując

swój system do gospodarki rynkowej.

Trzeba podkreślić, że proces transformacji systemu gospodarczego przebiega równolegle

z odbudową kraju i likwidacją skutków wojny z początku lat dziewięćdziesiątych.

Na uznanie zasługuje fakt, że w ciągu ośmiu lat realizacji reformy udało się ograniczyć

inflację i doprowadzić ją w okresie ostatnich sześciu lat do poziomu jednocyfrowego,

a także zahamować negatywne tendencje w przemyśle i pozostałych działach gospodarki,

co w efekcie przyniosło wzrost PKB ok.4 % średniorocznie.

Poprawił się również standard życia ludności, przeciętne netto płace wzrosły z 500 DM

w 1995 r. do blisko 1000 DM w 2001 r..

Dokonano reformy systemu podatkowego wprowadzając w 1998 r. podatek od wartości

dodanej , w trakcie realizacji jest reforma ubezpieczeń społecznych .

Szczególna intensyfikacja prac związanych z dostosowaniem przepisów regulujących

sferę życia gospodarczego do przepisów UE oraz WTO miała miejsce w ciągu ostatnich

czterech lat, co wynika z realizacji podstawowego celu Chorwacji, jakim jest integracja

z Unią Europejską. Pierwszy etap na drodze do uzyskania członkostwa w UE został już przez Chorwację

osiągnięty, a mianowicie zawarcie jesienią 2001 r. umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE.

Chorwacja jest stosunkowo małym krajem z 4,4 mln rynkiem konsumentów, bogactwami

surowcowymi (ropa naftowa, gaz ziemny, boksyty) i naturalnymi może być interesującym

partnerem gospodarczym. Wiele wyrobów chorwackiego przemysłu spożywczego , farmaceutycznego i

okrętowego zdobyło popularność na rynkach zagranicznych i świadczy o wysokim poziomie i standardzie

tutejszej produkcji.

Chorwacja, jako kraj o wybitnych walorach turystycznych oferuje usługi turystyczne, wypoczynek

nad Adriatykiem praktycznie od maja do października, a w okresie zimowym w górskich ośrodkach

sportów zimowych. Polacy należą do grupy narodów coraz bardziej doceniających walory turystyczne

Chorwacji, od 2000 r. znajdujemy się na szóstym miejscu pod względem ilości turystów odwiedzających

ten kraj.


4

Posiadana baza turystyczna, aby konkurować z innymi krajami „turystycznymi”, wymaga

doinwestowania i modernizacji, a w wielu wypadkach odbudowy ze zniszczeń wojennych.

Stwarza to szansę włączenia się do tego programu inwestycyjnego zarówno firmom budowlanym, jak

również producentom wyposażenia dla hoteli, a więc przemysłowi meblowemu, wyposażenia

gastronomicznego, producentom tkanin dekoracyjnych i dywanów, a także przemysłowi

motoryzacyjnemu z dostawami autobusów turystycznych, producentom jachtów i łodzi sportowych i

wielu innym przemysłom dostarczającym towary dla szeroko rozumianej gospodarki turystycznej.

Jest to tylko jedna z możliwych dziedzin współpracy, o innych możliwościach mowa w dalszej

części publikacji.

Przygotowując tę publikację myślano także o zachęceniu do nawiązania współpracy regionalnej ,

dlatego też dla przybliżenia i zapoznania z potencjałem gospodarczym poszczególnych regionów

Chorwacji przedstawiono uaktualnione krótkie charakterystyki żupanii (odpowiednik województw).

Wiele regionalnych Izb Gospodarczych, zwłaszcza z południowej części Polski nawiązało już

współpracę z regionalnymi Izbami Gospodarczymi w Chorwacji. Mamy nadzieję, że inne

regionalne Izby pójdą ich śladem.

Jeżeli ten poradnik przyczyni się do tego chociaż w niewielkim stopniu będzie to dla autorów tej

publikacji największą satysfakcją.

Radca Handlowy

Bożena Borkowska


5

Spis treści

1. Informacje ogólne

1.1. Klimat

1.2. Ustrój państwowy

1.3. Ludność, religie, język

1.4. Pieniądze

1.5. Podział administracyjny

1.6. Charakterystyka poszczególnych żupanii

1.7. Samorząd gospodarczy

2. Główne wskaźniki rozwoju

2.1. Wielkość i struktura Produktu Krajowego Brutto

2.2. Inflacja

2.3. Płace

2.4. Bezrobocie

2.5. Rozwój przedsiębiorczości

2.6. Kapitał zagraniczny w gospodarce chorwackiej

3. Główne gałęzie przemysłu

3.1. Energetyka

3.1.1.System naftowo-gazowy

3.1.2.System elektroenergetyczny

3.2. Produkcja wyrobów chemicznych, gumowych, tworzyw sztucznych

3.3. Produkcja tekstyliów i odzieży

3.4. Przerób skóry, produkcja galanterii i obuwia

3.5. Produkcja stali, i wyrobów ze stali

3.6. Produkcja maszyn, urządzeń i środków transportu

3.7. Produkcja surowców mineralnych i materiałów budowlanych

3.8. Produkcja celulozy, papieru i kartonu, wyrobów papierowych; wydawnictwa, drukarnie i powielanie nagranych

zapisów

3.9. Przerób drewna, wyroby z drewna i produkcja mebli

4. Rolnictwo i leśnictwo

5. Handel zagraniczny

5.1. Obroty handlu zagranicznego Chorwacji

5.2. Struktura towarowa wymiany handlowej z zagranicą

5.3. Obroty handlu zagranicznego z krajami UE, EFTA i krajami rozwijającymi się

5.4. Najwięksi partnerzy handlowi Chorwacji w 2000 r.

5.5. Obroty handlowe z krajami CEFTA w 2000 r.

5.6. Obroty handlowe Chorwacji za 3 kwartały 2001 r.

5.7. Obroty z krajami CEFTA za 3 kwartały 2001 r.

6. Turystyka

7. Strefy wolnocłowe
6

8. Polska a Chorwacja

8.1. Stan umów i porozumień o podstawowym znaczeniu dla współpracy gospodarczej

8.2. Obroty towarowe

8.3. Możliwości wzrostu polskiego eksportu do Chorwacji

9. Polityka państwa w obszarze wymiany towarowej

9.1. Stan umów i porozumień o podstawowym znaczeniu dla współpracy gospodarczej

9.2. Chorwackie prawo celne

9.3. Taryfa celna

9.4. Specjalne dopłaty przy imporcie niektórych towarów

9.5. Regulacje obrotu towarowego ( zezwolenia przywozowe, kontyngenty taryfowe)

9.6. Reguły standardyzacji, certyfikacji, norm technicznych i procedur ustalania zgodności, opłaty

administracyjne

9.7. Program ubezpieczeń eksportowych

10. Ramy prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

10.1. Charakterystyka spółek handlowych

10.2. Warunki nabywania nieruchomości przez zagraniczne osoby

10.3.. Zatrudnianie cudzoziemców w Chorwacji

10.4. Pobyt cudzoziemców w Chorwacji

11. System podatkowy Chorwacji

11.1. Podatek od zysku

11.2. Podatek od dochodów osobistych

11.3. Podatek specjalny

11.4. Podatek od wartości dodanej (VAT)

11.5. Podatek od obrotu nieruchomościami

11.6. Podatek od spadków i darowizn

11.7. Podatek od pojazdów silnikowych

11.8. Podatek od obiektów pływających

11.9. Podatek od firmy lub nazwy

11.10.Podatek od domków letniskowych

11.11.Podatek od zabaw i imprez sportowych

11.12.Podatek od konsumpcji

11.13.Podatek od reklam

11.14.Podatek od premii obowiązkowego ubezpieczenia samochodów

12. Rozwój sektora usług

13. System bankowy, finansowy i dewizowy

13.1. System bankowy i finansowy

13.2. Filie i przedstawicielstwa banków zagranicznych

13.3. Rynek kapitału

13.4. Fundusze inwestycyjne

13.5. System dewizowy

13.6. Nadzór nad operacjami dewizowymi

13.7. Sytuacja banków chorwackich w 2000 r.

14. Wykaz pożytecznych informacji, adresów i instytucji

14.1. Święta i dni wolne od pracy

14.2. Ważniejsze numery telefoniczne

14.3. Wybrane hotele w Zagrzebiu

14.4. Przedstawicielstwa zagranicznych linii lotniczych

14.5. Transport morski

14.6. Polskie instytucje i przedstawiciele w Chorwacji

14.7. Chorwackie instytucje i firmy w Polsce

14.8. Wykaz urzędów centralnych

14.9. Regionalne Izby Gospodarcze Chorwacji
7

14.10. Wykaz wiodących banków pod względem wielkości kapitału, aktywów i zysku

14.11. Kalendarz Targów Zagrzebskich na rok 2002

14.12. Kalendarz Targów W Rijece na 2002 r.

14.13. Wykaz towarów które podlegają kontroli jakości w imporcie do Chorwacji

14.14. Instytucje wykonujące obowiązkowe sprawdzanie jakości wyrobów importowanych

15. Ulgi, zwolnienia i środki wspierające inwestycje w świetle Ustawy o podatku od zysku i Ustawy o

odbudowie i rozwoju miasta Vukovar

16. Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Chorwacji
8

1. Informacje ogólne

Chorwacja posiada powierzchnię 56.542 km kw. Składa się z czterech krain historycznych: Chorwacji

właściwej, Slawonii, Dalmacji i Istrii. W ostatnich latach na skutek wydarzeń mających miejsce na tym terenie

wyróżnia się także Krajinę (kilkudziesięciokilometrowy pas ziemi przy wschodniej granicy z Bośnią i Hercegoviną

(terytorium to do sierpnia 1995 r. było pod kontrolą serbską) i zachodnią Slawonię.

Północno-wchodnią część kraju zajmuje rozległa pagórkowata nizina (część Niziny Węgierskiej), zachodnia część

kraju jest górzysta. (Góry Dynarskie). Wzdłuż wybrzeża znajdują się liczne malownicze wyspy 1185 , z czego

zamieszkałych jest tylko 66. Do największych wysp należą Krk, Cres, Brač, Hvar, Pag, Dugi Otok, Korčula, Mljet.

Długość linii brzegowej, łącznie z wyspami wynosi 5.835 km. Długość granicy lądowej wynosi 2.028 km. Chorwacja

graniczy na północy ze Słowenią (501 km) i Węgrami (329 km), na wschodzie z Serbią/FRJ (241 km), na południu z

Bośnią i Hercegoviną (932 km) oraz z Czarnogórą/FRJ (25 km).

1.1. Klimat

Chorwacja leży w strefie klimatu umiarkowanego, na wybrzeżu podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego z

ciepłą i słoneczną pogodą przez większą część roku i łagodnymi zimami. Wewnątrz kraju klimat umiarkowany ciepły.

Obszar równinny na północy kraju jest pod wpływem klimatu kontynentalnego.

1.2. Ustrój państwowy

Chorwacja jako samodzielne państwo powstała w wyniku rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki

Jugosławii.

W dniu 25 czerwca 1991 r., po referendum została ogłoszona oficjalnie niepodległość, i suwerenność Republiki

Chorwacji.

Oficjalne uznanie przez inne państwa rozpoczyna się z dniem 15 stycznia 1992 r. w wyniku decyzji państw

Wspólnoty Europejskiej o uznaniu Chorwacji jako nowo powstałego państwa.

W dniu 21 stycznia 1992 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał jako państwo Republikę Chorwacji i zadeklarował

gotowość nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Z dniem 9 kwietnia 1992 r. minister spraw zagranicznych RP ustanowił Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej z

siedzibą w Zagrzebiu.

Chorwacja jest republiką parlamentarną, zgodnie z konstytucją głową państwa jest prezydent, wybierany na

5-letnią kadencję. Od początku istnienia tego urzędu piastował go Franjo Tudjman (w 1990 r. został on wybrany

przez Parlament), a w 1992 r. i 1997 r. w wyborach powszechnych. Ostatnia kadencja została przerwana śmiercią

prezydenta w grudniu 1999 r. Kolejnym prezydentem został Stipe Mesić wybrany w wyborach powszechnych w lutym

2000 r.


Zmianą Konstytucji w 2001 r. została zniesiona Izba Żupanii. Obecnie chorwacki parlament Sabor jest

jednoizbowy. W wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych w styczniu 2000 r. najwięcej miejsc przypadło koalicji

sześciu partii ( aktualnie w skład koalicji rządzącej wchodzi pięć partii). Premier rządu jest mianowany przez

prezydenta. Od lutego 2000 r.funkcję premiera rządu sprawuje Ivica Raczan (SDP – Socjaldemokratyczna Partia)


9

1.3. Ludność, religie, język

Liczba ludności Chorwacji według wstępnych danych z powszechnego spisu ludności z 2001 r. wynosi ok. 4,4 mln

mieszkańców. Według spisu ludności z 1991 r. Chorwację zamieszkiwało 4,8 mln osób.

Do największych miast pod względem liczby mieszkańców należą Zagrzeb (770 tys.), Split (207 tys.), Rijeka (206

tys.), Osijek (165 tys.). Według spisu ludności z 1991 r. największą grupę etniczną stanowili Chorwaci 76,2%,

następnie Serbowie 10,9%, Jugosłowianie 8,7%, i inni 4,2% (m.in. Węgrzy, Włosi, Słoweńcy, Czesi, Słowacy).

Większość ludności Chorwacji , według danych ze spisu z 1991 r., była wyznania rzymskokatolickiego - 76,5%,

udział ludności wyznania prawosławnego wynosił 11,1%, udział protestantów wynosił 1,4%, a muzułmanów 1,2%. W

wyniku działań wojennych i migracji ludności struktura narodowościowa ludności zamieszkującej Chorwację uległa

znacznym zmianom, zdecydowanie zmniejszył się udział ludności narodowości serbskiej, a także ludności, która

deklarowała jugosławiańską narodowość.

Językiem urzędowym jest chorwacki, używany alfabet łaciński.

1.4. Pieniądze

Pod koniec 1991 r. jugosłowiański Bank Narodowy zamknął Chorwacji dostęp do walut zagranicznych i

kredytów. Reakcją Chorwacji było ustanowienie na jej terytorium w grudniu 1991 r. tymczasowej waluty -

chorwackiego dinara. Zmianę waluty podyktowała również chęć uniknięcia hiperinflacji, występującej w strefie

jugosłowiańskiego dinara w okresie od października 1991 r. do października 1992 r. (14.000%).

30 maja 1994 r. chorwacki dinar został zastąpiony nową walutą - kuną. 1 kuna HRK=100 lipa.

Kurs kuny w stosunku do walut zachodnich utrzymywany jest na wysokim poziomie i wynosił 1.12.2001 r. 8,15 HRK

za 1 USD.

Banknoty w obiegu mają wartość: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 HRK.

Monety mają wartość: 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa oraz 1, 2, 5 HRK.

1.5. Podział administracyjny

Na podstawie Konstytucji Republiki Chorwacji Sabor uchwalił ustawę o obszarach żupanii, miast i gmin

(Narodne Novine nr 90/92) zgodnie z którą utworzono: 21 żupanii, 2 kotara, 70 miast i 419 gmin. Ustawą z 1995 r.

zdecydowano odłożyć w czasie stosowanie podziału na kotar. Według stanu z 20 maja 1998 r. (Narodne Novine nr

68/98) Chorwacja posiadała 21 żupanii, 123 miasta i 420 gmin.

Podział terytorialny na żupanie jest w Chorwacji uwarunkowany historycznie. Według pewnych źródeł

pierwsze żupanie wspominane są na tym terytorium już w X wieku.

W roczniku statystycznym z 1874 r. na części terytorium obecnej Chorwacji istniało osiem żupanii: Riječka,

Zagrebačka, Varaždinska, Križevačka, Bjelovarska, Požeška, Virovitvička i Srijemska.

Podział na żupanie (odpowiednik województwa) przedstawia poniższa mapa.

1.6. Charakterystyka poszczególnych żupanii

- Żupanija Zagrebačka zajmuje powierzchnię 3.078 km kwadratowych i posiada ok. 304 tys. mieszkańców.

W ramach podziału terytorialnego w Żupanii istnieje 8 niedużych miast (Jastrebarsko, Samobor, Zaprešić, Velika

Gorica, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec, Dugo Selo i Ivanić Grad) i 26 gmin.

Podstawą gospodarki żupanii jest drobna przedsiębiorczość, rolnictwo, uprawa winogron, turystyka i gospodarka

komunalna. Na terytorium żupanii działa 3,5 tys. firm zrzeszonych w Chorwackiej Izbie Gospodarczej oraz 7 tys.

rzemieślników.

Do najważniejszych gałęzi przemysłu należą: spożywczy ( piekarnictwo), produkcja pasz dla zwierząt, przetwórstwo

mięsa, produkcja napojów. W dalszej kolejności : przemysł drzewny, tekstylny, chemiczny, ceramiczny, produkcja

elektrycznych maszyn i urządzeń oraz materiałów budowlanych..

Struktura dochodu żupanii kształtuje się następująco: handel 58,26 % , przemysł przetwórczy 25,08 %,


10

rolnictwo i leśnictwo 3,32 %, obrót nieruchomościami 2,13 %.

Obroty handlu zagranicznego w 2000 r. wyniosły 500,4 mln USD, w tym eksport 103,2 mln USD i import 397,3 mln

USD.


Do najważniejszych partnerów handlowych należą: Niemcy, Włochy, Słowenia, Austria, Bośnia i Hercegovina,

Ukraina, Francja, Czechy, Węgry.

Wiodące firmy:

- “P.Z. AUTO “ - handel artykułami motoryzacyjnymi

- “Fliba” – handel artykułami powszechnego użytku i produktami spożywczymi

- “Medical Intertrade” - handel produktami farmaceutycznymi i wyposażeniem dla szpitali, aptek

- “Autocommerce” – handel artykułami motoryzacyjnymi

- “Sloboda” –handel art. spożywczymi

- “PIK Vrbovec” – przetwórstwo mięsne

- “Samoborka” – produkcja materiałów tynkowych

- “Messer Croatia” –produkcja gazów technicznych przemysłowych ( tlen, azot, argon)

- “E Plus” –handel hurtowy urządzeniami gospodarstwa domowego

- “Auto Centar Zubak” – handel pojazdami osobowymi i częściami zamiennymi

- “Robić”– handel hurtowy

- “Agroperada” –produkcja, nasion zbóż, warzyw, owoców jagodowych i pestkowych, produkcja pasz, handel

hurtowy żywcem,

- “Inker” – produkcja ceramicznych urządzeń sanitarnych

- “Strojopromet” – Zagreb – recykling odpadu metalowego

- “Japetić” – handel detaliczny art. spożywczymi

- Żupanija Krapinsko-Zagorska zajmuje powierzchnię 1.234 km kwadratowych i posiada 140 tys. mieszkańców.

W ramach podziału terytorialnego posiada 25 gmin i 7 miast (Krapina, Zabok, Zlatar, Pregrada, Orosavlje, Donja

Stubica, Klanjec). Głównym miastem jest Krapina.

Do bogactw naturalnych należą przede wszystkim duże obszary leśne.

Struktura dochodu żupanii kształtuje się następująco: budownictwo 6 % , rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 3%,

przemysł przetwórczy ok. 45 %, handel i naprawa pojazdów samochodowych 32,6 %.

W ramach działalności przemysłowej najbardziej rozwinięta jest branża produkcji niemetali, branża tekstylna oraz

branża metalowa.

Obroty handlu zagranicznego w 2000 r. wyniosły 257,6 mln USD, w tym eksport 139,8 mln USD i import 117,8 mln

USD. Najwięksi partnerzy handlowi to Niemcy, Austria, Wochy, Czechy, Francja.

Wiodące firmy:

- “Vetropack –Straža” d.d. Hum na Sutli – produkcja niemetali

- „Trgostil” d.d. Donja Stubica – handel

- “Strahinjčica” d.d. Krapina – handel.

- „Elcon” d.d. Zlatar Bistrica - produkcja wyposażenia elektrycznego i optycznego,

- „Trgocentar” d.d. Zabok - handel

- “Jedinstvo PMD” d.d. Krapina – producent kontenerów mieszkalnych, blach

i konstrukcji stalowych

- “Tondach Hrvatska” , Bedekovčina – producent dachówek

- “Armko” d.d. Konjščina – prod. sieci armaturowych, drutu i artykułów z drutu

- „Regeneracija” d.d. Zabok - produkcja tekstyliów nie tkanych, tkanin i dywanów

- “Gorup” Klanjec – handel hurtowy i detaliczny maszynami i artykułami powszechnego użytku.

- Żupanija Sisačko-Moslovačka obejmuje powierzchnię 4467 km kwadratowych i posiada ok.180 tys.

mieszkańców. W ramach podziału terytorialnego posiada 13 gmin i 6 miast (Sisak, Kutina, Novska, Glina, Hrvatska
11

Kostajnica i Petrinja). Głównym miastem jest Sisak (45.800 mieszkańców).

Do bogactw naturalnych należą duże obszary leśne, rzeki, gleby uprawne.

Działalność gospodarczą prowadzi 1012 firm i 3 000 podmiotów rzemieślniczych. W dochodzie żupanii

wiodącą pozycję zajmują przemysł przetwórczy 63 %, handel 19 % oraz budownictwo 5 %.

W ramach przemysłu przetwórczego najbardziej dochodowymi są : produkcja chemikaliów i artykułów chemicznych (

ponad 50 %), na dalszych są miejscach produkcja artykułów spożywczych i napojów

( ponad 16,5 %), produkcja metali i artykułów z metali (16,2 %), produkcja sprzętu elektronicznego i optycznego (7,3

%).

W Sisku znajduje się terminal poprzez który ropa naftowa transportowana Jadranskim rurociągiem kierowana jest naWęgry i na wschód.

W 2000 r. obroty handlu zagranicznego wyniosły 344,6 mln USD, w tym eksport 203,1 mln USD

tj. 4,6 % całkowitego eksportu Chorwacji, a import 141,5 mln USD tj. 1,8 % całkowitego chorwackiego importu.

Najwięksi zagraniczni partnerzy handlowi z krajów UE: Austria, Niemcy, Włochy, z krajów EFTA : Australia, Izrael,

USA, oraz Polska, Czechy, Węgry, Słowenia , Bośnia i Hercegowina, Białoruś.

Wiodące firmy:

- „Petrokemija” d.o.o. Kutina - zakłady petrochemiczne, produkcja nawozów mineralnych

- “Gavrilović” Petrinja – przemysł mięsny

- “Željezara Sisak” – producent artykułów hutniczych

- “Selk” d.d. Kutina – produkcja komputerów i wyposażenia, oraz komponentów elektronicznych

- “Herbos” d.d. Sisak – produkcja nawozów sztucznych

- “OKZ Lipovica Popovača” –odlewnia metali kolorowych

- “Banovina” d.o.o. Petrinja –handel hurtowy, produkcja artykułów ściernych

- “ Idis” d.o.o., Sisak – handel hurtowy napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi

- „Sipas” Sisak - produkcja z tworzyw sztucznych (rury, pręty, profile, folia 0,03 do 0,18 mm)

- „Sportska odjeća” d.d. Novska - produkcja odzieży sportowej

- „TKT - Zlatna igla” Sisak - produkcja konfekcji damskiej

- „Pounje” Hrvatska Kostajnica - produkcja bielizny

- „Pamućna predionica Glina” Glina - produkcja przędzy bawełnianej

- „Trokut” Novska - produkcja mebli masywnych i kuchennych

- „Segestica” Sisak - produkcja alkoholu etylowego, napojów alkoholowych, syropów owocowych i octu

- „Moslovaćko vinogorje” Voloder - produkcja wina

- „Autopromet” Sisak - transport drogowy

- „Slavijatrans” Petrinja - transport drogowy

- „Dunavski Lloyd” Sisak - transport rzeczny

- „Hidroput” Sisak - wydobycie piasku z koryt rzecznych

- Żupanija Karlovačka zajmuje powierzchnię 3.645 km kw. i posiada 140 tys. mieszkańców, głównym

miastem jest Karlovac, inne miasta : Duga Resa, Ogulin, Slunj, Ozalj i 16 gmin.

Najważniejsze gałęzie gospodarki: przemysł spożywczy i produkcji napojów, obróbka metalu i budowa maszyn,

przemysł tekstylny, skórzany, gumowy, obuwniczy,drzewny, przemysł chemii budowlanej, rolnictwo, usługi.

W strukturze dochodu żupanii główne pozycje zajmują: przemysł przetwórczy ( produkcja: artykułów spożywczych,

napojów, maszyn i urządzeń, tekstyliów, niemetali, artykułów gumowych itp.) 44,1 %, handel hurtowy i detaliczny

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna