Posiedzenie rady wydziału teologicznego uksw w dniu 20. 04. 2015 rPobieranie 12.89 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.89 Kb.
POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW

W DNIU 20.04.2015 r. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE – Aula Jana Pawła II (godz. 10.00)
 1. Życzenia dla solenizantów kwietniowych

 2. Gratulacje dla mgra Marka Markiewicza z racji przyznania przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Złotego Krzyża Archidiecezji Łódzkiej jako zasłużonemu dla Kościoła Łódzkiego

 3. Gratulacje dla uczestników konkursu grantowego na projekt dotyczący relacji „nauka-wiara” w katechezie

 4. Opinia Rady Wydziału Teologicznego w sprawie mianowania ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki na Wydziale Teologicznym

 5. Opinia Rady Wydziału Teologicznego w sprawie mianowania ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy na Wydziale Teologicznym

 6. Opinia Rady Wydziału Teologicznego w sprawie mianowania ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Katechetyki Materialnej na Wydziale Teologicznym

 7. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii
  Dogmatów na Wydziale Teologicznym i wyznaczenie recenzenta do oceny dorobku. Proponowany recenzent: ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

 8. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej na Wydziale Teologicznym i wyznaczenie recenzenta do oceny dorobku. Proponowany recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

 9. Rozstrzygnięcie konkursu i zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Dogmatycznej Pozytywnej na Wydziale Teologicznym

 10. Opinia Rady Wydziału Teologicznego w sprawie przyznania ks. prof. dr hab. Stanisławowi Urbańskiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

 11. Wybór członków Wydziałowej Rady Biznesu

 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia ks. prof. dra hab. Jarosława Różańskiego na przedstawiciela Wydziału Teologicznego, który będzie wchodził w skład i reprezentował Wydział w Radzie Programowej Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego

 13. Uchwała Rady Wydziału w sprawie weryfikacji efektów kształcenia dotyczących praktyk studenckich

 14. Opinia Rady Wydziału Teologicznego w sprawie modyfikacji regulaminu Warszawskich Studiów Pastoralnych

 15. Informacje w sprawach naukowych i seminaryjnych - Prodziekan Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

 16. Informacje w sprawach studiów niestacjonarnych – ks. Prodziekan prof. UKSW dr hab.

Grzegorz Bartosik

 1. Informacje w sprawie studiów stacjonarnych – ks. Prodziekan dr Jarosław Sobkowiak

 2. Informacje w sprawie studiów doktoranckich – kierownik SD ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Teologicznego z dnia 23.02.2015 i 16.03.2015

 4. Przedstawienie wyników głosowania

 5. Magisteria i licencjaty

  1. dyplomy magisterskie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  2. licencjaty

 1. Wolne wnioski
 1. SPRAWY NAUKOWE – sala 223
 1. Habilitacje

Opinia w sprawie odwołania dr Marty Przyszychowskiej od decyzji Rady Wydziału dot. odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
 1. Doktoraty
 • Wszczęcie przewodu doktorskiego

 • Ks. mgr lic. Krzysztof Adam Wymazała

 • Mgr lic. Joanna Kalisty

 • Ks. mgr Jacek Marek Nogowski

 • Ks. mgr lic. Łukasz Zdzisław Trynda
Ks. mgr lic. Marek Pawlak

Recenzenci:

- Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW

- Ks. prof. PWTW dr hab. Stanisław Kur, PWTW
Ks. mgr lic. Rafał Zieliński

Recenzenci:

- Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel

- Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, UMKKs. mgr lic. Jacek Możejko

S. mgr lic. Renata Anna Zielińska

Mgr Paweł Piotr Płatek


Ks. mgr lic. Marcin Motyka

Ks. mgr lic. Jarosław Piotr Powąska

Ks. dr Wiesław Stanisław Bożejewicz

Ks. mgr lic. Marcin Pinkiewicz
 • Zamknięcie przewodu doktorskiego©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna