Postępowanie anestezjologiczne w urazach czaszkowo-mózgowychPobieranie 29.88 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar29.88 Kb.

Postępowanie anestezjologiczne

W urazach czaszkowo-mózgowych

Mózgowy przepływ krwi

 • CBF = 50 ml/100g/min

 • CBF = CPP / opór naczyń mózgu

 • Zależy od – RR , pCO2 , pO2 i zapotrzebowania metabolicznego mózgu

Ciśnienie perfuzyjne mózgu

CPP = MAP – ICP

MAP – średnie ciśnienie tętnicze

ICP – ciśnienie śródczaszkowe

Zużycie tlenu przez mózg

3 – 3,5 ml/min/100 g

Największe w korze mózgu

W mózgu nie ma zapasu tlenu

Ukrwienie mózgu

 • Śródczaszkowa objętość krwi:100-150 ml

 • 50 ml/100 g tkanki mózgowej

 • 80- 140 ml/min/100 g – istota szara

 • 23 ml/min/100 g – istota biała

 • 15% objętości minutowej

 • Próg krytyczny ok.20 ml/min/100 g /8- 10 ml –zmiany nieodwracalne/

 • Zmiana tolerancji przy stosowaniu anestetyków

Autoregulacja krążenia mózgowego

 • Mózgowe ciśnienie perfuzyjne CPP

Ukrwienie mózgu mieści się w zakresie

50 –150 mmHg niezależnie od ciśnienia perfuzyjnego

Wpływ RR na przepływ mózgowy

 • Autoregulacja utrzymuje stały CBF przy szerokich granicach MAP (50 – 150 mmHg) przez skurcz lub rozkurcz arterioli, poza tymi granicami CBF zmienia się proporcjonalnie do MAP

Wpływ PaCO2

 • W zakresie 20 – 80 mmHg wzrost PaCO2 o 1 mmHg powoduje wzrost przepływu mózgowego o

1-2 ml/100g/min

Wpływ PaO2

Ciśnienie śródczaszkowe ICP

 • ICP odzwierciedla stosunek objętości zawartości jamy czaszki (mózg, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy) do pojemności tej jamy, 5 – 15 mmHg

 • Wzrost ICP obniża przepływ mózgowy, prowadząc do niedokrwienia i niedotlenienia tkanki mózgowej

Ciśnienie śródczaszkowe

 • Suma ciśnień wywieranych przez:

 • 1400 g mózgu

 • 130 ml krwi

 • 75 ml płynu mózgowo-rdzeniowego

Objętość wewnątrzczaszkowa a ICP

 • Początkowo wzrost objętości nie podnosi ICP dzięki podatności tkanki mózgowej

 • Dalsze zwiększanie objętości wewnątrzczaszkowej powoduje liniowy wzrost ICP

Przyczyny podwyższenia ICP w urazie głowy

 • Krwiak wewnątrzczaszkowy

 • Ogniskowy obrzęk mózgu wokół ogniska stłuczenia lub krwiaka

 • Rozlane obrzmienie mózgu („przekrwienie mózgu”)

 • Rozlany obrzęk mózgu po niedokrwieniu (cytotoksyczny)

 • Zatkanie dróg odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego

Objawy podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego

 • Ból głowy

 • Nudności, wymioty.

 • Zaburzenia świadomości.

 • Objawy wklinowania mózgu (przepychanie tkanki mózgowej do innych przedziałów wewnątrzczaszkowych lub poza czaszkę)

Wklinowanie mózgu

Cechy wklinowania

 • Nadciśnienie (odruch Cuschinga).

 • Tachy- lub bradykardia.

 • Zaburzenia oddychania.

 • Porażenie n. III (rozszerzenie źrenicy) i VI (odwodzącego) po stronie uszkodzenia

 • Niedowład połowiczy po stronie przeciwnej (ucisk konaru mózgu)

 • Głęboka śpiączka

 • Zatrzymanie oddechu

Zwalczanie nadciśnienia śródczaszkowego

 • Ochrona przed hipoksją i hiperkarbią.

 • Ochrona przed hipotensją.

 • Kontrolowana hiperwentylacja (PaCO2=30 – 33 mmHg)

 • Drenaż żylny – uniesienie głowy do 15 – 30

- unikanie zginania szyi

- zapobieganie wzrostowi ciśnienia w klatce piersiowej

cd.

 • Barbiturany – obkurczają naczynia mózgowe zmniejszając mózgową objętość krwi.

 • Wysoka osmolarność osocza – zmniejsza obrzęk mózgu i jego objętość.

 • Drenaż płynu mózgowo-rdzeniowego (np. przez cewnik do pomiaru ICP)

Uszkodzenia urazowe mózgu

 • Pierwotne – ogniskowe

rozlane

 • Wtórne – wskutek hipoksemii, niedokrwienia i wzrostu ICP

Przyczyny uszkodzenia mózgu po ciężkim urazie głowy

Uszkodzenia rozlane

 • Gwałtowne przyspieszenie lub deceleracja przemieszczają mózg i uderza on o twarde kości czaszki – stłuczenie mózgu.

 • W wyniku przeciążeń powstają wewnątrz mózgu siły rozrywające włókna osiowe istoty białej – uszkodzenie aksonalne

 • Mniejsze siły powodują tylko napinanie włókien i ich przejściową dysfunkcję – wstrząśnienie mózgu

Uszkodzenia ogniskowe

- sklepienia (liniowe lub z wgłobieniem)

- podstawy

 • Krwiak nadoponowy (złamanie kości sklepienia sprzyja odwarstwieniu opony nad którą gromadzi się krew) – powoduje ucisk mózgu

 • Krwiak podoponowy (podtwardówkowy) oraz krwiaki śródmózgowe powstają na skutek rozrywania żył mózgowych lub zranienia powierzchni mózgu (uszkodzenie naczyń opony miękkiej) – 4 x częściej niż nadoponowe

Złamanie czaszki z wgłobieniem

Krwiaki nadoponowe

Krwiak nadoponowy

Krwiak podtwardówkowy

Stłuczenie mózgu

Cele postępowania w urazie głowy

 • Zapewnienie optymalnych warunków dla naprawy uszkodzeń urazowych mózgu

 • Zapobieganie wtórnemu uszkodzeniu przez zapobieganie i leczenie powikłań urazu

Zasady postępowania w urazach głowy

 • Ocena stanu świadomości

 • ABC

 • Ustalenie mechanizmu i zakresu urazu (wywiad!)

 • Ocena obrażeń

 • Stabilizować ewentualne złamanie kręgosłupa szyjnego dopóki nie zostanie wykluczone

Ocena stanu świadomości

 • Ocena wstępna –AVPU

- Alert (przytomny)

- Voice (reaguje na głos)

- Pain (reaguje na ból)

- Unconscious (nieprzytomny)

 • Ocena wtórna – Glasgow Coma Scale (GCS) i ocena objawów ogniskowych

Skala Glasgow

 • Otwieranie oczu – spontaniczne 4

- na polecenie słowne 3

- na ból 2

- brak reakcji 1

 • Odpowiedź słowna – zorientowany 5

- zdezorientowany 4

- niezrozumiałe słowa 3

- „ dźwięki 2

- brak reakcji 1

GCS cd.

3. Odpowiedź ruchowa – spełnia polecenia 6

- lokalizuje ból 5

- cofa kończynę 4

- zgięciowa 3

- wyprostna 2

- brak reakcji 1

Zadania anestezjologa

 • Zapewnienie drożności dróg oddechowych z intubacją włącznie

 • Sedacja do zabiegów diagnostycznych (TK!)

 • Znieczulenie do zabiegów neurochirurgicznych lub leczenia operacyjnego innych obrażeń ciała

Trudny pacjent z uwagi na współistnienie:

 • Ciasnoty śródczaszkowej

 • Potencjalnie niestabilnego kręgosłupa szyjnego

 • Pełnego żołądka

 • Innych obrażeń – twarzoczaszki i szyi (niedrożniść dróg oddechowych i utrudnienia w intubacji)

- jamy brzusznej lub klatki piersiowej (wstrząs)

Wskazania do intubacji

 • Nieprzytomny – brak odruchów obronnych gardłowych i krtaniowych

 • Krwawienia do jamy nosowo-gardłowej, urazy twarzoczaszki z niedrożnością górnych dróg oddechowych

 • Objawy niewydolności oddechowej (ochrona przed hipoksemią i hiperkarbią)

 • Jako element leczenia nadciśnienia śródczaszkowego (hiperwentylacja kontrolowana, śpiączka barbituranowa)

Intubacja w urazach głowy

 • Przez usta, w laryngoskopii bezpośredniej (jako szybka i pewna)

 • Manewr Sellicka (nie za silny)

 • Z ręcznym unieruchomieniem kręgosłupa szyjnego w osi

 • W uśpieniu (bez kaszlu) i zwiotczeniu

MILS – manual in-line stabilization

 • Nie rozciągać nadmiernie kręgosłupa w osi – może to powodować dystrakcję i subluksację w miejscu urazu

 • Stosować taką siłę, by zrównoważyć siły generowane w czasie intubacji i zredukować przemieszczanie rdzenia kręgowego w trakcie intubacji

Przemieszczenia kręgosłupa podczas manewrów na drogach oddechowych

Przez nos?

Nadciśnienie w urazie głowy

 • Może być skutkiem reakcji obronnej organizmu:

 • Nie stosować leczenia hipotensyjnego lecz przeciwobrzękowe

 • Znacznie groźniejsza u tych pacjentów jest hipotensja!

Drgawki

 • Są skutkiem bezpośredniego urazu mózgu lub objawem narastania krwiaka śródczaszkowego

 • Wymagają pilnego leczenia przyczynowego (odbarczenie krwiaka) oraz objawowego (leki przeciwdrgawkowe)

 • Ponieważ silnie zwiększają metabolizm mózgu i pogarszają jego bilans tlenowy w warunkach podwyższonego ICP

Znieczulenie specyficzne

STOSOWAĆ RURKI ZBROJONE

 • Trudna ocena śródoperacyjnej utraty krwi – opierać się na objawach klinicznych i powtarzanych badaniach morfologii

 • Zabiegi często długotrwałe, zapobiegać:

- hipotermii

- powikłaniom z ułożenia (uciski nerwów obwodowych)

- gromadzeniu wydzieliny w drogach oddechowych

Unikać spadków ciśnienia osmotycznego osocza

które nasilą obrzęk mózgu

 • Nie przewadniać!

 • Unikać przetaczania r-rów hipoosmolarnych (Glu 5%, Glu/NaCl 2:1, 1:1)

 • Stosować r-ry NaCl 0,9%, Ringera oraz wg wskazań: ME, koloidy

 • Stosować Mannitol 2 mg/kg

Unikać hiperglikemii

 • Nasili glikolizę beztlenową w obszarze niedokrwionym i kwasicę wewnątrzkomórkową

 • Utrzymywać glikemię 100 – 150 mg%

Dobór leków do znieczulenia

 • Do wprowadzenia preferoweany Thiopental

- obniża ICP

- zmniejsza metabolizm mózgu (cytoprotekcja)

-silne działanie przeciwdrgawkowe

 • Przy obecnej lub podejrzewanej hipowolemii – Etomidat (z uwagi na potencjalne działanie prodrgawkowe polecana koindukcja z midazolamem)

 • By zmniejszyć odpowiedź na laryngoskopię – fentanyl lub lidokaina iv.

Zwiotczenie

 • Sukcynylocholina może powodować przejściowy wzrost ICP, ale jednak preferowana (po prekuraryzacji), gdyż:

 • Niedepolaryzujące – zbyt długi czas do pełnego zwiotczenia:

- konieczność wentylacji czynnej przez maskę twarzową zwiększa ryzyko zachłyśnięcia

- długi bezdech wykluczony ( PaO2,  PaCO2)

Podtrzymanie znieczulenia

 • Analgetyki opioidowe

 • Niedepolaryzujące środki zwiotczające

 • Anestetyki dożylne w ciągłym wlewie:

- Thiopental z wyboru (gdy pacjent stabilny hemodynamicznie

- ew. Midazolam

 • Wentylacja O2/powietrze,

PaCO2 30 mmHg

A gazy i anestetyki lotne?

 • N2O powoduje wzrost ciśnienia w powstających lub obecnych przestrzeniach powietrznych w jamie czaszki do kraniotomii względnie przeciwskazany)

 • Środki wziewne zwiększają CBF i ICP

Wybudzenie

 • Wybudzać pacjentów przed zabiegiem przytomnych, bez cech nadciśnienia śródczaszkowego

 • Zredukować odruchy i kaszel przy ekstubacji (lidokaina)

 • Pacjenci z zaburzeniami świadomości przed zabiegiem oraz z cechami podwyższonego ICP – dalsze leczenie w OIT:

Dalsze leczenie w OIT

 • Sedacja (ew. thiopentalowa)

 • Analgezja

 • Wentylacja mechaniczna (PaCO2 ok. 30 mmHg)

 • Drenaż żylny

 • Leczenie przeciwobrzękowe

 • Ew. monitorowanie ICP, EEG

 • Kontrola radiologiczna (sedować czy wybudzać)

Pogorszenie stanu neurologicznego

 • Hipoksja (drożność dróg oddechowych, Rtg)

 • Niedokrwienie (tętno, RR, ekg, morfologia – wykluczyć krwawienie!)

 • Zaburzenia metaboliczne (glu, mocznik, elektrolity)

 • Krwiak (TK kontrolne)

 • Drgawki (zapobiegać)

 • Neuroinfekcja (szczególnie po urazie otwartym, złamaniu podstawy, zabiegu):

-TK (wykluczenie krwawienia)

- punkcja lędźwiowa, badanie i posiew płynu m-r©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna