Poverty bieda racism rasizmPobieranie 17.4 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.4 Kb.
Unit 3B

 1. poverty - bieda

 2. racism - rasizm

 3. homelessness - bezdomność

 4. population growth – wzrost liczby ludzi

 5. illiteracy /ı'lıtrsı/ - analfabetyzm

 6. literacy – umiejętność czytania i pisania

 7. broken homes – “rozbite” rodziny, domy

 8. ageing population – starzejąca się populacja

 9. crime rate – ilość zbrodni

 10. life changing experience – doświadczenie zmieniające życie

 11. a privileged person - /'prıvlıdd/ uprzywilejowana, dobrze usytuowana osoba

 12. affection - uczucie

 13. affectionate mother – /'fek∫nt/ kochająca mama

 14. appalling poverty – /'plıŋ/ przerażająca bieda

 15. to set off for Rio – wyruszyć do Rio

 16. basic skills – podstawowe umiejętności

 17. hygiene - /'haıdin/ higiena

 18. a makeshift school – prowizoryczna szkoła

 19. to stretch up – rozciągać się

 20. violence at home – przemoc domowa

 21. to shine shoes – polerować buty

 22. nerve racking experience – stresujące doświadczenie

 23. destitution - /'destı'tju∫n/ ubóstwo

 24. shack - /∫æk/ chałupa , buda

 25. to leak – przeciekać

 26. host family – rodzina goszcząca

 27. a host – gospodarz

 28. marvelous – wspaniały, cudowny

 29. to adopt a child – adoptować dziecko

 30. to adapt to – przystosować się do

 31. penultimate - /pen'ltımt/ przedostatni

 32. eye opening experince - doświadczenie otwierające oczy

 33. experience of a lifetime – doświadczenie życia

 34. the chance of a lifetime - życiowa szansa;

 35. fortunate circumstances – szczęśliwe okoliczności

 36. worthwhile - [undertaking, discussion, visit, career, project] interesujący

 37. the slums of Rio – slumsy Rio

 38. to miss out sth – przegapić coś

 39. to beg – żebrać , a beggar – żebrak

 40. to populate – zaludniać / population – populacja

 41. to reside – mieszkać / residents – mieszkańcy

 42. to turn to crime – zwrócić się w kierunku zbrodni

 43. to have a reputation of – mieć reputację …

UNIT 3C /D

 1. to raise money for a charity – zbierać pieniądze na organizację charytatywna

 2. mystical place – mistyczne miejsce

 3. to take place – mieć miejsce

 4. summer solstice - /'slstıs/ - przesilenie letnie

 5. mythology - mitologia

 6. spiritual traditions – duchowe tradycje

 7. mud – błoto / muddy – błotnisty

 8. to pitch a tent – rozbijać namiot

 9. unique – jedyny w swoim rodzaju

 10. to wander over /'wnd(r)/ - przechadzać się

 11. a food stand – budka z jedzeniem

 12. to doubt - /dat/ wątpić

 13. if in doubt – w razie wątpliwości

 14. to be full of surpirses – być pełnym niespodzianek

 15. to model sth on sth - wzorować coś na czymś

 16. a shape – kształt

 17. principles – zasady

 18. to leave behind – pozostawiać w tyle

 19. to respect sb – szanować kogoś

 20. to recover from – (1) zdrowieć, (2) dochodzić do siebie

 21. the performing arts -sztuka widowiskowa

 22. a live performance – widowisko na żywo

 23. to make a donation - ofiarować datek

 24. expiry date – /ık'spaırı/ data ważności (np. karty kredytowej)

 25. passionate love – namiętna miłość

 26. to take action against – podejmować działania przeciwko …

 27. to be famous for – słynąć z …

 28. to support sb – wspierać kogoś

 29. to occur in – odbywać się w…

: materialy ola angielski -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Każde z poniższych zdań zawiera błąd. Podkreśl błąd i napisz poprawną odpowiedź. (15 punktów) Przykład
2012 -> To spark interest wywoływać zainteresowanie winter zima / wintry zimowy, mroźny
2012 -> Tropical fruit owoc tropikalny to originate in zrodzić się w …
2012 -> Przysłówek przysłówki tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę –ly quick – quickly careful – carefully Od tej reguły są jednak pewne wyjątki
2012 -> Radar / 'reıd(r)/ radar / to be detected by radar a torch latarka, pochodnia
2012 -> V. Zwięźle ( 1-4 słowa) odpowiedź na poniższe pytania, lub dokończ poniższe zdania: 35 punktów przykłAD
2012 -> Greed chciwość greedy chciwy
2012 -> Unit 1 f foreshock wstrząs zapowiadający trzęsienie aftershock wstrząs wtórny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna