Power ring 2011 Energy Roadmap 2050Pobieranie 14.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.4 Kb.
Zaproszenie na konferencję

POWER RING 2011 - Energy Roadmap 2050

Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

16 grudnia 2011 godz. 9.00, Sala Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5,

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
Komisja Europejska w marcu 2011 r. opublikowała dokument „Energy Road map 2050 and investment needs in sustainable energy technologies”, w którym nakreślona została ogólna strategia budowy w Unii Europejskiej gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050.  Do końca roku KE przedstawi kolejny projekt - zawierający szczegóły strategii dla sektora energetycznego. Podczas konferencji Power Ring zaprezentujemy Państwu ten dokument wraz z komentarzem ekspertów z Komisji Europejskiej i przedstawicieli polskiego rządu. Przedsiębiorcy sektora energetycznego oczekują stabilnej polityki i przejrzystych ram regulacyjnych, aby móc odpowiednio planować swoje inwestycje. Również KE szczególną uwagę w tworzeniu Energy Roadmap 2050 chce zwrócić na regulacje prawne w tym zakresie, a także na wsparcie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Droga do „niskoemisyjności” w 2050 r. nie może negatywnie odbić się na konkurencyjności gospodarek UE. W związku tym nasza strategia - „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” będzie musiała uwzględnić nowe kierunki działań KE określone w Energy Roadmap 2050.

Według menedżerów z krajowych przedsiębiorstw transformacja gospodarki powinna być wykorzystana jako platforma do tworzenia nowych technologii, które stworzą nowe miejsca pracy. Powinniśmy utrzymać dodatni bilans między zatrudnieniem w sektorze niskoemisyjnym a miejscami pracy utraconymi w sektorach emisyjnych, dla każdego państwa osobno a nie tylko dla całej Wspólnoty. Jakie niezbędne zmiany trzeba będzie uwzględnić w polskiej polityce energetycznej, aby zachować konkurencyjność polskiej gospodarki? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć zaproszeni politycy i przedsiębiorcy.Tegoroczny „Power Ring” będzie merytoryczną i konstruktywną konfrontacją poglądów dwóch istotnych grup społecznych mających wpływ na kształt polskiej gospodarki: polityków i przedsiębiorców. Rolę sędziego w „ringu” będą pełnili wybitni dziennikarze, którzy na co dzień swoją pracą spełniają obywatelską funkcję kontrolną, a w tym wypadku będą rozstrzygać czyje racje bardziej przybliżają Polskę do gospodarki niskoemisyjnej. Mam nadzieję, że ta otwarta dyskusja pozwoli nam wypracować tezy, które będą dla decydentów pomocne przy stanowieniu prawa korzystnego dla polskiej gospodarki i obywateli.

Zapraszamy także na uroczyste otwarte posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, które odbędzie się po konferencji (16.00-17.30). Podczas posiedzenia nastąpi m.in. podsumowanie dotychczasowych prac Rady, analiza polskiej prezydencji w Radzie UE w zakresie polityki energetycznej, przedstawione zostaną wytyczne do map drogowych dla narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Po posiedzeniu Rady zapraszamy na poczęstunek wigilijny.W konferencji udział potwierdzili m.in.:

Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący SRNPRE, Adam Jasser, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP,

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Maciej Kaliski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Michał Kleiber, Prezes PAN i Wiceprzewodniczący SRNPRE, Janusz Steinhoff, Wiceprzewodniczący SRNPRE, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny SRNPRE, Jan Rączka, Prezes NFOŚiGW, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, IGCP, Michał Prażyński, Dyrektor Generalny, Iberdrola Renewables, dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Ekonomicznych SRNPRE, dr Bartosz Wojszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Smart Grid, GE Energy, Sławomir Pasierb, Dyrektor ds. Badawczo - Rozwojowych FEWE, SRNPRE, Thierry Deschaux, Dyrektor Działu Rozwoju, EDF Polska, Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy również:

Philipa Lowe, Dyrektora Generalnego ds. energii KE, Andrzeja Czerwińskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Dariusza Lubera, Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia, Henryka Majchrzaka, Prezesa Zarządu PSE Operator, Macieja Owczarka, Prezesa Zarządu ENEA, Pawła Olechnowicza, Prezesa Zarządu Grupa Lotos, Roberta Soszyńskiego, Prezesa Zarządu PERN, Joannę Strzelec-Łobodzińską, Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej, Marka Woszczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasza Zadroga, Prezesa Zarządu PGE, Hannę Trojanowską, Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Wojciecha Dąbrowskiego, Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, Pawła Jarczewskiego, Prezesa Zarządu ZA Puławy, Witolda Drożdża, Wiceprezes Zarządu PGE EJ 1, Krzysztofa Nosala, Dyrektora Arizona Chemical, Sebastiana Paszka, właściciela spółki WATT, Andrzeja Siemaszko, dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Pawła Skowrońskiego, Wiceprezesa Zarządu PGE, dr Herberta Wirtha, Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź, Mirosława Bielińskiego, Prezesa Zarządu ENERGA, Grzegorza Górskiego, Prezesa Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska, Wojciecha Jaworskiego, Kierownika KOBiZE, Krzysztofa Jałosińskiego, Prezesa Zarządu ZCh Police, Katarzynę Muszkat, Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej ZE PAK, Zygmunta Parczewskiego z firmy doradczej EnergSys, Stanisława Tokarskiego, Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego, Jacka Rostowskiego, Ministra Finansów , Pascala Bonne, Prezesa Zarządu Dalkia Polska, Michała Machlejda, Prezesa Zarządu SPEC, Sławomira Pasierba, Dyrektora ds. Badawczo - Rozwojowych FEWE, SRNPRE, Michała Grażyńskiego, Zbigniewa Szpaka, Prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Piotra Wojtasa, Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Jaroslava Zlabek, Schneider Electric

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie niniejszego zgłoszenia do dnia 09.12.2011:
na nr fax (22) 671 14 80 lub e-mail: zgloszenia@proinwestycje.pl

Imię i nazwisko:................................................................................................................................................................................

Stanowisko:…………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa organizacji:............................................................................................................................................................................

Adres:.................................................................................................................................................................................................

Telefon, fax, e-mail:..........................................................................................................................................................................


ul. Znanieckiego 2/44, 03-980 Warszawa, tel. 22 424 82 00, 424 82 01, tel./ fax 22 671 14 80

e-mail: sekretariat@proinwestycje.pl, www.proinwestycje.pl
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna