Powiatowe centrum pomocy rodziniePobieranie 30.55 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar30.55 Kb.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40

tel./fax. 25 644-81-72

www.pcprsiedlce.pl

e-mail:pcpr@pcprsiedlce.plSiedlce, dnia 14.05.2014 r.

ŚPŚ.241.4.2014Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie i dostawę gadżetów

promujących projekt

Nowa Szansa na Przyszłość”

realizowany przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

W związku z wszczętą procedurą w dniu 23.04.2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w celu wyłonienia Wykonawcy na podstawie rozeznania rynku cenowego na wykonanie i dostawę gadżetów promujących projekt systemowy „Nowa Szansa na Przyszłość” informujemy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową

firmy AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz z Warszawy

Po dokonaniu analizy cenowej wszystkich złożonych ofert do dnia 09 maja br. firma AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie wykonania i dostawy gadżetów (notatniki z długopisem, kubki szklane oraz torby konferencyjne)

Zestawienie złożonych przez wykonawców w niniejszym zamówieniu ofert cenowych.


Lp.


Nazwa Wykonawcy

oraz adres

Cena brutto za 1szt.

notatnikiem

z długopisem


Cena brutto za 1szt. kubka

szklanego

Cena brutto za 1szt.

torby konferencyjnej

Łączny koszt wykonania gadżetów

Inne uwagi

1.

ARIANPOL Sp. z o.o.

Warszawa 02-232

ul. Łopuszańska 38


9,10,- zł.

15,49,- zł.

39,51,- zł.

3 846,- zł

--------------2.

AUH ELWIRA

Dariusz Płaczkiewicz

Warszawa 00-420

ul. Szara 14
7,38,- zł.

8,24 zł.

14,33,- zł.

1 797,- zł.

--------------

3.

PPH Iwonex
Iwona Księżopolska
Ujrzanów 289
08-110 Siedlce


8,24,- zł.

16,85,- zł.

24,60,- zł.

2 981,40,- zł.

-------------

4.MGM Group s.c.

Łódź 91-498

ul. Okoniowa 9/66


9,84,- zł.

8,88,- zł.

15,30,- zł.

2 041,31,- zł.

--------------

5.

GM Gadgets

Grzegorz Majewski

10-417 Olsztyn


5,60,- zł.

12,05,- zł.

16,46,- zł.

2 046,60,- zł.

--------------

6.

Agencja Reklamowa BIURO-FACH

Arkadiusz Brzeziński

80-231 Gdańsk

ul. Fiszera 14
6,77,- zł.

9,23,- zł.

31,37,- zł.

2 842,20,- zł.

--------------


Powyższa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej podlega umieszczeniu na stronie internetowej www.pcprsiedlce.pl oraz na tablicy tut. Centrum od dnia 15.05.2014r. do dnia 28 .05.2014 r.

KIEROWNIK

/-/ Anna GugałaProjekt „ Nowa Szansa na Przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna