Powstanie styczniowePobieranie 1.15 Mb.
Strona3/13
Data07.05.2016
Rozmiar1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

LUBARTÓW, CMENTARZ PARAFIALNY
Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym, w której spoczywają szczątki powstańców styczniowych i listopadowych:
BOHATEROM POLEGŁYM W WALCE

O NIEPODLEGŁOŚĆ

W LATACH 1831 I 1863
Zapisy ksiąg parafialnych wynika, że 4 powstańców poległo w noc wybuchu powstania tj. 23 stycznia 1863 r. w potyczce pod Lubartowem. Akty zgonu dla 6 kolejnych zostały natomiast sporządzone od 20 stycznia do 2 lutego 1864 r. z bitwy pod Brzostówką, Gm. Serniki

23 stycznia 1863 r. doszło do potyczki 400 powstańców dowodzonych przez Malukiewicza, Jałowickiegi i Jasieńskiego z rotą kapitana Tura.


Księgi parafialne z 1863 r. podają nazwiska poległych powstańców:

- nr 52 - dnia 23 stycznia o godzinie 5 rano, zmarł Michał Wiśniewski lat 33, złotnik z Lublina. Wdową została Faustyna z Kozerskich;

- nr 53 - dnia 23 stycznia o godzinie 5 rano, zmarł Ignacy Kozłowski lat 27, szewc z Lublina. Wdowa pozostała Ludwika z Janowskich;

- nr 54 - dnia 23 stycznia o godzinie 5 rano, zmarł Maciej Zwierzycki, lat 20, kawaler, szewc z Lublina;

- nr 55 - dnia 23 stycznia o godzinie 5 rano, zmarł Józef Krupa lat 20, mieszczanin z Kazimierza, syn Jędrzeja i Maryanny z Kusyków. Jednym z świadków był jego ojciec.
TU LEŻA PROCHY

POWSTAŃCÓW Z 1863 ROKU

Z ODDZIAŁÓW

LEWANDOWSKIEGO I BOGDANOWICZA


Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym, w której spoczywają szczątki powstańców z oddziału Lewandowskiego i Bogdanowicza.
Józef Parol weteran powstania, zmarł w 1922 r. Pochowany w grobie rodzinnym wraz z małżonką
Grób powstańca Stanisława Fijałkowskiego.

Napis na mogile prawie nieczytelny. Wymaga przeprowadzenia pilnego remontu.


LUBLIN, UL. LIPOWA

Zbiorowa mogiła około 30 powstańców, w tym 6 straconych w Lublinie w 1863 r. W mogile spoczywają szczątki Leona Frankowskiego - pierwszego komisarza Rządu Narodowego na województwo lubelskie (ur. 25 marca 1843 r., powieszony 16 czerwca 1863 r.) oraz dowódców oddziałów - Kazimierza Bogdanowicz lat 26, straconego 6 marca 1863 r., Józefa Barszczewskiego, lat 26, Józefa Meskuła lat 30, Jana Kochańskiego lat 26, Tadeusza Błońskiego lat 52.

Barszczewski, Kochański i Błoński zostali rozstrzelani 3 lutego 1863 r. w Lublinie.

Na mogile znajduje się napis:


PROCHY STRACONYCH W ROKU PAŃSKIM
Oraz tablica:
MIEJSCE SPOCZYNKU POWSTAŃCÓW Z 1863 R.

I KOMISARZ RZĄDU NARODOWEGO NA WOJ. LUBELSKIE W POWSTANIU STYCZ.

LEON FRANKOWSKI UR. 25 III 1843 R.

POWIESZONY DN. 16 VI 1863

ORAZ DOWÓDCY ODDZ. POWSTAŃCZYCH

KAZIMIERZ BOGDANOWICZ LAT 26

JÓZEFAT BARSZCZEWSKI LAT 26

JÓZEF MESKÓŁ LAT 30

JAN KOCHAŃSKI LAT 26

TADEUSZ BŁOŃSKI LAT 52

GLORIA VICTIS !

Podczas powstania styczniowego Lublin był jednym z pierwszych miejsc gdzie przeprowadzano egzekucje powstańców. Wykonywano je za koszarami świętokrzyskimi, gdzie obecnie znajduje się pomnik powstańców (ul. Langiewicza). Grobowiec został wybudowany w 1916 r., w celu pochowania w nim szczątków powstańców spoczywających za miastem, w miejscu straceń. Usytuowano go miejscu drewnianego krzyża z wieńcem cierniowym postawionego w rocznicę powstania. Grobowiec został zbudowany ze składek społecznych z inicjatywy Komitetu przeniesienia szczątków uczestników 1863 r., któremu przewodniczył były powstaniec Henryk Wierciński. Uroczyste przeniesienie szczątków miało miejsce 23 października 1916. Uczestniczyli w nim weterani powstania styczniowego, rodziny straconych powstańców, delegacja z Lubartowa legionistów z Dęblina, stowarzyszeń, korporacji i cechów lubelskich oraz licznie przybyli mieszkańcy Lublina. Do trumny złożono szczątki około 30 powstańców, straconych za koszarami, pochowanych w różnych miejscach.

Leon Frankowski - ur. 25 marca 1843 r. w majątku Hliwki na Podlasiu. Kształcił się w Warszawie, gdzie działał w kółkach niepodległościowych. Od 1860 r. działał na Lubelszczyźnie rozprowadza bibułę wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej oraz organizuje kółka spiskowe. W 1862 r. został mianowany przez Komitat Centralny komisarzem na woj. lubelskie. Prawdopodobnie z jego inicjatywy doszło w styczniu 1863 r. do zjazdu komisarzy wojewódzkich w Głogówku. 18 stycznia 1863 r. przybył do Lublina w celu powiadomienia Kazimierza Grygorowicza - naczelnika cywilnego województwa - o terminie wybuchu powstania a także przedłożenia swojego pełnomocnictwa Następnie stanął na czele studentów z Instytutu Politechnicznego w Puławach i wyruszył wraz z nimi na Kazimierz, który został zajęty przez powstańców 23 stycznia 1863 r. Następnie wzięli udział w potyczce pod Kurowem w dniu 24 stycznia, podczas której zdobyli 48 000 rubli. Oddział rozbity w bitwie pod Słupczą, a sam Frankowski został ranny i trafił do szpitala w Sandomierzu. Rozpoznany i aresztowany trafił przed sąd wojskowy w Lublinie. Skazany na śmierć został powieszony 16 czerwca 1863 r. w Lublinie.

Kazimierz Bogdanowicz - ur. w 1837 r. k. Puchaczowa. 0d 1861 r. zaangażowany w działalność niepodległościową. Właściciel majątku Nadrąbie i dzierżawca Łowczy. W chwili wybuchu powstania przeznaczył swoje dobra na zorganizowanie własnego oddziału liczącego od 200 do 300 piechurów i 100 kawalerzystów. Mianowany przez Leona Frankowskiego naczelnikiem powiatu chełmskiego. W wyniku zdrady został zatrzymany 22 stycznia 1863 r. w miejscowości Bukowa Mała, a następnie odbity przez mieszkańców Sawina i okolicznych wsi, którymi dowodził Józef Grzywaczewski. W lutym przy wsparciu oddziałów Mikołaja Neczeja oraz Oswalda Radziejowskiego nękał oddziały rosyjskie między Bugiem i Wieprzem. 17 lutego w bitwie stoczonej nieopodal Małych Rudek oddziały Bogdanowicza i Radziejowskiego poniosły klęskę. Bogdanowicz został zatrzymany przez wojska carskie 26 lutego pod Zezulinem, a jego odział rozbity. Skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci został rozstrzelany 6 marca 1863 r. w Lublinie.


Józefat Barszczewski - ur. w 1937 r., protokolant sądu poprawczego policji okręgu lubelskiego.
Józef Maskuł - ur. 1833 r., policjant z Kamionki.
Jan Kochański - ur. 1837, kucharz u księży misjonarzy w Lublinie.
Tadeusz Błoński - ur. 1811 r., drukarz w zakładzie topograficznym w Lublinie.

Barczewski, Kochański i Błoński należeli byli zaangażowani w działalność niepodległościową na Lubelszczyźnie. W chwili wybuchu powstania wraz z setką spiskowców ruszyli pod dowództwem Michała Mulakiewicza na zdobycie Lubartowa.

W lasach skorbowskich połączyli się z innymi grupami powstańczymi pod dowództwem Jasieńskiego, Jełowieckiego i Piotrowskiego. Wśród nich był Józef Maskuł. 23 stycznia w Lubartowie rozegrała się bitwa z wojskami rosyjskimi. W wyniku znacznej przewagi przeciwników oddziały powstańcze zmuszone były do odwrotu. Zginęło wówczas

5 powstańców, 9 rannych a 28 dostało się do niewoli. Czterech wymienionych powyżej zostało skazanych przez rosyjski sąd polowy na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano 3 lutego 1863 r. w Lublinie. Był to jeden z pierwszych wyroków wykonanych na powstańcach.LUBLIN, UL. BIAŁA
Zbiorowa mogiła weteranów powstańców o nieustalonej liczbie pochowanych i nieznanych nazwiskach położona na byłym cmentarzu wojskowym.
Fot. x 17 – do nazwisk
Na tym samym cmentarzy liczne mogiły indywidualne weteranów powstania styczniowego.
Stanisław Adamczewski, ppor., zmarł w wieku 90 lat 24 marca 1934 r.
Paweł Belcarz, przeżył 82 lata, zmarł 20 lutego 1922 r.

Kazimierz Józef Buczyński, zmarł w 1926 r.

Jadwiga Franoszczak z Wanowskich, zmarła w wieku 99 lat
Konstanty Jurkowski, porucznik, żył lat 88, zmarł 26 lutego 1932 r.

Józef Klimowicz, porucznik WP, żył lat 92, zmarł 26 kwietnia 1936 r.


Jan Królikowski porucznik, żył lat 76, zmarł 18 kwiecień 1920 r.
Jan Michalikowski, weteran powstania.

Józef Minkiewicz, żył lat 89, zmarł w 1935 r.


Michał Pawłowski, żył 76 lat, zmarł 18 kwietnia 1920 r.
Jan Przyłuski, powstaniec, sybirak, żył lat 82, zmarł 21.X.1921 r.
Jan Sawańczuk

Ignacy Skobel Sobolewski, żył lat 100, zmarł 10 kwietnia 1936 r.


Skrzetuski, kawaler orderu Virtuti Militari, żył lat 83, zmarł 16 kwietnia 1926 r.
Antoni Szynel, kawaler orderu Virtuti Militari, żył lat 105, zmarł 23 kwietnia 1939 r.
Mikołaj Wasilewicz, żył lat 97, zmarł w 1934 r.
Wnukiewicz

ŁAŃCUCHÓW, GMINA MILEJÓW, CMENTARZ PARAFIALNY

IGNACY WISŁOCKI

UCZESTNIK POWSTANIA 1863 R.

ZM. W SIOSTRZYTOWIE

DN. 14 GRUDNIA 1894 R.
ŁOPIENNIK NADRZECZNY, GM. ŁOPIENNIK GÓRNY
Zbiorowa mogiła nieznanych powstańców zlokalizowana na cmentarzu parafialnym.
ŁUKAWKA, GM. BARANÓW
Mogiła zbiorowa 7 powstańców położona ok. 2 km na zachód od skrzyżowania dróg Baranów - Michów i Gródek - Łukawka. W mogile prawdopodobnie pochowano powstańców z oddziałów gen. Michała Heidenreicha „Kruka” poległych i zmarłych z ran podczas zwycięskiej bitwy pod Żyrzynem, stoczonej 8 sierpnia 1863 r. Główna mogiła poległych w tej słynnej walce znajduje się na cmentarzu parafialnym w Baranowie.
ŁUKOWA
TU SPOCZYWAJĄ POWSTANCY

Z ODDZIAŁU

PŁK. M. BORELOWSKIEGO „”LELEWELA”

POLEGLI POD BOROWYMI MŁYMAMI

16I.V.1863
ANDRZEJEWSKI FRANCISZEK Z GARWOLINA

KUROWSKI JÓZEF Z ŁUKOWA

OPALA JAN Z ŻELECHOWA

PLESZYŃSKI IGNACY ZAMOŚCIA

ORAZ LICHOSKI ANTONI Z BOROWCA
W mogile położonej na cmentarzu parafialnym pochowano powstańców poległych 16 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Borowymi Młynami (Kobylówką), która rozegrała się pomiędzy wojskami rosyjskimi a oddziałem powstańczym dowodzonym przez płk Marcina Borelowskiego „Lelewela”. W bitwie tej poległo od 8 do 38 powstańców.
ŁUKÓW, CMENTARZ PARAFIALNY
BOHATEROWIE POWSTANIA NARODOWEGO

1863 ROKU

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ 2001 R.
Mogiła zbiorowa na cmentarzu kryje szczątki prawdopodobnie 11 powstańców z oddziału ks. Brzózki i Gustawa Zakrzewskiego, którzy polegli lub zostali rozstrzelani w walkach o Łuków w noc wybuchu powstania 22/23 stycznia. Według danych zamieszczonych w publikacji A. Polskiego Miejsca pamięci spoczywa tu około 20 powstańców z różnych okresów powstania, w tym 6 poległych w noc z 22 na 23 stycznia, kilku zmarłych z ran oraz 10 z późniejszego okresu powstania. Urząd Miasta Łuków utrzymuje jednak, że w mogile pochowano szczątki powstańców poległych pod Gręzówką.

Na terenie Rezerwatu Przyrody Jata położonego nieopodal Łukowa znajdują się liczne pomniki, tablice i inne upamiętnienia poświęcone powstańcom pochodzącym z Łukowa oraz ks. Stanisławowi Brzózce.


Na tym samym cmentarzu spoczywa weteran powstania Władysław Sykutt 1838-1918
MAJDAN SOBOLEWSKI, GM. FIRLEJ
Mogiła zbiorowa trzech powstańców poległych w bitwie pod Sobolewem 24 maja 1863 r. położona na początku miejscowości Majdan Sobolewski.
24 maja 1863 r. pod Sobolewem doszło do starcia pomiędzy oddziałem Koskowskiego liczącym 315 powstańców i oddziałem Krysińskiego w liczbie 400 ludzi a rosyjska kolumna dowodzona przez ppłk Kwiecińskiego, w skład której wchodziły 4 roty piechoty, 4 działa i secina Kozaków.
MILEJÓW
W mogile spoczywają szczątki powstańców ekshumowane w 1964 r. z kurhanu położonym przy Szkole Podstawowej w Milejowie, na cmentarz parafialny.
MINKOWICE GMINA MEŁGIEW
BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI

ROKU 1863

SZKOŁA I STRZELEC

MINKOWICE 1934


Mogiła zbiorowa usytuowana na terenie lasów państwowych, w której pochowano prawdopodobnie szczątki powstańców z oddziałów Rudzkiego (Ruckiego) i Kozłowskiego walczących na tych terenach jesienią 1863 r. lub z oddziału Przychocińskiego z maja

1864 r.
MODLIBORZYCE


W mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym spoczywają powstańcy polegli w różnych bitwach i potyczkach na przestrzeni lat 1863 - 1864. Jak podkreśla Adam Polski istnieje prawdopodobieństwa, że w mogile spoczywają szczątki powstańców poległych pod Janowem Lubelskim 5 kwietnia 1864 r.

MOŁOŻÓW KOLONIA, GM. MIRCZE
Cmentarz powstańczy położony przy drodze Mołożów - Miętkie. Na cmentarzu pochowano nieznaną liczę powstańców i mieszkańców dworu w Mołożowie (od kilku do kilkunastu).

25 października 1863 r, pod Mołożowem na oddziały Czyżewskiego i żandarmerii Junoszy (Ottona) w sumie 94 ludzi, napadła kolumna wojsk rosyjskich pod dowództwem Szachowskoja, w skład której wchodziły 2 szwadrony dragonów i 200 Kozaków. Podczas bitwy zginęło 3 powstańców, rannych natomiast przewieziono do pobliskiego dworu. W odwecie wojska rosyjskie wymordowały mieszkańców dworu.

W 1937 r. na cmentarzu został wzniesiony pomnik wg projektu ucznia gimnazjum

w Hrubieszowie - M. Białobrzeskiego. W czasie okupacji niemieckiej pomnik został zniszczony. Obecny wybudowano w 1967 r. Na obiekcie zamieszczono następujące napisy:


O WOLNOŚĆ

RÓWNOŚĆ


NIEPODLEGŁOŚĆ

1863 - 1864

JUWENAL PRUS NIEWIADOWSKI1863 28 IV 19 V LEKARZ LEKAŻ ODDZIAŁU POWSTAŃCZEGO UTWORZONEGOZ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ LWOWA, ZAMORDOWANY WRAZ Z RANNYMI I MIESZKAŃCAMI DWORU W MOŁOŻOWIE, PO BITWIE Z MOSKALAMI POD TURKOWICAMI, TUCZAPAMI I MOŁOŻOWEM
MYSŁÓW, GM.. WOLA MYSŁOWSKA
Cmentarz 27 powstańców z oddziału Józefa Jankowskiego i Adama Zielińskiego poległych w bitwie pod Mysłowem 4 września 1863 r. z oddziałem wojsk rosyjskich dowodzonym przez gen. Krydynera, położona na skaju wsi. We wspomnianej bitwie poległo około 30 powstańców, których szczątki pochowano w Mysłowie i Wilczyskach na terenie gminy Wola Mysłowska.
NAŁĘCZÓW

W mogile zbiorowej położonej na cmentarzu parafialnym spoczywają szczątki powstańców poległych w potyczce z wojskami rosyjskimi w 1863 r. w Nałęczowie i Bochotnicy.

HENRYK RODKIEWICZ

ŻYŁ LAT 28

UMARŁ DN. 22 STYCZNIA

1889 R.


POWSTANIEC 1863 R.
Na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie znajdują się również mogiły innych uczestników powstania styczniowego, m.in. Juliana Mokrzyckiego, Władysława Truszkowskiego i Gustawa Jasińskiego.
NIEDZIAŁOWICE, GMINA RYBCZEWICE

Mogiła usytuowana na nieistniejącym już cmentarzu przy drodze Niedziałowice - Depułtycze. Wśród okolicznych mieszkańców nosi nazwę Mogiłki. W przekazach ustnych uważane za miejsce pochówku powstańców styczniowych.


NOWY STAW, GM. NIEMCE

Cmentarz powstańczy położony na skraju lasu. Na cmentarzu znajduje się pięć zbiorowych mogił, w których pochowano prawdopodobnie 13 powstańców z oddziałów Walerego Kozłowskiego i „Ćwieka” poległych pod Nowym Stawem 25 września 1863 r. w boju z oddziałem rosyjskim ppłk Antuszewicza.

MIEJSCE SPOCZYNKU POWSTAŃCÓW Z 1863 R.

LECZ ZAKLINAM NIECH ŻYWI NIE TRACĄ NADZIEII

I PRZED NARODEM NIOSĄ OŚWIATY KAGANIEC

A KIEDY TRZEBA NA ŚNIERĆ IDĄ PO KOLEI

JAK KAMIENIE PRZEZ BOGA RZUCONE NA SZANIEC
JULIUSZ SŁOWACKI

TESTAMENT MÓJ 1840


W centralnej części znajduje się duży, drewniany krzyż z napisem:
BOŻE BŁOGOSŁAW POLSKĘ

BOHATEROM POLEGŁYM W 1863 R.


OPOKA DUŻA-MICHALIN, GM. ANNOPOL

Cmentarz powstańczy oddalony ok. 50 m od drogi Annopol - Radomyśl. Na obiekcie pochowano prawdopodobnie 13 powstańców poległych w bitwach pod Łążkiem - Borowem - Wólką Szczecką w dniu 22 października 1863 r. oraz pod Annopolem 12 grudnia 1863 r.


„NIE UMIERA TEN,

KTO TRWA W PAMIĘCI

I SERCACH ZYWYCH”

JAN PAWEŁ II


TU SPOCZYWAJĄ BOHATEROWIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO

POLEGLI W BITWACH POD ŁĄŻKIEM-BOROWEM-WÓLKĄ SZCZECKĄ

22.10.1863 R. I POD ANNOPOLEM 12.12.1863 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI


OPOLE LUBELSKIE
POLAK NIE SŁUGA 1863
CZEŚĆ PROCHOM BOHATERÓW

POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 R.


WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, BTATERSTWO

(napis na obramowaniu betonowym)


Mogiła zbiorowa położona na cmentarzu parafialnym. W mogile prawdopodobnie spoczywają szczątki powstańców poległych w bitwach stoczonych pod Chróśliną w dniach 30 maja 1863 r. i 14 sierpnia 1863 r. W tym mieszkaniec Opola Lubelskiego, syn aptekarza Czesław Łapiński.

W księgach parafialnych w Bobach pod numerem 41 z roku 1863 r. zanotowano: dnia 29 kwietnia o godzinie 7 rano znaleziono trupa w Chruślinie, podług zeznania księdza Tadeusza Chromowskiego, pijara z miasta Opole i Piotra Gerasińskiego, Nauczyciela Szkoły Opolskie, ze to jest Czesław Łapiński, bezżenny, lat 22, podaptekarz, syn Tadeusza i Antoniny z Stwawrowskich, byłych aptekarzy z Opola


30 maja 1863 pod Chruśliną doszło do nierozstrzygniętego starcia powstańców dowodzonych przez płk. Marcina Borelowskiego i rozbitków Koskowskiego w liczbie 180 strzelców i 30 jazdy z oddziałem rosyjskim Rakuzego i Miednikowa.
OSINY, GM. WOLA MYSŁOWSKA
W mogile położonej w centrum wsi pochowano ok. 24 powstańców z oddziału Walentego Lewandowskieg 200 jeźdźców, który starł się z kolumną carską mjr. Ostachiewicza, w dniu 15 marca 1863 r.(wg danych starosty łukowskiego z 1928 r. poległo wówczas 22 powstańców, według S. Zielińskiego (1913) zaledwie 3).
OSTRÓW LUBELSKI

ZBIOROWA MOGIŁA

NIEZNANYCH POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ W 1863 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła 12 powstańców z oddziału płk Walerego Wróblewskiego poległych 19 stycznia 1864 r. pod Rudką Starościanską.
Płk Walery Wróblewski dowodzący jazdą w liczbie 40 ludzi starł się 19 stycznia 1864 r. pod Ródką Starościńską z seciną Kozaków Zankinsowa.

W księgach parafialnych Popkowic z 1864 r. zachowały się następujące zapisy:

- nr 7 - dnia 25 stycznia znaleziono człowieka płci męskiej, zmarłego na gruncie wsi Ostrów, z imienia i nazwiska Niewiadomego, lat około 30 mieć mogącego, wzrostu dobrego, na lewej stronie twarzy miał szramę podłużną a dalej okrągłą, twarzy ciągłej, włosów na głowie blond długich. Świadkami gospodarze z Popkowic.

- nr 8 - dnia 25 stycznia, na gruncie wsi Ostrów znaleziono człowieka płci męskiej, zmarłego, z imienia i nazwiska Niewiadomego, lat około 18, wzrostu średniego, włosy na głowie brunet, bez zarostu, budowy ciała szczupłej, oczu niebieskich, twarzy okrągłej. Świadkami gospodarze z Popkowic.


PACHOLE, GM. DĘBOWA KŁODA
Mogiła 16 powstańców z oddziałów Krysińskiego, Wróblewskiego i Kozłowskiego poległych 18 listopada 1863 r. w zwycięskiej bitwie pod Pacholem i Holendrami (zwanej, jako bitwa pod Kolanem - „Holenderią”).
18 listopada 1863 oddział powstańczy płk. Karola Krysińskiego liczący około 700 ludzi i jazda Wróblewskiego około 120 jeźdźców pobiły pod Kolanem, ścigający ich oddział piechoty rosyjskiej mjr. Hryniewieckiego i płk. Kwicińskiego w składzie ok. 770 żołnierzy.
PARCHATKA, GM. KAZIMIERZ DOLNY
Zbiorowa mogiła poległych w powstaniach: listopadowym i styczniowym. Remont mogiły ze środków Rady OPWiM w 2012 r.
PŁONKA, GMINA RUDNIK
Mogiła zbiorowa usytuowana na cmentarzu parafialnym, w której spoczywają szczątki poległych 24 stycznia 1864 r. w potyczce pod Suchem Lipiem: mjr Michał Marecki,

por. Augustyn Ziółkowski, por. Mieczkowski oraz 6 niezidentyfikowanych powstańców.


24 stycznia 1864 r. pod Suchem Lipiem jazda Mareckiego i Migdalskiego licząca ok. 40 jeźdźców starła się z kolumna rosyjską mjra Kuzimowa, w skład której wchodziło kilka rot piechoty, szwadron dragonów oraz secina Kozaków
POPKOWICE, GM. URZĘDÓW
POWSTAŃCY 1863
O POLSKA KRAINO

GDYBY CI RODACY

CO ZA CIEBIE GINĄ

WZIĘLI SIĘ DO PRACY


KAMIĘŃ TEN KŁADZIE

POTOMNOŚĆ

R. 1958
W mogile usytuowanej na cmentarzu parafialnym pochowano nieznaną liczbę powstańców. W księgach parafialnych pod datą 1864 r. zachowały się informacje dotyczące odnalezionych ciał należących do mężczyzn:

- 15 stycznia w lesie w Popkowicach znaleziono ciało ok. 50-letniego mężczyzny;

- 25 stycznia we wsi Ostrów znaleziono ciała dwóch nieznanych mężczyzn w wieku ok. 30

i 18 lat.


POTOK STANY, GMINA POTOK WIELKI
Mogiła zbiorowa usytuowana na łąkach w pobliżu miejscowości Potok Stany. Napis na mogile:
POLEGŁYM POWSTAŃCOM

Z 1863 R.

W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI

SPOŁECZEŃSTWA POWIATU JANOWSKIEGO

1963 R.
POTOK WIELKI
Mogiła zbiorowa wykonana w 1936 r. położona na cmentarzu parafialnym. Według parafialnej księgi zgonów z 1864 r. w Potoku Wielkim pochowano 14 powstańców. Księga zgonów podaje również następująca informację: ….wykryto, że jeden z czternastu powstańców w dniu tym w Potoku grzebanych, nazywał się Ludomir Bocheński, miał wieku lat 23, bezżenny, stanu szlacheckiego, syn Jakuba i Marceli z Makowskich, pochodzący z miasta Hrubieszowa, którego był stałym mieszkańcem…
RADZYN PODLASKI, UL. POWSTAŃCÓW 1863 R.
Mogiła zbiorowa i jednocześnie miejsce straceń powstańców.
POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ

BOHATREROM POWSTANIA 1863 R.

NA MIEJSCU STRACEŃ I TU POCHOWANYM

PYRKOSZ MARCIN LAT 37, DN. 23.I.1863

MOTYCZYŃSKI KAROL LAT 38, DN. 23.I.1863

DREWNOWSKI STEFAN LAT 27, DN. 6.II.1863

KRASOWSKI RAJMUND LAT 25, DN. 6.II.1863

I INNI NIEZNANI

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
23 stycznia 1836 r. 3 kolumny dowodzone przez mjr. Bronisława Deskura - naczelnika wojskowego powiatu radzyńskiego, Jasieńskiego, Pyrkosza, Michałowskiego uderzyły na Radzyń Podlaski, w którym znajdowała się bateria artylerii 12 dział, batalion piechoty, secina Kozaków dowodzone przez gen. mjr. Karnabicha. W związku z tym, ze w okolicy Radzynia i samym mieście stacjonowały dosyć liczne oddziały wojsk carskich Deskur postanowił zastosować element zaskoczenia i uderzyć na miasto. Początkowo powstańcy odnieśli sukces jednak w wyniku znacznej przewagi Rosjan i słabego uzbrojenia byli zmuszeni do wycofania się z miasta. Deskur stracił około 20 powstańców w tym Marcina Pyrkosza. Niestety nie wiadomo czy w mogile spoczywają również szczątki zmarłych w okresie późniejszym np. na skutek odniesionych ran (których nazwiska zostały odnotowane w księgach zgonów). Prawdopodobnie zostali pochowani oni na cmentarzu parafialnym, a mogiły uległy zapomnieniu, a w konsekwencji likwidacji.
Mjr Bronisław Deskur (1830-1895) - pochodził ze spolonizowanej w trzecim pokoleniu szlachty francuskiej. Jego dziadek Piotr Descours był podpułkownikiem wojsk polskich i to spowodowało, że otrzymał polskie szlachectwo, które sejm 1775 r. rozciągnął na jego synów. W wojskach Tadeusza Kościuszki walczyli zarówno stryjowie Deskura, jak i jego ojciec, piętnastoletni wówczas uczeń szkoły kadetów. Bronisław Deskur był naczelnikiem powstania w Radzyniu Podlaskim. Pochowany we Lwowie.
Marcin Pyrkosz - przygotowywał mieszkańców Radzynia Podlaskiego do wybuchu powstania
REJOWIEC KOLONIA, GMINA REJOWIEC
Cmentarz powstańczy w formie kurhanu położony wśród pól, przy szosie Rejowiec-Chełm. Na cmentarzu prawdopodobnie spoczywają szczątki dwóch oficerów, kilku szeregowych powstańców, a także kilkunastu Rosjan.
ROSSOSZ
Zbiorowa mogiła usytuowana na byłym cmentarzu unickim, w której spoczywają szczątki poległych w bitwie pod Rossoszą.
17 listopada 1863 r. pod Rossoszą doszło do starcia pomiędzy oddziałem K. Krysińskiego liczącym około 700 powstańców a kolumną wojsk rosyjskich dowodzoną przez

mjr. Hryniewieckiego w liczbie 400 piechoty, 100 ułanów i 20 Kozaków. W bitwie poległo 13 powstańców a 14 odniosło rany. Prawdopodobnie polegli podczas walk zostali pochowani we wspólnej mogile natomiast zmarli z ran byli chowani w mogiłach indywidualnych, które niestety się nie zachowały.


Księga parafialna podaje: po zaszłej potyczce pomiędzy powstańcami polskimi a Rosjanami, w dniu 17 listopada 1863 roku, po uprzątnięciu trupów Rosyjskich, znaleziono na polu boju poległych dziewięciu powstańców polskich, niewiadomego imienia i nazwiska. Każdy z poległych miał na sobie oprócz od kuli po kilka jeszcze ran śmiertelnych, bagnetem zadanych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna