Powtórzenie: II połowa XIX w na świeciePobieranie 34.48 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar34.48 Kb.
Powtórzenie: II połowa XIX w. na świecie

Temat

Wydarzenia

Daty

Postaci

Pojęcia

Nauka i postęp techniczny w drugiej połowie XIX w.

Wynalazki, odkrycia i wzbogacenie nauk osób wymienionych w kolumnie „postaci”,

inne przejawy drugiej rewolucji przemysłowej:

- rozwój drukarstwa, wielotysięczne nakłady gazet codziennych,

- rozwój transportu kolejowego,

- budowa Kanału Sueskiego,

- budowa Kanału Panamskiego,

- wykorzystanie w przemyśle gazu ziemnego,

- podróże powietrzne balonami1895

Karol Darwin,

Wilhelm Röntgen,

Henri Antoine Becquerel,

Maria Skłodowska-Curie,

Piotr Curie,

Albert Einstein,

Werner Siemens,

Karol Benz,

Gottlieb Daimler,

Graham Bell,

Guglielmo Marconi,

Dymitr Mendelejew,

August i Luis Lumieré,

Thomas Edison,

Alfred Nobel,

Henry Ford,

Orville i Wilbur Wright

Luis Blériotpozytywizm,

monopol,


kartel

Zmiany w życiu codziennym w drugiej połowie XIX w.

zmiany w życiu codziennym w drugiej połowie XIX w.

1896

Ludwik Pasteur,

Robert Kochanalfabetyzm,

urbanizacjaSztuki plastyczne w II połowie XIX w.

cechy charakterystyczne i przedstawiciele nurtów w sztuce II połowy XIX w. wymienionych w kolumnie „pojęcia”
Jean – Franuois Millet,

Claude Monet,

Jacek Malczewski,

Gustaw Klimt,

Edward Munch,

Pablo Picassorealizm,

impresjonizm,

secesja,

kubizm,


ekspresjonizm,

symbolizmDemokratyzacja życia politycznego w II połowie XIX w.

systemy ustrojowe na świecie w II połowie XIX w.,

metody walki sufrażystek

konstytucja oktrojowana,

partia polityczna,

sufrażystki,

syjonizm


Początki ruchu robotniczego i socjalistycznego

główne założenia marksizmu,

stosunek kościoła katolickiego wobec kwestii robotniczej zawarty w encyklice Rerum novarum1848,

1864


1889,

1891


Karol Marks,

Fryderyk Engels,

Leon XIII


komunizm,

utopia,


marksiści,

anarchiści,

reformiści


Zjednoczenie Włoch

proces jednoczenia państw włoskich (4 etapy),

skutki zjednoczenia Włoch,

co to znaczy, że państwa włoskie zostały zjednoczone w sposób oddolny?

powstanie czerwonego krzyża1859 – bitwa pod Solferino,

17.III.1861Wiktor Emanuel II,

Camillo Cavour,

Giuseppe Garibaldi,

Henri Dunantplebiscyt,

„wyprawa tysiąca”Zjednoczenie Niemiec i powstanie Austro-Węgier

proces jednoczenia państw niemieckich (3 etapy),

skutki zjednoczenia Niemiec,

co to znaczy, że państwa niemieckie zostały zjednoczone w sposób odgórny?

przyczyny rozpadu cesarstwa austriackiego1866 – bitwa pod Sadową,

18.I.1871,

1867


Wilhelm I Hohenzollern,

Otto von Bismarck,

Napoleon III,

Franciszek Józef I„żelazny kanclerz”,

autonomia,

monarchia dualistyczna,


Potęgi kolonialne na świecie w II połowie XIX w.

przejawy dominacji cywilizacji europejskiej,

wskazać na mapie i nazwać kolonie największych potęg kolonialnych (Wielkiej Brytanii, Francji) str. 90-91

specyfika kolonializmu USA i Rosji,

bilans kolonializmu

kolonializm,

imperializm,

rasizm,

ekspansja,protektorat,

dominium


Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 1861-1865

przyczyny wojny secesyjnej,

skutki wojny secesyjnej1861-1865

1863


Abraham Lincoln

Robert Edward Lee

Ulisses Grant


secesja,

wojna secesyjna,

konfederacja,

unia (Jankesi),

wojna totalna,

abolicjoniściJaponia i Rosja na przełomie XIX i XX w.

reformy dokonane w Japonii na przełomie wieków,

reformy dokonane w Rosji za panowania Aleksandra II,

rewolucja 1905 r. w Rosji i jej skutki


22.I.1905

Mutsuhito,

Aleksander II,

Włodzimierz Lenin

Mikołaj IIochrana,

shogun,


Duma Państwowa

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna