Poziom kompetencji językowej wg cef: A1/A2Pobieranie 213.15 Kb.
Strona1/3
Data09.05.2016
Rozmiar213.15 Kb.
  1   2   3

PLAN WYNIKOWY
Yazoo 3POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1/A2
Rozdział 1a: He's from Africa. Rozdział 1b: Are you hungry?Rozdział 1c: My e-palsPOZIOM PODSTAWOWY
UCZEŃ:POZIOM PONADPODSTAWOW
UCZEŃ:KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE
Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009


(osiągnięcia ucznia po klasie III)Słuchanie i mówienie:

 • Rozumie większość poleceń i właściwie na nie reaguje.

 • Rozumie wysłuchane historyjki obrazkowe i inne krótkie nagrania.

 • Samodzielnie śpiewa piosenki.

 • Wkleja naklejki z flagami przy odpowiednich dzieciach. Mówi, z jakich państwa pochodzą dzieci, np. Anna is from Poland.

 • Układa proste pytania z czasownikiem to be.

 • W zabawie w trójkach zgaduje, jakimi zwierzętami są jego koledzy i koleżanki, np. Are you (frogs)?

 • Częściowo uzupełnia formularz danymi dziewczynki z wysłuchanego nagrania.

 • Częściowo poprawnie przeprowadza krótki wywiad z kolegą lub koleżanką: zadaje pytania (np. o imię, wiek, ulubione przedmioty) i odpowiada na nie.


Czytanie i pisanie:

 • W większości poprawnie odczytuje zdania z historyjek i rozwiązuje zadania sprawdzające ich zrozumienie.

 • W większości poprawnie rozpoznaje i samodzielnie stosuje poznane wyrazy.

 • Pisze, jak się nazywa i jakiego koloru jest flaga jego kraju.

 • Czyta proste pytania (np. Is he tired?) i zwykle poprawnie zakreśla odpowiedzi zgodne z obrazkami.

 • Czyta wyrazy i wskazuje odpowiednie przedmioty na zdjęciach.

 • Numeruje większość zdjęć zgodnie z informacjami z przeczytanego emaila.

 • Łączy ze sobą część pytań o dane osobowe i odpowiedzi na nie.

Słuchanie i mówienie:

 • Rozumie polecenia i właściwie na nie reaguje.

 • Rozumie wysłuchane historyjki obrazkowe i inne krótkie nagrania. Odgrywa scenki.

 • Samodzielnie śpiewa piosenki, w tym w wersji karaoke.

 • Wkleja naklejki z flagami przy odpowiednich dzieciach. Mówi, jak się nazywają dzieci i jakiego koloru są flagi ich państw. Poprawnie stosuje zaimki his/her.

 • Układa proste pytania z czasownikiem to be. Poprawnie stosuje krótkie odpowiedzi.

 • W zabawie w trójkach zgaduje, jakimi zwierzętami są jego koledzy i koleżanki, np. Are you (frogs)? Odpowiada na pytania tego typu, stosując krótkie odpowiedzi.

 • Uzupełnia formularz danymi dziewczynki z wysłuchanego nagrania.

 • Przeprowadza krótki wywiad z kolegą lub koleżanką: zadaje pytania (np. o imię, wiek, ulubione przedmioty) i odpowiada na nie.


Czytanie i pisanie:

 • Poprawnie odczytuje zdania z historyjek i rozwiązuje zadania sprawdzające ich zrozumienie.

 • W większości poprawnie rozpoznaje i samodzielnie stosuje poznane wyrazy. Poprawnie zapisuje większość słów.

 • Pisze, jak się nazywa i jakiego koloru jest flaga jego kraju.

 • Czyta proste pytania (np. Is he tired?) i zakreśla odpowiedzi zgodne z obrazkami.

 • Czyta wyrazy i wskazuje odpowiednie przedmioty na zdjęciach.

 • Numeruje zdjęcia zgodnie z informacjami z przeczytanego emaila. Rozwiązuje zadania sprawdzające zrozumienie tekstu.

 • Łączy ze sobą pytania o dane osobowe i odpowiedzi na nie.W zakresie języka obcego. Uczeń: • wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);

 • reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Open your book on page (8). Listen, point and say.;

 • rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. aunt, uncle;

 • rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. Welcome to (our zoo). It's nice to meet you, too.;

 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

 • zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. What's your name? How old are you?;

 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. I'm from England.,

 • nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je;

 • bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;

 • przepisuje wyrazy i zdania;

 • w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

 • współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.


Rozdział 2a: I've got a camera. Rozdział 2b: Have you got your passports?Rozdział 2c: Hurry up, Harry!

Geography: Children around the world Review 1POZIOM PODSTAWOWY
UCZEŃ:POZIOM PONADPODSTAWOW
UCZEŃ:KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE
Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009


(osiągnięcia ucznia po klasie III)Słuchanie i mówienie:

 • Rozumie większość poleceń i właściwie na nie reaguje.

 • Rozumie wysłuchane historyjki obrazkowe i inne krótkie nagrania.

 • Samodzielnie śpiewa piosenki.

 • Mówi, co ma i czego nie ma. Stosuje czasownik have/haven't got w 1. osobie liczby pojedynczej.

 • Opisuje ubrania dzieci na obrazku z podręczniku. Popełnia błędy, stosując zaimki he/she oraz czasownik have/has got.

 • Układa proste pytania z czasownikiem have/has got.

 • Częściowo poprawnie zaznacza w tabeli przedmioty, które mają oraz których nie mają dzieci z wysłuchanego nagrania.

 • W zabawie w parach pyta kolegę lub koleżankę o przedmioty, które posiadają. Odpowiada na pytania tego typu, mówiąc: Yes/No.

 • Rozpoznaje niektóre zdjęcia dzieci na podstawie nagrania.

 • W zabawie w parach podaje imię dziecka na podstawie usłyszanych informacji.

 • Mówi rymowankę. W większości poprawnie wymawia ćwiczone dźwięki.


Czytanie i pisanie:

 • W większości poprawnie odczytuje zdania z historyjek i rozwiązuje zadania sprawdzające ich zrozumienie.

 • W większości poprawnie rozpoznaje i samodzielnie stosuje poznane wyrazy.

 • Zakreśla większość odpowiednich form czasownika have got, by opisać ubrania dzieci na obrazku.

 • Rozmawia z kolegą lub koleżanką o przedmiotach, które mają dzieci w podręczniku: zadaje pytania.

 • Częściowo poprawnie uzupełnia podanymi słowami opisy dzieci na zdjęciach.

 • Wykonuje projekt pt. Where are you from?

 • Gra w grę planszową. Poprawnie odpowiada na niektóre pytania.

Słuchanie i mówienie:

 • Rozumie polecenia i właściwie na nie reaguje.

 • Rozumie wysłuchane historyjki obrazkowe i inne krótkie nagrania. Odgrywa scenki.

 • Samodzielnie śpiewa piosenki, w tym w wersji karaoke.

 • Stosuje wszystkie formy czasownika have/has got, by opowiadać o posiadanych przedmiotach.

 • Opisuje ubrania dzieci na obrazku z podręczniku. Poprawnie stosuje zaimki he/she oraz czasownik have/has got.

 • Układa proste pytania z czasownikiem have/has got. Odpowiada na nie, stosując krótkie odpowiedzi.

 • Zaznacza w tabeli przedmioty, które mają oraz których nie mają dzieci z wysłuchanego nagrania.

 • W zabawie w parach pyta kolegę lub koleżankę o przedmioty, które posiada. Odpowiada na pytanie tego typu, używając krótkich odpowiedzi.

 • Numeruje zdjęcia dzieci w kolejności z nagrania.

 • W zabawie w parach opisuje wybrane dziecko z podręcznika. Na podstawie usłyszanych informacji podaje imię opisywanego dziecka.

 • Samodzielnie mówi rymowankę. Poprawnie wymawia ćwiczone dźwięki.


Czytanie i pisanie:

 • Poprawnie odczytuje zdania z historyjek i rozwiązuje zadania sprawdzające ich zrozumienie.

 • W większości poprawnie rozpoznaje i samodzielnie stosuje poznane wyrazy. Poprawnie zapisuje większość słów.

 • Zakreśla odpowiednie formy czasownika have got, by opisać ubrania dzieci na obrazku.

 • Rozmawia z kolegą lub koleżanką o przedmiotach, które mają dzieci w podręczniku: zadaje pytania i odpowiada na nie.

 • Uzupełnia opisy dzieci na zdjęciach podanymi słowami. Dobiera zdania do zdjęć.

 • Wykonuje projekt pt. Where are you from?

 • Gra w grę planszową. Poprawnie odpowiada na większość pytań.


W zakresie języka obcego. Uczeń: • wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);

 • reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Ask and answer. Play the game.;

 • rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. shirt, shorts;

 • rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. It's lovely.;

 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów;

 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

 • zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. Have you got your camera?;

 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. We've got books and bags and pens.;

 • nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je;

 • bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;

 • przepisuje wyrazy i zdania;

 • w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

 • współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.


Rozdział 3a: He comes every morning. Rozdział 3b: Do they play basketball?Rozdział 3c: My holiday postcardsPOZIOM PODSTAWOWY
UCZEŃ:POZIOM PONADPODSTAWOW
UCZEŃ:KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE
Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009


(osiągnięcia ucznia po klasie III)Słuchanie i mówienie:

 • Rozumie większość poleceń i właściwie na nie reaguje.

 • Rozumie wysłuchane historyjki obrazkowe i inne krótkie nagrania.

 • Samodzielnie śpiewa piosenki.

 • Układa proste zdania twierdzące w czasie Present Simple. Często zapomina o końcówkach 3. osoby liczby pojedynczej.

 • Częściowo poprawnie układa proste pytania i pytania w czasie Present Simple (bez form 3. osoby).

 • Na podstawie nagrania zwykle poprawnie zakreśla, czy dzieci wykonują czynności na obrazkach, czy nie.

 • W zabawie w parach częściowo poprawnie pyta kolegę lub koleżankę o typowe czynności, które wykonuje. Odpowiada na pytania tego typu, mówiąc: Yes/No.

 • Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie – wybiera odpowiednie obrazki.

 • Zadaje koledze lub koleżance pytania o czynności wykonywane o różnych porach dnia.


Czytanie i pisanie:

 • W większości poprawnie odczytuje zdania z historyjek i rozwiązuje zadania sprawdzające ich zrozumienie.

 • W większości poprawnie rozpoznaje i samodzielnie stosuje poznane wyrazy.

 • Uzupełnia zdania opisujące naklejki w podręczniku odpowiednimi czasownikami.

 • Odpowiada na pytania dotyczące swojego życia, zakreślając spośród podanych odpowiedzi.

 • Czyta wyrazy i wskazuje odpowiednie przedmioty na zdjęciach.

 • Dobiera niektóre zdjęcia do przeczytanych pocztówek.

 • Uzupełnia proste pytania o czynności wykonywane o różnych porach dniach (w czasie Present Simple).

Słuchanie i mówienie:

 • Rozumie polecenia i właściwie na nie reaguje.

 • Rozumie wysłuchane historyjki obrazkowe i inne krótkie nagrania. Odgrywa scenki.

 • Samodzielnie śpiewa piosenki, w tym w wersji karaoke.

 • Zwykle poprawnie układa proste zdania twierdzące w czasie Present Simple.

 • Zwykle poprawnie układa proste pytania i pytania w czasie Present Simple (bez form 3. osoby). Odpowiada na pytania, stosując krótkie odpowiedzi.

 • Na podstawie nagrania zakreśla, czy dzieci wykonują czynności na obrazkach, czy nie.

 • W zabawie w parach pyta kolegę lub koleżankę o typowe czynności, które wykonuje. Odpowiada na pytania tego typu, stosując krótkie odpowiedzi.

 • Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie – wybiera odpowiednie obrazki.

 • Zadaje koledze lub koleżance pytania o czynności wykonywane o różnych porach dnia. Samodzielnie i poprawnie odpowiada na pytania tego typu.


Czytanie i pisanie:

 • Poprawnie odczytuje zdania z historyjek i rozwiązuje zadania sprawdzające ich zrozumienie.

 • W większości poprawnie rozpoznaje i samodzielnie stosuje poznane wyrazy. Poprawnie zapisuje większość słów.

 • Uzupełnia odpowiednimi czasownikami zdania opisujące naklejki w podręczniku. Wybiera odpowiednie formy czasownika w zdaniach z czasem Present Simple.

 • Odpowiada na pytania dotyczące swojego życia, zakreślając spośród podanych odpowiedzi.

 • Czyta wyrazy i wskazuje odpowiednie przedmioty na zdjęciach.

 • Dobiera zdjęcia do przeczytanych pocztówek. Rozwiązuje zadania sprawdzające zrozumienie tekstów.

 • Uzupełnia proste pytania o czynności wykonywane o różnych porach dniach (w czasie Present Simple). Zapisuje odpowiedzi na nie.W zakresie języka obcego. Uczeń: • wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);

 • reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen and stick. Read and circle;

 • rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. postman, postcard;

 • rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. I don't know.;

 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów;

 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

 • zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. Do you play basketball?;

 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. Lucky Ziggy;

 • nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je;

 • bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;

 • przepisuje wyrazy i zdania;

 • w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

 • współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.


Rozdział 4a: She doesn't like meat. Rozdział 4b: They always wake up early.Rozdział 4c: The seasons

Science: Animal habitats and diet Review 2POZIOM PODSTAWOWY
UCZEŃ:POZIOM PONADPODSTAWOW
UCZEŃ:KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE
Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009


(osiągnięcia ucznia po klasie III)Słuchanie i mówienie:

 • Rozumie większość poleceń i właściwie na nie reaguje.

 • Rozumie wysłuchane historyjki obrazkowe i inne krótkie nagrania.

 • Samodzielnie śpiewa piosenki.

 • Układa proste pytania i przeczenia w 3. osobie liczby pojedynczej czasu Present Simple.

 • Odpowiada na pytania o czynności, które wykonują dzieci na obrazkach w podręczniku.

 • Częściowo poprawnie opisuje czynności, które wykonuje. Stosuje przysłówki częstotliwości.

 • Pyta: What's your favourite season? Udziela odpowiedzi na pytania tego typu. Podaje nazwę poru roku.

 • Rozpoznaje niektóre zdjęcia zwierząt.

 • Na podstawie usłyszanego opisu podaje nazwę zwierzęcia.

 • Mówi, jak często on i inni ludzie wykonują różne czynności.

 • Mówi rymowankę. W większości poprawnie wymawia ćwiczone dźwięki.


Czytanie i pisanie:

 • W większości poprawnie odczytuje zdania z historyjek i rozwiązuje zadania sprawdzające ich zrozumienie.

 • W większości poprawnie rozpoznaje i samodzielnie stosuje poznane wyrazy.

 • Częściowo poprawnie wybiera odpowiednie formy czasowników (zdania twierdzące i przeczące w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple), by opisać obrazki.

 • Uzupełnia zdania przysłówkami częstotliwości (always, sometimes, never), by opisać czynności, które wykonuje.

 • Uzupełnia niektóre opisy zwierząt, podając, gdzie żyją i co jedzą.

 • Wykonuje projekt o zwierzętach.

 • Dobiera pory roków do ich opisów.

 • Gra w grę planszową. Poprawnie odpowiada na niektóre pytania.

Słuchanie i mówienie:

 • Rozumie polecenia i właściwie na nie reaguje.

 • Rozumie wysłuchane historyjki obrazkowe i inne krótkie nagrania. Odgrywa scenki.

 • Samodzielnie śpiewa piosenki, w tym w wersji karaoke.

 • Układa proste pytania i przeczenia w 3. osobie liczby pojedynczej czasu Present Simple. Odpowiada na pytania, stosując krótkie odpowiedzi.

 • Pyta o czynności, które wykonują dzieci na obrazkach w podręczniku oraz odpowiada na pytania tego typu.

 • Opisuje czynności, które wykonuje. Stosuje przysłówki częstotliwości.

 • Pyta: What's your favourite season? Udziela odpowiedzi na pytania tego typu, podając powód wyboru danej pory roku.

 • Numeruje zdjęcia zwierząt w kolejności z nagrania.

 • Opisuje zwierzęta (gdzie mieszkają i co jedzą). Na podstawie usłyszanego opisu podaje nazwę zwierzęcia.

 • Mówi, jak często on i inni ludzie wykonują różne czynności.

 • Samodzielnie mówi rymowankę. Poprawnie wymawia ćwiczone dźwięki.


Czytanie i pisanie:

 • Poprawnie odczytuje zdania z historyjek i rozwiązuje zadania sprawdzające ich zrozumienie.

 • W większości poprawnie rozpoznaje i samodzielnie stosuje poznane wyrazy. Poprawnie zapisuje większość słów.

 • Wybiera odpowiednie formy czasowników (zdania twierdzące i przeczące w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple), by opisać obrazki.

 • Uzupełnia zdania przysłówkami częstotliwości (always, sometimes, never), by opisać czynności, które wykonuje lub by opisać nawyki innych osób.

 • Uzupełnia opisy zwierząt, podając, gdzie żyją i co jedzą.

 • Wykonuje projekt o zwierzętach.

 • Dobiera pory roków do ich opisów.

 • Gra w grę planszową. Poprawnie odpowiada na większość pytań.


W zakresie języka obcego. Uczeń: • wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);

 • reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Look and write. Read and match.;

 • rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. blow, snow;

 • rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. I'm fine.;

 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów;

 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);

 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

 • zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. Does he eat meat?;

 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. Does Pandora like the zoo?;

 • nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je;

 • bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;

 • przepisuje wyrazy i zdania;

 • w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

 • współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna