Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona2/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Pozycja planu: A.1.2


Nazwa przedmiotu:

JĘZYK NIEMIECKI


Poziom studiów:

studia I stopnia ( inżynierskie)

Forma studiów:

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów:

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek:

BIOTECHNOLOGIA

Specjalność:
Przedmiot wprowadzający:

Język niemiecki ze szkoły średniej

Wymagania wstępne:

Praktyczne posługiwanie się językiem niemieckim w mowie i piśmie na poziomie podstawowym


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III30


1

IV30


1

V30


1

VI30


2


Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest:  • opanowanie przez studiujących wszystkich kompetencji językowych na poziomie średnio zaawansowanym: słuchanie ze zrozumieniem tekstu w oryginalnej wersji językowej, samodzielna interpretacja wysłuchanego tekstu, zapis najważniejszych informacji w postaci dialogu, streszczenia, planu tekstu, pytań do tekstu;

  • doskonalenie umiejętności językowych (krótki referat, prezentacja multimedialna);

  • poszerzenie leksyki dotyczącej słownictwa ogólnego i terminologii specjalistycznej.

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem nagrań CD, DVD.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Bieżące sprawdziany pisemne i testy leksykalno – gramatyczne; zaliczenie końcowe - ustne na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji na wybrany temat.
Treści kształcenia

Charakterystyka osób przedmiotów i zjawisk; określanie wiedzy, umiejętności i sposobów ich zdobywania; określanie miejsca pobytu, znajdowania się osób lub przedmiotów; wyrażanie oddziaływania czegoś na coś (przyczyna – skutek); określanie stosunków czasowych; określanie stanu fizycznego i psychicznego człowieka; określanie czynności i zajęć; wyrażanie przy pomocy czasowników celu i przeznaczenia; wyrażanie pragnień i zamierzeń; określanie sposobu przekazu informacji; opis różnych form spędzania wolnego czasu; opisywanie zainteresowań, aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej studenta; poznanie podstawowej terminologii języka specjalistycznego dotyczącego rolnictwa, biologii, biotechnologii.
Nazwisko osoby prowadzącej przedmiot:

Pracownicy SJO

Literatura

Literatura podstawowa


Themen neu, Kursbuch 2 von Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Jutta Mueller und Helmut Mueller, 1993 Max Hueber Verlag Ismaning

Deutsch aktiv Neu 1 A i 1 B, Gerd Neuner, Theo Schelling, Reiner Schmidt und Heine Wilms, 1987 Langenscheidt KG, Berlin und Muenchen

Kommunikation in der Landwirtschaft, Dorothea Levy – Hillerich, Cornelsen Verlag, Berlin 2005,
Literatura uzupełniająca


Deutsch, Repetytorium tematyczno-leksykalne, Ewa Maria Rostek, WAGROS Poznań 1994

Słownik niemiecko-polski: uprawa roli i roślin, Lesław Zimny, Wrocław Wydawnictwo Akademii Rolniczej 1987

Słownik rolniczy polsko- niemiecki, Zofia Kofer, t. I i II, Dział Wydawnictw Naukowych, Puławy 1994

Wybrane artykuły z czasopism rolnicych

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna