Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona3/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Pozycja planu: A.1.3


Nazwa przedmiotu:

JĘZYK ROSYJSKI


Poziom studiów:

studia I stopnia ( inżynierskie)

Forma studiów:

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów:

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek:

BIOTECHNOLOGIA

Specjalność:
Przedmiot wprowadzający:

Język rosyjski ze szkoły średniej

Wymagania wstępne:

Praktyczne posługiwanie się językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie podstawowym


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III30


1

IV30


1

V30


1

VI30


2
Założenia i cele przedmiot

Celem przedmiotu jest:  • opanowanie przez studiujących wszystkich kompetencji językowych na poziomie średnio zaawansowanym: słuchanie ze zrozumieniem tekstu w oryginalnej wersji językowej, samodzielna interpretacja wysłuchanego tekstu, zapis najważniejszych informacji w postaci dialogu, streszczenia, planu tekstu, pytań do tekstu;

  • doskonalenie umiejętności językowych (krótki referat, prezentacja multimedialna);

  • poszerzenie leksyki dotyczącej słownictwa ogólnego i terminologii specjalistycznej.


Metody dydaktyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem nagrań CD, DVD.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Bieżące sprawdziany pisemne i testy leksykalno – gramatyczne; zaliczenie końcowe - ustne na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji na wybrany temat.
Treści kształcenia

Charakterystyka osób przedmiotów i zjawisk; określanie wiedzy, umiejętności i sposobów ich zdobywania; określanie miejsca pobytu, znajdowania się osób lub przedmiotów; wyrażanie oddziaływania czegoś na coś (przyczyna – skutek); określanie stosunków czasowych; określanie stanu fizycznego i psychicznego człowieka; określanie czynności i zajęć; wyrażanie przy pomocy czasowników celu i przeznaczenia; wyrażanie pragnień i zamierzeń; określanie sposobu przekazu informacji; opis różnych form spędzania wolnego czasu; opisywanie zainteresowań, aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej studenta; poznanie podstawowej terminologii języka specjalistycznego dotyczącego rolnictwa, biologii, biotechnologii.
Nazwisko osoby prowadzącej przedmiot:

Pracownicy SJO


Literatura

Literatura podstawowa


  • Gołubiewa A., Kowalska N. – Ruskij jazyk siegodnia. Wyd. Edukacyjne AGMEN, Warszawa, 1998.

  • Pado A. – Język rosyjski dla średnio zaawansowanych – Start Ru 2. WSiP Warszawa, 2006.

  • Nabrdalik L. – Język rosyjski – rolnictwo. PWN Warszawa, 1989.

Literatura uzupełniająca


- http://ru.wikipedia.org/wiki/ - żiwotnyj mir, żiwotnowodstwo; inne arty

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna