Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona5/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48Pozycja planu: A.3.1


Nazwa przedmiotu

SOCJOLOGIA


Poziom studiów

studia I stopnia ( inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA


Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e
Wymagania wstępne

bez wymagań


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30
2
Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu przedmiotu studenci posiadają wiedzę z zakresu kursu socjologii. Student pozna podstawowe problemy tej dyscypliny wiedzy i zobaczy, do czego może ona być przydatna w codziennym życiu. Opisując podstawowe pojęcia socjologiczne takie jak grupa, więź, kontrola społeczna, klasa, socjalizacja czy kultura uczestnikom kursu zaprezentowana zostanie perspektywa postrzegania rzeczywistości społecznej jaką posługuje się socjolog. Zajęcia będą łączyć aktywność studencką oraz wykład.


Metody dydaktyczne

wykład multimedialny


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkami zaliczenia będą aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz napisanie pracy semestralnej w formie eseju.


Treści kształcenia

Wykłady

Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

dr Tomasz MarcysiakLiteratura

Literatura podstawowa

  1. Berger Peter, 1995: Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa

  2. Sztompka Piotr, 2002: Socjologia, Znak, Kraków

  3. Giddens Anthony, 2006: Socjologia, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

  1. Encyklopedia Socjologii tom 1-4, Oficyna Naukowa, Warszawa

  2. Załęcki, Paweł, Olechnicki Krzysztof, 1998: Słownik Socjologii, UMK w Toruniu,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna