Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.34 Mb.
Strona9/48
Data06.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48Pozycja planu:A.4

Nazwa przedmiotu

Technologia informacyjna


Poziom studiów

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów

studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek

Biotechnologia

Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e

matematyka

Wymagania wstępne

zakres podstaw informatyki wg programów liceów.


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15
15


2
Założenia i cele przedmiotu

Omówienie podstaw teoretycznych i umiejętności zastosowań technologii informacyjnych w gospodarce i badaniach naukowych.Student po ukończeniu przedmiotu posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi terminami i pojęciami informatyki oraz świadomego wykorzystywania i dalszego przekazywania wiedzy w zakresie informatyzacji, wykonywanych czynności z uwzględnieniem pozyskiwania i przetwarzania informacji. Przedmiot wskazuje drogi doskonalenia się w oparciu o infrastrukturę sprzętowo-programową i wykorzystanie sieci Internet, kształtując umiejętności obsługi komputera i komunikowanie się poprzez sieć, pracy z edytorem tekstu, pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz tworzenia prezentacji.


Metody dydaktyczne

wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

wykład – test wielokrotnego wyboru,

ćwiczenia - sprawdziany, umiejętności wykorzystania najważniejszych standardów oprogramowania użytkowego

Treści kształcenia

Wykłady

Wprowadzenie do informatyki: pojęcia i definicje oraz omówienie tendencji rozwoju informatyki w nauce i gospodarce.Ćwiczenia laboratoryjne

Wykorzystanie możliwości pakietu biurowego. Zaawansowane funkcje edytora tekstu Word. Kalkulacje i funkcje matematyczne, statystyczne i finansowe w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Wykorzystanie możliwości grafiki prezentacyjnej w programie PowerPoint. Wykorzystanie zaawansowanych możliwości wyszukiwania i usług dostępnych w Internecie.


Nazwisko (a) osoby prowadzącej (cych) lub odpowiedzialnej (ych) za realizację przedmiotu

Prof. dr hab. .inż. L. Drelichowski
Literatura

Literatura podstawowa

Chris Grover: Word 2007 PL. Gliwice, Helion 2007

John Walkenbach: Excel 2003 PL: Biblia, Gliwice, Helion 2004

Witold Sikorski: Podstawy technik informatycznych. Seria wydawnicza: ECDL 2008

Jaronicki A.: ABC MS Office 2010 PL, Helion 2010Literatura uzupełniająca

Kisielnicki J.: Systemy informatyczne zarządzania. Wyd. PLACET, Warszawa 2008

T. Kołodziejczak, J. Zieliński: Podstawy informatyki. Prószyński I s-ka. Warszawa 1997

Grzegorz Kowalczyk: Word 2003 PL. Gliwice, Helion 2003Krzysztof Masłowski: Excel 2003 PL: ćwiczenia praktyczne, Gliwice, Helion 2004
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna