Pozycja planu: a 1Pobieranie 1.18 Mb.
Strona1/53
Data10.05.2016
Rozmiar1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Pozycja planu: A.1.1.


Nazwa przedmiotu

Język angielski


Poziom studiów

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów

niestacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Rolniczy

Kierunek

Rolnictwo

Specjalność
Przedmiot/y wprowadzający/e

Język angielski

Wymagania wstępne

znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym


Semestralny rozkład zajęć według planu studiów


 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III24


1

IV24


2

V24


2
Założenia i cele przedmiotu

Rozwijanie i integracja sprawności językowych. Rozwijanie umiejętności kluczowych. Postrzeganie języka jako użytecznego narzędzia w zdobywaniu wiedzy (realizowanie postulatu interdyscyplinarności). Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z innych przedmiotów do zadań językowych. Rozwijanie indywidualnej strategii uczenia się języka angielskiego i wspieranie studentów w samodzielnym zdobywaniu sprawności językowych (nauczanie strategiczne). Poszerzenie komponentu kulturowego, uwzględnienie norm socjokulturowych pozwalających funkcjonować na rynku pracy.

Metody dydaktyczne

Prezentacje multimedialne, metody aktywizujące.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Praca kontrolna, testy, prezentacje ustne, prezentacje multimedialne.Nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

Literatura

Literatura podstawowa

Aldous, C. Koch, M. Food Biotechnology Module, 2000.

Bujewska, J. English Texts – Agriculture, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-

Rolniczej, Bydgoszcz, 1982.

Burczyk, K. Agriculture and Animal Breeding, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu

Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy, 2008.

Oxenden, C. Latham-Koenig, Ch. New English File, intermediate, Student’s Book, Oxford

University Press, 2006.

Oxenden, C. Latham-Koenig, Ch. New English File, intermediate, Teacher’s Book, Oxford

University Press, 2006.

Williams, G. Biology for you, Nelson Thornes Ltd, 2002.
Literatura uzupełniająca:

Evans, V. Dooley, J. Enterprise, intermediate, Express Publishing, 1998.

Evans, V. Dooley, J. Upstream, intermediate, Express Publishing, 2002.

Evans, V. Dooley, J. Grammarway 3, Express Publishing, 2003.

Evans, V. Dooley, J. Enterprise Grammar 3, Express Publishing, 1999.

Evans, V. Dooley, Reading Writing, Express Publishing, 1999.

Maclean, U. Ratajczak, P. Słownik tematyczny języka angielskiego dla licealistów i studentów, Kanion, Zielona Góra, 1993.

McCarthy, M. O’Dell, F. English Vocabulary In Use, Cambridge University Press, 1994.

Misztal, M. Tests in English. Thematic Vocabulary Intermediate and Advanced Level,

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1999.

Otto, B. Otto, M. Here is the news, Poltext, Warszawa 2007.

Redman, S. English Vocabulary In Use, Cambridge University Press, 1997.

Thomas, B.J. Advanced Vocabulary & Idiom, Longman, 1989.

Thomas, B.J. Intermediate vocabulary, Longman, 1986.

Titchmarsh,A. 1000 Handy Gardening Hints, Hamlyn, 1990.

Vince, M. Advanced Language Practice, Heinemann, 1994.

Vince, M. First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996.

Wildman, J. Teacher’s Resource Pack, Grammar and vocabulary practice for pre-intermediateand intermediate students, Oxford University Press, 2002.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna