Praca dyplomowa inżynierska semestr zimowyPobieranie 315.68 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar315.68 Kb.
  1   2   3
Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału dnia 18.05.2011

Uzupełniająca oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału dnia 29.06.2011

Uzupełniająca oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału dnia 21.09.2011

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

semestr zimowy

rok akad. 2011/2012


kierunek studiów mechanika i budowa maszyn


Rodzaj pracy: E – eksperymentalna, P- projektowa, S – studialna

kontakt z prowadzącymi- patrz zakładka Dydaktyka – Zbiorczy wykaz konsultacji oraz zakładka Linkownia

Lp.

Temat pracy

Rodzaj pracy

Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego

Imię i nazwisko studenta

Zakład Aparatury Procesowej I-22

1

Wpływ parametrów pracy krystalizatora nowego typu na jakość produkowanych kryształów.

The effect of the operating parameters of a new type crystallizer on the quality of the produced crystals.E

dr inż. S. Misztal
2

Projektowanie krystalizatorów skrobakowych.

Design of scraped-surface crystallizers..P

dr inż. S. Misztal
3

Szybkość zarodkowania i wzrostu kryształów w nowego typu krystalizatorze o działaniu ciągłym.

The nucleation rate and the crystal growth rate in a new type continuous crystallizer..E

dr inż. S. Misztal
4

Symulacje numeryczne procesu odwadniania materiałów ziarnistych.

Numerical simulation of granular media dewatering processE

dr inż. J. Składzień

Maciej Łuczyński

5

Parametry procesowe filtracji osadów ściśliwych.

Compressible filter cake process parametersE

dr inż. J. Składzień
6

Symulacje operacji przemywania osadów filtracyjnych.

Stress distribution arising in dewatered filter cakes.E

dr inż. J. Składzień

Niest.

7

Rozdział zawiesin przez wirowanie.

Separation of suspension by centrifugation .E

dr inż. J. Szymków
8

Wpływ zawartości wilgoci na charakterystykę wytrzymałościową osadów filtracyjnych.

Influence of moisture content on the filter cake strength characteristic.E

dr inż. J. Szymków

Maciej Kalinowski

9

Określenie wytrzymałości częściowo odwodnionych osadów filtracyjnych.

Determination of strength of partially dewatered filter cakes.E

dr inż. J. Szymków

Michał Markuszewski

10

Granulowanie osadów filtracyjnych.

Granulation of filtration cakes.P-E

dr inż. J. Szymków
11

Rozkładu naprężeń na bębnie taśmowej prasy filtracyjnej.

Stress distribution on the drum filter press.P-E

dr inż. J. Szymków
12

Projekt aparatu bezpośredniego ścinania wilgotnych osadów.

Design of a direct shear cellP

Dr inż. J. Szymków

Niest.

13

Pompy monoblokowe z osiowym króćcem ssawnym i promieniowo ustawionym króćcem tłocznym – budowa zastosowanie, analiza techniczna, dobór i projekt węzła pompowego.

End suction pumps – construction and application, project.P

Dr inż. A. Pasiński

Łoboda Łukasz

14

Problemy pompowania mediów gęstych , analiza techniczna urzadzeń i projekt pompowni .

Pumping problems of thick mediums, technical analysis and pumping station project.P

Dr inż. A. Pasiński

Napora Paweł

15

Problemy pompowania w zakresie wysokich ciśnień. projekt węzła technologicznego z zastosowaniem pomp wysokociśnieniowych .

Pumping problems in high pressure range, project of pumpingunit with high pressure pumps.P

Dr inż. A. Pasiński
16

Hydrocyklony – projekt stanowiska laboratoryjnego do rozdziału zawiesin

Hydrocyclons – Project of laboratory stand for separation processP

Dr inż. A. Pasiński

Andrzej Szewczenko

Zakład Automatyki i Kriogeniki I-22

1

Projekt instalacji do regazyfikacji ciekłego tlenu

Design of the installation for liquid oxygen regasificationP

Dr. inż. J. Fydrych
2

Projekt wymiennika ciepła do kriogenicznego schładzania cieczy w przepływie

Design of a heat exchange for the cryogenic cooling of liquids in flowP

Dr. inż. J. Fydrych

Paweł Szałwiński

3

Projekt jednostopniowej rury pulsacyjnej

Design of single stage pulse tube coolerP

Dr inż. J. Fydrych
4

Projekt dwustopniowej chłodziarki kriogenicznej opartej na cyklu Joule’a-Thomsona

Design of two-stage Joule-Thomson cryocoolerP

Dr inż. J. Fydrych
5

Pomiary transportu ciepła przez wybrane elementy konstrukcyjne transferowych linii kriogenicznych

The measurements of heat transfers in the chosen construction elements of cryogenic transfer linesE

Dr inż. J. Fydrych
6

Projekt brykieciarki peletów

Pellet briquetting machineEPS

Dr inż. J. Lichota
Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła I-20

1

Projekt klimatyzatora termoelektrycznego o wydajności ok. 3kW

Design of air-conditioning device of 3kW cooling capacity

P

dr hab. inż. Jacek KasperskiAleksander Dąbrowski

2

Projekt urządzenia do odzysku ciepła z wentylacji

Design of ventilation heat recovery device

P

dr hab. inż. Jacek KasperskiGrzegorz Świrski

3

Wizualizacja 3D i animacja pracy sprężarek chłodniczych

3D visualization and animation of refrigeration compressors working mode

P

dr hab. inż. Jacek Kasperski


4

Wizualizacja 3D i animacja pracy wymienników ciepła

3D visualization and animation of heat exchangers

P

dr hab. inż. Jacek KasperskiPrzemysław Adamowicz


5

Studium i wizualizacja 3D solarnej instalacji klimatyzacyjnej LiBr dla bud A-4

3D visualization study of solar air-conditioning LiBr installation for A-4 building

SP

dr hab. inż. Jacek Kasperski


6

Możliwości wykorzystania wytwornic lodu wodnego w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej

Water-ice makers using possibilities in refrigerating and air-conditioning engineeringS

dr inż. Bogusław Białko
7

Przenośne urządzenie ziębnicze do lodowego blokowania przepływu w rurach sieci ciepłowniczych

Mobile cooling device to flow blocking by ice in heating pipe networkP

dr inż. Bogusław Białko
8

Systemy ziębnicze i klimatyzacyjne wykorzystujące zestalony CO2

Refrigerating and air-conditioning systems used solid CO2S

dr inż. Bogusław Białko
9

Dwutemperaturowa chłodziarka sprężarkowa pracująca na mieszaninie zeotropowej ziębników

Bi-temperature compressor refrigerator working with zeotropic mixture of refrigerantsP

dr inż. Bogusław Białko

Glapka Łukasz

10

Projekt ochładzacza gazu systemu klimatyzacyjnego samochodu osobowego pracującego na N2O

The project of the gas cooler working in motor car air-conditioning system with N2O as refrigerantP

dr inż. Bogusław Białko

Hejna Stanisław

11

Projekt ochładzacza gazu systemu klimatyzacyjnego kabiny samochodu ciężarowego pracującego na N2O

The project of the gas cooler working in commercial vehicle truck cabin air-conditioning system with N2O as refrigerantP

dr inż. Bogusław Białko
12

Projekt ochładzacza gazu systemu klimatyzacyjnego autobusu pracującego na N2O

The project of the gas cooler working in bus air-conditioning system with N2O as refrigerantP

dr inż. Bogusław Białko
13

Dioda termalna jako system grzewczo – klimatyzacyjny sali wykładowej.

Thermal diode as the heating – air-conditioning system of a lecture hall.S

dr inż. Bogusław Białko
14

Miniaturowe urządzenie chłodnicze do produkcji lodu kostkowego

Small refrigerating device to cube ice productionP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
15

Przenośny kriostat laboratoryjny

Mobile laboratory cryostatP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
16

Sprężarkowa chłodziarka domowa pracująca na czynniku ekologicznym

Domestic compressor refrigerator working with ecological refrigerantP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
17

Urządzenie klimatyzacyjne samochodu osobowego z CO2 jako ziębnikiem

Car air-conditioning unit working with CO2 as refrigerantP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
18

Projekt ochładzacza gazu systemu klimatyzacyjnego samochodu osobowego pracującego na CO2

The project of the gas cooler working in motor car air-conditioning system with CO2 as refrigerantP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki

Paweł Dorosz

19

Projekt ochładzacza gazu systemu klimatyzacyjnego kabiny samochodu ciężarowego pracującego na CO2

The project of the gas cooler working in commercial vehicle truck cabin air-conditioning system with CO2 as refrigerantP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki

Piotr Martyniak

20

Projekt ochładzacza gazu systemu klimatyzacyjnego autobusu pracującego na CO2

The project of the gas cooler working in bus air-conditioning system with CO2 as refrigerantP

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
21

System odszraniania dolnego źródła ciepła pompy ciepła typu powietrze – woda.

Defrosting of the low temperature heat source in air-water type heat pump.P

prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
22

Rura ciepła jako element systemu ogrzewania dróg i mostów.

Heat pipe as a part of the system for road and bridge heatingP

prof. dr hab. inż. Zbigniew KrólickiProjekt urządzenia klimatyzacyjnego wykorzystującego CO2 jako czynnik chłodniczy
prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki


Marcin Delebis

23

Projekt płaszczowo-rurowego poziomego wymiennika ciepła do skraplania amoniaku.

Design of the overcoat-tubular horizontal heat exchanger for ammonia condensationP

doc. dr inż. J. Eichler
24

Projekt płaszczowo-rurowego pionowego wymiennika ciepła do skraplania amoniaku.

Design of the overcoat-tubular vertical heat exchanger for ammonia condensationP

doc. dr inż. J. Eichler
25

Projekt rekuperacyjnego wymiennika ciepła do systemów amoniakalnych

Design of the recuperative heat exchanger for ammonia systems.P

doc. dr inż. J. Eichler
26

Komputerowa wizualizacja 3D typowego płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła

Computer 3D visualization of the typical overcoat-tubular heat exchangerS-P

doc. dr inż. J. Eichler
27

Komputerowa wizualizacja 3D molekuł czynników chłodniczych

Computer 3D visualization of molecules of refrigerants and coolantsS-P

doc. dr inż. J. Eichler
28

Projekt parowacza do układu sorpcyjnego o mocy 5kW wykorzystującego adsorpcję fizyczną

P

dr inż. B.Zajączkowski

Jakub Pośpiech

29

Projekt skraplacza do układu sorpcyjnego o mocy 5kW wykorzystującego adsorpcję chemiczną

P

dr inż. B.Zajączkowski
30

Komora do przechowywania mrożonek

Chamber for storage frozen productsP

dr inż. M. Żak

Paweł Pondel

31

Komora do przechowywania wyrobów mleczarskich

Chamber for storage dairy productsP

dr inż. M. Żak
32

Instalacja chłodnicza dla magazynu wyrobów cukierniczych

Refrigerating system for the storehouse of sugar confectioneryP

dr inż. M. Żak

Paweł Fuławka

33

Instalacja chłodnicza do oziębiania powietrza o podwyższonym ciśnieniu

Refrigeration plant for cooling pressurized airP

dr inż. M. Żak

Paweł Ryfa

34

Instalacja chłodnicza dla magazynu produktów rolnych

Refrigerating system for storehouse of agricultural productP

dr inż. M. Żak

Piotr Szymański

35

Projekt instalacji chłodniczej komory do długotrwałego przechowywania jabłek o mocy 20kW.

Design of 20kw refrigeration installation for long time storaging of applesP

dr inż. S.Reszewski
36

Opracowanie koncepcji instalacji chłodniczej komory do szokowego poubojowego wychładzania drobiu o mocy 100 kW

Design of 100 kw refrigeration installation for schock chilling of poultry.P

dr inż. S.Reszewski
37

Projekt instalacji chłodniczej zespołu komór mroźniczych z wykorzystaniem ekomonizera i zaworów elektronicznych o mocy 200kW.

Design of 200kw refrigeration system using economizer and electronic expansion valves for complex of coldroomsP

dr inż. S.Reszewski
38

Projekt instalacji chłodniczej do chłodzenia maszyn wykonanej w systemie pośrednim wyposażonej w instalację Free – cooling o mocy 1000kW.

Design of 1000kw refrigeration installation for machine cooling built in indirect system equipped with free – cooling system.P

dr inż. S.Reszewski  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna