Praca kontrolna z fizyki. 3 zadania do wyboruPobieranie 28.25 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar28.25 Kb.
Praca kontrolna z fizyki. 3 zadania do wyboru.
Zad. 1

  1. Oblicz jak zmieniłaby się siła z jaką księżyc przyciąga 1 kg znajdujący sie na jego powierzchni gdyby miał on 3,5 razy większa masę i 2 razy mniejszy promień
  1. Metalowy sześcian o krawędzi a=4cm zawieszono na siłomierzu. W powietrzu ważył on Q1=1,7N, a po zanurzeniu w cieczy Q2=1N. Jaka jest gęstość metalu oraz cieczy?

  1. Kulka z plasteliny o m=10 dag poruszająca sie z v=10m/s uderza w nieruchomy wózek o m=0,4 kg i przykleja sie do niego. Oblicz, z jaka szybkością będzie poruszał sie wózek z plastelinowa kulka?
Zad. 2. Na siatkę dyfrakcyjną posiadającą 200 rys na 1mm pada promień żółty o długości fali 580 nm . Oblicz stałą siatki, najwyższy rząd widma oraz liczbę obserwowanych prążków interferencyjnych


Zad. 3. Ciało o prędkości początkowej v0 = 25 m / s na skutek sił działających na nie przemieszcza się z przyśpieszeniem a = - 2.5 m / s2. (s0 = 0) Oblicz:
a) po jakim czasie się zatrzyma?


b) jaką przebędzie w tym czasie drogę?


Zad. 3. W jakim czasie można zatrzymać samochód jadący z prędkością 80km/h, jeżeli opóźnienie przy hamowaniu wynosi 5m/s2? Jak długa jest droga hamowania tego samochodu?

Zad. 4. Oblicz wskazanie woltomierza włączonego tak jak pokazuje schemat. Liczby nad opornikami pokazują ich opór w omach, a liczba przy źródle napięcia, napięcie w woltach.


Zad. 5. Na stole przymocowano jedna za drugą masy m1, m2 i m3 oraz przywieszono do tego masę M (patrz rysunek). Znaleźć:


a) przyspieszenie a układu,
b) naprężenia wszystkich nici.
Tarcie mas o płaszczyznę stołu i tarcie w bloczku pominąć.

Zad. 6. Z armaty wystrzelono pocisk pionowo do góry z prędkością v0 = 100 m / s. Przyjmijmy, że przyśpieszenie ziemskie wynosi g = 10 m / s2. Opory ruchu pomijamy. Przyjmujemy, że s0 = 0 m. Oblicz:


a) po jaki czasie pocisk spadnie na ziemię?
b) jaką osiągnie prędkość w momencie uderzenie w ziemię?
c) jaką osiągnie maksymalną wysokość?

Zad. 7. Jakim przyspieszeniem będzie się zsuwać z równi pochyłej ciało, jeżeli kąt nachylenia α=30o, a tarcie pomijamy? Jaką szybkość końcową osiągnie ciało zsuwające się z wysokości h=2m?

Zad. 8. Ciału o masie m=2kg nadano prędkość v=36km/h. Siła tarcia zmniejsza prędkość ciała o połowę na drodze s=100m. Ile wynosi przyrost energii wewnętrznej układu?

  Statek płynie po rzece.

Zad. 9.
a.) Statek pływa między dwoma przystaniami znajdującymi się w odległości 20 km od siebie. W jedną stronę statek pokonuje tę drogę w ciągu 1 h, natomiast droga powrotna zajmuje 2 h godziny. Oblicz prędkość prądu rzeki i prędkość statku względem wody.
b.) Wykorzystując obliczenia z poprzedniego podpunktu, oblicz odległość między statkiem a wyrzuconym z niego kołem ratunkowym po 10 min od wyrzucenia w przypadku gdy statek płynie pod prąd i z prądem rzeki.
c.) Statek wpłynął na morze i wynurzył się o 15 cm. Oblicz ciężar statku, jeśli wiadomo że pole powierzchni pokładu wynosi 200 m2, gęstość wody w rzece 100 kg/m3, gęstość wody w morzu 1050 kg/m3.
Zad. 10.

W naczyniu znajduje się 0,5 l wody o temperaturze 20°C. Wodę tę doprowadzamy do wrzenia grzałką elektryczną.


a.) Oblicz natężenie prądu przepływającego przez grzałkę jeśli podłączona jest ona do napięcia 230 V, jej sprawność wynosi 75%, a czas zagotowania wody wynosi 10 min.


b.) Po doprowadzeniu wody do wrzenia chcemy ją schłodzić do 70°C. Jakiej ilości wody o temperaturze 20°C należy dolać.
c.) Do otrzymanego wrzątku dodano 50 g lodu o temperaturze -5°C. Oblicz temperaturę jaka ustali się po stopieniu lodu.


ciepło właściwe wody: 4190 J/kg°C, ciepło właściwe lodu: 2090 J/kg°C, ciepło topnienia lodu: 332 000 J/kg, gęstość wody: 1000 kg/m3
Zad. 11.
Jaka musi być co najmniej powierzchnia kry lodowej grubości 25 cm, aby uniosła człowieka o masie 70 kg?


gęstość lodu = 920 kg/m3, gęstość wody = 1000 kg/m3
 
 
 
Zad. 12.

Oblicz, w jakiej odległości od soczewki skupiającej o ogniskowej 15 cm należy umieścićprzedmiot, aby otrzymać obraz powiększony 5 razy.

Zad. 13.

Marcin pchnął w dół zbocza sanki z Kasią. Sanki przejechały 80 metrów i zatrzymały się (śnieg był mokry i lepił się do płóz).


a.) Narysuj i nazwij siły działające na sanki podczas jazdy.


b.) Wykaż, że dla zbocza o kącie nachylenia 30° i masie sanek z Kasią 60 kg, siła nacisku na podłoże wynosi około 510 N.
c.) Oblicz wartość siły tarcia przyjmując współczynnik tarcia równy 0,3.
d.) Oblicz pracę wykonaną przez siły tarcia.
e.) Przyjmując wartość energii potencjalnej w chwili zatrzymania się sanek równą 0, oblicz wartość początkowej energii mechanicznej sanek z Kasią.
f.) Oblicz wartość początkową energii kinetycznej sanek.

 
Zad. 14.


Jaki biegun magnetyczny pojawi się na końcu A przewodu żelaznego rdzenia umieszczonego w zwojnicy po zamknięciu wyłącznika? Uzasadnij odpowiedź.Zad. 15. Czy ciężarówka o masie 5 t i energii kinetycznej 30 *104 J może wjechać na most o promieniu krzywizny 50 m jeśli nośność mostu wynosi 40 kN?

Zad. 16.


Dana jest szklana soczewka dwuwypukła o promieniach krzywizn 20 cm i 6 2/3 cm.

a) Oblicz ogniskową tej soczewki, oraz miejsce powstania, rodzaj i powiększenie obrazu jeżeli przedmiot umieścimy w odległości 15 cm od soczewki.


b) W jakiej odległości od soczewki należy umieścić przedmiot aby powstał obraz o 3 razy większy od przedmiotu.
c) Oblicz ogniskową tej soczewki jeśli będzie ona zanurzona w wodzie.


Bezwzględny współczynnik załamania szkła wynosi 3/2, a bezwzględny współczynnik

załamania wody 4/3
Zad. 17.

Turbina wodna o mocy 5 MW i sprawności 0,9 napędzana jest wodą spadającą z wysokości 200 m.


a) Oblicz jaka ilość wody musi przepłynąć prze tą turbinę w ciągu 1 h.


b) Jaką ilość węgla o wartości opałowej 20 MJ/kg należałoby spalić dla napędzania tej turbiny w ciągu godziny, gdyby turbina była napędzana parą z kotła parowego w którym jest spalany węgiel.
c) Turbina oddaje energię elektryczną na napięciu 10 KV. Prąd wypływający z turbiny jest transformowany do napięcia 110 kV. Ile wynosi natężenie prądu oddawanego do sieci 110 kV przez tę turbinę.
d) Zakładając że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa energię elektryczną w ilości 2500 kWh miesięcznie, oblicz ile gospodarstw domowych może być zasilonych dzięki tej turbinie wodnej.
e) Jakie wady i zalety ma produkowanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych w porównaniu z elektrowniami węglowymi?
 
Zad. 18. O godzinie 12:00 Janek wyruszył na swoim rowerze z punktu A i jedzie ze stałą prędkością 10 km/h. Po 10 minutach z tego samego punktu z prędkością 15 km/h wyjechał Antek. Oblicz o której godzinie i w jakiej odległości od punktu A Antek dogoni Janka? Przedstaw ruch Janka i Antka na wspólnym wykresie drogi w funkcji czasu.
 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna