Prace z podatkowPobieranie 0.69 Mb.
Strona9/18
Data06.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

zad. 33 PODNIESINSKI


Podatek ryczałtowy

- uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu), uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria, np. liczbę mieszkańców miejscowości, w której jest wykonywana, liczbę zatrudnionych osób.1

PLAGIAT ale nie tak straszny, bo Pan postawił przypis, treść niezmieniona powinna być ujęta w cudzysłów, poza tym wikipedia nie jest źródłem

Ryczałtu nie stosujemy do osób prawnych, jedynie do osób fizycznych. Rozliczne przychodu z: działalności gospodarczej, umowy najmu lub dzierżawy, przychody osób duchownych.

Opodatkowanie ryczałtowe jest: uproszczone, mniej biurokratyczne, nie wymaga analizy kosztów uzyskania przychodów, jednak ryczałt trzeba zapłacić bez względu na to czy interesy przynoszą zyski czy nie.2

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku działalności gospodarczej aby skorzystać z ryczałtu ustawodawca wprowadził kwotowy wymiar przychodów 150 tys. Euro.

O wyborze tej formy podatku należy powiadomić organ podatkowy nie później niż do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Stawki:

20 %- wolne zawody np. stomatolog, weterynarz17 %- usługi związane z pośrednictwem przy sprzedaży pojazdów mechanicznych np. komis,

8,5 %- np. prowadzenie przedszkoli, prowizja od kolportera prasy

5,5 %- np. przychody z działalności związanej z usługami budowlanymi

3 %- np. działalność rybaków morskich

Przedsiębiorca powinien przechowywać dowody zakupów towarów i prowadzić wykaz środków trwałych, ewidencja wyposażenia.

Płatność dokonywana co miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca. Do 31 stycznia następnego roku należy złożyć zeznanie roczne.

2. Krata (??) podatkowa (za kratki?)

Karta wymienia zawody, które mogą skorzystać z karty podatkowej np. ślusarz, kowal, kominiarz, kosmetyczka, taksówkarz, fryzjer.

Podatnik zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, złożenia zeznania rocznego, nie musi zaliczkować podatku rocznego jak w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik składa wniosek, w którym wskazuje profesję, która wykonuje, Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawdza w jakiej wysokości stawką można obciążyć podatnika ( charakter kwotowy, kwoty wymienione w ustawie, zależne od liczby mieszkańców miejsca zamieszkania podatnika).

Wniosek należy złożyć do 20 stycznia danego roku podatkowego.

3. Zryczałtowany podatek od przychodów osób duchownych.

Stawki określone w załączniku do ustawy, określone kwotowo, zależne od ilości mieszkańców danej parafii, stawki kwartalne, wpłacane do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału. Osoby duchowne nie składają zeznań rocznych. 3

zad.34 PUŚCIAN Dominika

TEMAT: STAWKI PODATKOWE DLA PODATKÓW POŚREDNICH W POLSCE I UE.


Podatki pośrednie to :

 1. VAT

 2. Akcyza

 3. Podatek od gier

Wraz z przystąpieniem Polski do UE nastąpiła głęboka przebudowa podatków pośrednich. Przepisy ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowym wymagały dostosowania do dyrektyw obowiązujących w UE. 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o podatku od towarów i usług. Część przepisów została przeniesiona z ustawy , którą uchylała, część przepisów całkowicie zmieniono oraz wiele przepisów jest zupełnie nowych, zwłaszcza dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą obejmują: 1. zakres przedmiotu opodatkowania, m.in. objęcie opodatkowaniem wszelkich praw, a także nieruchomości (gruntów),

 2. opodatkowanie obrotu towarowego i usługowego wewnątrz UE,

 3. miejsca powstania obowiązku podatkowego

 4. dostosowania stawek podatku do przepisów UE

 5. szczegółowe procedury dla: usług turystyki, dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, złota inwestycyjnego, podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom nie podlegającym opodatkowaniu, wewnętrznowspólnotowych transakcji trójstronnych,

 6. zasady dokumentowania transakcji między podatkami

 7. odliczenia podatkowych,

 8. zasady zwrotu podatku

 9. zakres dokonywania korekt podatku od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną z podatku i opodatkowaną.

Zgodnie z nowymi przepisami o podatkowaniu, co do zasady, podlega:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług,

  • eksport i import towarów,

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem,

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

W nowej ustawie o VAT podstawową stawką opodatkowania nadal jest 22% . Oprócz niej w systemie podatków od towarów i usług funkcjonują także stawki obniżone do wysokości 7% i 3%, przy czym stawka 3% - stosowana do towarów i usług, w odniesieniu do których Polska uzyskała okres przejściowy – istniała do 30 kwietnia 2008 r. W ustawie funkcjonuje także stawka 0% stosowana w eksporcie towarów, wewnątrz wspólnotowej dostawie towarów oraz w szczególnych przypadkach takich jak dostawa statków, środków transportu morskiego i lotniczego, transportu międzynarodowego, dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych itp.

„Finanse publiczne” Owsiak Stanisław

Por. Owsiak Stanisław, „Finanse publiczne”, str.504-506

Zestawienie podatków pośrednich dla Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii i Włoch w 2000 – 2009.

Akcyza (rok 2000)

Akcyza (rok 2009)

VAT(rok 2000)

VAT(rok 2009)

Polska
- benzyna – 1565 zł / 1000l

- olej napędowy – 1048 zł/ 1000l

- energia elektryczna – 20zł / 1 MWh

- alkohol etylowy – 4960zł / 1 hl 100%

- papierosy – 138,50zł za 1000 sztuk + 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej

- podstawowa stawka 22% ( brutto 18,03 )

- stawka obniżona 7% ( brutto 6,54 )

- 3 % ( brutto 2,91 ) dla niektórych towarów i usług m. In. Leki, książki, zabawki, żywność

- Istnieje również 0 % na wewnątrz wspólnotową dostawę towarów oraz eksport towarów
Niemcy

- Papierosy – 92,20 euro na 1000 sztuk

- Olej napędowy – 321 euro/ 1 hl- Akcyza na papierosy, cygara / cygaretki i tytoń (grzywny, ograniczenia palenia, tytoń do fajki) składa się z ceny i ilość związanych element związany z minimalną opłatą cła zostaje ustalona dla papierosów i drobno krojony tytoń do palenia, więc że cło obliczane na papierosa lub za kilogram, nie może być mniejsza niż określona kwota. - Stawki podatku dla poszczególnych produktów są następujące: Papierosy (stawka podstawowa): € 0.0827 za papierosa + 24.66 % Ceny detalicznej, Cygara i cygaretki:€ 0,014 na cygara i cygaretki + 1.47 % Ceny detalicznej,

Tytoń drobno krojony:€ 34.06/kg + 18.57 % Ceny detalicznej, lub co najmniej € 53.28/kg, Tytoń do fajki:€ 15.66/kg + 13.13 % Ceny detalicznej, Około 90% całkowitych przychodów wynika z podatku akcyzowego od papierosów. Cena detaliczna, która jest podstawą, na której cena element związany podatku jest obliczana, jest ustalana swobodnie przez producentów i importerów. Standardowa stawka podatku wynosi € 1.303 za hektolitr. Alkohol używane do określonych celów komercyjnych, takich jak produkcji kosmetyków; wytwarzania leków; przygotowanie artykułów spożywczych (z wyjątkiem napojów), przypraw i octu; wytworzenia produktów przeznaczonych do ogrzewania i czyszczenia oraz w celach innych niż produkcja; mogą być zwolnione od podatku określone w ustawie lub zapłaconego cła mogą być zwrócone.- 16% stała stawka VAT

- 7% obniżona stawka VAT na artykuły spożywcze i drukarskie

- Dla zakładów wytwarzających produkty rolnicze i z gospodarki leśnej stosuje się zasadniczo opodatkowanie ryczałtem według średnich stawek podatkowych. Stosowane są przy tym 5%, 9, 16 VAT.


Wielka Brytania

- Papierosy – 293,53 euro na 1000 sztuk

- Olej napędowy - 501 euro za 1 hl
Wina lub wykonane-Wino o zawartości alkoholu PLN za hektolitr - Wino i gotowe wino: przekroczenie 1,2%, ale nie przekraczającej 4,0% objętości. 64.85

- Wino i gotowe wino: przekroczenie 4%, ale nie przekraczającej 5,5% 88.90

- Wino i gotowe wino: przekroczenie 5,5%, ale nie przekraczającej 15% 209.82

- Wino i gotowe wino: przekroczenie 15%, ale nie przekraczającej 22% 279.74

- Wino musujące i gotowe wino: przekroczenie 5,5%, ale nie przekraczającej 8,5% 203.14

- Wino musujące i gotowe wino: przekroczenie 8,5%, ale nie przekraczającej 15% 268.75-5% obniżona stawka

-15% stała stawka ( do grudnia 2008 było 17,5%)

-Obniżona stawka 5%


Francja

- Papierosy- 152,45 euro na 1000 sztuk

- Olej napędowy – 358 euro za 1hl
1)Pobór cła na wina (w € za hektolitr)

- Wino musujące - € 8.40

- Inne wina - € 3.40

- Wino z jabłek, gruszek i miód lekko fermentowanych półmusujące soku winogronowego - € 1.202)Stawka Spirits:

W zależności od tego, czy ciecz jest alkohol w postaci półproduktów i wyrobów spirytusowych, podatek jest pobierany zarówno zużycie hektolitra gotowego produktu (€ / hl) lub na podstawie zawartości czystego alkoholu za hektolitr:

- naturalnych win słodkich - € 54/hl

- inne produkty pośrednie (wina aperitify, wermuty, itd.) - € 214/hl

- rumu produkowanego w określonych warunkach we francuskich departamentach zamorskich - € 835 / hl

- wszystkie inne produkty alkoholowe - 1450 € / hl3)Szczególne akcyzowego na piwo i niektórymi napojów alkoholowych:

- piwo, jeżeli ich stężenie alkoholu nie przekracza 2,8% obj. - € 1.30 na stopień zawartości alkoholu

- inne piwa - € 2.60 za poziom alkoholu siła

- wody mineralne i inne - 0,54 € za hektolitrGrupa produktów stawka podstawowa (%)

- Papierosy - 64.00

- Cygara - 27.57

- Drobno krojony tytoń do skręcania papierosów - 58.57

- Inny tytoń do palenia - 52.42

- Tabaka - 45.57

- Tytoń do żucia - 32.17


W roku 2000 stawką zredukowaną była stawka 2,1%, stawką obniżoną 5,5%, stawką podstawową 20,2%.


- 19,6% stała stawka VAT

- 5,5% obniżona stawka na artykuły żywnościowe i materiały budowlane

- 2,1% specjalna stawka obejmuje niektóre książki, prasę, lekarstwa.


Hiszpania

-16% stawka podstawowa

-7% stawka ulgowa

-4% stawka zredukowana


-Super obniżona stawka 4.00% - Stawka podstawowa 16.00% -Obniżona stawka 7.00% -Parking stopy % Extra-low wysokości 4%, mające zastosowanie do niektórych podstawowych potrzeb, takich jak: chleb, mleko, owoce i warzywa, leki, mieszkania socjalne. - Obniżona stawka 7% dla niektórych towarów i usług uważanych za podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, takich jak: żywność do spożycia przez ludzi i pasz zwierzęcych; kwiatów i roślin, wody, sprzęt medyczny, mieszkań, transportu lotniczego i morskiego pasażerów i ich bagażu; hotel usług, własności intelektualnej, usług, prywatnych remont mieszkania oraz usługi fryzjerskie. Standardowa stawka 16% dla wszystkich pozostałych transakcji.


- Papierosy – 60,10 euro za 1000 sztuk

- Olej napędowy – 264 euro za 1 hl
- Cygara i cygaretki 13,5% w maksymalnej detalicznej cena -Papierosy * ad valorem 57% maksymalnej ceny detalicznej (szczegółowe) € 8,20 za 1000 sztuk -Krojony tytoń do skręcania 41.5% -Innych wyrobów tytoniowych 25% -Opodatkowane ryczałtowo w wysokości € 70 za 1000 jednostek, których suma ad valorem i określonej stawki są niższe -Stawka jest stawka wynosi € 739,97 za hektolitr czystego alkoholu, z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich oraz w ramach specjalnego systemu dla destylacji rzemieślniczych, gdzie mniejsze kwoty jest pobierany

Holandia

-17,5% stawka podstawowa

-6% stawka ulgowa-Super obniżonej stawki % -Stawka podstawowa 19.00% -Obniżona stawka 6.00% -Parking stopy % Obniżoną stawkę w wysokości 6% ma zastosowanie do towarów i usług, które można w ogóle uznać za artykuły pierwszej potrzeby Stawka 0% ma zastosowanie do towarów wywożonych przez przedsiębiorcę, aby nie Krajów UE.


- Papierosy – 121,61 euro za 1000sztuk

- Olej napędowy – 320 euro za 1hl
 Podatek akcyzowy na non-Wino musujące (na hektolitr) wina z zawartością alkoholu 8,5% lub mniej:€ 34.27; wino o zawartości alkoholu większej niż 8,5% objętości i mniej niż 15%: € 68.54; wina z zawartością alkoholu 15% lub więcej:€ 119.24; Podatek akcyzowy na wino musujące (na hektolitr) wina z zawartością alkoholu 8,5% lub mniej:€ 44.32; wina z zawartością alkoholu 8,5% lub więcej:€ 233.70. Papierosy: NKC € 4,50 / 19 papierosów Kurs: konkretne € 87,23 za 1000 papierosów oraz ad valorem 20,87% detalicznej ceny sprzedaży Podatku minimalne (100% NKC) € 136,65 / 1.000 papierosów -Tytoń do palenia: NKC € 5,50 / 47,5 gr Kurs: konkretne € 38,17 za 1000 gr plus ad valorem 17,00% detalicznej ceny sprzedaży Podatku minimalne (100% NKC) € 57.85 / 1000 gr. Cygaro: Kurs: 5% detalicznej ceny sprzedaży


Włochy

-20% stawka podstawowa

-4% stawka zredukowana

-10% stawka ulgowa

-Istnieje stawka 0%
- Super obniżonej stawki 4.00% Stawka podstawowa 20.00% Obniżona stawka 10.00% Parking stopy % Super Obniżonej stawki 4% (Ujętych w pierwszej potrzeby i masy Pozycji na rynku, takich jak niektóre produkty spożywcze i protezy, itp.) Obniżona stawka 10% (Ujętych w niektórych usługach i produktach, takich jak niektóre produkty żywnościowe, woda, gaz, energia elektryczna, dopuszczenia do usług kulturalnych, wykorzystania obiekty sportowe, farmaceutyki, itp.)


-Papierosy – 103,29 euro na 1000 sztuk

-Olej napędowy – 390 euro za 1 hl
-2,35 euro za hektolitr / stopień gotowego produktu w temperaturze 20 ° C. - Papierosy (n ° 427 ustawy z 1993 r.): stawka 58.5 % detalicznej ceny papierosów najbardziej popularne. -Cena w innych wyrobów tytoniowych, w oparciu o cenę detaliczną, są następujące: 1.Naturalne cygara i cygaretki 23 % 2.Inne cygara i cygaretki 23 % 3.Tytońdo fajki (i grzywny Krojony tytoń do skręcania papierosów) 56 % 4.Tytoń do żucia 24.78 % 5.Tabaki 24.78 %

W Polsce istnieje także podatek od gier który także jest podatkiem pośrednim: • 10 % loterie fantowe, gry bingo fantowe, pieniężne oraz zakłady wzajemne

 • 15 % loterie pieniężne, gry bingo

 • 45% gry prowadzone w kasynach i salonach gier na automatach oraz dla wideo loterii

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/welcome.do

Podstawowe informacje o zmianach w systemie VAT po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

W UE istnieje zasada swobody przepływu towarów, która polega na ich nieskrępowanym obrocie między państwami członkowskimi. Jest ona skutkiem wyeliminowania różnych form kontroli granicznej, a także na usunięciu innych barier na rynkach krajów Unii Europejskiej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zostały zniesione granice celno-podatkowe. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, VAT od towarów przywożonych do Polski z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nie jest pobierany na „granicy”, nie jest wymagany również wobec tych towarów Jednolity Dokument Administracyjny SAD.

Pojęcie eksportu i importu istnieje w transakcjach z krajami nie należących do Unii Europejskiej oraz z tych terytoriów państw członkowskich, które zostały wyłączone z terytorium Unii.

Wprowadzony w krajach Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 1993 r tzw. System przejściowy podatku VAT, który dotyczy:


 1. sytuacji, gdy nabywcą jest zarejestrowany jako podatnik dla tych transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnik VAT z innego niż dostawca kraju członkowskiego,

 2. sytuacji gdy nabywcą jest ostateczny konsument lub inny podmiot, który jest traktowany jako ostateczny konsument.

http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=17708

Por. http://www.mofnet.gov.pl, podatki, system podatkowy, podatek od towarów i usługPodstawowe akty prawne odnośnie akcyzy zawarte w:

 • Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Niniejszej dyrektywy:

  • określa różne kategorie napojów alkoholowych (piwo, wino, napoje fermentowane inne niż piwo i wino, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy).

  • Przewiduje na podstawie których oblicza się podatek akcyzowy.

  • Wprowadza obniżonych stawek na małe browary, gorzelnie małe, niektórych napojów (ouzo i rumu produkowanego we francuskich departamentach zamorskich).

  • Wprowadza szczególne przepisy dotyczące niektórych regionach Hiszpanii.

  • Dotacje odstępstw zwolnienia, w Wielkiej Brytanii, "czarny" piwo i Angostura gorzkie.

  • Dostarcza ogólnego zwolnienia od alkoholu, które nie są przeznaczone do spożycia jako napój.

 • Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych. Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne stawki, które są następujące:

  • Dla alkoholu (spirytusu), 550 € za hektolitr czystego alkoholu

  • Dla produktów pośrednich, 45 € za hektolitr produktu.

  • Dla wina i wina musującego, zerowej stawki.

  • Do piwa, 0.748 € za hektolitr / stopień Plato, lub 1,87 € za hektolitr / stopień zawartości alkoholu, gotowego produktu.

Przewiduje się również obniżone stawki na niektóre wydziały i wyspach Republiki Greckiej, niektórych regionach Włoch i Portugalii, na Maderze i Azorach.

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Niniejsze rozporządzenie wdraża art 27 (1) (a) dyrektywy Rady 92/83/EWG z całkowitego skażenia alkoholu i określa rozmaite receptury skażające w państwach członkowskich.

Ponadto, istnieje ustawodawstwo odnoszące się do konkretnych spraw:

 • Decyzja Rady 2007/659/EC z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum tradycyjny produkowany w departamentach zamorskich i uchylająca decyzję 2002/166/WE.

 • Decyzja Rady 2002/167/EC z dnia 18 lutego 2002 upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w autonomicznym regionie Madery lokalnie wytwarzane i konsumowane rum i likiery i autonomiczny region Azorów lokalnie wytwarzane i konsumowane likiery i eaux-de-vie.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/common_provisions/legislation/index_en.htm

Podstawowe akty prawne odnośnie akcyzy na wyroby tytoniowe:

 • Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych.

 • Niniejszej dyrektywy:

  • określa różne kategorie wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń drobno krojony przeznaczony do skręcania papierosów, cygar i cygaretek, inny tytoń do palenia);

  • ustanawia ogólne zasady opodatkowania wyrobów tytoniowych.

 • Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów.

 • Państwa członkowskie mają zastosowanie do papierosów specyficzną akcyzę od jednostki produktu i proporcjonalną akcyzę obliczaną na podstawie maksymalnej ceny detalicznej sprzedaży.

 • W celu zapewnienia minimalnego poziomu akcyzy na papierosy we wszystkich państwach członkowskich oraz w celu osiągnięcia większej zbieżności stopy, niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:

  • ogólnego minimalnego podatku akcyzowego w wysokości 57% ceny detalicznej dla papierosów należących do kategorii cenowej o największym popycie;

  • minimalną kwotę podatku akcyzowego w wysokości 60 euro (64 euro od dnia 1 lipca 2006) na 1000 papierosów należących do kategorii cenowej o największym popycie.

 • Dyrektywa Rady 92/80/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy.

 • Zgodnie z tą dyrektywą Państwa Członkowskie mogą wybrać między ani cła ad valorem, lub cło specyficzne lub mieszanki obu. Stawki minimalne dla tych należności są następujące:

  • na drobno krojony tytoń przeznaczony do skręcania papierosów, 36% detalicznej ceny sprzedaży włączając wszystkie podatki albo 32 EUR za kilogram;

  • dla cygar i cygaretek, 5% detalicznej ceny sprzedaży włączając wszystkie podatki albo 11 EUR za 100 sztuk lub kilogram;

  • na inny tytoń do palenia 20% detalicznej ceny sprzedaży włączając wszystkie podatki albo 20 EUR za kilogram.

Dyrektywy te zostały zmienione Dyrektywa Rady 2002/10/WE z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniająca dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w odniesieniu do struktury i stawek akcyzy stosowanymi od wyrobów tytoniowych oraz Dyrektywa Rady 2003/117/WE z dnia 5 grudnia 2003, zezwalająca Republice Francuskiej do przedłużenia stosowania niższych stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe dopuszczone do konsumpcji na Korsyce, od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2009.

Komisja Europejska w dniu 16 lipca 2008 przedstawiła sprawozdanie i Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej obecne prawodawstwo UE podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Projekt dyrektywy przewiduje stopniowy wzrost minimalnego poziomu opodatkowania papierosów i drobno krojony tytoń do 2014 roku. Wniosek ma również przyczynić się do zmniejszenia konsumpcji tytoniu o 10% w ciągu najbliższych 5 lat.http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/legislation/index_en.htm

Dyrektywa w sprawie opodatkowania produktów energetycznych

W dniu 27 października 2003, w Unii Europejskiej Rada Ministrów przyjęła Dyrektywa 2003/96/WE restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zostały one opublikowane w Dzienniku Urzędowym L 283 z dnia 31.10.2003.

Dyrektywa rozszerza zakres systemu minimalnych UE stawka na produkty energetyczne, wcześniej ograniczony do olejów mineralnych, do wszystkich produktów energetycznych, w tym węgla, gazu ziemnego i energii elektrycznej.

W szczególności, dyrektywa:


 • ograniczenia zakłóceń konkurencji, jakie aktualnie istnieją między państwami członkowskimi w wyniku rozbieżności w zakresie stawek podatku na produkty energetyczne;

 • ograniczenia zakłóceń konkurencji między olejów mineralnych i innych produktów energetycznych, które nie były przedmiotem prawodawstwa podatkowego do tej pory;

 • zwiększenie zachęt do bardziej efektywnego wykorzystania energii (zmniejszenie uzależnienia od importu energii oraz do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla) oraz

 • umożliwić państwom członkowskim do dyspozycji przedsiębiorstw ulg podatkowych w zamian za szczególne zobowiązania do redukcji emisji.

Dyrektywa weszła w życie 1 stycznia 2004.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_en.htm

Por .http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxationMoim zdaniem wśród wszystkich analizowanych przeze mnie państw widać tendencję, dążenia do ujednolicenia stawki podatków pośrednich np. VAT. Według prawa UE w państwach członkowskich stawka VAT nie może być mniejsza niż 15% . Przytoczone przeze mnie akty prawne pokazują dążenia Unii do dobra ludzkości ale przede wszystkim zjednoczenia państw członkowskich. Prawo Unii Europejskiej jest wspólne dla wszystkich tych państw, muszą one regulować swoje dyrektywy, ustawy na wzór prawa Unii. Tak samo regulacje akcyzy. Wszystkie dyrektywy, zmiany zbliżają państwa do podobnych stawek oraz obowiązków i praw.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna