Pracodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu Ul. Fr. Nullo 29 32-300 Olkusz 49a IIPobieranie 36.18 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar36.18 Kb.
Pracodawca: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz


49A

II.

B.

Nazwa stanowiska: PRZEWODNIK


1.

Rodzaj stanowiska:

(uwaga: łączna liczba osób przewidzianych na stanowiska biurowe lub obsługowe nie może przekraczać 20% łącznej liczby osób przewidzianych na wszystkie stanowiska w ramach zatrudnienia subsydiowanego na rok 2011)


XxXxx

Stanowisko biurowe lub obsługoweX X

Stanowisko merytoryczne

2.

Liczba osób przewidywanych na stanowisko:

1

3.

Miejsce wykonywania pracy:


Ulica: Szpitalna

Nr domu:32

Nr lokalu:

Miejscowość; Olkusz

Kod pocztowy: 32-300

Powiat: Olkuski
4.

Rodzaj obiektu, przy którym wykonywane będą prace:


X

X X
obiekt lub zespół przestrzeń publiczna

obiektów zabytkowych


miejsce wydarzeń

historycznych zabytki archeologiczne

Nie dotyczy5.

Informacje o dysponencie obiektu

(wypełnić tylko w przypadku, gdy oferent nie jest dysponentem obiektu; uwaga: konieczność dołączenia jako załącznika umowy/listu intencyjnego pomiędzy oferentem a dysponentem)

Muzea:

afrykanistyczne, kolekcja wikliny Władysława Wołkowskiego oraz kolekcja minerałów i skamieniałości ziemii Olkuskiej i Jury Krakowsko – Częstochowskiej stanowią dział wystawienniczo muzealny MOK.

MOK dysponuje nimi na mocy umowy użyczenia zawartej z MiG oraz statutu


6.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- oprowadzanie po obiekcie i udostępnianie do zwiedzania eksponatów

- egzekwowanie od zwiedzających zasad bezpieczeństwa i porządku

- sprawowanie pieczy nad obiektem i eksponatami

- sprzedaż biletów, sporządzanie fiskalnych raportów dobowych i miesięcznych i zestawień ze sprzedaży wydawnictw

- pomoc w organizowaniu wszelkich imprez

- wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających z instrukcji i regulaminów MOK

- inwentaryzacja zbiorów

- aranżacja wystaw7.

Na ile planowane stanowisko wpisuje się w strategię działania wnioskodawcy, w tym w nowe projekty i inicjatywy?


Planowane stanowisko wpisuje się w strategię MiG Olkusz, tj.: przyczynia Siudo rozwoju usług turystycznych wykorzystujących walory historyczne i przyrodnicze, rozwoju usług w dziedzinie zagospodarowania czasu wolnego i kultury, wzmacnia nakierowanie na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.
Oczekiwania, co do wymagań kwalifikacyjnych:8.

Wykształcenie:

Niezbędne: Średnie

Pożądane:

Wyższe (np. etnograficzne, historyczne, geograficzne, plastyczne)9.

Doświadczenie zawodowe:

Niezbędne: -------------

Pożądane:

Kurs przewodnika, obsługa kasy fiskalnej

10.

Umiejętności:

Niezbędne: poprawne wysławianie się, znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Pożądane:

Umiejętności interpersonalne
11.

Cechy osobowe:

Niezbędne:

rzetelność

komunikatywność

elastycznośćPożądane:

kreatywność

12.

Oferta jest kierowana również do osób z niepełnosprawnością


Wstępne wymagania dotyczące sprawności kandydata (np. stopień sprawności fizycznej, intelektualnej, wzroku, słuchu, odporność na stres itp.)

X


Tak Nie


13.

Umiejętności, które osoba nabędzie na stanowisku:

Marketing obiektu historycznego, umiejętności przewodnickie, obsługa kasy fiskalnej, umiejętność pracy w zespole.

14.

Sposób wprowadzenia osoby na stanowisko (szkolenia wewnętrzne, instruktaże):Instruktaż wewnętrzny, szkolenia zewnętrzne, konsultacje pracownicze, kurs obsługi kasy fiskalnej i monitoringu obiektu

15.

Sposób nadzoru/ monitorowania pracy na stanowisku:Nadzór opiekunów stażu, kierownik działu muzealno-wystawienniczego, kierownik działu technicznego, kontrola oprowadzeń, ankietowanie stażysty i zwiedzających, rozmowy konsultacyjne i podsumowujące

16.

Sposób organizacji pracy – czas pracy, np. Czy stanowisko wymaga dyspozycyjności w soboty/ niedzielę/ święta?


Stanowisko związane jest z tzw. Przemysłem czasu wolnego, w związku z tym konieczne są dyżury w weekendy i święta przy zachowaniu 40 godzinnego tygodnia pracy przy 2-tygodniowym okresie rozliczeniowym.

17.

Czy istnieje możliwość zatrudnienia przez Wnioskodawcę po zatrudnieniu subsydiowanym? W stosunku do ilu osób zgłaszanych na stanowisko objęte niniejszą ofertą Wnioskodawca deklaruje możliwość zatrudnienia.

X
Tak NieLiczba osób: 1

18.

Dodatkowe informacje, które mogą być istotne przy ocenie oferty:


Zatrudnienie będzie kontynuowane na czas jednego roku.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna