Prawa do używania produktów udzielane przez Microsoft Licensing Wersja Polska Marzec 2011 WprowadzeniePobieranie 1.27 Mb.
Strona1/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Prawa do używania produktów udzielane przez Microsoft Licensing

Wersja Polska
Marzec 2011
Wprowadzenie

W niniejszych prawach do używania produktów: • zgrupowano wszystkie produkty Microsoft w ramach dziewięciu modeli licencjonowania (w ramach poszczególnych modeli określono podstawowy zestaw postanowień licencyjnych) oraz

 • wymieniono nazwy produktów objętych poszczególnymi modelami licencjonowania.

Powszechne postanowienia licencyjne. Powszechne postanowienia licencyjne następujące po Spisie treści dotyczą wszystkich produktów.

Modele licencjonowania. Niniejszy dokument opisujący prawa do używania produktów został podzielony na części odpowiadające poszczególnym modelom licencjonowania. Wyróżniono następujące części:

 • aplikacje komputerowe;

 • komputerowe systemy operacyjne;

 • narzędzia deweloperskie;

 • usługi online;

 • serwery — systemy operacyjne;

 • serwery — serwery zarządzające;

 • serwery — serwer/licencja CAL;

 • serwery — licencje na procesor;

 • serwery — serwery wyspecjalizowane;

Spis treści oraz wprowadzenie do każdej części zawierają listy produktów dostępnych w ramach danego modelu licencjonowania. W każdej części znajdują się ogólne postanowienia licencyjne dotyczące danego modelu licencjonowania, a następnie zostają opisane postanowienia licencyjne specyficzne dla poszczególnych produktów objętych takim modelem licencjonowania.

Połączone modele licencjonowania. Niniejszy dokument zawiera również oddzielną część dotyczącą określonych produktów obejmowanych licencjami w ramach co najmniej dwóch połączonych modeli licencjonowania.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie Software Assurance. Załącznik 1 zawiera postanowienia licencyjne dotyczące korzyści wynikających z uczestnictwa w programie Software Assurance. Więcej informacji na temat poszczególnych korzyści można znaleźć na Liście Produktów.

Grupy produktów. Modele licencjonowania nie są grupami produktów. Lista Produktów wskazuje, do której z trzech grup (aplikacje, systemy, serwery) należy dany produkt.

Postanowienia licencyjne dla produktu. Aby znaleźć postanowienia licencyjne dotyczące danego produktu, należy określić odpowiadający mu model licencjonowania (patrz Spis treści). Postanowienia licencyjne dotyczące korzystania z danego produktu to:

 • powszechne postanowienia licencyjne;

 • ogólne postanowienia licencyjne dla danego modelu licencjonowania;

 • wszystkie postanowienia licencyjne specyficzne dla produktu (znajdujące się na końcu każdej części opisującej dany model licencjonowania).

Poprzednie wersje i produkty już niedostępne na rynku. Niniejsze prawa do używania produktów dotyczą zazwyczaj najnowszych wersji produktów dostępnych na rynku. Prawa do używania produktów niezamieszczone w niniejszym dokumencie można znaleźć we wcześniejszej jego wersjach. Aby odnaleźć ostatni dokument, w którym opisano prawa do używania określonego produktu, należy przejrzeć listę znajdującą się na stronie http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURRetired.aspx. Niektóre starsze dokumenty opisujące prawa do używania produktów można również znaleźć na stronie http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURArchive.aspx. W przypadku braku potrzebnej wersji należy skontaktować się z account managerem lub odsprzedawcą.

Objaśnienia oraz zestawienie zmian wprowadzonych
do Praw do używania produktów

Zawarte w niniejszych Prawach do używania produktów postanowienia mają ułatwić Państwu uzyskanie licencji na produkty Microsoft oraz zarządzanie nimi. W przypadku starszych produktów można stosować się do postanowień niniejszej lub wcześniejszej wersji praw do używania produktów, o ile prawa te dotyczą korzystania z danego produktu. Poniżej opisano dodatki, usunięcia oraz inne zmiany wprowadzone do praw do używania produktów. Podano także objaśnienia w odpowiedzi na pytania klientów. Objaśnienia te uwzględniają aktualne zasady licencjonowania stosowane przez Microsoft.


Produkty dodane w niniejszej aktualizacji (model licencjonowania ma charakter referencyjny):
Serwery — system operacyjny

 • Windows Multipoint Server 2011 Standard i Windows Multipoint Server 2011 Premium


Serwery — serwer/licencja CAL

 • Microsoft Dynamics CRM Server 2011


Serwery — serwery zarządzające

 • Windows Embedded Device Manager 2011 i Windows Embedded Device Manager 2011 z technologią SQL Server 2008


Narzędzia deweloperskie


Serwery — serwery wyspecjalizowane

 • Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2011

 • Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials


Usługi online

 • Exchange Online Archiving

 • Exchange Online Plan 2

 • Lync Online Plan 2

 • Office Professional Plus Subscription

 • Office Web Applications

 • SharePoint Online Plan 2

 • Windows Intune i dodatek dla systemu Windows Intune


Serwery — systemy operacyjne serwerów, serwer/CAL i serwery zarządzające oraz Usługi Online

Produkty usunięte z niniejszej aktualizacji • pakiet DVD Playback Pack dla systemu Windows Vista

 • Dynamics CRM 4.0 Professional, Dynamics CRM 4.0 Enterprise Server i Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server

 • Forefront Security for SharePoint

 • Office Mobile 6.1

 • Microsoft Services for NetWare 5.03

 • Windows MultiPoint Server 2010 Academic

 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions

Objaśnienia i inne zmiany • Zmiany nazw

Zmieniono nazwy następujących Usług Online:

 • „Exchange Online Deskless Worker Edition” i „Exchange Online Deskless Standard Edition” na „Exchange Online Kiosk” and „Exchange Online Plan 1”;

 • „Office Live Meeting Standard” i „Office Live Meeting Professional” na „Live Meeting Standard” i „Live Meeting Professional”;

 • „Office Communications Online Standard” na „Lync Online Plan 1”;

 • „Office SharePoint Online Deskless Worker Edition” i „Office SharePoint Online Deskless Standard Edition” na „Office SharePoint Online Kiosk” i „Office SharePoint Online Plan 1”.

W związku z aktualizacją i zmianą nazw usług Microsoft wprowadził nowe Licencje Subskrypcyjne na użytkownika, w tym nowe Licencje Subskrypcyjne (LS) na użytkownika do produktu Office 365. W części Usługi Online można znaleźć więcej informacji na temat wspomnianych Licencji Subskrypcyjnych i odpowiednich usług. Microsoft będzie informować o tym, jak istniejące Licencje Subskrypcyjne mają się do zaktualizowanych usług. W międzyczasie powinni Państwo nadal korzystać z takich usług w ramach istniejących licencji zgodnie z postanowieniami Praw do Używania Produktów z grudnia 2010 r.

 • Zmiany w części dotyczącej systemów operacyjnych serwerów

Microsoft zaktualizował postanowienia części dotyczącej systemów operacyjnych serwerów, aby zebrać w jednym miejscu większość podstawowych postanowień dotyczących modelu licencjonowania oraz specyficznych postanowień dla danego produktu.

 • Przeniesienie tabeli zawierającej uwagi dotyczące usług internetowych.

Tabela zawierająca listę funkcji oprogramowania, które nawiązują połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług, została usunięta z Załącznika do niniejszego dokumentu i przeniesiona do oddzielnego dokumentu zatytułowanego „Uwagi dotyczące usług internetowych” (dostępnego za pośrednictwem odpowiedniego łącza). Więcej informacji na ten temat zawierają powszechne postanowienia licencyjne.

Ilustrowany przegląd modeli licencjonowania został usunięty z niniejszego dokumentu.
Korzystanie z praw do używania produktów udzielonych przez Microsoft Licensing • Aby znaleźć odpowiedni model licencjonowania, można skorzystać ze Spisu treści.Modele licencjonowania


 • Konieczne jest zapoznanie się z częścią zatytułowaną „Powszechne postanowienia licencyjne”, która dotyczy wszystkich produktów.

 • Następnie należy zapoznać się z częścią zatytułowaną „Ogólne postanowienia licencyjne” dotyczącą wybranego modelu licencjonowania. Postanowienia te mają zastosowanie do wszystkich produktów wymienionych w danym modelu.


Produkty

A. Ogólne postanowienia licencyjne

Symbol LM (LM) wskazuje na prawa przysługujące w związku z przenoszeniem licencji (od ang. License Mobility).

Symbol gwiazdki (*) wskazuje na wyjątki I dodatkowe postanowienia w części B.

Symbol I (I) wskazuje na zamieszczone na dokument zatytułowany „Uwagi dotyczące usług internetowych”.


 • W przypadku produktów, po których nazwie zamieszczono symbol gwiazdki (*), mają zastosowanie dodatkowe, specyficzne postanowienia licencyjne. Można je znaleźć w części zatytułowanej „Wyjątki i dodatkowe postanowienia dotyczące określonych produktów”. • Do produktów, po których nazwie zamieszczono symbol (I), mają zastosowanie postanowienia dotyczące usług internetowych. Można je znaleźć na stronie http://microsoft.com/licensing/contracts w dokumencie dotyczącym usług internetowych.

 • W przypadku produktów, po których nazwie zamieszczono symbol (LM), można skorzystać z opcji przenaszalności licencji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „C. Przenoszenie licencji w obrębie farm serwerów”.

 • W przypadku produktów, po których nazwie zamieszczono symbol (SH), można skorzystać z obsługi aplikacji w ramach oddzielnych procesów. Odpowiednie postanowienia zawarto w Załączniku 1 opisującym zalety korzystania z pakietu Software Assurance.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna