Prawa przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych”Pobieranie 18.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.9 Kb.

Ogólnopolska konferencja naukowa

Prawa przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych”
23 kwietnia 2012 r.

Pałac Staszica, Sala Lustrzana8.30-9.30– Rejestracja Uczestników

9.30 - Uroczyste powitanie przez Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Władysława Czaplińskiego

I PANEL
9.40-11.20 Charakter spraw antymonopolowych
Prowadzący: dr hab. Tadeusz Skoczny, Prof. UW
9.40-10.00 dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, Prof.UW, INP PAN, Standardy praw przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych – problematyka prawnoadminstracyjna czy prawnokarna ?
10.00-10.20 dr Rafał Stankiewicz, radca prawny, UW, O zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu antymonopolowym
10.20-10.40 dr Anna Błachnio-Parzych, INP PAN, Charakter odpowiedzialności przedsiębiorcy w postępowaniu antymonopolowym a pojęcie "oskarżenia" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
10.40 – 11.00 Aleksander Stawicki, radca prawny, partner, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Postępowanie sądowe w sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a konstytucyjne gwarancje ochrony praw przedsiębiorcy
11.00-11.20 - dyskusja

11.20-11.50 Przerwa kawowa

II PANEL
11.50-13.30 Prawa przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych a standardy europejskie
Prowadzący: dr Dawid Miąsik, INP PAN
11.50-12.10 dr Maciej Bernatt, UW, Prawo do wysłuchania w postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Krytyczna ocena
12.10-12.30 Bartosz Turno, LL.M., UAM, Agata Zawłocka-Turno, LL.M., radca prawny, UOKiK, Ochrona poufności komunikacji pomiędzy prawnikiem a przedsiębiorcą oraz wolność od samooskarżania w unijnym prawie konkurencji po Traktacie Lizbońskim – Czy istnieje potrzeba zasadniczych zmian?
12.30-12.50 dr Grzegorz Materna, INP PAN, UOKiK, Sądowy nadzór nad kontrolą (przeszukaniem) u przedsiębiorcy w toku postępowania przed Prezesem UOKiK
12.50-13.10 Przemysław Rosiak, radca prawny, partner, kancelaria KPMG D. Dobkowski sp. k., doktorant KPMiE UKSW, Wpływ zasady ne bis in idem na postępowania Komisji Europejskiej oraz UOKiK w sprawach dotyczących niezgodnych z prawem konkurencji UE porozumień pomiędzy przedsiębiorcami
13.10 – 13.30 - dyskusja

13.30-14.30 - Obiad

III PANEL
14.30-16.10 Prawa przedsiębiorcy a rozwiązania prawne w Unii Europejskiej
Prowadząca: dr Agata Jurkowska, UW
14.30-14.50 dr Inga Kawka, UP w Krakowie, Prawa przedsiębiorcy w procedurze prowadzącej do wydania decyzji zobowiązującej w unijnym prawie ochrony konkurencji
14.50-15.10 dr Mateusz Błachucki, INP PAN, Sonia Jóźwiak,UOKiK, UŚ, Wymiana informacji

i dowodów pomiędzy organami antymonopolowymi a ochrona praw przedsiębiorców
15.10-15.30 Mariusz Baran, UJ, Adam Doniec UJ, Zakres jurysdykcji sądów unijnych badających legalność decyzji nakładających kary pieniężne
15.30-15.50 dr Krystyna Kowalik-Bańczyk, INP PAN, PG, Autonomia proceduralna państw członkowskich a unijne prawo do obrony w postępowaniach antymonopolowych
15.50-16.10 - dyskusja

16.10-16.20 - Podsumowanie konferencji: dr Krystyna Kowalik-Bańczyk


Druk zgłoszenia w załączeniu


Uprzejmie prosimy o zwrotne przesłanie formularza

pocztą elektroniczną na adres: kkowalik@inp.pan.pl


Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.

Prawa przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych”Pałac Staszica, Warszawa, 23 kwietnia 2012 r.Imię i nazwisko, stopień naukowy, tytuł


Instytucja


Adres do korespondencji


Telefon


e-mail


Data©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna