Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowychPobieranie 13.8 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.8 Kb.
PRAWO DYPLOMATYCZNE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Plan zajęć

 1. Organizacje międzynarodowe jako podmiot prawa międzynarodowego

 1. geneza

 2. rozwój

 3. charakter podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji/osobowość prawna w prawie wewnętrznym państw

 4. atrybuty podmiotowości organizacji międzynarodowych

 1. Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych – zagadnienia wstępne

 1. pojęcie/definicja prawa dypl. organizacji międzynarodowych

 2. rozwój prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych

 3. współczesne źródła prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych

- umowy wielostronne

- umowy dwustronne

- zwyczaj międzynarodowy

- akty jednostronne 1. Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz organizacje wyspecjalizowane ONZ

 1. siedziba ONZ (porozumienie z 04.08.1947r.)

 2. przywileje i immunitety ONZ (konwencja z 13.02.1946r.)

 3. ochrona/bezpieczeństwo personelu ONZ (konwencja z 09.12.1994r.)

 1. Organizacje wyspecjalizowane ONZ

 1. pojęcie organizacji wyspecjalizowanych i ich relacje z ONZ

 2. przywileje i immunitety organizacji wyspecjalizowanych ONZ (konwencja z 21.11.1947r.)

 1. Reprezentacja państw w organizacjach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym (konwencja z 14.03.1975r.)

 2. Rada Europy

 1. siedziba Rady Europy (porozumienie w sprawie siedziby Rady Europy z 2.09.1949r.)

 2. przywileje i immunitety Rady Europy

 3. przedstawiciele państw w Radzie Europy

(Porozumienie Ogólne z 2.09.1949r. wraz z późniejszymi protokołami)

 1. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

 1. status NATO, przedstawicieli narodowych oraz personelu międzynarodowego (umowa z 20.09.1951r.)

 2. status sił zbrojnych państw NATO (umowa z 19.06.1951r.)

 3. dowództwa wojskowe (protokół z 28.08.1952r.)

 4. status przedstawicieli i przedstawicielstw państw trzecich przy NATO (umowa z 14.09.1994r.)

 1. Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska

 1. Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska w świetle prawa międzynarodowego

- charakter prawny Wspólnot

- charakter prawny UE

b. stosunki zewnętrzne Wspólnot/UE

- podstawy prawne

- upoważnione organy

c. stosunki dyplomatyczne Wspólnot/UE

- przywileje i immunitety Wspólnot

- stosunki dyplomatyczne między WE/UE a państwami trzecimi

• przedstawicielstwa państw trzecich przy WE

• przedstawicielstwa WE w państwach trzecich 1. Status funkcjonariusza międzynarodowego

 1. pojęcie funkcjonariusza międzynarodowego

 2. status funkcjonariuszy międzynarodowych

- niezależność funkcjonariuszy

- przywileje i immunitety funkcjonariuszy 1. Organizacje międzynarodowe a dyplomacja konferencyjna


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna