Prawo o stowarzyszeniachPobieranie 13.51 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.51 Kb.
16 maja 2013

Aeroklub Polski a polski związek sportowy.


Ustawa "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 855) gwarantuje, zgodnie z Konstytucją, prawo do stowarzyszania się na równych prawach.

Mamy następujące rodzaje stowarzyszeń: • stowarzyszenie zwykłe - nie posiada osobowości prawnej, stowarzysza jedynie osoby fizyczne

 • stowarzyszenie (rejestrowe) - posiada wpis do KRS i osobowość prawną. Stowarzysza osoby fizyczne na pełnych prawach, zaś osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym - art 10.3 ustawy o sporcie.

 • związek stowarzyszeń (osób prawnych) zarejestrowany w KRS - posiada osobowość prawną. Pełnoprawnymi członkami są stowarzyszenia. Zgodnie z art 22.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach założyć go mogą co najmniej trzy stowarzyszenia.

UWAGA: stowarzyszenie i stowarzyszenie zwykłe to dwa rozłaczne pojęcia. Stowarzyszenie zwykłe nie jest stowarzyszeniem.(ani na odwrót).

Stowarzyszenie może mieć oddziały:Ustawa o sporcie (Dz.U.. 2010/127/857) wprowadza nastepujące uszczegółowienia:

Art. 3.2 Klub sportowy działa jako osoba prawna. Zgodnie z art 37 Kodeksu Cywilnego osoby uzyskują osobowość prawną z chwilą chwilą wpisania ich do właściwego rejestru (KRS). Z tego wynika, że klub sportowy może być: • sportowa spółką akcyjną

 • stowarzyszeniem kultury fizycznej

 • zwiazkiem stowarzyszeń

Art 6.1 ustawy o sporcie: Kluby sportowe, w liczbie co najmniej trzech mogą tworzyć związki sportowe. Skoro klub sportowy (wg art 3.2) musi mieć osobowość prawną, więc, logicznie wnioskując, związek sportowy musi być związkiem osób prawnych, a wiec związkiem stowarzyszeń.

Jednakze art 6.2 ustawy o sporcie: Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

I tu mamy sprzeczność w ramach samej ustawy o sporcie: zwiazek sportowy zrzesza kluby sportowe, które muszą mieć osobowość prawną i jednocześnie może byc stowarzyszeniem czyli nie zrzeszać osób prawnych.

W czasach stalinowskich rozwiązano wszystkie związki sportowe i utworzono oddziały GKFiS.
 • 1921 – 18 stycznia powstała ogólnopolska organizacja lotnicza pod nazwą Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej (ARP)

 • 1948-1956 – likwidacja związku osób prawnych Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej (ARP) i osobowości prawnych Aeroklubów Regionalnych na rzecz stowarzyszeń osób fizycznych, Ligi Lotniczej i Ligi Przyjaciół Żołnierza

 • 1956 – powołanie stowarzyszenia osób fizycznych pod nazwą Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozporządzeniem Rady Ministrów.

 • 1957-1990 – stowarzyszenie funkcjonowało pod nazwą Aeroklub PRL

 • 1990 – XIV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Aeroklubów Regionalnych Aeroklubu PRL dokonał zmiany nazwy organizacji z Aeroklubu PRL na Aeroklub Polski, nawiązując do historycznej nazwy powstałego w Poznaniu w 1919 roku pierwszego polskiego aeroklubu.

 • 13.05.2013 Aeroklub Polski uzyskał w KRS zmianę formy prawnej ze stowarzyszenia na "polski związek sportowy". Odbyło sie to na podstawie zaświadczenia z ministerstwa sportu potwierdzającego nieprawdę. Sprawa jest w prokuraturze. Ponadto AP uzyskał zmianę wpisu w KRS pomimo nie złożenia wymaganych prawem dokumentów np statutu zatwierdzonego przez ministra sportu. Dostał termin na uzupełnienie dokumentów, a wpis już ma.

Art. 6.2 powstał pod naciskiem takich organizacji jak Aeroklub Polski i Polski Związek Wędkarski, które nie powstały jako związki sportowe, czyli związki stowarzyszeń (osób prawnych), lecz które niejako "z definicji" miały pozycję monopolisty i pragnęły ją dalej zachować. Bo cóż to za związek sportowy, który zrzesza jedno stowarzyszenie i nie przewiduje przyjęcia w poczet członków innych stowarzyszeń? (osób prawnych na pełnych prawach członkowskich).
Istnieje jeszcze jeden problem. Aeroklub Polski jest członkiem FAI. Jest tak od czasów socjalizmu, gdy innych organizacji lotniczych nie było, więc FAI uznało Aeroklub PRL. Członkiem FAI może byc tylko jedna organizacja narodowa. A warunkiem uznania w Polsce związku sportowego za polski związek sportowy jest członkostwo w organizacji międzynarodowej. FAI nie chciała pozbawić członkostwa AP, choć nie nie spełniał warunku bycia narodowym zwiazkiem sportowym. Nie chciała mieszać się w sprawy polityki wewnętrznej - załatwcie to sobie sami u siebie.
Istniejacy stan prawny: Aerolkub Polski ma status polskiego zwiazku sportowego i jednocześnie nie przyjmuje do siebie jako pełnoprawnych członków stowarzyszeń (osób prawnych) oraz jest traktowany w sposób uprzywilejowany. Jest to pogwałceniem wolnosci konstytucyjnych.Wynika to prawdopodobnie ze znacznego wpływu politycznego części osób mających posady w AP - byli generałowie.
Jako LAF zamierzamy doprowadzić do normalności. Polski związek sportowy w sportach lotniczych ma być związkiem osób prawnych (stowarzyszeń) takich jak nasz Kujpom-Team. Czyli ma być federacją klubów regionalnych na równych prawach. Obojętne jest czy AP zapisze sie do LAF, czy kluby (osoby prawne) takie jak nasz i podobne, obecnie zrzeszone w LAF zapiszą się do AP jako pełnoprawni członkowie. Nie jako osoby fizyczne płacące tylko składki. Nas (paralotniarzy i ultralightów) jest więcej, więc i tak to my będziemy mieli wpływ na politykę związku. A celem jest przejęcie nadzoru od ULC i sprowadzenie go do możliwego minimum.
Zapisanie się do LAF (zmiana nazwy jeszcze nie została zatwierdzona przez KRS) nic nie kosztuje (nie ma podległości ani składek), każdy klub ma prawo jednego głosu w sprawach federacji. Jako federacja mamy większą siłę nacisku, większe możliwości korzystania z pomocy prawników i posłów. My potrzebujemy federacji, a federacja potrzebuje nas. Dlatego zachęcam do wstąpienia jako stowarzyszenie do federacji.
polecam poniższe linki
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4610A0B5 - pozytywna odp w sprawie skargi na przewlekłość przek nadzoru

 

http://www.interactive.art.pl/BPJP-032-681-12%20a.pdf -zmiany w stat APhttp://www.interactive.art.pl/BPJP-032-681-12%20b.pdf -przekazanie nadzoru do LAF

artykuł prawnika Piotra Kasprzyka o AP - sporo stracił na aktualności, ale ciagle sporo wyjaśnia http://modelarstwo.aeroklubpolski.proart.pl/wazne/uwagi.htm

artykuł w "Polityce" - jako Polacy nie lubimy działać społecznie. No a potem narzekamy, że mamy nie tak jak chcemy. http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1541391,1,czym-sie-roznimy-od-innych-narodow.read

dołączam statut Aeroklubu RP (dawniej LAF)Dariusz Cisek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna