Prezentacje maturalne literatura a sztukaPobieranie 13.51 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.51 Kb.
PREZENTACJE MATURALNE
LITERATURA A SZTUKA :

1.PRAZ Mario : Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych.- Warszawa : PIW, 1981

2.BIAŁA Alina : Literackie fascynacje Rembrandtem // Polonistyka.- 2007, nr 6,s. 12-18

3.BIAŁA Alina : Syn marnotrawny. Malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandtstaettera // Polonistyka.- 2006, nr 10, s. 18-24

4.BIAŁA Alina : Z perspektywy siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich // Język Polski w Liceum.- 2005/2006, nr 4, s. 33-45

5.BIASIO Beata : Europa, Zeus, kobieta i byk. Ahistoryczna i laicka wersja mitu Europy w malarstwie Hoffmanna i Lebensteina // Konteksty.- 2009, nr 3, s. 45-53

6.BOGUCKA Barbara : Barwny krzyk ulicy – o sztuce plakatu // Polonistyka.- 2008, nr 10, s. 44-48

7.BORTNOWSKI Stanisław : Zafascynowanie przedmiotem w sztuce współczesnej // Język Polski w Liceum.- 2001/2002, nr 2, s. 64-74

8.CHOMIUK Aleksandra : Białoszewski – Munch, Czechowicz – Wojtkiewicz. Dwie rozmowy o strachu i samotności // Język Polski w Gimnazjum.- 2000/2001, nr 2, s. 45-51

9.CHOMIUK Aleksandra : O malarstwie na lekcjach polskiego // Polonistyka.- 2003, nr 10, s. 39-43

10.CHOMIUK Aleksandra : Słowo i obraz. Dzieła plastyczne na lekcjach jezyka polskiego // Język Polski w Gimnazjum.-2002/2003, nr 4, s.26-31

11.CHUDZIK Dorota : Związek poezji z muzyką w utworach przełomu XIX i XX wieku // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/1996, nr 1, s. 59-67

12.CICIAK Anna : Kłopot z Wieżą Babel. Propozycja lekcji poświeconej odczytywaniu obrazów symbolicznych // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII .- 1998/1999, nr 4, s. 61-66

13.DUBIEL Aleksandra : Powinowactwa literatury i sztuki na lekcjach języka polskiego ( propozycja metodyczna – narodziny romantyzmu ) // Język Polski w Liceum.- 2002/2003, nr 4, s. 62-67

14.DYDUCH Barbara : Obraz jako przekaz w kształceniu polonistycznym // Jezyk Polski w Szkole dla klas IV-VIII.- 1996/1997, nr 2, s. 25-32

15.FALKOWSKI Stanisław : Na pograniczu epok – na pograniczu sztuk // Polonistyka.- 1994, nr 10, s. 605-610

16.FIGAJ Henryka : Rozumieć patrząc : artysta – komunikat – odbiorca // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s. 51

17.FRANIK Maria : Tradycja w budowaniu człowieka i pełnego wymiaru kulturowej edukacji. Biblia – literatura – malarstwo // Język Polski w Gimnazjum.- 2002/2003, nr 2, s. 50-56

18.GIERSZAL Krzysztof : Czytanie obrazów. Jak tego uczyć i po co? // Język Polski w Gimnazjum.- 2002/2003, nr 1, s. 7-16

19.GRAJPEL Anna : Plastyka w metodzie Dalcroze`a a taniec // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2005, nr 5, s.24-29

20.GRODECKA Aneta : Co czytać, na co patrzeć // Polonistyka.- 2007, nr 1, s. 60-64

21.GUZIK Barbara : Marc Chagall – wędrowiec różnych światów // Polonistyka.- 1998, nr 3, s. 157-161

22.HAAKE Katarzyna : Stając przed wierszem ( „Złożenie Chrystusa do grobu”, olej, płótno Jakuba Ekiera ) // Polonistyka.- 2009, nr 3, s. 49-51

23.HAAKE Michał : Sztuka nowoczesna jako poszukiwanie prawdy // Polonistyka.- 2008, nr 10, s. 6-11

24.HEJMEJ Andrzej : U jednej z granic literatury. Uwagi o „muzycznych” uwikłaniach // Ruch Literacki.- 1998, z. 2. s. 217-234

25.HERZOG Małgorzata : Czytanie obrazów // Między nami polonistami.- 2006, nr 3, s. 7-8

26.HOWIL Waldemar : „Hamlet” w oprawie multimedialnej // Język Polski w Gimnazjum.- 2006/2007, nr 2, s. 80-83

27.JANUS Anna : Ideał kobiecej urody w malarstwie i literaturze baroku // Język Polski w Szkole Średniej.- 2000/2001, nr 1, s. 24-32

28.KALITA Anna : Muzyka w poezji wieszczów // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2005, nr 5, s. 39-46

29.KARKUT Dorota : O muzyczności prozy powieściowej czyli związki muzyki z literaturą przełomu XIX wieku // Język Polski w Szkole Średniej.- 1997/1998, nr 2, s. 24-29

30.KOŁOSIŃSKA Monika : Sacrum i dzieło – lekcja z obrazem ( P. Della Francesca - „Narodzenie Chrystusa” ) // Polonistyka .- 2001, nr 9, s. 554-557

31.KOWALCZYK Małgorzata : Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki // Język Polski w Liceum.- 2002/2003, nr 1, s. 39-48

32.KRAM Jerzy : Dzieła plastyczne – inspiracje w poezji współczesnej ( Herbert – Grochowiak – Szymborska ) // Polonistyka.- 1986, nr 3, s. 182-192

33.KRÓLIKIEWICZ Grażyna : Malarstwo Rubensa i Rembrandta: konteksty interpretacyjne literatury baroku // Polonistyka.- 1986, nr 10, s. 766-774

34.KUDELSAKA Dorota : Portrety Jana van Eycka // Polonistyka.- 2003, nr 5, s. 270-273

35.KULOWA Bożena : Żyrafa wciąż płonie. Analiza wiersza St.Grochowiaka „Płonąca żyrafa” // Język Polski w Szkole Średniej.- 2000/2001, nr 4, s. 58-69

36.LUKAS Jadwiga : Literatura i architektura // Polonistyka.- 2006, nr 3, s. 11-16

37.ŁOPATA Andrzej : Motyw Eros i Thanatos w poezji K. Przerwy-Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego // Język Polski w Szkole Średniej.- 1997/1998, nr 2, s. 30-38

38.MECHANISZ Janusz : O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2005, nr 5, s. 7-17

39.NAKONECZNY Tomasz : O muzyczności literatury // Polonistyka.- 2008, nr 4, s. 46-49

40.NARKIEWICZ Aldona : Kicz w sztuce i w życiu // Język Polski w Liceum.- 2003/2004, nr 2, s. 35-42

41.ODROZEK Henryk : Od Apolla i Wenus do Sądu Ostatecznego – multimedialne konteksty z historii sztuki od średniowiecza do baroku // Język Polski w Liceum.- 2002/2003, nr 2, s. 62-68

42.OŁDAKOWSKA Maria : Dzieło sztuki jako pomoc w interpretacji literatury // Polonistyka.- 2008, nr 10,s.59-61

43.PAŹDZIORA Ewa : „Gdy je ujrze...li” - Dzieciątko Jezus w sztuce malarskiej // Guliwer.- 2003, nr 4, s. 46-48

44.PELCZAR Beata : Obraz w pracy nad liryką // Język Polski w Gimnazjum .- 2000/2001, nr 4, s. 18-21

45.PIJANOWSKI Anatol : Dziecko w malarstwie // Polonistyka.- 2004, nr 9, s. 15-19

46.PIJANOWSKI Anatol : „Melodia mgieł nocnych” - synteza artystyczna // Polonistyka.- 1994, nr 10, s. 622-625

47.POCIEJ Bohdan : O muzyczności poezji polskiej // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2000, nr 1, s. 3-7

48.POCIEJ Bohdan : O muzyczności poezji polskiej // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2000, nr 2/3, s. 51-56

49.RIPPEL Rafał : Mówienie obrazem. Koncepcja lekcji wizualnej w kl. I szkoły średniej z wykorzystaniem komputera // Język Polski w Szkole Średniej.- 1998/1999, nr 4, s. 99-102

50.RYBICKA Kornelia : Środowiskowe uwarunkowania odbioru dzieł filmowych // Język Polski w Liceum .- 2006/2007, nr 2, s. 22-31

51.TUMIDAJEWICZ Anna : Dzieło sztuki jako źródło uczniowskich inspiracji badawczych // Język Polski w Liceum.- 2003/2004, nr 4, s. 93-96

52.TUMIDAJEWICZ Anna : „Fioletowy gotyk” M. Białoszewskiego syntezą średniowiecza – interpretacja kontekstowa wiersza // Język Polski w Liceum.- 2005/2006, nr 4, s. 56

53.WEINBERG Jerzy : „Laura i Filon” i „Śniadanie na trawie”. Z rozważań nad sielanką nowoczesną w poezji i malarstwie // Ruch Literacki.- 1997,z. 4, s.523-536

54.WELTER Bożena : Jak renesansowy artysta widzi piękno kobiety ? // Polonistyka.- 1996, nr 1, s. 38-40

55.WÓJTOWICZ Agata : W stronę symbolu – o obrazach Hieronima Boscha // Polonistyka.- 2000, nr 6, s. 369-374

56.WYSŁOUCH Seweryna : Literatura współczesna na tle innych sztuk // Polonistyka.- 1992, nr 4, s. 195-203

57.WYSŁOUCH Seweryna : Dwa spotkania z Rubensem – Różewicz i Szymborska // Polonistyka.- 2007, nr 6, s. 6-11

58.WYSŁOUCH Seweryna : O „wzajemnym oświetlaniu się sztuk”- raz jeszcze // Polonistyka.- 2002, nr 8, s. 452-457

59.ZIELIŃSKA Grażyna : „Wchodzenie do obrazu”. Rembrandt van Rijn - „Powrót syna marnotrawnego” // Wychowawca.- 2009, nr 5, s.18-1960.ŻUKOWSKA Irena : „Kino bowiem nie jest tak oglądane, jak malarstwo”( pomiedzy literaturą, filmem i malarstwem na podstawie „Brzeziny” A. Wajdy ) // język Polski w Szkole Średniej.- 1996/1997, nr 1, s. 77-79


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna