Prezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku Olsztyn, czerwiec 2012 rok Spis treściPobieranie 368.39 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar368.39 Kb.
  1   2   3   4


Prezydent Olsztyna


Informacja

o realizacji przez Miasto Olsztyn

zadań z zakresu kultury fizycznej

w 2011 rokuOlsztyn, czerwiec 2012 rok
Spis treści


 1. Wstęp .............................................................................................................. str. 3

 2. Zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ………....... str. 4

III. Budżet Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną ………………… ...................... str. 5

IV. Inwestycje sportowo – rekreacyjne ................................................................. str. 14 1. Współpraca Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi realizującymi

zadania z zakresu kultury fizycznej ……… .................................................. str. 16

 1. Sport powszechny ..........................................................................................str. 18

 2. Sport wyczynowy…………………………...................................................str. 30

 3. Stypendia i nagrody sportowe ....................................................................... str. 39

 4. Imprezy sportowe i sportowo – rekreacyjne .................................................. str. 46

 5. Promocja olsztyńskiego sportu. Promocja Miasta przez sport. ..................... str. 55


I. Wstęp
Niniejsze opracowanie jest opisem zadań z zakresu sportu realizowanych przez Miasto Olsztyn w 2011 roku i I kwartale 2012 roku, przez niżej wymienione komórki Urzędu Miasta:

 1. Biuro Sportu i Rekreacji,

 2. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

 3. Wydział Edukacji,

 4. Wydział Inwestycji Miejskich,

a także przez jednostkę organizacyjną Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły, placówki oświatowe oraz przez współpracujące z Miastem organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową i sportowo – rekreacyjną.

Informacja została przygotowana przez pracowników Biura Sportu


i Rekreacji, przy współpracy z pracownikami ww. komórek Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta.


 1. Zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Miasto Olsztyn, jako gmina na prawach powiatu, realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej.

Miasto Olsztyn zobowiązane jest do:


 1. zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez realizację m.in. spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym);

 2. tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego (art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.).

W 2011 r. realizowane były następujące zadania: 1. tworzenie prawa miejskiego z zakresu sportu,

 2. planowanie środków w budżecie Miasta na realizację zadań o charakterze sportowym,

 3. planowanie i realizowanie inwestycji o charakterze sportowo–rekreacyjnym,

 4. prowadzenie działalności programowej i inwestycyjnej przez jednostkę organizacyjną Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 5. przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 6. przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
  i trenerom prowadzącym szkolenie tychże zawodników oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej,

 7. przyznawanie stypendiów sportowych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

 8. organizacja i współorganizacja imprez sportowych oraz sportowo–rekreacyjnych,

 9. funkcjonowanie w olsztyńskich szkołach klas sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego,

 10. udostępnianie miejskich obiektów sportowo–rekreacyjnych,

 11. realizację zadań promujących olsztyński sport i Miasto Olsztyn poprzez sport.

W zakresie tworzenia prawa miejskiego, w 2011 roku zostały przygotowane projekty uchwał przyjęte przez Radę Miasta Olsztyna tj.:  1. uchwała Nr XII/152/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,

  2. uchwała Nr XII/151/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów
   i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

III. Budżet Miasta na kulturę fizyczną.
Miasto Olsztyn realizując zadania z zakresu kultury fizycznej planuje w swoim budżecie niezbędne środki finansowe, głównie w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.
Tabela nr 1. Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną i sport – dział 926 w 2011 roku oraz budżet na 2012 rok


Rok

Budżet Miasta Olsztyna

Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną

Ogółem


% budżetu Miasta
na kulturę fizyczną
w stosunku do ogólnego budżetu Miasta Olsztyna


Zadania realizowane przez Biuro Sportu
i Rekreacji


Zadania realizowane przez OSiR

razem z inwestycjamiSzkolne inwestycje sportowe

Pozostałe inwestycje miejskie2011866.401.7553.720.181,98

(wykonanie)10 584 415,68


3.941.589


37.143.58155 389 767,666,39


2012

(plan na dzień 29.03.2012r.)

929.400.894


3.260.828
24.024.640
033.212.227


60.497.695

6,51%
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna