Prezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku Olsztyn, czerwiec 2013 rok Spis treściPobieranie 0.79 Mb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Prezydent Olsztyna


Informacja

o realizacji przez Miasto Olsztyn

zadań z zakresu kultury fizycznej

w 2012 rokuOlsztyn, czerwiec 2013 rok
Spis treści


 1. Wstęp ....................................................................................................................str. 3

 2. Zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ……….............str. 4

 3. Budżet Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną ………………….............................str. 6

 4. Inwestycje sportowo – rekreacyjne .......................................................................str. 17

 5. Współpraca Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi realizującymi

zadania z zakresu kultury fizycznej ………...........................................................str. 22

 1. Sport powszechny ............................................................................................str. 24

 2. Sport wyczynowy………………………….....................................................str. 28

 3. Stypendia i nagrody sportowe..........................................................................str. 40

 4. Imprezy sportowe i sportowo – rekreacyjne....................................................str. 47

 5. Promocja olsztyńskiego sportu. Promocja Miasta przez sport.........................str. 53


I. Wstęp
Niniejsze opracowanie jest opisem zadań z zakresu sportu realizowanych przez Miasto Olsztyn w 2012 roku i I kwartale 2013 roku, przez niżej wymienione komórki Urzędu Miasta:

 1. Biuro Sportu i Rekreacji,

 2. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

 3. Wydział Edukacji,

 4. Wydział Inwestycji Miejskich,

a także przez jednostkę organizacyjną Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły, placówki oświatowe oraz przez współpracujące z Miastem organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową i sportowo – rekreacyjną.

Informacja została przygotowana przez pracowników Biura Sportu


i Rekreacji, przy współpracy z pracownikami ww. komórek Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta.


 1. Zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Miasto Olsztyn, jako gmina na prawach powiatu, realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej.

Miasto Olsztyn zobowiązane jest do:


 1. zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez realizację m.in. spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym);

 2. tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego (art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.).

W 2012 r. realizowane były następujące zadania: 1. tworzenie prawa miejskiego z zakresu sportu,

 2. planowanie środków w budżecie Miasta na realizację zadań o charakterze sportowym,

 3. planowanie i realizowanie inwestycji o charakterze sportowo–rekreacyjnym,

 4. prowadzenie działalności programowej i inwestycyjnej przez jednostkę organizacyjną Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 5. przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 6. przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
  i trenerom prowadzącym szkolenie tychże zawodników oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej,

 7. przyznawanie stypendiów sportowych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

 8. organizacja i współorganizacja imprez sportowych oraz sportowo–rekreacyjnych,

 9. funkcjonowanie w olsztyńskich szkołach klas sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego,

 10. udostępnianie miejskich obiektów sportowo–rekreacyjnych,

 11. realizację zadań promujących olsztyński sport i Miasto Olsztyn poprzez sport.

W zakresie tworzenia prawa miejskiego, w 2012 roku zostały przygotowane projekty uchwał przyjęte przez Radę Miasta Olsztyna tj.:  1. uchwała Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r.
   w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,

  2. uchwała Nr XXVIII/500/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/151/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca
   2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień
   i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami
   w działalności sportowej.


III. Budżet Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną.
Miasto Olsztyn realizując zadania z zakresu kultury fizycznej planuje w swoim budżecie niezbędne środki finansowe, głównie w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.
Tabela nr 1. Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną w 2012 i 2013 rok

Rok

Budżet Miasta Olsztyna

Wysokość budżetu Miasta Olsztyna na kulturę fizyczną

Ogółem


% budżetu Miasta
na kulturę fizyczną
w stosunku do ogólnego budżetu Miasta Olsztyna


Zadania realizowane przez Biuro Sportu
i Rekreacji


Zadania realizowane przez OSiR

razem
z inwestycjamiSzkolne inwestycje sportowe

Pozostałe inwestycje miejskie2012852.738. 573

(plan)3.188.285

(wykonanie)13.446.950


0


17.946.393


34.581.628


4,06


2013

(plan na dzień 29.03.2013r.)

1.061.923.275


2.957.900
57.672.527797.954


31.156.506

92.584.887

8,72
  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna