Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta MalinowskiegoPobieranie 34.39 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar34.39 Kb.


Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Regulamin ramowy na 2015 r.
pod patronatem

Prezydenta Miasta Grudziądza

Roberta Malinowskiego

 1. Ustalenia ogólne

  1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy zwane w dalszej części niniejszego regulaminu GMK są własnością Automobilklubu Toruńskiego delegatury w Grudziądzu.

  2. Celem GMK jest podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu.

  3. Nadzór nad przebiegiem GMK sprawuje Komisja Samochodowa AT i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów w oparciu o które rozgrywane są imprezy - rundy GMK oraz do podejmowania decyzji.

  4. Punktacja GMK będzie liczona do Super Pucharu Prezesa Automobilklubu Toruńskiego.

  5. Imprezy GMK rozgrywane są w oparciu o następujące przepisy:

 • Międzynarodowy Kodeks Sportowy (zwany dalej MKS) wraz z załącznikami;

 • Przepisy Ogólne Rajdów Mistrzowskich FIA (zwane dalej Przepisy Ogólne) wraz z załącznikami na rok 2014.

 • Niniejszy Regulamin Ramowy GMK

 • Regulamin Uzupełniający imprezy.
 1. Kalendarz imprez

  1. Niniejszy regulamin jest obowiązujący we wszystkich rundach GMK

25.01.2015r I runda Grudziądzkiego Mistrza Kierownicy

(na śliskiej nawierzchni - termin ten może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe)

19.07.2015r II runda Grudziądzkiego Mistrza Kierownicy

23.08.2015r III runda Grudziądzkiego Mistrza Kierownicyznajdujących się w oficjalnych kalendarzach sportowych OKSS ZO PZM-Bydgoszcz oraz na stronie internetowej Automobilklubu Toruńskiego.

  1. W ciągu sezonu 2015 odbędą się 3 (trzy) rundy GMK.

 1. Regulamin uzupełniający

  1. Regulamin uzupełniający musi zawierać harmonogram czasowy.

  2. Regulamin uzupełniający musi być ogólnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych nie później, niż 7 dni przed dniem imprezy.

Zaleca się wykorzystanie w tym celu strony internetowej klubu organizatora.

 1. Zgłoszenia, wpisowe, podział na klasy

  1. Formularz zgłoszeń zostanie umieszczony na stronie www.automobilklubtorunski.pl

  2. Wpisowe do GMK na 2015 rok wynosi 50 zł. dla wszystkich uczestników.

  3. Wpisowe płatne jest każdorazowo w dniu zawodów w biurze imprezy.  1. Samochody dopuszczone do udziału w GMK zostaną podzielone na klasy wg pojemności skokowej silnika

 • K1 do 1400cm3,

 • K2 powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3 ,

 • K3 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 ,

 • K4 powyżej 2000 cm3 oraz pojazdy 4x4 bez względu na pojemność silnika

 • Klasa Gość:

Kategoria 1 do 1600cm3,

Kategoria 2 powyżej 1600 cm3 oraz pojazdy 4x4 bez względu na pojemność silnika

 • Klasyfikacja Generalna

 • Klasyfikacja Klubowa (łączna po trzech rundach)

Organizator dopuszcza utworzenie dodatkowych klas pod warunkiem, że do rywalizacji w nich zostanie zgłoszonych co najmniej 5 samochodów, na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy oraz jednocześnie zostanie opłacone wpisowe.


 1. Ubezpieczenie

  1. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty u uczestników powstałe podczas imprezy

  2. Organizator każdej rundy GMK obowiązany jest wykupić polisę ubezpieczeniową OC oraz polisę NNW obejmującą osoby organizatora nieobjęte innym ubezpieczeniem; obie te polisy muszą obejmować cały czas trwania rundy GMK.

  3. Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń o odszkodowania na skutek zaistniałych podczas imprezy nieszczęśliwych zdarzeń lub wypadków. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych uczestników.
 1. Punktacja w rundach GMK

  1. Punktacja indywidualna będzie prowadzona wg niniejszego Regulaminu Ramowego

  2. Klasyfikacja Klubowa j.w.

Każdy organizator rundy GMK musi przeprowadzić i ogłosić klasyfikację Klubową.

O kolejności miejsc w tej klasyfikacji decyduje suma punktów za miejsca zdobyte w danej klasie uzyskanych przez maksymalnie trzech, najwyżej sklasyfikowanych kierowców. 1. Nagrody w rundach GMK

  1. Organizator obowiązany jest zapewnić następujące nagrody:

  1. Organizator może przewidzieć inne dodatkowe nagrody oraz dyplomy, o których będzie stanowił regulamin uzupełniający imprezy.

  2. Nagrodzeni uczestnicy obowiązani są odebrać wszystkie nagrody osobiście podczas uroczystości rozdania nagród (zgodnie z programem imprezy).

Nagrody nie odebrane przechodzą na własność organizatora.

W każdorazowo uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach dyrektor rundy GMK może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady. 1. Warunki klasyfikacji rocznej

8.1. W klasyfikacji rocznej GMK sklasyfikowani będą kierowcy i kluby którzy/które zajmą punktowane miejsce w minimum jednej rundzie.

 1. Do klasyfikacji klubowej liczona będzie suma punktów uzyskanych ze wszystkich rozegranych rund.

 2. Do klasyfikacji rocznej kierowcom zaliczone będą punkty zdobyte ze wszystkich rozegranych rund GMK. Zwycięzcą klasyfikacji będzie kierowca, który w ciągu sezonu zdobędzie największą ilość punktów; kierowca, który zdobędzie drugą w kolejności, mniejszą liczbę punktów zajmie drugą pozycję itd.

W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej kierowców, dla ustalenia który z nich zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu zostanie zastosowana zasada:

Zwycięzcą zostaje kierowca, który zajął większą ilość lepszych miejsc.

Jeśli ta zasada nie przyniesie rozstrzygnięcia to decyduje lepsze miejsce uzyskane przez kierowcę w ostatniej rundzie, w której obaj zainteresowani brali udział i zostali sklasyfikowani.


 1. Postanowienia końcowe

  1. Sekretariat GMK w sezonie 2015 roku prowadził będzie

Automobilklub Toruński delegatura w Grudziądzu

86-300 Grudziądz ul. Kościuszki 9

mail: automobilklub.grudziadz@gmail.com

strona http// www.automobilklubtorunski.pl

kontakt: Krzysztof Aniołowski kom. 603-650-642, Magdalena Bajerska kom. 698-139-414


  1. Automobilklub Toruński delegatura w Grudziądzu zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zatwierdzono:
Komisja Samochodowa AT

01/05/2015Patryk Brejnak

Wiceprezes AT ds. sportu


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna