Prezydia komisji związku miast polskich działAJĄcych w VII kadencji komisja AdministracjiPobieranie 39.03 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.03 Kb.
PREZYDIA KOMISJI ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

DZIAŁAJĄCYCH W VII KADENCJI

Komisja Administracji
Przewodniczący - Adam Panuś, Sekretarz Miasta Wieliczka.

Zastępcy przewodniczącego: Łukasz Postaremczak, sekretarz Miasta, Kościan

Dorota Żytyniec, kierownik Biura Kontroli, Audytu i Jakości UM Ełk
Opiekunowie Komisji:

Członek Zarządu: Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku,

Biuro ZMP:

Jolanta Hałas – zastępca dyrektora


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący: Artur Hołubiczko, komendant SM, Częstochowa

Zastępcy przewodniczącego:Andrzej Kacperek, z-ca prezydenta, Piotrków Trybunalski; Jacek Króliczek, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzys. i Ochrony Ludności, Chorzów; Andrzej Żelezik, radny RM, Wołomin

Sekretarz - Mirosław Bartulewicz, komendant SM, Toruń


Opiekunowie Komisji:

Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, członek Komisji Rewizyjnej ZMP

Biuro ZMP:

Magdalena Misiewicz


Komisja Edukacji
Przewodniczący-  Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta, Koszalin

Zastępcy przewodn.: Marzenna Lasota-Darowska – wiceprzew. RM , Dzierżoniów

Anna Bielińska-Sobolewska– kier. Wydz. Oświaty, Promocji i Spraw i Społ. Kobyłka.

Sekretarz- Elżbieta Korczewska, kierownik Referatu Oświaty w Kołobrzegu. 
Opiekun Komisji:
Biuro ZMP:

Ewa Ziółkowska
Komisja Finansów
Przewodnicząca - Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta, Dąbrowa Górnicza

Zastępca przewodniczącej - Marta Maliszewska, skarbnik miasta, Wołomin

Sekretarz - Wojciecha Dudzic, dyrektor Wydz. Budżetu UM, Kielce
Opiekunowie Komisji:

Członek Zarządu: Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska (skarbnik ZMP)

Biuro ZMP:

Sylwia Kluczyńska, kierownik działu SAS


Komisja Geodezji i Infrastruktury Przestrzennej
Przewodniczący -  Roman Rohaczyński, naczelnik Wydz. Geodezji UM, Katowice.

Zastępcy przewodniczącego: Andrzej Krygier, dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań; Tomasz Myśliński, Geodeta m.st. Warszawa

SekretarzSebastian Ptak, naczelnik Wydz. Geodezji i Kartografii, Gliwice
Opiekun Komisji:

Paweł Krawczyk


Komisja Gospodarki Komunalnej
Przewodniczący - Michał Rżanek, Prezes Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski

Zastępca przewodniczącego: Bożena Przewoźna, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Poznań; Adam Bereda, radny RM, Wołomin

Sekretarz - Iwona Dalach, z-ca naczeln. Wydz. Gosp. Komun. i Mieszk., Dąbrowa Górnicza
Opiekun Komisji:

Agnieszka Stencel


Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej
Przewodnicząc - Marek Goczyński, gł. specjalista w Biurze Mieszkalnictwa, Toruń

Zastępcy przewodniczącego: Katarzyna Bury, dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa, Kraków; Artur Maruszczak, zastępca prezydenta, Kędzierzyn-Koźle.

Sekretarz: Bożena Kus,  dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Gliwice.
Opiekun Komisji:

Biuro ZMP:

Ewa Ziółkowska
Komisja Kultury
Przewodniczący - Krzysztof Tworogowski Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z Urzędu Miasta, Kielce,

Zastępcy Przewodniczącego:Ewa Matecka, zastępca prezydenta, Ostrów Wielkopolski; Adam Sikorski, zastępca dyrektora Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu, Legnica, Maciej Łoś, radny RM , Wołomin
Opiekun Komisji:

Biuro ZMP:

Sylwia Kluczyńska, kierownik działu SAS
Komisja Małych Miast
Przewodniczący- Henryk Litka, burmistrzDolsk

Zastępcy przewodniczącego: Marek Wesołowski burmistrz Kleczew;  Roman Ramion, burmistrz, Miastko; Zbigniew Suchta, burmistrz, Strzegom;  Jacek Walczak , sekretarz miasta, Błaszki. Sekretarz Komisji - Grzegorz Janeczek, burmistrz Głowna.
Opiekunowie Komisji:

Członkowie Zarządu: Bogusław Karakula, burmistrz Sokołowa Podlaskiego, Piotr Psikus, burmistrz Kępna, Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz

Biuro ZMP:

Jolanta Hałas – zastępca dyrektora Biura ZMP


Komisja Partnerstwa i Dialogu
Przewodniczący - Piotr Drygała, kierownik Biura Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej, Dąbrowa Górnicza


Zastępcy przewodniczącego:

Monika Trzcińska, burmistrz, Braniewo

Sekretarz - Paweł Dycht, kierownik Centrum Komunikacji Społecznej, Radom
Opiekunowie Komisji:

Członek Zarządu: Marcin Pluta, burmistrz Brzezin, wiceprezes ZMP

Biuro ZMP:

Joanna Ludwiczak


Komisja Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Komisji:

Członek Zarządu: Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego

Biuro ZMP:

Katarzyna Paczyńska – kierownik Działu Współpracy ZagranicznejKomisja Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast
Przewodniczący - Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, Częstochowa

Zastępcy przewodniczącego: Artur Szymczyk, zastępca prezydenta, Lublin

Sekretarz - Danuta Minkina - naczelnik Wydz. Rozwoju Gospodarczego, Dzierżoniów
Opiekunowie Komisji:

Członkowie Zarządu: Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli

Biuro ZMP:

Joanna Ludwiczak


Komisja Polityki Społecznej
Przewodniczący - Włodzimierz Kałek, dyrektor MOPR, Poznań

Zastępcy przewodniczącego -Daria Szczepańska, zastępca prezydenta, Tychy,

Andrzej Kaczorowski, radny RM, Łódź, (przewodn. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej)

Sekretarz - Zdzisława Krygier, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Dąbrowa Górnicza.


Opiekunowie Komisji:

Członkowie Zarządu: Marcin Pluta, burmistrz Brzezin (wiceprezes ZMP), Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej

Biuro ZMP:

Aneta Kręc


Komisja Sportu
Przewodnicząca - dr Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Sportu, Poznań.

Zastępcy przewodniczącej:

Marcin Zmitrowicz, dyrektor Centrum Rekreacji i Sportu, Kozienice; Sabina Nowosielska; prezydent Kędzierzyn- Koźle, Joanna Winiarska, radna RM, Kielce; Marek Kondraciuk, dyrektor Wydziału Sportu, Łódź.

Sekretarz Komisji - Jakub Kosowski, dyrektor Wydz. Sportu i Turystyki, Lublin. 
Opiekunowie Komisji:

Członkowie Zarządu: Andrzej Dziuba, prezydent Tychów; Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Biuro ZMP:

Krzysztof PaczyńskiKomisja Transportu
Przewodniczący: Marek Stępa, zastępca prezydenta, Gdynia

Zastępca przewodniczącego: Ziemowit Borowczaka, zastępca prezydenta, Ostrów Wlkp.

Sekretarz - Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta, Kutno
Opiekunowie Komisji:

Członek Zarządu: Tomasz Kacprzak, przewodniczący RM, Łódź,

Biuro ZMP:

Paweł Krawczyk


Komisja Turystyki
Przewodnicząca – Iwona Haponiuk, z-ca dyrektora Wydz. Sportu i Turystyki, Lublin

Zastępca przewodniczącej –Jerzy Wolski, z-ca prezydenta, Kołobrzeg


Opiekunowie Komisji:

Członek Zarządu: Janusz Gromek, prezydent, Kołobrzeg

Biuro ZMP:

Agnieszka Figna


Komisja Gospodarki Nieruchomościami
Nowa komisja w trakcie naboru
Opiekun Komisji:

Biuro ZMPAgnieszka Stencel


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna