Printperfekt dc 8 whitePobieranie 25.39 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.39 Kb.

PRINTPERFEKT DC 8 WHITE

Charakterystykawodna pasta drukarska, do przede wszystkim białych wywabów, w druku pigmentowym na bawełnie lub wiskozie barwionej wybranymi barwnikami reaktywnymi lub bezpośrednimi


Budowa chemiczna

pasta bazowa zawierająca biały pigment; komponenty na bazie dyspersji akrylowych, zagęstników i dodatków, nie zawierająca ftalanów i oksyetylowanych nonylofenoli (APEO)


Wyglądbiała, średnio-lepka pasta


Jonowość

anionowy


pH roztworu 10%-owego


8,0-9,5


Lepkość

8.000-11.000 mPas (Brookfield RVT 20/6)


Odporności

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, ale nie poniżej +5°C i powyżej +40°C w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Zaleca się nie przekraczać czasu składowania powyżej 6 m-cy.

Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Napoczęte opakowania winny być starannie zamykane.


Powyższe dane należy traktować jako dane charakteryzujące produkt. Parametry będące w zakresie odpowiedzialności producenta są ujęte w formularzu „Specyfikacja dostawy” (Lieferspezifikationen). Pozostałe informacje odnośnie własności produktu, toksykologii, ekologii i bezpieczeństwa stosowania zawarte są w karcie charakterystyki produktu.Własności
Druk wywabowy pigmentami na wyrobie uprzednio barwionym reaktywnie lub bezpośrednio, charakteryzuje się przede wszystkim wysokim stopniem bieli, bardzo dobrym kryciem i przyjemnym, miękkim chwytem.

PRINTPERFEKT DC 8 WHITE jest stosowany głównie do uzyskiwania białych druków na ciemnych tłach. Jeżeli zachodzi taka potrzeba PRINTPERFEKT DC 8 WHITE można również użyć do druku na pastelowe kolory po zabarwieniu pigmentami BEZAPRINT lub COLORMATCH.


PRINTPERFEKT DC 8 WHITE znakomicie sprawdza się w sitodruku/druku rotacyjnym i charakteryzuje się znakomitymi trwałościami na wywabialnych, ciemnych wyrobach. Pasta drukarska odznacza się stabilną lepkością, w połączeniu ze środkami wywabiającymi.

Technika aplikacji
Zakres zastosowań
PRINTPERFEKT DC 8 WHITE jest białą pastą o dobrej sile „krycia”, do której dodaje się, jako środek wywabiający TUBISCREEN DC-AGENT. Tak przygotowaną pastą drukuje się wyroby włókiennicze wybarwione wywabialnymi barwnikami, suszy, dogrzewa i na końcu pierze. W czasie dogrzewania wywabialne barwniki zostają zniszczone przez TUBISCREEN DC-AGENT, jednocześnie środek wiążący utrwala biały pigment. W czasie procesu prania zostają usunięte produkty powstałe w czasie redukcji barwników, jak i rozkładu środka redukującego.
Wymogi stawiane drukowanym wyrobom oraz komponentom

PRINTPERFEKT DC 8 WHITE jest stosowany wyłącznie na włóknach celulozowych, jak bawełna czy wiskoza, barwionych wywabialnymi barwnikami. Wywabialność przy użyciu PRINTPERFEKT DC 8 WHITE i TUBISCREEN DC-AGENT powinna być uprzednio sprawdzona.

Chodzi tu przede wszystkim o barwniki bezpośrednie i reaktywne. Informacje o wywabialności barwników winny być podane przez ich producentów w katalogach reklamowych, wzgl. kartach technicznych.

Podczas utrwalania, barwniki wybarwionego uprzednio wyrobu są częściowo niszczone. Z kolei użyte do druku wywabowego na jasne kolory pigmenty BEZAPRINT / COLORMATCH, powinny być odporne na zastosowane środki wywabiające.Drukowane wyroby winny być suche, czyste i nie zawierać resztek środków pomocniczych oraz preparacji, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania dobrych trwałości. Z tych wszystkich względów, przed podjęciem produkcji zaleca się przeprowadzenie prób wstępnych.
Receptura ramowa:


95

-

88

%

PRINTPERFEKT DC 8 WHITE

5

-

7

%

TUBISCREEN DC-AGENT

0

-

5

%

TUBASSIST FIX 157 W*

* W przypadku szczególnych wymagań co do poziomu trwałości. Limitowany czas przydatności = 2-4 godziny robocze.


PRINTPERFEKT DC 8 WHITE należy przed pobraniem wymieszać. Pozostałe komponenty pasty winny być dodawane przed środkiem redukującym, aby uniknąć aglomeracji pigmentów. Przy dodawaniu pod mieszadłem TUBISCREEN DC-AGENT (proszek), należy zwrócić uwagę na jego całkowite rozpuszczenie. Zabiera to nieco czasu, zwłaszcza przy zimnych pastach drukarskich.
Metoda pracy / Utrwalanie
PRINTPERFEKT DC 8 WHITE miesza się z TUBISCREEN DC-AGENT.


  1. Druk (szablon 26-43 S/T).

  2. Dogrzewanie 6-5 minut w 150-170°C.

  3. Końcowe pranie (jeśli to możliwe) i płukanie.

Generalnie rzecz biorąc zniszczenie koloru tła odbywa się automatycznie w wyniku działania wilgoci oraz temperatury. Dlatego też, możliwym jest pominięcie suszenia wstępnego.


Przy nieodpowiednim ustawieniu temperatury, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia włókien, szczególnie przy wyrobach delikatnych.


Dodatki oraz środki pomocnicze
TUBISCREEN DC-AGENT
Używana ilość TUBISCREEN DC-AGENT zależy od wywabialności drukowanego wyrobu. Dobre wyniki uzyskuje się przy stężeniach od 5,0%.
TUBASSIST FIX 157 W
Stosowany w zależności od potrzeb, przede wszystkim przy wysokich wymogach odnośnie trwałości na pranie wodne i chemiczne (0-5,0%). Większe ilości powodują zmianę chwytu. Po dodaniu utrwalacza pasty drukarskie należy zużyć w ciągu 2-4 godzin. Niewykorzystane resztki past drukarskich zawierające TUBASSIST FIX 157 W nie mogą być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.
BEZAPRINT / COLORMATCH – pigmenty
Do zabarwiania PRINTPERFEKT DC 8 WHITE na żądany kolor (tylko pastele), polecamy odporne na środek wywabiający (patrz katalogi) pigmenty BEZAPRINT w ilości 0,1-5%, lub COLORMATCH w ilości 0,1-4%.
Pranie lub płukanie
Drukowane i utrwalane wyroby winny być oznaczone etykietami "wash before use", czyli prać przed użyciem, jeżeli zalecany przez nas proces prania lub płukania jest scedowany na odbiorcę końcowego. Konieczność prania jest uzasadniona tym, że występuje niebezpieczeństwo tzw. odbić w czasie składowania lub powstawanie nieprzyjemnego zapachu w plastikowych opakowaniach. Innym problemem może być powstawanie pyłu w czasie konfekcjonowania wyrobów.
Dodatkowe zalecenia
Przed podjęciem produkcji, gotowe pasty drukarskie, należy bezwzględnie sprawdzać w wyniku prób wstępnych, na przygotowanym do druku surowcu, pod kątem ich zdolności zwilżających, przyczepności, poziomu trwałości, termo stabilności oraz parametrów użytkowych, jak i kontrolować w trakcie produkcji.

Dane o bezpieczeństwie prosimy zasięgnąć z karty bezpieczeństwa.

Zastrzegamy sobie zmiany produktu i prospektu.

Nasz Dział Aplikacji Technicznej służy chętnie dalszymi informacjami i poradami technicznymi.

Nasze poradnictwo techniki stosowania-słowne, pisemne i w formie prób, opiera się na najlepszej wiedzy, służy jednak wyłącznie, jako wskazówka bez zobowiązań, również w stosunku do zastrzeżonych praw osób trzecich i nie zwalnia odbiorcy od własnego sprawdzenia dostarczonych przez nas produktów pod względem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów zastosowania. Użycie, zastosowanie i przeróbka produktów odbywa się poza możliwościami naszej kontroli i dlatego pozostaje wyłącznie w zakresie własnej odpowiedzialności.
strona z 3
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna