Prof dr hab. Mirosław Ponczek (wybór najważniejszych publikacji spośród ponad 260)Pobieranie 88.03 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar88.03 Kb.
Prof. dr hab. Mirosław Ponczek

(wybór najważniejszych publikacji spośród ponad 260)
I

Realizacja projektów i problemów naukowo-badawczych


 1. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski projekt badawczy: "Historia kultury fizycznej na Śląsku (1812-1989) Schlesichen Sportgeschichte 1812-1989", Weimar-Gorzów Wlkp. 2007-2012.

 2. Dzieje olimpizmu w historycznych relacjach kultura fizyczna – Kościół rzymskokatolicki, Górny Śląsk – Zagłębie Dąbrowskie.

 3. Historia kultury fizycznej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.


II

Monografie


 1. Rozwój kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1864-1939. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 1992.

 2. Kultura fizyczna w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 1997.

 3. Męska piłka nożna w stuleciu miasta Sosnowca 1902-2002 (od Klubu Sportowego „Milowice” do Sosnowieckiego Towarzystwa Sportowego „Zagłębie”). Katedra Nauk Humanistycznych AWF w Katowicach. Realizacja wydawnicza „PROGRES”, Sosnowiec 2002.

 4. Kultura fizyczna w dokumentach papieskich i Episkopatu Polski w pierwszym dziesięcioleciu III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2003.

 5. Kultura fizyczna a Kościół rzymskokatolicki. Antyk-XX wiek, Wydawnictwo politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.

 6. Kultura fizyczna a Kościół rzymskokatolicki w Polsce po II wojnie światowej 1945- 2000. Wydawnictwo AWF Katowice, Katowice 2003.

 7. O księdzu Walerianie Adamskim – teoretyku wychowania fizycznego w Polsce (1885-1965). Materiał uzupełniający do ćwiczeń i seminariów z historii kultury fizycznej oraz teorii wychowania fizycznego. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006.

 8. M. Ponczek, A. Fryc, Dzieje piłki nożnej mężczyzn w Sosnowcu. Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej AWF Katowice. Realizacja wydawnicza „Progres”, Sosnowiec 2006.

 9. Ksiądz Leopold Biłko. Organizator kultury fizycznej w katolickich organizacjach młodzieżowych w Polsce 1892-1955. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2008.

 10. Ze studiów nad powstaniem rozwojem i upadkiem górnośląskiego „Sokoła” 1895-1947, Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2011.


III

Monografie pod redakcją


 1. Z dziejów kultury fizycznej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie w latach 1918-1939, pod redakcją Eligiusza Małolepszego i Mirosława Ponczka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001.

 2. Tradycje i współczesność kultury fizycznej. Materiały pokonferencyjne I Konferencji Naukowej, pod redakcją Władysława Mynarskiego i Mirosława Ponczka AWF, Katowice 2001.

 3. M. Ponczek (red.), Z dziejów polskiej i niemieckiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, "Zeszyty Metodyczno-Naukowe" 2006, z. 18, AWF Katowice 2006.

 4. M. Ponczek, K. H. Schodrok (red.), Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku, t. I: Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989 (teksty polskich autorów). Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2009.

 5. M. Ponczek, S. Witkowski, A. Fryc (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych. Urząd Miejski w Sosnowcu, Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Instytut Historii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Sosnowiec, Katowice-Dąbrowa Górnicza 2010.

 6. Czterdziestolecie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2010.

 7. M. Ponczek, K.H. Schodrok (red.)Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989. T. I (teksty autorów polskich), Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2009.

 8. M. Ponczek, A. Fryc, S. Witkowski, Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu. Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Towarzystwo Przyjaciół Szermierki "Zagłębie" w Sosnowcu, Katowice- Sosnowiec 2012.


IV

Artykuły w monografii


 1. Kultura fizyczna w Zagłębiu Dąbrowskim (1865-1914), [w:] Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowski. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Rechowicza, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 1989, s. 72-83.

 2. Działalność Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej w dziedzinie kultury fizycznej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego 1926-1939 (zarys problematyki), [w:]
  Z dziejów kultury fizycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918-1939. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Rechowicza. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 1990, s. 35-49.

 3. Sportowcy z województwa śląskiego w polskiej reprezentacji olimpijskiej okresu międzywojennego, [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Rechowicza. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 1994, s. 35-42.

 4. Kościół Powszechny w XX wieku wobec sportu i idei igrzysk olimpijskich (ze szczególnym uwzględnieniem poglądów papieży [w:] Logos i etos polskiego olimpizmu, pod redakcją Józefa Lipca. W 100 lecie MKOl i 75 lecie PKOl, Kraków 1994, s. 199-203.

 5. Ksiądz Walerian Adamski – pionier i teoretyk chrześcijańskiego nurtu kultury fizycznej w II Rzeczypospolitej, [w:] Kościół a sport. Praca zbiorowa pod redakcją Marianny Barlak i Zbigniewa Dziubińskiego, Wydawnictwo Salezjańskie. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1995, s. 261-268.

 6. Kultura fizyczna w Katolickich Stowarzyszeniach Młodzieży Męskiej krakowskiej prowincji kościelnej. [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, pod redakcją Leonarda Szymańskiego, t. II (Chycina 1995), Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 231-237.

 7. Ksiądz Leopold Biłko – kapelan oraz organizator katolickiego ruchu młodzieżowego i sportowego w II Rzeczypospolitej,[w:] Sacrum a sport. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego. Wydawnictwo Salezjańskie. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1996, s. 133-142.

 8. Początki sportu na Górnym Śląsku do zakończenia I wojny światowej, [w:] Studia i materiały do ćwiczeń i seminariów dla studentów AWF: historia i organizacja kultury fizycznej. Zebrał i opracował Leszek Gondek. Wschodniopomorski Instytut Wydawniczy, Gdańsk 1996, s. 21-27.

 9. Znaczenie niektórych źródeł kościelnych dla częściowego od tworzenia historii „Sokoła” na Śląsku, Ziemi Przemyskiej i Łódzkiej, [w:] Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Pawluczuka. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 1996 r.,
  s. 269-280.

 10. Uniwersalne znaczenie encykliki papieskiej „Divini illius Magistri” dla rozwoju kultury fizycznej polskiej młodzieży katolickiej w II Rzeczypospolitej, [w:] Wiara a sport. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego. Z okazji VII Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny 5-17 czerwca 1999 r., Warszawa 1999, s. 55-64.

 11. Początki zorganizowanego sportu polskiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim do 1918 roku, [w:] Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna 1998, zeszyt II, pod redakcją Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza Małolepszego, Częstochowa 1999, s. 9-26.

 12. Instytucjonalne tradycje olimpizmu na Górnym Śląsku po IIwojnie światowej, [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce, pod redakcją Bożeny Maksimowskiej, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Podobińskiego (In Honorem Zdzisław Pawluczuk). Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1999, s. 33-40.

 13. Z międzynarodowych kontaktów organizacyjno-sportowych Zjednoczenia Młodzieży Polskiej w latach międzywojennych, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, tom IV. VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej – Chycina 1999, pod redakcją Bernarda Woltmanna. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2000.

 14. Nieznany śląski olimpijczyk Jerzy Gryt (zarys życiorysu sportowego), [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna, pod redakcją Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza Małolepszego, Częstochowa 2000, z. III, s. 53-56.s. 103-108. Rozdział : „Sokół” w Królestwie Polskim i w Rosji (1888- 1918), [w:] Zarys dziejów sokolstwa polskiego w latach 1867-1997, pod redakcją Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. WSP, Częstochowa 2001, s.41-47.

 15. „Sokół” w Królestwie Polskim i w Rosji (1888-1918), [w:] Zarys dziejów sokolstwa polskiego w latach 1867-1997, pod redakcją Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. WSP, Częstochowa 2001, s. 41-47.

 16. Z działalności Szkolnego Związku Sportowego na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie powstania regionalnych ośrodków akademickich, [w:] Wybrane zagadnienia z organizacji i historii Akademickiego Związku Sportowego. Na 55-lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Nowakowskiego. Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2001, s. 101-122.

 17. Wkład kobiet w rozwój kultury fizycznej – nurtu katolickiego II i III Rzeczypospolitej, [w:] Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie (cz. 6), pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Sochy. Międzynarodowy Kongres Naukowy z okazji XXX-lecia AWF Katowice „Kobieta w sporcie i kulturze fizycznej na przełomie wieków” oraz VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problem dymorfizmu płciowego w sporcie”, AWF Katowice i Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet ICSSPE, Katowice 2000, s. 112-120.

 18. Episkopat Polski wobec sportu i turystyki w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000, s. 78-86.

 19. Ksiądz Tadeusz Jachimowski (1892-1944) – Naczelny Kapelan Sokolstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie w latach 1918-1939, pod redakcją Eligiusza Małolepszego i Mirosława Ponczka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 37-46.

 20. Ewolucja w poglądach i praktyce Kościoła katolickiego wobec problemów kultury fizycznej, [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna, z. IV, pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza Małolepszego, Częstochowa 2001, s. 41-57.

 21. Koncepcja, program oraz praktyczne zastosowanie kultury fizycznej w polskich organizacjach młodzieżowych Ii Rzeczypospolitej, [w:] Dyplomacja, polityka, prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pod red. Idziego Panica. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1965. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 350-362.

 22. Kultura fizyczna katolickich stowarzyszeniach Młodzieży Męskiej gnieźnieńsko poznańskiej prowincji kościelnej po II wojnie światowej (1945-1950), [w:] Studia z dziejów Kultury Fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. Bernarda Woltmanna, pod redakcją Tomasza Jurka. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii Kultury Fizycznej. Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2002, s. 431-440.

 23. Awans sosnowiczan do pierwszej ligi piłki nożnej i ich pierwsze osiągnięcia w lidze, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe” 12. AWF Katowice 2002, s. 169-183.

 24. Z działalności sportowej i turystycznej Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce międzywojennej, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, pod redakcją Bernarda Woltmanna. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii KF. Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2002, s. 183-190.

 25. O relacjach międzywojennego „Sokoła” górnośląskiego z polityką oraz rzymskokatolickim Kościołem katowickim, [w:] Szkice z dziejów kultury fizycznej na pograniczu śląsko-małopolskim do roku 1939, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Nowakowskiego. Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej w Rzeszowie, Wadowice 2002, s. 19-23.

 26. Z tradycji i współczesności kultury fizycznej w stuletnim mieście Sosnowcu i regionach ościennych, „Zeszyty Metodyczno Naukowe. AWF Katowice” 2003, nr 14, s. 226.

 27. Sport, wychowanie fizyczne i kultura fizyczna – w myśli społecznej papiestwa XX wieku, [w: ] Duńan Leńka, Josef Oborny (Eds.), Telesna Vychova a ńport v kulture spoločnosri. Monograficy zbornik vedeckych a odbornych prac. Univerzita Komenskeho. Fakulta Telesnej Vychovy a ńportu. Katedra spoločenskych vied i Katedra vychovy k občianstvu a jazykov, Bratislava 2003, s. 149-155.

 28. Sport na łamach krakowskiego „Przeglądu Sokolego” (1998-2002), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2003. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, tom VI, z. 1(11), s. 199-209.

 29. On the Function of sport in the agenda of de Parish Sport Games for children and youth held in Poland at the end of 80 S. and in 90 S. of XX century [w:] Duńan Leńka, Josef Oborny (Eds.), Telesna Vychova a ńport v kulture spoločnosti. Monograficy zbornik vedeckych a odbornych prac. Univerzita Komenskeho. Fakulta Telesnej Vychovy a ńportu. Katedra spoločenskych vied i Katedra vychovy k občianstvu a jazykov, Bratislava 2003, p. 156-159.

 30. Sport and Tourism in John Paul II Enouncements during His VII Pilgrimage to the Mother Country and on Behalf of the Roman Jubilee of Sportsmen in 2000, [w:] Proceedings. Sports Involvement in a Changing Europe. Abstracts. 2 nd Conference of the EASS (Auropean Association for Socjology of Sport) May 27-30, 2004, Rzeszów Poland, s. 26-27.

 31. Kultura fizyczna w programach i działalności Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej i organizacji młodzieżowych Akcji Katolickiej w Polsce (do 1918 r.), [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław 15-18 września 1999 r. Pamiętnik, tom III, część 3. Polskie Towarzystwo Historyczne. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 399-410.

 32. Elementy kultury fizycznej w działalności Kościoła rzymskokatolickiego lat Polski Ludowej (do 1989 r.), [w:] Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej, pod redakcją Romualda Grzybowskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 383-387.

 33. Miejsce historii kultury fizycznej w naukach o kulturze fizycznej w programie szkoły wyższej (na przykładzie katowickiej AWF), [w:] Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, tom I: Historia kultury fizycznej (Studia i szkice). Redakcja naukowa Tadeusz Rychta i Jerzy Chełmecki. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii Kultury Fizycznej, Warszawa 2003, s. 37-42.

 34. Gry i zabawy ruchowe, zdrowie, higiena oraz turystyka na łamach ogólnopolskiej prasy katolickiej II Rzeczypospolitej, [w:] Drogi i bezdroża sportu i turystyki, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 447-454.

 35. Rola duchowieństwa polskiego w rozwoju sportu na Górnym Śląsku w diecezji katowickiej (1926-1939), [w:] Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej, pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka. Uniwersytet Rzeszowski. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 2007, s. 412-423.

 36. The Roman-Catholic Church and the Changes in the Polish Physical Culture in the Years 1990-2000, [w:] Physical activity in inte grating Europe. Scientific eds. Jerzy Kosiewicz, Lech Jaczynowski. 75 lat AWF Warszawa. The Józef Piłsudski Academy of Physical Education, Warszawa 2004 p. 159-170.

 37. Piłka nożna w Sosnowcu pod obcym panowaniem (1902-1918), [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, z. VI, Częstochowa 2005, s. 9-15.

 38. Sosnowiec w polskiej historiografii (ogólnej i sportowej) w stulecie uzyskania praw miejskich, [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, pod red. Staniława Zaborniaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 22-29.

 39. Phisical Culture in the Beginnings of Polish Peoples` Republic (1945-1950/1951), [w:] Gigiola Gori, Thierry Terret (eds), „Ishpes Studies”, Vol. 12, 2005, s. 80-85.

 40. Wspomnienie o taterniku i turyście ks. Walentym Gadowskim 1861-1956, [w:] Aksjologia turystyki. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006, s. 379-381.

 41. Komentarz źródłowy dotyczący likwidacji niektórych przedwojennych stowarzyszeń i klubów sportowych na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu Dąbrowskim (1950-1955), [w;] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, tom VII. Pod redakcją Leonarda Nowaka. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. Polskie Towarzystwo Kultury Fizycznej. Oddział w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2006, s. 317-325.

 42. Patriotyczno-wychowawcze wartości kultury fizycznej w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olipmizmu. Wychowanie patriotyczne poprzez sport, t. II, pod red. Jerzego Chełmeckiego. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Polska Akademia Olimpijska. Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa 2007, s. 76-85.

 43. Komentarz źródłowy do początków ruchu sportowego w Sosnowcu i w okolicy pod zaborem rosyjskim do 1914 r., [w;] Z tradycji wychowania fizycznego i sportu w czasach zaborów i II RP (1883-1939), pod red. Stanisława Zaborniaka i Pawła Króla. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 23-28.

 44. Piłka nożna w Sosnowcu w okresie II wojny światowej, [w:] Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, t. VII. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza Małolepszego, Częstochowa 2007, s. 43-53.

 45. Z rozważań nad dorobkiem i miejscem historii kultury fizycznej w nauce, [w:] Studia z historii i teorii kultury fizycznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu, pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 139-148.

 46. Wkład ks. Waleriana Adamskiego w rozwój polskiego wychowania fizycznego w II Rzeczypospolitej i w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, pod red. Leonarda Nowaka. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF, tom 8, Gorzów Wlkp. 2008, s. 283-296.

 47. Olimpizm w perspektywie historycznej Kościoła rzymskokatolickiego, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach, t. II, pod red. Jerzego Chełmeckiego. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Polska Akademia Olimpijska. Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa 2008, s.154-162.

 48. Zagłębiowski „Sokół” w walce o wartości narodowe i sportowe w latach zaborów i II Rzeczypospolitej, [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego, pod red. Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza-Będzin 2009, s. 104-117.

 49. Mirosław Ponczek (współautorstwo ze Zbigniewem Borkiem), Rekreacyjne formy aktywności ruchowej wśród młodzieży w wybranych parafiach diecezji bielskożywieckiej (2006-2007), [w:] Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym. Praca zbiorowa pod redakcją Zbgniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W, Jankowskiego. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 504-509.

 50. Kultura fizyczna w polskiej części Śląska w latach 1922-1926, [w:] Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku, t. I: Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989, pod red. Mirosława Ponczka i Karla Heinza Schodroka. Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2009, s. 150-160.

 51. Kultura fizyczna w polskiej części Śląska w latach 1927-1939, [w:] Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku, t. I: Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989, pod red. Mirosława Ponczka i Karla Heinza Schodroka. Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2009, s. 161-171.

 52. Kultura fizyczna i turystyka w krakowskiej prowincji kościelnej po II wojnie światowej – z uwzględnieniem diecezji śląskiej i wątku Piekar Śląskich, [w:] Z dziejów oraz współczesności kultury fizycznej i turystyki w Piekarach Śląskich, pod red. Rajmunda Tomika i Adama Fryca. Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2009, s. 61-68.

 53. Sport jako kategoria historyczna w relacjach Kościół – kultura fizyczna. Antyk – XX wiek (do 1939 r.), [w:] Z dziejów turystyki i sportu w Polsce, pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. Księga Jubileuszowa w osiemdziesiąte urodziny profesora Jerzego Gaja. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 333-347.

 54. Osiągnięcia studentów AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sportach zimowych (2006-2009), [w:] Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne, t.2, z. 43, pod red. Emiljana Zadrko i Zbigniewa Barabasza. Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2009, s. 139-149 (rozdział IX książki).

 55. Nieznane enuncjacje papieży XX wieku na temat sportu [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, pod red. Jerzego Chełmeckiego, t. II. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa 2009, s. 65-75.

 56. Sport w świetle dokumentacji „ Nauczanie Papieskie” Jana Pawła II: Wydawnictwo Pallottinum (1978-1986), [w:] Nauki Społeczne wobec sportu współczesnego, pod red. Jerzego Kosiewicza, Pawła Bany, Moniki Piątkowskiej, Jolanty Żyśko. Wydawnictwo i księgarnie B.K Centralna Księgarnia Kultury Fizycznej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 349-359.

 57. Kościół rzymskokatolicki wobec kultury fizycznej w późnym antyku i średniowieczu, [w:] Kultura fizyczna a globalizacja, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Piotra Rymarczyka. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010, s. 317-324.

 58. Medaliści olimpijscy – absolwenci i studenci AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, [w:] M. Ponczek (red.), Czterdziestolecie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wydawnictwo AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2010, s. 401-415.

 59. Znaczenie wypowiedzi o sporcie papieży XX wieku dla jego społeczno-edukacyjnego rozwoju, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Jerzego Nowocienia i Jerzego Chełmeckiego. Wydawnictwo AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa 2010, s. 373-380.

 60. Rola kultury fizycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Tradycja i współczesność, [w:] Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, pod red. Mariana Stolarczyka, Agnieszki Kawalec, Jerzego Kuzickiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 491-506.

 61. Powstanie i działalność górnośląskiego „Sokoła” w latach 1895-1939, [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. I: Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w., pod red. Teresy Drozdek- Małolepszej. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 53-70.

 62. Uwagi na temat Luterańskiej Organizacji Sportowej w Rzeczypospolitej Polskiej i roli wybranych sportów zimowych oraz letnich w jej działalności w latach 1998-2003, [w:] Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej, pod red. Leona Raka. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Sekcja historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Częstochowa 2011, s. 181-185.

 63. Z działalności sportowej oraz turystyczno-rekreacyjnej Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej i Stowarzyszeń Młodzież Żeńskiej w prowincji warszawskiej Kościoła rzymskokatolickiego lat II Rzeczypospolitej (zarys problematyki), [w:] Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych, pod red. Jerzego Dżerenia. Księga Jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Mirosławowi Ponczkowi z okazji zbliżającego się jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2011, s. 325-332.

 64. Próba syntezy i krytycznego spojrzenia na stan badań w zakresie sportu żydowskiego w Zagłębiu Dąbrowskim (do 1939 r.), [w:] Żydzi na Górnym Śląskim i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Zagadnienia konserwatorskie, pod red. Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego. Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Kraków 2011, s. 127-131.

 65. Rola „Sokoła” na Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej w procesie kształtowania postaw prosportowych i patriotyczno-obywatelskich (1918-1939), [w:] Wolontariat w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim, pod red. Jerzego Nowocienia i Krzysztofa Zuchory. AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Polska Akademia Olimpijska. Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa 2011, s. 179-195.

 66. Czy historia kultury fizycznej oraz inne dyscypliny humanistyczne nauk o kulturze fizycznej mogą mieć pola badawcze imetodologię ? [w:] Z wybranych zagadnień metodologii organizacji kultury fizycznej oraz rehabilitacji i turystyki w Polsce, pod red. Jerzego Dżerenia. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocki , Płock 2011, s.19-31.

 67. Sokolstwo polskie w diecezji katowickiej w czasach II Rzeczypospolitej (1926-1939), [w:] Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Pawła Króla, Wojciecha Bajorka. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, s. 164-172.

 68. Z osiągnięć sportowych Roberta Musiorskiego - studenta i absolwenta AWF Katowice (w świetle zarysu dziejów i organizacji igrzysk paraolimpijskich), [w:] Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Pawła Króla, Wojciecha Bajorka. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, s. 433-444.

 69. Wspomnienie o biskupie Adamie Śmigielskim i jego oddziaływaniu na rozwój sportu w diecezji sosnowieckiej, [w:] Kultura fizyczna a socjalizacja, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012, s. 449-452.

 70. Problemy kultury fizycznej II Rzeczypospolitej w zasobach dokumentacyjnych archiwów kościelnych, [w:] Kultura fizyczna w czasach zaborów i w II Rzeczypospolitej. Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. X (1). Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012, s. 27-33.

 71. Sport jako kategoria historyczna w Polsce 1945-1956, [w:] Wielowymiarowość i perspektywy nauki za progiem XXI wieku, pod red. Edyty Widawskiej i Katarzyny Kowal. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 235-241.

 72. The Roman Catholic Church and sport in the 20th century (in the light of popes views), [in:] XIII European Committee of Sports History in Gorzow Wlkp., Gorzów Wlkp. 2008, s. 28-29.

 73. Sport and Tourism in John Paul II Enouncements during His VII Pilgrimage to the Mother Country and on Behalf of the Roman Jubilee vof Sportsmen in 2000, [w:] Proceedings. Sports Involvement in a Changing Europe. Abstracts. 2 nd Conference of the EASS (Auropean Association for Socjology of Sport) May 27-30, 2004, Rzeszów Poland, s. 26-27.

 74. The Roman-Catholic Church and the Changes in the Polish Physical Culture in the Years 1990-2000, [w:] Physical activity in integrating Europe. Scientific eds. Jerzy Kosiewicz, Lech Jaczynowski. 75 lat AWF Warszawa. The Józef Piłsudski Academy of Physical Education, Warszawa 2004 p. 159-170.

 75. Sport and Tourism in John Paul II Enouncements dur ing His VII Pilgrimage to The Mother-Country and on Behalf of the Ro man Jubilee of Sportsmen in 2000, [w:] Kazimierz Obodyński, Wojciech Cynarski (eds), International Dialogue: Global, European, National and Mul ticultural Dimensions of Tourism. Europen Akademy of The Carpathian Eu roregion, Rzeszów 2005, s. 160-164.

 76. Mirosław Ponczek, Adam Fryc, The Attitude of the Roman Catholic Church towards Sport and Tourism at the Turn of the 20th Century, New aspects of Sport History. Book of Abstracts. ISHPES. 9th ISHPES Congres. German Sport University Cologne. 7-11 September 2005, Cologne, Germany, s. 90.

 77. Sport and Tourism in John Paul II Enouncements during His VII Pilgrimage to The Mother-Country and on Behalf of the Roman Jubilee of Sportsmen in 2000, [w:] Kazimierz Obodyński, Wojciech Cynarski (eds), International Dialogue: Global, European, National and Multicultural Dimensions of Tourism. Europen Akademy of The Carpathian Euroregion, Rzeszów 2005, s. 160-164.

 78. Adam Fryc, Mirosław Ponczek, In the shadow of the great politics: football as an instrument of shaping national identities in upper Silesia (1918-1945), [w:] Ńport, narod, nacjonalisem (sport nation, nationalism). Zbornik referatov VIII. ISHPES Seminarja in Mednarodne družboslovne conference o ńportu. Proceedings of 8 th ISHPES seminar and international conference on socjal science and sport, Lubljana 24-27 avgust 2006, Fakulteta za ńport, Urednik – Editor Tomaž Pavlin, Lubljana 2006, p. 35-44.

 79. Book Reviews: Piotr Godlewski, Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1950 (Sport in Poland Against the Background of Political Reality in the Period of 1944-1956), AWF Poznań, 2006, 519 pp., [in:] Studies in Physical Culture And Tourism, Vol. 15. No 1, 2008, p. 75-76.

 80. The Issues of Sport in Papal Encyclicals and Enouncements of Pope Pius XI (1922- 1939), [in:] Martial Arts and Combat Soports – Humanistic Outlook, A Humanistic library edition “Biblioteka Lykeion”, vol. 9. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, p. 156-164.

 81. Miroslaw Ponczek, Adam Fryc, Sport According to John Paul II`s Papal Teaching` Documentation – Pallottinum Edition (1978-1986), [in:] Book of abstracts. Edited by Jerzy Kosiewicz, Jolanta Żyśko, Monika Piątkowska, Paweł Bany. International Society for the Social Sciences of Sport, Warsaw 2009, p. 91.

 82. The Roman Catholic Church and Sports in the Light of The Views of the 20th Century Popes, [in:] Transnational Aspects of European Sport History, eds. Tomasz Jurek, Stephan Wassong. Proceeding of the 13 th CESH Congres, Gorzów Wlkp. (Poland), Gorzów Wlkp. 2009, p. 11-24.

 83. Comauthor Adam Fryc, Sport in the Light of John Paul II`s Papal Teaching` Documentation – the Pallottinum Publishing Hoause (1978-1986), [in:] Social Scienciens Towards Contemporary Sport. Editors: Jerzy Kosiewicz, Monika Piątkowska, Jolanta Żyśko. Wydawnictwo BK. The publication of this book has been financed from the funds of the Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Poland and Self-govermment of Mazovia Region, Warsaw 2009, p. 215-222.

 84. Osiągnięcia studentów AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sportach zimowych (2006-2009), ]w:] Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne t.2, z 43, pod red. Emiljana Zadorko i Zbigniewa Barabasza. Prace naukowo-dydaktyczne Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2009, s. 139-149 (rozdział IX książki).

 85. Adam Fryc. Comauthor Mirosław Ponczek, An Event of `Two Heroes`: Poland and tehe 1948 London Olympic Games, [in:] The International Journal of the History of Sport 2010, vol. 27, no. 6, p. 1065-1079.

 86. The Upper Silesian “Falcons” in the period of WW II, the Nazi Occupation and the first years after WW II, [in:] Physical Culture in Poland Between 1945 and 2009. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF Poznań w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, p. 13-27.

 87. Körperkultur in den Jahren 1922-1939, [in:] Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812-1989, Druck: Entwicklung der Körperkultur im polnischen Teil Schlesichns, Herausgegeben von Tomasz Jurek und Karl-Heinz Schodrok. Universität Duisburg-Essen Westfälisch-Lippisches Institut für Turn – und Sportgeschichte e. V. Schloss Oberwerries/Hamm .Akademie für Körpererziehung Poznań Auswärtige Fakultät für Körperkultur in Gorzów Wlkp., Weimar 2012, s. 279-301.

 88. Mirosław Ponczek, Potrzeba wzmożonego kultywowania tradycji i stymulowania osiągnięć olimpijskich – również w Sosnowcu (refleksje i uwagi historyka sportu), [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu. Towarzystwo Miłośników Szermierki „Zagłębie” Sosnowiec, Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, pod red. Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego i Adama Fryca, Sosnowiec-Katowice 2012, s. 23-27.

 89. Mirosław Ponczek, Krótkie wspomnienie o piłkarzu – reprezentancie Polski oraz sosnowieckiego „Zagłębia” – Romanie Bazanie (1938-2012), [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu. Towarzystwo Miłośników Szermierki „Zagłębie” Sosnowiec, Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, pod red. Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego i Adama Fryca, Sosnowiec-Katowice 2012, s. 169-173.


V

Artykuły w czasopismach


 1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Zarys aktualnego stanu badań na przykładzie Górnego Śląska, „Łódzkie Zeszyty Historyczne”, 1987, z. 1 (9), s. 153-160.

 2. Udział „Sokołów” wielkopolskich w rozwoju organizacyjnym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Górnym Śląsku (1895-1914). „Z dziejów Ruchu Młodzieżowego” 1988-1989, nr 12/13, s. 17-29.

 3. Działalność Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w zakresie upowszechniania wychowana fizycznego i sportu (1944-1948), „Rocznik Naukowy AWF w Katowicach” 1989, nr 17, s. 153-163.

 4. Jarczyk Paweł Andrzej (1890-1962), [w:] Słownik biograficzny wychowanie fizyczne i sportu „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1990, nr 3, s. 113-114.

 5. Jarczyk Paweł Andrzej (1890-1962), [w:] Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu. „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1990, nr 3, s. 113-114.

 6. Sport jako kategoria politologiczna, [w:] „Studia Nauk Politycznych” 1989, nr 1 (97), s. 129-141. Udział sokolstwa polonijnego w zlotach sokolich w kraju w latach międzywojennych, [w:] V Krajowa Konferencja Naukowa – „Polonijna Kultura Fizyczna, AWF Poznań, AWF Gorzów Wlkp. 1990, s. 173-181.

 7. Wizje kultury fizycznej w programach demokratycznych okresu wojny i okupacji hitlerowskiej, „Zeszyty Naukowe AWF w Gdańsku” 1990, nr 13, s. 233-25.

 8. Jarczyk Paweł Andrzej (1890-1962), [w:] Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu. „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1990, nr 3, s. 113-114.

 9. Akademicki Związek Sportowy 1908-1939, „Sport Wyczynowy” 1991, nr 3-4, s. 97-100.

 10. Kościół katolicki a „Sokół” na Górnym Śląsku 1922-1939, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4, s. 191-196.

 11. Straty wojenne AZS, „Sport Wyczynowy”, 1992, nr 1, s. 103-105. Kościół katolicki a „Sokół” na Górnym Śląsku 1922-1939, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4, s. 191-196.

 12. Kościół katolicki a „Sokół” na Górnym Śląsku 1922-1939, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4, s. 191-196.

 13. Miejsce kultury fizycznej w programie i działalności Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej w Zagłębiu do 1939 roku, „Zeszyty Metodyczno- Naukowe AWF Katowice” 1993, nr 2, s. 41-46.

 14. Nardelii Walerian (1912-1962), [w:] Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1992, nr 1-2, s. 137-138.

 15. Brandys Jan (1886-1970), [w:] Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 2, s.103-104.

 16. Chrześcijańsko-demokratyczne i narodowe koncepcje kultury fizycznej do 1945 roku, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice” 1993, nr 2, s. 47-53.

 17. Działalność niepodległościowa i sokola Pawła Jarczyka na Górnym Śląsku, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice” 1993 nr 4, s. 113-122.

 18. Działalność społeczna i niepodległościowa kapelanów dzielnicy śląskiej „Sokoła”, „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu”1993, nr 37, s. 159-169.

 19. Górnośląski „Sokół” po II wojnie światowej 1945-1947, „Rocznik Naukowy AWF Katowice” 1994, nr 2, s. 139-146.

 20. Z dziejów rehabilitacji w polskim piśmiennictwie lekarskim XIX wieku, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice” 1994, nr 5, s. 39-43.

 21. Przyczynek do studiów nad miejscem kultury fizycznej i przysposobienia wojskowego w działalności niektórych polskich organizacji paramilitarno-wojskowych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym „Rocznik Naukowy AWF Katowice” 1996, nr 24, s. 81-88.

 22. Początki ruchu sportowego w Zagłębiu Dąbrowskim [w:] „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1996, nr 1, s. 75-84.

 23. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we współczesnej historiografii, „Studia Historyczne” R. XL, 1997, z. 1, s. 111-116.

 24. Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, „Dzieje Najnowsze” 1997, R. XXIX nr 1, s. 195-197.

 25. Ćwiczenia z historii kultury fizycznej w opinii studentów (na przykładzie AWF w Katowicach), „Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie” 1994, nr 70, s. 103-107.

 26. O Wincentym Priessnitzu – śląskim pionierze wodolecznictwa (w świetle historiografii polskiej XIX wieku), „Zeszyty Metodyczno-Naukowe” 10. AWF, Katowice 2000., s. 85-94.

 27. Działalność organizacji paramilitarnych w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie I wojny światowej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. Kwartalnik, R. I (L II), nr 1 (182). MON. Nakładem Domu Wydawniczego „Bellona”, Warszawa 2000, s. 74-80.

 28. Kultura fizyczna w myśli narodowej, demokratyczno-mieszczańskiej i chłopskiej lat wojny i okupacji hitlerowskiej, „ Rocznik Naukowy AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej” 2000, t. VII, s. 199-206.

 29. Episkopat Polski wobec sportu i turystyki w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000, s. 78-86.

 30. Kultura fizyczna w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych Śląska i Zagłębia w II Rzeczypospolitej 9ze szczególnym uwzględnieniem diecezji katowickiej i częstochowskiej), „Zeszyty Zagłębiowskie” Muzeum Zagłębia w Będzinie, 2000, nr 5, s. 137-140.

 31. M. Ponczek, P. Halemba, O stanie badań w zakresie piśmiennictwa monograficznego w dziedzinie historii sportu, organizacji i turystyki na Górnym Śląsku (1922-1999), [w:] „Badania Naukowe”, zeszyt 1, pod redakcją Janusza Feczki. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach, Kielce 2001, s. 135-146.

 32. Stosunek Kościoła katolickiego do kultury fizycznej w skali powszechnej i polskiej (do 1999 roku), „Zeszyty Metodyczno-Naukowe” 11. AWF, Katowice 2001, s. 47-66.

 33. M. Ponczek, P. Halemba, Physical education as a cultural component of the Polish YMCA activities in the II Polish Republic (As reflectet in the records of Poznań Archidiocese Archives), „Science Annual” (Rocznik Naukowy) 28. AWF, Katowice 2000, s. 49-56.

 34. Kultura fizyczna na łamach ogólnopolskiej prasy młodzieżowej II Rzeczypospolitej, [w:] „Yearbook of the History of Polish Press” - „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. T. IV, z. 2 (8). Polska Akademia Nauk. Odział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza. Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 2000, s. 45- 75.

 35. Z przeszłości zlotów „Sokoła” na Górnym Śląsku, [w:] Szkice z dziejów „Sokoła” w południowej i wschodniej Polsce, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Nowakowskiego, Wadowice 2002, s. 54-60.

 36. Jan Kiepura – Jego związki z piłką nożną, „Sport Wyczynowy” 2002 (R XL), nr 7-8, s. 101-103.

 37. Z działalności zakonów w dziedzinie kultury fizycznej w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe” nr 85. Wydanie specjalne. Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, pod redakcją Ryszarda Wasztyla. AWF w Krakowie, Kraków 2002, s. 227-234.

 38. M. Ponczek, P. Halemba, Kościół rzymskokatolicki wobec przeobrażeń w kulturze fizycznej w III Rzeczypospolitej (1990-2000) – WANDLUNGEN IM System der Körperkultur nach 1989 In Polen und Deutschland, pod redakcją Bernarda Woltmanna. Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2002, s. 53-66.

 39. Playing football in the Sosnowiec area during the period of World II (1943-1944), „Studies in Physical Culture and Tourism”, vol. 9 University School of Physical Education in Poznań 2002, s. 81-90.

 40. Osiągnięcia Górniczego Klubu Sportowego „Zagłębie” Sosnowiec w okresie gry w pierwszej lidze piłki nożnej, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice” 2002, nr 13, s. 61-70.

 41. Finansowanie sportu w młodzieżowych organizacjach katolickich II i III Rzeczypospolitej, „Studia Humanistyczne” AWF Kraków, R. 2002, nr 2, s. 51-56.

 42. Kościół powszechny wobec kultury fizycznej w okresie późnego antyku i średniowiecza a sztuki walki, [w:] Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki. Koncepcje i problemy, pod redakcją Wojciecha J. Cynarskiego, Kazimierza Obodyńskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 43-49.

 43. Na marginesie relacji Kościoła rzymskokatolickiego do kultury fizycznej w Polsce Ludowej i III Rzeczypospolitej, [w:] Społeczny wymiar sportu, praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 422 –432.

 44. The Attitude of the Roman Catholic Church towrds sport and other forms of physical cutlure in Poland in the period of sructural transformation (1989-2000), “Studies in Physical Culture and Tourism”, vol 10, No. 2. University School of Physical Education in Poznań, Poznań 2003, p. 57-66.

 45. Na marginesie historycznej ciągłości klubów sportowych – z okazji obchodów 100-lecia miasta, pod redakcją Mirosława Ponczka, „Zeszyty Metodyczno – Naukowe. AWF Katowice” 2003, nr14, s. 35-43.

 46. Na marginesie książki Nino Lo Bello – glossa historyczno-sportowa (On a margin the book by Nino Lo Bello – sport and historical glossa), ]w:] Rocznik Naukowy. Filozofia – Naukowa – Tradycje Wschodu – Kultura – Edukacja. Ido. Ruch dla Kultury (Movement for Culture), tom IV (vol. 4). Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej we Współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Rzeszów 2004, s. 337-398.

 47. Rola sportu w programie parafiad dzieci i młodzieży w Polsce, „Zeszyty Społeczne” , Rok XII (2004), nr 12, KiK. KUL, Lublin 2004, s. 159-168.

 48. Z dziejów ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w pierwszych latach istnienia Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej (1992-2000), „Studia Humanistyczne”, nr 3; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2003, s. 23-47.

 49. The Attitude of the Roman Catholic Church towrds sport and other forms of physical cutlure in Poland in the period of sructural transformation (1989-2000), “Studies in Physical Culture and Tourism”, vol 10, No. 2. University School of Physical Education in Poznań, Poznań 2003, p. 57-66.

 50. Z genezy polskiej turystyki zorganizowanej i niezorganizowanej w Zagłębiu Dąbrowskim (do 1939 roku), [w:] Przeszłość polskiej kultury fizycznej, pod redakcją Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla, „Zeszyty Naukowe” nr 89 (wydanie specjalne). Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2004, s. 349-357.

 51. Glosa do gier i zabaw średniowiecznego duchowieństwa polskiego – w świetle zapomnianych badań ks. Jana Fijałka (recenzja), [w:] IDO- Ruch dla Kultury. Rocznik Naukowy „Filozofia – Nauka – Tradycje Wschodu, Kultura – Zdrowie – Edukacja”, tom III, vol. 3, Rzeszów 2002, s. 269-271.

 52. M. Ponczek, A. Fryc, The Attitude of the Roman Catholic Church towards Sport and Tourism at the Turn of the 20th Century, [in] New Aspects of Sport History, eds Manfred Lämmer, Evelyn Mertin, Thierry Terret “ISHPES” - “STUDIES”, vol. 13/1/2005, p. 279-286.

 53. Physical Culture in the Beginning of the Polish Peoples` Republic (1945-1950/1952), „Sport and Education in History” Vol. 12 . Eds. Gigliola Gori, Thierry Terret. Academia Verlag. Sankt Augustin, Auflage 2005, s. 80-85.

 54. Sporty I sztuki walki a Kościół rzymskokatolicki (refleksje historyczne), [w:] „Rocznik Naukowy IDÕ – Ruch dla kultury”. Uniwersytet Rzeszowski, Vol. VII 7/2007, s. 49-53.

 55. M. Ponczek, A. Fryc, The Attitude of the Roman Catholic Church towards Sport and Tourism at the Turn of the 20th Century, [in] New Aspects of Sport History, eds Manfred Lämmer, Evelyn Mertin, Thierry Terret “ISHPES” - “STUDIES”, vol. 13/1/2005, p. 279-286.

 56. Sporty I sztuki walki a Kościół rzymskokatolicki (refleksje historyczne), [w:] „Rocznik Naukowy IDÕ – Ruch dla kultury”. Uniwersytet Rzeszowski, Vol. VII 7/2007. s. 49-53.

 57. Physical Culture in the Beginning of the Polish Peoples` Republic (1945-1950/1952), „Sport and Education in History” Vol. 12 . Eds. Gigliola Gori, Thierry Terret. Academia Verlag. Sankt Augustin, Auflage 2005, s. 80-85.

 58. Z aktwyności młodzieżowych organizacji katolickich w dziedzinie kultury fizycznej w prowincji lwowskiej i wileńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej. „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, t. VIII. Vol. VIII, Rzeszów 2005, s. 156-162.

 59. Sylwetki polskich medalistów olimpijskich - absolwentów i studentów AWF Katowice, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe” 22 AWF Katowice, Katowice 2006, s. 243-252.

 60. Sports and Martial Arts and the Roman – Catholic Church: A Historical Perspective, “International Journal of Eastern Sports and Physical Education”. “The International Society of Eastern Sports and Physical Education”, vol. V, no. 1, Korea S., Seoul 2007, p. 76-85.

 61. Sylwetki polskich medalistów olimpijskich – absolwentów i studentów AWF Katowice. „Zeszyty Metodyczno-Naukowe”, nr 22. AWF Katowice 2006, s. 243-252.

 62. Sporty i sztuki walki a Kościół rzymskokatolicki (refleksje historyczne), „Rocznik Naukowy IDÕ – Ruch Dla Kultury”. Komisja badań naukowych stowarzyszenia Jdõkan Polska w Rzeszowie i Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Rzeszów 2007, s. 49-53.

 63. Jerzy Kukuczka – patronem AWF w Katowicach, [w:] „Bibliotheca Nostra”, nr 2, Katowice 2008, s. 7-9.

 64. Adam Fryc, Mirosław Ponczek, The Communist Rule in Polish Sport History, “The International Journal of the History of Sport”, vol. 26, no. 4, march 2009, p. 501-514.

 65. Sport i polityka w XX wiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, „Sport Wyczynowy” 2010, nr 2, s.137-141.

 66. Dokumentacja kultury fizycznej młodzieży katolickiej krakowskiej prowincji kościelnej 1925-1939 (w świetle archiwów kościelnych), „Zeszyty Metodyczno-Naukowe” 35 AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2012, s. 175-185.

 67. On the role of physical culture in the light of the project of the decision taken in the year of 1744 by the commission of national education on the issues of civic education (1) (source gloss), Journal of Health Promotion and Recreation, Rzeszow 2012/3, p. 44-48.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna