Prof dr hab. Waldemar Okoń Wrocław, 15. 04. 2015 r. Instytut Historii Sztuki uwrPobieranie 97.84 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar97.84 Kb.
Prof. dr hab. Waldemar Okoń Wrocław, 15. 04. 2015 r.

Instytut Historii Sztuki UWr

IHS.4130.14.2015.MEW

Rada Wydziału

Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamknięcie przewodu doktorskiego pani


mgr Magdalenie Sądel, ponieważ doktorantka od pewnego czasu nie prowadzi badań związanych z tematem swojej pracy doktorskiej oraz nic nie wskazuje na to, aby
w najbliższej przyszłości sytuacja ta miała ulec zmianie. Chciałbym też zaznaczyć, że
mgr Magdalena Sądel przekroczyła pięcioletni okres przeznaczony na pisanie doktoratu.

Z poważaniem

prof. dr hab. Waldemar Okoń

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.29/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Anny Babickiej komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,w zakresie języka angielskiego w składzie –

mgr Agnieszka Pęcikiewicz, mgr Monika Wojnowska-Malcewicz – egzaminatorki,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.31/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Anny Bober-Tubaj komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Paweł Banaś – promotor,w zakresie języka niemieckiego w składzie –

mgr Zbigniew Gdowski, mgr Janusz Murczkiewicz – egzaminatorzy,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Paweł Banaś – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Paweł Banaś – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.19/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Agaty Chmielowskiej komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,w zakresie języka angielskiego w składzie –

mgr Agnieszka Pęcikiewicz, mgr Monika Wojnowska-Malcewicz – egzaminatorki,

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki średniowiecznej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.25/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Agnieszki Patały komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki średniowiecznej w składzie –

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 16. 02. 2015 r.

IHS.4130.3/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Agaty Rusnak-Kozłowskiej komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki średniowiecznej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,

Prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

Prof. dr hab. Waldemar Okoń,

Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.41/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Anity Soroko komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Piotr Oszczanowski – promotor,w zakresie języka angielskiego w składzie –

mgr Agnieszka Pęcikiewicz, mgr Monika Wojnowska-Malcewicz – egzaminatorki,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Piotr Oszczanowski – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Piotr Oszczanowski – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.42/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Anny Stabrowskiej komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Stanisław Pietraszko – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.43/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Anny Szachnowskiej komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.33/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Anny Jezierskiej komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Wrabec – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.22/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Danuty Chałat komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 16. 02. 2015 r.

IHS.4130.3/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pana mgr. Dominika Konarzewskiego komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. zw. dr hab. Jacek Purchla – promotor,w zakresie języka angielskiego w składzie –

mgr Agnieszka Pęcikiewicz, mgr Monika Wojnowska-Malcewicz – egzaminatorki,

dr hab. Romuald Kaczmarek prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. zw. dr hab. Jacek Purchla – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. zw. dr hab. Jacek Purchla – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

Prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

Prof. dr hab. Waldemar Okoń,

Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

Dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

Dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.39/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Dominiki Piotrowskiej komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. Uwr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.46/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pana mgr. Dariusza Wędziny komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,w zakresie języka niemieckiego w składzie –

mgr Zbigniew Gdowski, mgr Janusz Murczkiewicz – egzaminatorzy,

dr hab. Romuald Kaczmarek prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki średniowiecznej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 14. 04. 2015 r.

IHS.4130.21/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Emilii Kłody komisji doktorskiej w zakresie:dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr – promotor,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.27/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Eweliny Kwiatkowskiej komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.30/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Karoliny Rajny komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.35/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Magdaleny Markowskiej komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.24/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Małgorzaty Micuły komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.36/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Magdaleny Mielnik komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,w zakresie języka angielskiego w składzie –

mgr Agnieszka Pęcikiewicz, mgr Monika Wojnowska-Malcewicz – egzaminatorki,

dr hab. Romuald Kaczmarek prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 16. 02. 2015 r.

IHS.4130.3/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Magdaleny Musik-Moskal komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.38/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pana mgr. Michała Pieczki komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Wrabec – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.40/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Magdaleny Poradzisz-Cincio komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.17/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Magdaleny Zięby komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafała Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł.

Ponadto Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o korektę tytułu rozprawy doktorskiej z „Od utopii do spektaklu. Ponowoczesne strategie kuratorskie” na „Między utopią a spektaklem. Strategie wystawiennicze sztuki współczesnej w latach 1968–2009”.

Z poważaniem

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.23/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Moniki Żernik komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.34/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Marty Kaluch-Tabisz komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.32/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Natalii Bursiewicz komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki średniowiecznej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.20/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pana mgr. Radosława Glińskiego komisji doktorskich:w zakresie języka angielskiego w składzie –

mgr Agnieszka Pęcikiewicz, mgr Monika Wojnowska-Malcewicz – egzaminatorki,

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki średniowiecznej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.44/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pana mgr. Ryszarda Szopy komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda – promotor,w zakresie języka niemieckiego w składzie –

mgr Zbigniew Gdowski, mgr Janusz Murczkiewicz – egzaminatorzy,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowoczesnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.45/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla ks. mgr. Stanisława Szupieńki komisji doktorskich:w zakresie filozofii w składzie –

prof. dr hab. Andrzej Lorenz – egzaminator,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,w zakresie języka niemieckiego w składzie –

mgr Zbigniew Gdowski, Janusz Murczkiewicz – egzaminatorzy,

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.28/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

Prof. dr hab. Waldemar Okoń,

Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

Dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

Dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.37/2015

Do

Rady Wydziału Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się do Rady Wydziału z prośbą o powołanie dla pani mgr Zuzanny Mikołajek komisji doktorskiej:w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki nowożytnej w składzie –

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Jan Wrabec – promotor,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr.

Wrocław, 15. 04. 2015 r.

IHS.4130.18.2015.MEW

Rada Wydziału

Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki zwraca się z uprzejmą prośbą o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agaty Rusnak-Kozłowskiej pt. Fundator – funkcja – forma. Studium wzajemnych zależności na przykładzie gotyckich kaplic przykościelnych na Dolnym Śląsku. W związku z tym Rada Instytutu prosi o wyznaczenie następujących recenzentów:

– prof. UAM dr. hab. Jarosława Jarzewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ,

– dr hab. Elżbietę Pilecką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponadto Rada Instytutu Historii Sztuki wnioskuje o powołanie:

komisji w celu przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej – historii sztuki średniowiecznej w składzie:

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. Uwr

oraz komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia jej obrony w składzie:

dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. nadzw. UWr – przewodniczący,

dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr – promotor,

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz – recenzent,

dr hab. Elżbieta Pilecka – recenzent,

prof. dr hab. Jan Harasimowicz,

dr hab. Andrzej Kozieł, prof. nadzw. UWr,

dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. nadzw. UWr,

prof. dr hab. Waldemar Okoń,

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. nadzw. Uwr.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Waldemar Okoń Wrocław, 15. 04. 2015 r.

Instytut Historii Sztuki UWr

IHS.4130.15.2015.MEW

Rada Wydziału

Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamknięcie przewodu doktorskiego panu
mgr. Tomaszowi Zalejskiemu-Smoleniowi, ponieważ doktorant od pewnego czasu nie prowadzi badań związanych z tematem swojej pracy doktorskiej oraz nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości sytuacja ta miała ulec zmianie. Chciałbym też zaznaczyć, że
mgr Tomasz Zalejski-Smoleń przekroczył pięcioletni okres przeznaczony na pisanie doktoratu.

Z poważaniemprof. dr hab. Waldemar Okoń


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna