Prof zw dr hab. Aleksander KiklewiczPobieranie 8.33 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.33 Kb.
Seminarium magisterskie

Prof. zw. dr hab. Aleksander Kiklewicz


Komunikacja społeczna w relacjach interpersonalnych i publicznych:
aspekty informacyjne, socjologiczne i retoryczne

Problematyka seminarium dotyczy szerokiego zakresu komunikacji społecznej, jej odmiany interpersonalnej i publicznej, bezpośredniej i medialnej, werbalnej i niewerbalnej, wewnątrz- i międzykulturowej. Realizowane w seminarium tematy dzielą się na trzy grupy problemowe: 1) zawartość wypowiedzi/tekstów komunikacji interpersonalnej i publicznej; kreowanie obrazów rzeczywistości w tekstach dziennikarskich, promocyjnych, specjalistycznych i in.; 2) praktyki komunikacyjne; dyskursy komunikacji; elementy komunikacji (podmioty, narzędzia, okoliczności, efekty itd.); społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów; aktualne procesy i nowe zjawiska w zakresie nowych mediów; 3) retoryka tekstów komunikacji społecznej; estetyka mediów; komunikacja wizualna; językowe środki perswazji i manipulacji w komunikacji społecznej; indywidualne style dziennikarskie.Przykładowe tematy:

 • Analiza zawartości tekstów promocyjnych (np. reklam firm usługowych i in.).

 • Etykietowanie w dziennikarstwie politycznym.

 • Kreowanie obrazu organizacji w mediach.

 • Kreowanie obrazu zagranicznych przywódców politycznych w prasie polskiej.

 • Film/telewizja jako źródło stereotypów w kulturze masowej.

 • Metafora wojny w tekstach dziennikarskich / w reklamie.

 • Napoje jako symbole kultury: dawniej i dziś.

 • Brzydota w mediach.

 • Wizerunek żołnierza / policjanta / strażaka / listonosza itd. w kulturze polskiej i europejskiej.

 • Retoryka użytkowa: napisy na ubraniach / naczyniach / gadżetach itp.

 • Widokówka jako typ dyskursu.

 • Artyści (sportowcy, politycy, naukowcy itd.) w mediach: analiza praktyk komunikacyjnych.

 • Hipermarket / dworzec / stadion / dziekanat itd. jako środowisko komunikacji społecznej.

 • Gry komputerowe jako zjawisko kultury.

 • Internetowe dyskursy erotyczne.

 • Gender i genderyzm w komunikacji.

 • Horoskop / książka kucharska / list elektroniczny / instrukcja obsługi itd. jako typ tekstu.

 • Efekt komiczny w reklamie i jego środki językowe.

 • Innowacje językowe w tekstach prasowych.

 • Wyrazy obce w czasopismach specjalistycznych (np. muzycznych, sportowych, medycznych i in.).

 • Językowe środki wartościowania w tekstach prasowych / radiowych / telewizyjnych.

 • Nazewnictwo w tekstach PR.

 • Metaforyczne użycie przymiotników w mediach.

 • Wyrazy modne we współczesnej prasie.

 • Skrzydlate słowa w mediach i in.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna