Prognozowane kwoty długu budżetu gminy Lubicz na 2004r i lata następnePobieranie 66.07 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar66.07 Kb.

Prognozowane kwoty długu budżetu gminy Lubicz na 2004r. i lata następne


(specyfikacja pozycji długu do załącznika nr 10 uchwały budżetowej na 2004r.)

w tys.zł31.XII.2004r.

31.XII.2005r.

31.XII.2006r.

31.XII.2007r.

31.XII.2008r.

31.XII.2009r.

31.XII.2010r.

31.XII.2011r.

1)6.08.1999r. BISE S.A. Wa-wa 1.600.000zł- na bud.SPLubicz i oczyszcz,ścieków Lubicz

(zabezp.weksel in blanco)

*


380,8


296,0


211,2


126,4


41,6


-


-


-

2)9.05.2000r. BISE S.A. Wa-wa 2.000.000zł – na bud.SP Lubicz i kanalizację Lubicz

(zabezp.weksel in blanco)

*


761,0


609,0


457,0305,0


153,0


-


-


-

3)15.03.2001r.PeKaO S.A. Oddz.Toruń (1.250.000 CHF , przewaluto-wany 14.06.02r.

na 3.223.750 PLN) na pokrycie deficytu budżetu 2001r.

(zab.weksel in bl.)1.463,7


--


-


-


-


-


-

4)21.12.01r. BOŚ Toruń-(341.675,92 EUR przewalut.4.03.03r. na 1.499.732,79 PLN) na pokrycie deficytu budżetu 2001r.

*


1.450,0


1.250,0


1.150,0


990,0


790,0


550,0


280,0


-

5) plan.zadłuż.z tyt.kredytów na pokrycie deficytu 2004r.


330,0


270,0


198,0


126,0


54,0


-


-


-


3.820,03.820,0


3.450,0


3.070,0


2.550,0


2.030,0


1.510,0


860,0

R a z e m kredyty:


8.205.5

6.245,0

5.466,2

4.617,4

3.588,6

2.580,0

1.790,0

860,0

1)NFOŚiGW 1.156.400zł na pokrycie defic.2001r.,2002r,2003r.

(budowa kanalizacji)


1.080,0


900,0


720,0


540,0


360,0


180,0


-
2)WFOŚiGW 313.079zł na pokrycie deficytu 2003r.,2004r. (bud.przyzagrod.oczyszcz.ścieków)


273,8


195,6


117,4


39,1


-


-


-
R a z e m pożyczki

1.353,8

1.095,6

837,4

579,1

360,0

180,0

-
Inne tyt.długu (zobow.wymagalne)

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

OGÓŁEM kwota długu

9.609,3


7.390,6


6.353,6


5.246,5

3.998,6

2.810,0

1.840,0

910,0

Plan.dochody budżetu

25.020,026.000,0


26.520,0


27.300,0


28.000,0


28.500,0

29.000,0


29.000,0

Stosunek długu do dochodów budżetu

( art.114 uofp)


38,4%28,4%


23,9%


19,2%


14,3%


9,8%


6,3%


3,1%

Przewidywany stan zadłużenia na lata następne (z tyt. kredytów na pokrycie deficytu 2004r.):

31.XII.2012r. – 330 tys.zł*) uwzględniono nowe warunki spłaty wynikające z rozterminowania spłaty długu
Lubicz, dnia 08 lipca 2004r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna