Program II interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu Człowiek – Społeczeństwo – Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie” Konferencja MiędzynarodowaPobieranie 28.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.17 Kb.
Program II Interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych

z cyklu Człowiek – Społeczeństwo – Państwo

pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie”

Konferencja Międzynarodowa

15 maja 2008 r. (czwartek)

9.15

Rozpoczęcie konferencji

9.45

I Sesja plenarna – przewodniczy dr Krzysztof Głuc, Prorektor WSB-NLU w Nowym Sączu

Wystąpienie wprowadzające: Prof. Dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dwie Europy?Prof. Dr hab. Zbigniew Rykiel (Uniwersytet Rzeszowski), Europa jako przestrzeń kulturowa.

Dr hab. Violetta Korporowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kształtowanie zachowań zdrowotnych młodzieży jako wkład na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.Doc. Dr Ivan Pankevych (Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie), Prawa człowieka a europejskie aspiracje Ukrainy.

11.00

Przerwa kawowa

11.15

Sesje tematyczne z dyskusją

Sekcja 1, przewodniczy: Dr hab. Violetta Korporowicz

Dr Joanna Wyleżałek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Fenomen świadomości człowieka - wymiar indywidualny i społeczny.

Dr Alicja Komorowska-Zielony (Uniwersytet Gdański), Edukacja międzykulturowa w pracy szkoły podstawowej - śladem dawnych związków europejskich.

Mgr Barbara Zaremba ( Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Jarosław), Aktywność obywatelska młodych Polaków - potrzeba czy zaniechanie.

Dr Wioletta Szymczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Kluczowe problemy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Niemczech.

Dr Iwona Cymerman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Solidarność międzyludzka jako wartość w kontekście transplantacji narządów.

Dr Adam Romejko (Uniwersytet Gdański), Przemiany życia rodzinnego w Europie na przykładzie austriackim.

Mgr Anna Zaroda-Dąbrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Wyzwania samorządowe na przykładzie Nowego Sącza. Wczoraj i dziś.


Sekcja 2, przewodniczy: Prof. Dr hab. Zbigniew Rykiel

Dr Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Kosowo – kto następny? Czy Europa się dezintegruje?

Dr Lilianna Miodońska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Republika Serbii i utracone Kosowo.

Dr Grzegorz Ronek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Problem integracji europejskiej w polityce Wielkiej Brytanii.

Dr Marcin Tarnawski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Rosja w polityce zagranicznej UE – wyzwanie, szansa, zagrożenie?

Mgr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Uwarunkowania polityki zagranicznej RP wobec struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mgr Dorota Murzyn (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Polityka regionalna UE – od solidarności do konkurencyjności.


14.00

Obiad

15.00

Dyskusja Panelowa:

Euroatlantycka wspólnota, Euroland czy EuroAfroAzja? Dokąd zmierza Europa?17.00

Spływ Popradem z Piwnicznej do Rytra. Następnie kulig letni.

20.00

Kolacja Biesiadna w Karczmie nad Potokiem


16 maja 2008 r. (piątek)

9.15

II Sesja plenarna – przewodniczy dr Michał Wawrzonek, WSB-NLU w Nowym Sączu

Prof. Dr hab. Elżbieta Trafiałek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach), Dylematy spójności socjalnej Europy.

Prof. dr hab. dr. h. c. Stanisław Lis (Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku), Dylematy przystąpienia Polski do Unii Gospodarcze i Walutowej.

Prof. dr hab. Marian Noga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Co decyduje o kształcie polityki monetarnej prowadzonej przez bank centralny?

Prof. Dr. hab. Alla Kyrydon (Kijowski Uniwersytet Międzynarodowy), Eurointegracja Ukrainy w ramach samoidentyfikacji państwowej.

Prof. Dr hab. Sergij Trojan (Instytut Słowianoznawstwa w Równem), Samoidentyfikacja procesów integracyjnych na przestrzeni postradzieckiej w kontekście ogólnoeuropejskim.Prof. Dr hab. Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Przeszłość – ożywcza czy przeklęta ziemia?

11.45

Przerwa kawowa

12.15


Sesje tematyczne z dyskusją

Sekcja 1, przewodniczą: Prof. dr hab. dr. h. c. Stanisław Lis, Prof. dr hab. Marian Noga

Dr Tomasz Jarocki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach), Dylematy w polityce konkurencji UE na progu XXI w. – nowe spojrzenie na wpływ na handel oraz ograniczenie konkurencji.

Mgr Aleksandra Zachraj (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Pomiar społecznego i społeczno-ekonomicznego wpływu organizacji pozarządowych na społeczność lokalną.

Mgr Mariusz Makowski (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Symptomy selektywności we wzroście gospodarczym okresu transformacji systemowej.

Mgr Anna Długaszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Konkurencyjność polskiego przemysłu poligraficznego na tle sąsiednich krajów europejskich.

Dr Roman Śmietański (Politechnika Opolska), Partycypacja pracownicza jako wartość społeczna.

Dr Daniela Dzienniak-Pulina, Dr Krystyna Faliszek, Dr Ewa Leśniak-Berek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dlaczego bezrobotni są nadal bezrobotni? Przyczynek do rozważań nad bezrobociem i marginalizacją.
Sekcja 2, przewodniczą: Prof. Dr hab. Wanda Musialik, Prof. Dr hab. Sergij Trojan

Dr Monika Mazurek (Uniwersytet Gdański), Europa – mozaika różnorodności, czy różnorodne mozaiki?

Dr Katarzyna Warmińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Europeizacja tożsamości na przykładzie wybranych mniejszości etnicznych.

Dr Violetta Gul-Rechlewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach), Polityka „mniejszościowa” Królestwa Niderlandów – kontrowersje i dylematy.

Dr Bożena Pactwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Łemkowie i Ukraińcy w Polsce – strategie „odtwarzania” tożsamości.

Dr Konrad Kubala (Uniwersytet Łódzki), Obrazy Europy w prasowych dyskursach narodowych a konceptualny wymiar tożsamości europejskiej.Mgr Karolina Messyasz (Uniwersytet Łódzki), Praktyki uwewnętrzniania, naturalizacji i uniwersalizacji wartości w dyskursach narodowych o Europie i Unii Europejskiej.

Dr Dariusz Góra-Szopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kryzys światów równoległych i innowator Sarkozy.


Sekcja 3, przewodniczą: Prof. Dr hab. Elżbieta Trafiałek, Prof. Dr. hab. Alla Kyrydon

Mgr Bartosz Abramowicz (Uniwersytet Łódzki), Paradoks (ekskluzywnej) integracji: o deficycie demokracji w Unii Europejskiej i próbach jego przełamywania.

Dr Paweł J. Borkowski (Uniwersytet Warszawski), Słowo na „F” – miejsce i perspektywy idei federacyjnej w procesie integracji europejskiej w XXI wieku.

Dr Romuald Piekarski (Uniwersytet Gdański), Europa wobec globalizacji: jakich instytucji ogólnoświatowych powinna być ona inicjatorem i oparciem?

Mgr Marcin Kleinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wpływ zapisów Traktatu Lizbońskiego na ewolucję znaczenia i pozycji państw członkowskich w Unii Europejskiej- kierunek zmian.

Dr Krystyna Najder-Stefaniak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Doraźność zmiany czy twórcze trwanie ? Dwie odpowiedzi na doświadczenia XX wieku.

Dr inż. Ewa J. Lipińska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Europejska „mapa drogowa” wzmocnienia polityki ochrony człowieka i środowiska.


15.00

Obiad i zakończenie konferencji.

Organizator i współorganizatorzy:©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna