Program konferencji „Elity w świecie starożytnym”Pobieranie 42 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar42 Kb.
Program konferencji „Elity w świecie starożytnym”

18–20.09.2013

Uniwersytet Szczeciński, ul Krakowska 71–79, Szczecin
Środa 18.09.2013

8.00 – Śniadanie

8.30 – Rejestracja Uczestników

9.30 – Otwarcie konferencji (wystąpienia przedstawicieli władz Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Danuty Okoń, prof. US, przewodniczącej Komisji Historii Starożytnej PTH)


10.00–11.30 Sesja przedpołudniowa (sala Rady Wydziału)

Prowadzący – prof. dr hab. Leszek Mrozewicz
 1. Prof. dr hab. Stefan Zawadzki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Elity okresu nowoasyryskiego i nowobabilońskiego: próba porównania.

 2. Dr hab. Babett Edelmann-Singer (Universität Regensburg) – From Archiereus to Koinarch – Altered Status and Self-Perception of the Provincial Elites in the Provincial Assemblies from 1st to 3rd century AD.

 3. Prof. dr Christophe Badel (Université de Rennes 2) – Le statut du patriciat dans les élites impériales (Ier-IIe siècles).


11.30–12.00 – Przerwa kawowa
12.00–13.30 – Sesja południowa (sala Rady Wydziału)

Prowadzący – prof. dr hab. Leszek Mrozewicz
 1. Dr Henryk Kowalski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Kapłani w Rzymie w okresie późnej Republiki: elity religijne i elity władzy.

 2. Prof. dr hab. Peter Herz (Universität Regensburg) - P. Aelius Septimius Mannus. A governor of the 3rd century AD and his origins. SEG 46, 1996, 1394 = I.Roueché, A new governor of Caria-Phrygia. P. Aelius Septimius Mannus, in: A.Chastagnol, S.Demougin, C.Lepelley (Edd.), Splendidissma civitas. Études d'histoire romaine en hommage à François Jacques, Paris 1996, 231-239, bes. 232.

 3. Prof. dr Christophe Schmidt (Université de Genève) – The military elite under the Severans.

13.30–14.30 – Obiad


14.30 – 16.00 – Sesja popołudniowa 1 (sala Rady Wydziału)

Prowadzący – prof. dr hab. Stefan Zawadzki
 1. Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski) – Elita w podróży. Grecy i Rzymianie zwiedzają grobowce faraonów.

 2. Prof. dr Michael Sommer (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) – Les notables de Palmyre – local elites in the Syrian Desert in the 2nd and 3rd centuries AD.

 3. Prof. dr Christer Bruun (University of Toronto) – The Town Elite in Imperial Ostia.

16.00–16.30 – Przerwa kawowa


16.30–18.00 – Sesja popołudniowa 2 (sala Rady Wydziału)

Prowadzący – prof. dr hab. Stefan Zawadzki
 1. Dr hab. Piotr Briks, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – Elita jako fundament naprawy państwa na przykładzie reform króla Judei Jozjasza (640–609).

 2. Dr R.W. Benet Salway (University College London) – Redefining the Roman imperial elite in the fourth century AD.

 3. Mgr Candice Greggi (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) – Le sang des elites romaines.

18.00 Kolacja


Czwartek 19.09.2013
8.15 Śniadanie

9.00–9.10 – Otwarcie drugiego dnia konferencji.

9.10–9.30 Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (Uniwersytet Wrocławski) - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Program MPD projekt "The Eastern Mediterranean from the 4th c BC until late antiquity".

9.30–12.00 Sesja przedpołudniowa


Panel: Wschód (sala 068)

(prowadzący: prof. dr hab. Adam Łukaszewicz)
 1. Mgr Magdalena Sobas (Uniwersytet Jagielloński) Ceramika okresu wczesnodynastycznego na tle zróżnicowanego społeczeństwa egipskiego.

 2. Mgr Marta Wawrzynkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) HEKAU HASUT – ‘władcy obcych krain’ na tronie egipskim.

 3. Mgr Magdalena Kazimierczak (Uniwersytet Jagielloński) Nubijskie elity w okresie Nowego Państwa egipskiego.

 4. Dr Agnieszka Wojciechowska (Uniwersytet Wrocławski) Elity egipskie w czasach XXX dynastii.

 5. Dr Sławomir Jędraszek (Uniwersytet Gdański) – Elity Egiptu grecko-rzymskiego w przedstawieniach koroplastycznych. Wybrane przykłady.


Panel: Grecja i Grecy (sala 069)

(prowadząca: dr hab. Krystyna Tuszyńska, prof. UAM)
 1. Dr hab. Andrzej Wypustek (Uniwersytet Wrocławski) Greckie epigramy nagrobne między elitaryzmem a popularyzmem.

 2. Mgr Maciej Daszuta (Uniwersytet Wrocławski, University of Liverpool) Nie całkiem homoioi – elity starożytnej Sparty.

 3. Mgr Rafał Matuszewski (Universität Heidelberg) – Elity i teatr życia codziennego. Uwagi o publicznych oznakach pozycji obywatela w Atenach IV wieku p.n.e.

 4. Dr Anna Głodowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Portret ateńskiej elity literackiej w dialogach Platona.

 5. Dr Paweł Madejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Pomiędzy historią emocji a psychologią: semantyka zachowań elit starożytnej Grecji i Rzymu we współczesnych badaniach.


Panel: Rzym (sala 070)

(prowadzący: dr hab. Maria Musielak prof. UAM) 1. Dr hab. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Arystokracja senatorska a I triumwirat.

 2. Dr hab. Agnieszka Dziuba prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Czy Klodia Metelli mogła poślubić Cycerona?

 3. Dr Maciej Piegdoń (Uniwersytet Jagielloński) Gens Aemilia a Cisalpina w II/I w. p.n.e. Kilka uwag na temat działalności Marka Emiliusza Skaurusa w północnej Italii.

 4. Dr Tomasz Ładoń (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Sulla a senat w okresie dyktatury (8279 przed Chr.).

 5. Mgr Katarzyna Całus (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Magni homines a proces Gajusza Maniliusza w 65 r.


Panel: Późne Cesarstwo, Bizancjum, recepcja Antyku (sala 071)

(prowadzący: dr hab. Marek Wilczyński, prof. UP)
 1. Dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Antyelitaryzm i realizm mimu w kontekście Apologii mimów Chorikiosa z Gazy.

 2. Dr Łukasz Różycki (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia) – Śmierć cesarza Maurycjusza, kryzys władzy czy kolejna uzurpacja?

 3. Dr Adrian Szopa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Elity barbarzyńskie i antybarbarzyńskie na dworze konstantynopolitańskim w V wieku.

 4. Mgr Paweł Nowakowski (Inst. Archeologii UW) Elity i ich święci. Epitety świętych w źródłach epigraficznych z Azji Mniejszej a rozwój tytulatury elit Późnego Cesarstwa i Bizancjum.

 5. Mgr Łukasz Smorczewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Wikariusz Pietatis, czyli meandry rzymskiej biurokracji w późnym antyku.

12.00–12.30 – Przerwa kawowa


12.30– 15. 00 Sesja południowa
Panel: Wschód (sala 068)

(przewodniczący: prof. dr hab. Stefan Zawadzki)
 1. Dr hab. Maciej Münnich (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Bet-Szemesz – miasto elity kananejskiej?

 2. Mgr Krzysztof Hipp (Uniwersytet Jagielloński) – Ośrodki władzy urartyjskiej elity –  interpretacja danych archeologicznych.

 3. Mgr Paulina Kucharska-Budzik (Uniwersytet Rzeszowski) – Arystokratyczne polowanie w Licji epoki Achemenidów.

 4. Mgr Cezary Namirski (University of Durham) – Elity nuorskiej Sardynii a punicki podbój wyspy.

 5. Dr Katarzyna Maksymiuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Rody partyjskie na dworze Husrowa I.


Panel: Grecja i Grecy (sala 069)

(dr hab. Andrzej Wypustek, prof. dr hab. Krzysztof Nawotka)
 1. Dr hab. Krystyna Tuszyńska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Dion z Prusy jako pisarz ideologiczny w czterech mowach o królestwie.

 2. Mgr Ryszard Tokarczuk (Uniwersytet Jagielloński) – Przyjaźń na dworze Dionizjusza Starszego.

 3. Dr Lucyna Kostuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Czy wróżbici (manteis) należeli do elity? O miejscu wieszczków w strukturze greckich społeczności.

 4. Mgr Michał Halamus (Uniwersytet Wrocławski) – Euergeci obszaru zachodniopontyjskiego i północnego wybrzeża Morza Czarnego.

 5. Dr Małgorzata Cieśluk (Uniwersytet Szczeciński).Panel: Rzym (sala 070)

(prowadzący: dr hab. Dariusz Słapek)
 1. Dr hab. Ireneusz Łuć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Trybuni garnizonu rzymskiego jako elita armii rzymskiej.

 2. Mgr Marta Bloch (Uniwersytet Gdański) – Elity celtyckie wobec okupacji rzymskiej w prowincji Brytania w I w. n.e.

 3. Dr Bartłomiej Siek (Gdański Uniwersytet Medyczny) – Lekarze w elitach cesarstwa rzymskiego.

 4. Mgr Karol Kłodziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – A rationibus jako elita urzędnicza w okresie pryncypatu.

 5. Dr Jerzy Ciecieląg (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Żydzi w elitach miast cesarstwa rzymskiego.Panel: Późne Cesarstwo, Bizancjum, recepcja Antyku (sala 071)

(prowadzący: dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL)
 1. Dr Dariusz Spychała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Ambroży z Mediolanu: święty, biskup, polityk i bibliofil. Wybrane zagadnienia.

 2. Dr hab. Marek Wilczyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Elita rzymska, barbarzyńska, czy elity mieszane? Wpływowe warstwy w społeczeństwach barbarzyńskich państw "sukcesyjnych" na terytorium zachodniorzymskim w V i VI w.

 3. Ks. dr Stanisław Adamiak (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym/Toruń) – Kłopoty z sukcesją papieską w VI wieku.

 4. Dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – Doświadczenia jednostki i społeczeństw w starożytności, jako argument w propagandzie staropolskiej.

 5. Mgr Artur Kaźmierczak (Uniwersytet Szczeciński) – Recepcja kobiety antyku we wzorcu osobowym kobiety okresu staropolskiego.

15.00 – Obiad

17.00 – Szczecin: historia i współczesność.

19.15 – Uroczysta kolacja.


Piątek 20.09.2013
8.15 – Śniadanie
9.00 – 11.15 – Sesja przedpołudniowa
Panel: Antyk między Wschodem a Zachodem (sala 068)

(prowadzący: dr hab. Piotr Briks, prof. US)
 1. Prof. dr hab. Grzegorz Domański, Przemiany elit środkowoeuropejskich. Barbarium w okresie Cesarstwa Rzymskiego.

 2. Dr Bożena Gustowska (Uniwersytet Wrocławski) – Z życia elit w rzymskich prowincjach – luksusowe wille nad Renem.

 3. Dr Agnieszka Matuszewska (Uniwersytet Szczeciński) – "Elitarne pochówki" w neolicie i wczesnej epoce brązu na terenie Polski północno-zachodniej.

 4. Mgr Andrzej Kompa (Uniwersytet Łódzki) – Intelektualiści a elita w cesarstwie wschodniorzymskim (wybrane zagadnienia).

 5. Mgr Jerzy Pachlowski (Uniwersytet Szczeciński).


Panel: Rzym 1 (sala 069)

(prowadząca: dr hab. Danuta Okoń, prof. US)
 1. Dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Prefekt praetorio Italii i Afryki w  systemie władzy późnego Cesarstwa Rzymskiego.

 2. Dr Ryszard Sajkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Środowisko uczestników spisku Pizona z 65 r.

 3. Mgr Michał Baranowski (Uniwersytet Szczeciński) – O dziwnych karach wobec senatorów i nie tylko, a więc o sposobach budowania narracji w Historia Augusta.

 4. Dr Igor Wypijewski, mgr Wojciech Pietruszka (Uniwersytet Wrocławski) – W poszukiwaniu Złotego Runa... Perypetii Caristanii ciąg dalszy.

 5. Dr Maciej Maciejowski (IPN Szczecin) – Kryteria mianowania dowódców w armii rzymskiej podczas drugiej wojny punickiej (218–201 przed Chr.).

11.15–11.45 – Przerwa kawowa


11.45–13.35 – Sesja południowa
Panel: Rzym 2 (sala 068)

(prowadząca: dr hab. Piotr Briks, prof. US)
 1. Dr hab. Maria Musielak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 2. Mgr Łukasz Berger (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Językowa gra władzy. Transgresje hierarchii społecznej w dialogach Plauta.

 3. Dr Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Numidyjska polityka Barkidów.

 4. Mgr Wojciech Pietruszka (Uniwersytet Wrocławski) – Ewolucja działalności euergetycznej elit kampańskich między I a III w. n.e.

 5. Dr Dorota Dutkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Panel: Rzym 3 (sala 069)

(prowadząca: dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US)
 1. Dr hab. Danuta Okoń, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – P. Fu(…) Pontianus, raz jeszcze.

 2. Dr Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Propagatio imperii w polityce Septymiusza Sewera – casus Brytanii.

 3. Dr Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Solarno-lunarne odniesienia do „wieczności” w Rzymie Sewerów.

 4. Dr Jakub Kozłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 5. Mgr Eliza Mazan (Uniwersytet Szczeciński)

* Program konferencji może ulec zmianom.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna