Program konferencji „Sytuacja narodowościowa na obszarze Kaukazu północnego w Federacji Rosyjskiej po rozpadzie zsrr”Pobieranie 17.39 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar17.39 Kb.
Program konferencji
Sytuacja narodowościowa na obszarze Kaukazu północnego w Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR”
Rzeszów, 29 – 30 XI 2012 r.
29.11.2012 r.

Al. Rejtana 16 C, Sala senatu UR, budynek A1.


9.30. Rozpoczęcie konferencji.

prof. dr hab. S. Czopek

Prodziekan ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. prof. UR Jolanta Kamińska-Kwak,

Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego


Sesja I

9.50 – 10.15

Etniczno-polityczne konflikty na Kaukazie w okresie postsowieckim”

prof. Witalij Dzidzojew,

Kierownik Katedry Politologii Północno-Osetyjskiego Państwowego Uniwersytetu im.
K.L. Chetagurowa we Władykaukazie, Republika Północnej Osetii-Alanii, Federacja Rosyjska
10.15-10.40

Odrodzenie Kozaczyzny Kubanskiej w końcu XX - na początku XXI wieku”


prof. Wadim Zadunajski

Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, Ukraina.


10.40-11.05

Czerkieski ruch narodowy. Historia i współczesność”

dr Przemysław Sieradzan

Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański

(prezentacja badań naukowych prof. dr hab. Tadeusza Bodio i dr P. Sieradzana)
11.05-11.20 Przerwa.
Sesja II

11.20-11.45

Polonia w Piatigorsku w XIX wieku”

dr Aleksander BogolubowPrzedstawiciel Związku Polaków Na Kaukaskich Wodach Mineralnych, Piatigorsk, Kraj Stawropolski, Federacja Rosyjska.
11.45-12.10

Polacy w Kabardo-Bałkarii

dr Witalij Górecki

Kabardyjsko-Bałkarski Państwowy Uniwersytet im. H.M. Berbekowa w Nalczyku


w Republice Kabardo-Bałkarii, Federacja Rosyjska.

Prezes Kulturalno-Narodowego Centrum "Przyjaźń" - Związek Polaków Republiki Kabardo-Bałkarskiej.


12.10-12.35

Przedkaukascy buddyści - Kałmucja i Kałmucy we współczesnej Rosji”


dr Grzegorz Bonusiak

Zakład Studiów Europejskich, Uniwersytet Rzeszowski

12.35-13.00

Górska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka”


mgr Dariusz Popek

Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski


13.00-15.00 Przerwa.
15.00-15.25

Struktura etniczna, a procesy państwowotwórcze we współczesnym Dagestanie”

mgr Agata Pendrak

Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


15.25-15.50

Repatriacja syryjskich Adygów do czerkieskich republik Kaukazu Północnego”

mgr Mateusz Chudziak

Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


15.50-16.15

Zakłamana wojna - konflikt gruzińsko - rosyjski z 2008r. Próba usystematyzowania


i analizy”

mgr Michał Brydak

Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski
16.15-16.40

Sytuacja polityczna w Republice Czeczeńskiej w latach 90 XX wieku”

lic. Tomasz Lignar

Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski


16.40 Zakończenie pierwszego dnia konferencji.
30.11.2012 r.

Al. Rejtana 16 C, Mała aula, budynek A1.


9.30 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
9.50-10.50

Rozpad ZSRR, a problemy stosunków etnicznych na Kaukazie”

prof. W.D. Dzidzojew,

Katedra Politologii Północno-Osetyjskiego Państwowego Uniwersytetu im.


K.L. Chetagurowa we Władykaukazie, Republika Północnej Osetii-Alanii, Federacja Rosyjska
11.00-12.00

Kozaczyzna podczas rewolucji 1917-1921”


prof. W.Zadunajski

Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, Ukraina.


12.10-13.10

Ewolucja ideowa kontrelit w Rosji współczesnej”

dr P.Sieradzan

Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański


Patronat Honorowy

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Prezydenta Miasta Rzesowa

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dom PolskiPatronat naukowy

Prorektor ds. Nauki UR,


Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR,

Dyrektor Instytutu Historii UR.
Współorganizatorzy konferencji

Zakład Historii XIX Wieku Dziejów Polonii i Emigracji IH UR,

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UR,

Koło Naukowe Politologów UR,


Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa UR.

Patronat medialny


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna