Program Międzynarodowej konferencji naukowej „Obrona twierdzy Osowiec na tle działań na froncie wschodnim Wielkiej Wojny w latach 1914-1915”Pobieranie 15.85 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.85 Kb.
Program

Międzynarodowej konferencji naukowej

Obrona twierdzy Osowiec na tle działań na froncie wschodnimWielkiej Wojny w latach 1914-1915”,

Białystok – Osowiec, 10-11 września 2014 r.


10 września 2014 - (Białystok, Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, Pl. Uniwersytecki 1, sala 47, parter)
9.30 - Otwarcie konferencji, wystąpienia powitalne

10.00-11.40 - Obrady (część 1)

Prof. dr hab. Adam Dobroński (Białystok), Geneza i rola twierdzy Osowiec w czasie pokoju i w obu wojnach światowych. Przegląd problematyki

Dr Решетников Л.П. (Moskwa, Dyrektor RIBS), Причины вступления России в  Первую мировую войну

Dr Мультатули П.В. (Moskwa), Поляки  в Русской императорской армии в годы Первой мировой войны

Dr inż. Bogusław Perzyk (Warszawa), Artyleria i saperzy Twierdzy Osowiec pod Giżyckiem 1914-1915

Dr hab. Stanisław Czerep (Białystok), Rola twierdzy Osowiec podczas operacji mazursko-augustowskiej (luty 1915 r.)

11.40 - Przerwa na kawę

12.00-13.40 - Obrady (część 2)

Doc. dr hab. Sergiej Piwowarczyk (Grodno), Twierdza Grodno: przygotowanie i udział w walkach w I wojnie światowej

Dr Ingrida Veliutė (Kowno), Czy twierdza naprawdę broniła miasto Kowno? Fortyfikacyjny i społeczno-kulturowy przekrój wydarzeń w przededniu Pierwszej Wojny Światowej

Dr hab. Jacek Szczepański (Legionowo), Twierdza Zegrze w sierpniu 1915 r. - krwawy szturm czy zajęcie bez walki?

Prof. dr hab. Новиков П.А. (Irkuck), Сибирские стрелки в боях на территории в Сувалкской и Ломжинской губерний

Dr Ладыгин И.В. (Nowosybirsk), 41-й Сибирский стрелковый полк в боях в Северо-Восточной Польше и у крепости Осовец

Prof. dr hab. Wiesław Łach (Olsztyn), Wpływ działań bojowych na rozbudowę fortyfikacji stałych i polowych w czasie I wojny światowej w Prusach Wschodnich

13.40 - Dyskusja
14.00-15.30 Przerwa

15.30-17.10 - Obrady (część 3)

Mgr Marcin Tomkiel (Polskie Radio Białystok), Szlak bojowy 12 Armii niemieckiej latem 1915 r. na terenie obecnego Podlasia w świetle wspomnień generała Maxa von Gallwitza

Mgr Antomi Oleksicki (Warszawa), Domniemany projekt rosyjskiej twierdzy fortowej Białystok z końca XIX wieku [komunikat]

Mgr Lech Narębski, Mgr Janusz Pokrzywnicki (Toruń), Przygotowania Twierdzy Toruń do działań wojennych

Prof. dr hab. Karnauchow Dmitrij (Nowosybirsk-Pułtusk), Pierwsza  wojna  światowa na ziemiach polskich  oraz  obrona  Twierdzy  Osowiec w polskiej historiografii

Dr Tomasz Wesołowski (Białystok), Europejskie szkoły fortyfikacyjne wobec doświadczeń z walk o fortyfikacje stałe podczas I wojny światowej. Wybrane problemy

17.10 - Przerwa na kawę
17.20-19.00 - Obrady (część 4)

Dr Grażyna Michalska, mgr inż. Łukasz Michalski (Lublin), Twierdza Dęblin w I wojnie światowej

Dr inż. Łukasz Pardela (Wrocław), Twierdza Wrocław w I wojnie światowej - wybrane aspekty [komunikat]

Dr inż. arch. Cezary Głuszek (Warszawa), Twierdza Modlin – problematyka konserwatorska

Dr inż. arch. Jadwiga Wielgus, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Kraków), Ślady wojenne pól bitewnych I wojny światowej

Mgr inż. arch. Jan Janczykowski (Kraków), Galicyjskie cmentarze wojenne19.00 - Dyskusja

11 września 2014 - (Osowiec, siedziba BPN)
10.00-11.40 - Obrady (część 5)

Залесский К.А. (Moskwa), Коменданты крепости Осовец

Mgr Anatol Wap (Białystok), Obrona Twierdzy Osowiec (1914-1915)

Dr Piotr Szlanta (Warszawa), Niemcy, Rosjanie - obrazy wroga

Dr Małgorzata Karczewska, Dr hab. Maciej Karczewski (Białystok), Miejsca pamięci I wojny światowej na odcinku nadbiebrzańskim frontu wschodniego (wokół twierdzy Osowiec)

Mgr Mirosław Worona (Osowiec), Wybrane epizody z życia Twierdzy Osowiec11.40 - Dyskusja
12.00 - Zwiedzanie wybranych obiektów


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna