Program międzynarodowej konferencji naukowej „Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”Pobieranie 26.13 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.13 Kb.
Program międzynarodowej konferencji naukowej

Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Katolicki Uniwersytet lubelski Jana Pawła II

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL

Międzynarodowy Ośrodek badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym

Żydów Europy środkowej i wschodniej KUL
Centrum „Synagoga” Zamość 18-20 listopada 2014

18 LISTOPADA 2014 (WTOREK)

9.30–11.30 – rejestracja uczestników w biurze konferencji w Centrum „Synagoga”, zameldowanie w hotelu

Uroczyste otwarcie konferencji (11.30–11.45)

 • mec. Monika Krawczyk, dyrektor Generalna Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

 • prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL), dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL

Sesja pierwsza (11.45–13.15)

BADANIA NAUKOWE NAD PRASĄ ŻYDOWSKĄ W POLSCE. DYSKUSJA PANELOWA

Moderator: prof. Sławomir J. Żurek (KUL)

Uczestnicy panelu: dr Alina Cała (ŻIH), dr Adam Kopciowski (UMCS), dr Hanna Węgrzynek (Muzeum Historii Żydów Polskich)

13.15–14.15 – obiad

Sesja druga (14.15–15.30)

PRASA SYJONISTYCZNA

Moderator: prof. dr hab. Anna Landau-Czajka (IH PAN) • prof. Gideon Kouts (University of Paris 8), Hebrew vs. Yiddish in Nahum Sokolow’s Model of the Jewish Press in Interwar Poland

 • dr Małgorzata A. Maksymiak (Europa-Universität Viadrina), Syjonizm Prasowy. Pierwsze periodyka syjonistyczne i ich rola w rozwoju ruchu syjonistycznego 1884-1897

Dyskusja

15.30-15.45 – przerwa na kawę

Sesja trzecia (15.45–17.00)

ELEMENTY KULTURY POPULARNEJ W PRASIE ŻYDOWSKIEJ

Moderator: prof. Gideon Kouts (University of Paris 8) • dr Ela Bauer (University of Haifa), The Back Page of Ha-zefira;  advertisements in  Hebrew newspaper at the last decades of the 19th century

 • dr Agnieszka Żółkiewska (ŻIH), Jontew-blaty. Jidyszowa prasa świąteczno-rozrywkowa w Polsce międzywojennej

Dyskusja

17.00-17.15 – przerwa na kawę

Sesja czwarta (17.15–18.45)

PERIODYKI ŻYDOWSKIE JAKO INSTYTUCJA ŻYCIA KULTURALNEGO

Moderator: dr Małgorzata A. Maksymiak (Europa-Universität Viadrina) • dr Miriam David (Bar Ilan University, Israel), The Jewish press in Lomza as a Literature

 • dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL), Pomiędzy polityką a literaturą - „Opinia”/„Nasza Opinia” 1933-1939

 • Agnieszka Żmuda (KUL), Recepcja sztuki na łamach „Naszego Przeglądu”

 • Sylwia Majdosz (URz), „Masada” Bogdana Wojdowskiego

Dyskusja

19 LISTOPADA 2014 (ŚRODA)

Sesja piąta (9.00–10.15)

PRASA KOBIECA

Moderator: dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL) • dr Agata Dąbrowska (UŁ), Teatr żydowski na łamach warszawskich tygodników „Ewa” i „Opinia”,

 • Barbara Kotwa (KUL), Twórczość Andy Eker na łamach czasopisma „ Ewa” w latach 1929-1933,

Dyskusja

10.15–10.30 – przerwa na kawę

Sesja szósta (10.30–11.45)

PRASA DLA DZIECI ŻYDOWSKICH

Moderator: Sever Plocker • dr Agnieszka Karczewska (KUL), „Nasza Jutrzenka” (1921-1939) jako przykład asymilacyjnego przekazu dla dzieci żydowskich

 • Emilia Boćkowska (KUL), Dziecięca twórczość poetów polsko-żydowskich na łamach „Chwilki Dzieci i Młodzieży”

Dyskusja

11.45-12.00 – przerwa na kawę

Sesja siódma (12.00–13.15)

PRASA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Moderator: Dr Agata Dąbrowska (UŁ) • Ewa Kawałko-Marczuk (KUL), Literatura orientalna na łamach „Chwili”

 • Barbara Abraham (Oxford), Echo Szanghajskie (dwutygodnik) – wkład literatów żydowskich w kulturalne Życie Związku Polaków w Chinach 1942-45 oraz publikacja dodatku „Wiadomości” (1942-43) organu samorządowego żydowskich uciekinierów obywatelstwa polskiego w Szanghaju

Dyskusja

13.15–14.30 – obiad

Sesja ósma (14.30–16.00)

POLSKO-ŻYDOWSKA PRASA W IZRAELU. PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: red. Ryszard Montusiewicz

Uczestnicy panelu: dr Elżbieta Kossewska (Polska), Eli Barbur (Izrael), Michał Sobelman (Polska), Sever Plocker (Izrael)

16.00–16.15 – przerwa na kawę

Sesja dziewiąta (16.15–17.30)

PRASA NIEHEBRAJSKOJĘZYCZNA JAKO INSTYTUCJA ŻYCIA KULTURALNEGO W IZRAELU

Moderator: ? • prof. dr hab. Sławomir J. Żurek (KUL), Krytyka literacka na łamach izraelskiego dziennika „Nowiny-Kurier” po roku 1968. Wyimki dyskursu

 • dr Elżbieta Kossewska, ???

 • dr Agnieszka Lenart (KUL), ???

Dyskusja

17.30-17.45 – przerwa na kawę

Sesja dziesiąta (17.45–19.00)

VARIA

Moderator: Michał Sobelman • Katarzyna Muszyńska (UMCS), Zamoscer Sztym – czasopismo przedwojennych Żydów w Zamościu

 • dr Łukasz Jasina (KUL), Kino jidysz w prasie żydowskiej i nie tylko. Początki krytyki filmowej w Polsce inaczej

19.30 – Uroczysta kolacja

20 LISTOPADA 2014 (CZWARTEK)

Sesja jedenasta (9.00–10.15)

PRASA ŻYDOWSKA WOBEC DYSKUSRU ANTYSEMICKIEGO

Moderator: prof. Dariusz Konrad Sikorski (UG) • prof. dr hab. Anna Landau-Czajka (IH PAN), Polacy, Żydzi, antysemityzm na łamach „Małego Przeglądu” w latach 1923-39,

 • Ewa Koźmińska-Frejlak (URz), Pomiędzy ideologią a rzeczywistością. Polska i Polacy na łamach żydowskiej prasy konspiracyjnej na przykładzie prasy Haszomer Hacair

 • Martyna Rusiniak-Karwat (ISP PAN), Prasa Bundu w Polsce w latach 1944-1949. Próba monografii

Dyskusja

10.15-10.30 – przerwa na kawę

Sesja jedenasta (10.30–12.00)

PRASA ŻYDOWSKA W POLSCE DZIŚ. DYSKUSJA PANELOWA

Moderator: Eli Barbur

Uczestnicy panelu: Bella Szwarcman-Czarnota („Midrasz”), Piotr Piluk („Słowo Żydowskie”), dr Karolina Szymaniak („Cwiszyn”)

12.00-12.15 – przerwa na kawę

Sesja dwunasta (12.15–13.30)

NOWE PERSPEKTYWY BADAŃ

Moderator: dr Agnieszka Karczewska (KUL) • prof. dr hab. Dariusz Konrad Sikorski (UG), Antropologia mediów w badaniu prasy polsko-żydowskiej,

 • Eyal Miller (HUJI, National Library in Jerusalem), Polish-Jewish Historical Press; the Digital Age

Dyskusja

13.30-13.45 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji: mec. Monika Krawczyk (FODŻ), prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

14.00 – obiad
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna