Program prof dr hab. Walerian F. Gabdułhakov Komitet honorowyPobieranie 24.24 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar24.24 Kb.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa


NAUCZYCIEL ZJEDNOCZONEJ EUROPY
WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH

Częstochowa, 1-2 października 2013 r.

PROGRAM


Prof. dr hab. Walerian F. Gabdułhakov

Komitet honorowy:
Prezydent Miasta Częstochowy, mgr inż. Krzysztof Matyjaszczyk

Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Bąk


Komitet naukowy: Komitet organizacyjny:

Prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański

Przewodnicząca: prof. nadzw. dr hab. Danuta Marzec

Prof. dr hab. Walerian F. Gabdułhakov

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Rędziński Wiceprzewodniczący: dr Ryszard Stefaniak

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rygał mgr Paweł Klimek

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Lipiński Sekretarz: dr Elena Karpuszenko

Prof. zw. dr hab. Józef Podgórecki Członkowie: prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Marzec

Prof. Bernd Joachim Ertelt, PhD mgr Monika Czerw-Bajer

Prof. ThDr Ľubomír Pekarčík, PhD mgr Zbigniew Janus

Doc. PhDr Ing. Emilia Janigová, PhD mgr Grzegorz Papalski

Prof. nadzw. dr hab. Henryk CudakProf. nadzw. dr hab. Norbert Pikuła

1 października 2013 r. (wtorek)

8:30-9:00 - Rejestracja uczestników (Aula Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13)

9:00-9:10 - Rozpoczęcie obrad. Powitanie uczestników przez Przewodniczących Komitetu Organizacyjnego: prof. nadzw. dr hab. Danutę Marzec i dr. Ryszarda Stefaniaka

9:10-9:20 - Powitanie uczestników przez Prezydenta Miasta Częstochowy, mgr inż. Krzysztofa Matyjaszczyka

9:20-9:30 - Powitanie uczestników przez Rektora Akademii im. Jana Długosza prof. nadzw. dr. hab. Zygmunta Bąka
09:30-14:00 - Sesja plenarna
09:30-09:45 - Dr Ryszard Stefaniak (Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Częstochowy) - Nauczyciel i szkoła wobec dialogu kulturowego. Edukacyjne problemy integracji europejskiej.

09:45-10:05 – Prof. zw. dr hab. Józef Podgórecki (Uniwersytet Opolski) - Komunikacja społeczna
we współczesnej edukacji.
Fakty i realia.

10:05-10:25 - Prof. dr hab. Maria A. Abramova (Rosyjska Akademia Nauk, Nowosybirski Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy, Rosja), prof. dr hab. Valery V. Krasheninnikov (Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Nowosybirskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego, Rosja) – Education as a factor of social and cultural adaptation of youth. Edukacja jako czynnik społecznej i kulturowej adaptacji.

10:25-10:45 - Prof. Bernd Joachim Ertelt, PhD (Universität Mannheim, Niemcy) - Comparisons of Teacher Competence Profiles in Europe and the Implications for Teacher Training Curricula. Porównanie profili kompetencji nauczycieli w Europie. Implikacje w zakresie programów kształcenia nauczycieli

10:45-11:05 - Prof. ThDr Ľubomír Pekarčík, PhD (Inštitút Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne, Słowacja), Doc. PhDr Ing. Emília Janigová, PhD (Inštitút Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne, Słowacja) - Vision of University Education in the Study Programme Social work in Slovakia. Wizja wyższego wykształcenia w programie studiów pracy socjalnej na Słowacji.

11:05-11:25 - Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Lipiński, (Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku, Instytut Nauk Społecznych WSEZiNS w Łodzi) - Autonomia moralna i logoteoria jako podstawa teleologii i aksjologii wychowania.
11:30-12:00 – przerwa kawowa
12:00-12:20 - Prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Świtała (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa) - Miejsce etyki w wychowaniu młodzieży.

12:20-12:40 – Prof. nadzw. dr hab. Norbert Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) - Nauczyciel – uczeń: wybrane formy wsparcia i pomocy dzieciom emigrantów w kanadyjskiej szkole.

12:40-12:55 - Dr Michał Kasprzak (Ryerson University, Toronto) - Educating and Retraining Minorities in Multicultural Societies: The Case of Poles in Canada. Edukacja i przekwalifikowanie mniejszości w społeczeństwach wielokulturowych: sprawa Polaków w Kanadzie.

12:55-13:10 - PhDr Angela Almašiová, PhD (Zastępca Kierownika Katedry Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, Słowacja), Ing. Zuzana Gejdošová, PhD (Prodziekan Wydziału Pedagogicznego, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, Słowacja) - Percepcia spokojnosti absolventov PF KU v Ružomberku so štúdiom a ich participácia na trhu prace. Odczuwanie satysfakcji przez absolwentów PF KU Ružomberku w nauce i ich udział w rynku pracy.

13:10-13:25 - Dr Agata Krakowian (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa) - Bariery
w komunikowaniu w relacji uczeń-nauczyciel
.

13:25-13:40 - Kom. mgr Piotr Zalewski (Komendant Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej) - Szkolnictwo policyjne wobec wyzwać współczesności.

13:40:14:00 – Prof. dr hab. Walerian F. Gabdułhakov (Kazański Federalny Uniwersytet, Kazań, Rosja) – Об условиях повышения статуса учителя в современном образовательном пространстве. O warunkach podwyższenia statusu nauczyciela we współczesnej przestrzeni edukacyjnej.

14:00-15:00 – przerwa
15:15-18:10 – Sesja plenarna
15:15-15:30 – Dr Magdalena Pluskota (VII LO im. Mikołaja Kopernika, Częstochowa) -
Model nauczyciela-wychowawcy w kontekście europejskiej rzeczywistości edukacyjnej.

15:30-15:45 - Mgr Zbigniew Janus (Dyrektor SOD w Częstochowie), mgr Joanna Biczak (Doradca metodyczny w SOD w Częstochowie) - Wpływ zajęć pozalekcyjnych na wychowanie młodzieży.

15:45-16:00 - Mgr Jan Randak (Dyrektor III LO im. dr. Władysława Biegańskiego, Częstochowa) - Turystyka i rekreacja jako formy współpracy młodzieży w Europie.

16:00-16:15 - Mgr Renata Klimek-Kowalska (Prezes Polskiego Stowarzyszenia - Europa Języków
i Kultur, Dyrektor Centrum Egzaminacyjnego DELF) - Rola nauczyciela w promowaniu języków obcych w dobie integracji europejskiej na podstawie projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”.

16:15-16:30 - Mgr Grzegorz Papalski (Wicedyrektor SOD w Częstochowie), mgr Alicja Małasiewicz (Konsultant SOD w Częstochowie) - Samorządowy Ośrodek Doskonalenia jako partner w przygotowaniu nauczycieli do współczesnych wyzwań w edukacji.

16:30-16:45 - Mgr Jadwiga Sobczuk (LO im. M. Skłodowskiej-Curie, Sucha Beskidzka,
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), Kształcenie nauczycieli okiem praktyka.

16:45-17:00 - Joanna Adamkiewicz (studentka, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski) - Metodologiczne aspekty badań kształcenia polonistycznego.

17:00-17:15 - Mgr Grażyna Zarębska (Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi, Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu) - Współczesne metody wspierania rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w praktyce szkoły specjalnej z zastosowaniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

17:15-17:30 - Prof. nadzw. dr hab. Danuta Marzec (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa),
mgr Monika Czerw-Bajer (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa) - Stres jako współczesny problem społeczny.

17:30-17:45 - Prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Marzec (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa),
dr Elena Karpuszenko (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa) - Możliwości readaptacji społecznej młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych.

17:45-18:00 - Mgr Adela Burakowska (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk", Radom) - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - nowa rzeczywistość, nowe spojrzenie.

18:00-18:15 – Mgr Mirosław Skowroński (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa) – Bezrobocie rodziców a szanse edukacyjne młodzieży.
18:15-18:25

Podsumowanie i zamknięcie obrad


19:00

Bankiet – Restauracja w Hotelu Astoria, ul. Krakowska 45


2 października 2013 r. (środa)
10:00-12:00 - Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

12:30 – Zwiedzanie Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze pod opieką przewodnika


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna