Program Programme VI międzynarodowa Konferencja NaukowaPobieranie 174.56 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar174.56 Kb.
  1   2   3
Program - Programme

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z okazji


55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka

Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański

Aksjologia – instytucje – efektywność

VIth International Conference

Celebrating 55th Anniversary of Establishing of the European Court on Human Rights and 45th Anniversary of the American Convention on Human RightsModels of Protection of Human Rights: European

and American

Axiology – Institutions - Effectiveness

9-11 kwietnia 2014 r. (9-11 April 2014), Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Honorowy patronat: Novanethem Pillay, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka

Organizatorzy (Organizers): Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich

Współpraca (Co-operation): Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Fundacja Innowacja; Brazilian Bar Association,

Patronat: Dozbud Development

Patronat medialny: Eurogospodarka

Patronat wydawniczy: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu

Kierownik naukowy Konferencji: prof. Jerzy Jaskiernia jerzyj@hot.pl Tel. +48 665 003 057

Kierownik organizacyjny Konferencji: mgr Kamil Spryszak k.spryszak@onet.pl Tel. +48 662 888 864

Komitet Naukowy Konferencji (Scientific Board): prof. I.A. Aliebastrova, prof. S.K. Amandykova, prof. P.A. Astafichev, prof. B. Banaszak, prof. E. Bárány; prof. J. Barcz, prof. L.R. Barosso, prof. W. Bebik, prof. A. Bisztyga, prof. O. Bogomołow, prof. M. Chmaj, prof. M. Chudakov, prof. J. Ciapała, prof. K. Complak, prof. N. Cox, prof. P. Cumper, prof. W. Czapliński, prof. R. Czarny, prof. K. Czejarek, prof. Z. Ćwiąkalski, prof. P.V. Dastoli, prof. K. Drzewicki, prof. E. Dynia, prof. W. Fedorenko, prof. A. Fedorova, prof. J. Filip, prof. L. Garlicki, prof. M.A. Garito, prof. T. Goban-Klas, prof. G. Grabowska, prof. S. Grabowska, prof. M. Granat, dr hab. R. Grzeszczak, prof. M. Grzybowski, prof. W. Hładkiewicz, prof. S. Hoc, prof. T. Iwiński, prof. A. Jamróz, prof. J. Jaskiernia, prof. R. Jasuleviciene, prof. M. Kallas, dr hab. I.C. Kamiński, prof. S. Kaźmierczyk, prof. K. Klima, prof. H.F. Koeck, prof. J. Kolarzowski, prof. J. Koper, prof. J. Kornaś, doc. B. Kovácik, prof. O. Krejči, prof. M. Kruk, prof. L. Kubicki, prof. J. Kuciński, ks. prof. J. Kułaczkowski, prof. Z. Lasocik, prof. A. Łabno, dr H. Machińska, prof. Z. Maciąg, prof. J. Maciejewski, prof. M. Marczewska-Rytko, dr hab. J. Marszałek-Kawa, prof. M. Masternak-Kubiak, prof. M. Mazurkiewicz, prof. L. Mezzetti, prof. J. Menkes, prof. D. Merten, prof. L. Moczulski, prof. R. Mojak, prof. S. Narutto, prof. B. Nitschke, prof. L.A. Nudnenko, prof. D. O’Keeffe, prof. A. Ollero, prof. J. Oniszczuk, prof. I. Pankevych, prof. L. Pastusiak, prof. P. Policastro, prof. J. Petretéi, prof. W. Pomykało, prof. J. Potulski, prof. V.N. Rudenko, prof. G. Sadovnikova, prof. W. Saletra, prof. E. Sándor-Szalay, prof. T. Sasińska-Klas, prof. H. Schambeck, prof. J. Sieńczyło-Chlabicz, prof. K. Skotnicki, prof. A.W. Skrypniuk, prof. J. Sobczak, prof. J. Symonides, prof. J. Svák, prof. B. Szmulik, prof. A. Szmyt, dr P.A. Świtalski, prof. P. Tałańczuk, prof. A. Tatham, prof. A.R. Tavares, prof. P. Terem, prof. R. Tokarczyk, prof. V.J.M. Voermans, prof. I. Vozňáková, prof. A. Waszkiewicz, prof. J. Wawrzyniak, prof. J.J. Wiatr, prof. E. Weiss, prof. R. Wieruszewski, dr W.R. Wiewiórowski; prof. M. Winiarczyk-Kossakowska; prof. Z. Witkowski, dr hab. A. Wiśniewski, prof. B. Wojciechowski, prof. K. Wojtyczek, prof. W.J. Wołpiuk, prof. K. Wójtowicz, prof. I. Wrońska, prof. A. Wróbel, prof. M. Wyrzykowski, prof. L. Zacher, prof. A. Zawiślak, prof. A. Zieliński, prof. H. Zięba-Załucka, prof. M. Zubik.

Sekretariat Konferencji/Secretariat of the Conference: Instytut Ekonomii i Administracji UJK, ul. Świętokrzyska 21A, 25-406 Kielce, Tel. +48 41 349 65 48 iekon@pu.kielce.pl Sekretarze konferencji: dr Kazimierz Cymerys, mgr Radosław Cymerys, mgr inż. Rafał Dąbrowski, Ernest Dębiński, mgr Ariel Falkiewicz, Magdalena Folgart, mgr Kamil Gozdek, mgr Robert Karowiec, Olga Komagorova, Marta Końka, mgr Katarzyna Kasowska-Pedrycz, mgr Wojciech Kasprzyk, mgr Agnieszka Koryś-Matusiak, mgr Agnieszka Kos, mgr Anna Kotowska, mgr Piotr Kowalczyk, mgr Grzegorz Kowalski, mgr Rafał Kubik, mgr Ewelina Lenart, mgr Korneliusz Łukasik, mgr Bartosz Mendyk, mgr Marcin Nowotka, mgr Mateusz Papucki, mgr Stanisław Paruch, mgr Ewa Patrzek, mgr Natalia Radajewska, mgr Łukasz Włodarczyk, Michał Włodarczyk, mgr Malwina Wojniusz, mgr Bartosz Żmuda

Języki robocze Konferencji/Working Languages of the Conference: polski, angielski, rosyjski/Polish, English, Russian

9 kwietnia 2014 (środa) – 9 April 2014 (Wednesday)

14.00 - check-in (Hotel Gromada-Centrum, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2)

19.00 – kolacja powitalna połączona z prezentacją książki z poprzedniej konferencji „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania” (Wydawnictwo Sejmowe); sala bankietowa „Imperia”, Centrum Bankowo-Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, wejście od strony Muzeum Narodowego (Welcoming dinner with presentation of the book from the previous Conference)

10 kwietnia 2014 (czwartek) – 10 April 2014 (Thuersday)

8.00 – rejestracja uczestników konferencji (Sejm, ul. Wiejska 4/6/8, wejście główne) – wejście po okazaniu dowodu tożsamości na podstawie listy uczestników konferencji będącej w dyspozycji Straży Marszałkowskiej (registration of Participants; Access do Parliament upon showing ID on the base of list of Participants)

9.00 – ceremonia otwarcia konferencji (sala kolumnowa) – Opening Ceremony

- otwarcie: sen. dr Włodzimierz Cimoszewicz, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP i prof. Jerzy Jaskiernia, dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji UJK, marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich

- wystąpienia oficjalne:

9.10 - wicemarszałek Sejmu, pos. Jerzy Wenderlich

9.15 - prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Barbara Zbroińska

9.20 - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, min. Stanisław Chmielewski

9.25 - dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Mirosław Wróblewski

9.30 - przesłanie Pani Novanethem Pillay, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka – przedstawi Jerzy Baurski, radca ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie9.35 – Pierwsza sesja plenarna „Współczesne wyzwania w sferze ochrony praw człowieka” (sala kolumnowa) – First Plenary Session „Human Rights Protection: Centemporary Challenges and Trends”

Przewodniczy: Prof. Maria Kruk-Jarosz (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

9.36 – Amb. dr Piotr Świtalski (dyrektor ds. planowania politycznego, Sekretariat Generalny Rady Europy, Strasburg), Transatlantycki dialog o prawach człowieka: Rola Rady Europy

9.48 – Prof. Noel Cox (professor of law, Aberystwyth University, United Kingdom, Wielka Brytania), The conceptual basis of human rights discourse in Europe

10.00 – Prof. Luca Mezzetti (Full professor of constitutional law and human rights, Scuola Superiore di Studi Giuridici Bologna, Włochy), The multilevel protection of human rights: the Italian experience

10.12 – Prof. dr Wim J.M. Voermans (Leiden University, Holandia), The interaction between courts in human rights protection on Europe

10.24 – Prof. dr hab. Janusz Symonides (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie), Wolność akademicka a prawa człowieka

10.36 – Prof. dr Veleriy Bebyk (President, Ukrainian Political Science Association, Kyiv, Ukraina), Ukrainian Maidan as a New Form of Protection of Human Rights

10.48 - Prof. dr Viktor Rudenko (Corresponding Member of the Russian Academy of Science, Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Federacja Rosyjska), Protection of Human Rights through the Citizen Participation in Judiciary: Search for the New Models11.00 – przerwa na kawę – coffee break

11.15 – Druga sesja plenarna: “Aksjologia i efektywność systemów ochrony praw człowieka: europejskiego i amerykańskiego” (Second Plenary Session: Axiology and Effectiveness of System of Protection of Human Rights: European and American)

Przewodniczy: Prof. Roman Wieruszewski (Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

11.16 – Prof. dr hab. Genowefa Grabowska (Uniwersytet Śląski), Jednostka w europejskim i amerykańskim systemie praw człowieka

11.28 – Prof. dr Luiz Guilherme Arcao Conci (Pontifical University of São Paulo; Coordination for the International System of Human Rights Protection of the Brazilian Bar Association, Brazylia), Control of Conventionality in the Interamerican System of Human Rights and the Dialogue between Courts in the Continent


    1. - Prof. Heribert Koeck (Emer. O. Univ. Prof. Dr. DDr. h.c., M.C.L. Johannes Kepler University, Linz, Austria), Separation of Church and State and Religious Freedom – Complementary or Conflicting Concepts? Some Remarks on the U.S. and the European Tradition

11.52 – Dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska (prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nauk Politycznych), Stosunki państwo-kościół w modelach ochrony praw człowieka: europejskim i amerykańskim

12.04 - Prof. dr hab. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Prawa i Nauk Społecznych), Wolność wypowiedzi i prawo do prywatności w europejskich oraz północnoamerykańskich systemach prawnych

12.16 – Dr Alla Fedorova (Associate Professor of the Chair of Comparative and European Law, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina), The right to freedom of peaceful assembly under the American Convention on Human Rights and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms: comparative aspect

12.28 - Prof. Herbert Schambeck (Emer. O. Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. mult., Johannes Kepler University Linz, Former President of the Austrian Federal Council, Austria), Die Bedeutung der Grundrechte der USA für die europäische Verfassungsstaatlichkeit (The Significance of the Fundamental Rights in the United States for European Constitutionalism)

12.40 – Dr hab. Andrzej Bisztyga (prof. nadzw., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Wolność jednostki a zagrożenie terroryzmem w ujęciu Sądu Najwyższego USA

12.52 – Dr Marianna Abramova (Vice Head, State Policy Chair, Moscow State Lomonosov University, Federacja Rosyjska), Countries of Andean Region: Neo-Constitutionalism of the 21 st Century and New Models of Human Rights13.15 – Lunch (restauracja “Hawełka”, Nowy Dom Poselski)

14.45 - Pierwszy panel dyskusyjny “Teoretyczne problemy ochrony praw człowieka” (sala kolumnowa) – First Discussion Panel „Theoretical Problems of the Protection of Human Rights”

Przewodniczy: Dr Michał Gołoś (rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie)

Sekretarz: mgr Bartosz Mendyk

14.50 – Kseniia Smyrnova (PhD, Associate Professor of the Chair of Comparative and European Law, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraina), European Model of Legal Regulation of Competition: Impact of Liberal Ideas on Freedom of Competition

15.00 – Людмила Аслановна Тхабисимова (Заместитель директора по научной работе, заведующая кафедрой государственных и правовых дисциплин Северо-Кавказского института РАНХиГС при Президенте РФ, Академик АМАН, профессор, доктор юридических наук, Пятигорск, Fedracja Rosyjska), Демократия и свобода личности в современном государстве

15.10 – Dr Marcin Kilanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), How much state when protecting human rights?

15.20 - Андрей Александрович Фальковский (кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового права, Национальной академии прокуратуры Украины, Киев, Ukraina), Аксиологический подход в механизме защиты прав человека: теория и практика

15.30 – Тамара Викторовна Розова (доктор философских наук, профессор Национальный педагогический университет имени М П. Драгоманов, Киев, Ukraina), Роль гражданского общества в защите прав человека

15.40 – Dr Monika Filipowska-Tuthill (dziekan, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), The right to compensation for false arrest in the United States

15.50 – Виталий Витальевич Гайтан (Аспирант, Ассистент кафедры философии, Национальный университет” Одесская юридическая академия“, Одесса, Ukraina), Нарушения информационных прав, как прав человека, в социальных сетях

16.00 – Елена Анатольевна Шомпол (кандидат юридических наук, ассистент кафедры экологического права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченка, Киев , Ukraina), Экологические права и их защита в рамках европейской модели защиты прав человека

16.10 – Игорь Михайлович Сытар (кандидат юридических наук, профессор,

Национальная академия внутренних дел, Львов, Ukraina), Синергетический аспект аккультурации в контексте прав человека

16.20 – Dr Monika Domańska (Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa), Transatlantycka lekcja prawa antydyskryminacyjnego

16.30 – dyskusja

16.45 – przerwa na kawę14.45 - Drugi panel dyskusyjny „Systemowe regulacje ochrony praw człowieka w modelach: europejskim i amerykańskim” (sala nr 118) – Second Discussion Panel: „Systemic Regulation of Protection of Human Rights in the Models: European and American”

Przewodniczy: Prof. Bogumił Szmulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Sekretarz: Mgr Robert Karowiec

14.50 – Валентина Валерьевна Чуксина (кандидат юридических наук, Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск, Federacja Rosyjska), Эволюция региональных систем защиты прав человека

15.00 - Dr hab. Anna Warakomska (Uniwersytet Warszawski), Prawa kobiet muzułmańskich w Europie

15.10 – Dr Iwona Wróblewska (UMK w Torunie, Wydział Prawa i Administracji), Horyzontalny wymiar ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki w USA

15.20 – Mgr Marzena Myślińska (Wydz. Prawa i Administracji UMCS w Lublinie), Zakres praw chronionych w systemie interamerykańskim i europejskim - analiza prawno porównawcza

15.30 – Dr Magdalena Kornak (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), Przesłuchanie kognitywne jako przejaw ochrony małoletniego pokrzywdzonego w świetle standardów amerykańskich

15.40 – Valentina Emikh (Candidate of law, Senior Researcher, Institute of Philosophy and Law at the Ural Branch of the Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Federacja Rosyjska), Commissioners of Business Rights Protection in Russia: New Political and Legal Institute

15.50 – Наталия Владимировна Хендель (старший преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин, Международный гуманитарный университет, Одесса, Ukraina), Американская и европейская модели защиты права на здоровье

16.00 – Dr Ksenia Kakareko (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Prawo do informacji a prawo autorskie w perspektywie europejskiej i amerykańskiej

16.10 – Adw. Paweł Gugała (doradca prawny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS), Rola tłumacza w realizacji prawa człowieka do rzetelnego procesu

16.20 – Mgr Aneta Makowiec (doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Modele ochrony praw człowieka na przykładzie zastępczego macierzyństwa w Polsce i w Ameryce – charakterystyka prawno porównawcza

16.30 – dyskusja

16.45 – przerwa na kawę

14.45 - Trzeci panel dyskusyjny „Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na krajowe systemy ochrony praw człowieka” (sala konferencyjna) – Third Discussion Panel „Influence of the European Convention on Human Rights on the National Systems of Protection of Human Rights

Przewodniczy: dyr. dr Piotr Świtalski (Sekretariat Generalny Rady Europy w Strasburgu)

Sekretarz: Mgr Agnieszka Koryś-Matusiak

14.50 – Роман Богданович Сабодаш (кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Ukraina), Принципы толкования и обобщения практики Европейского суда по правам человека при применении их как источника гражданского права Украины

15.00 – Лидия Алексеевна Нудненко (доктор юридических наук, Российская академия правосудия, Москва, Federacja Rosyjska), Актуальные проблемы пассивного избирательного права в решениях Европейского Суда по правам

15.10 – Ольга Михайловна Юхимюк (кандидат юридических наук, Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Луцк, Ukraina), Эволюция украинской системы защиты прав человека под влиянием практики Европейского Суда по Правам Человека

15.20 – Mgr Martyna Pieszczek (doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Odpowiedzialność dyscyplinarna w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

15.30 – Mgr Krzysztof Szreder (adwokat, doktorant UJK), Europejski Trybunał Praw człowieka jako gwarant rzetelnego procesu a praktyka polskiego wymiaru sprawiedliwości

15.40 – Татьяна Михайловна Кайданович (Магистрант Национального университета «Одесская юридическая академия», Одесса, Ukraina), Право на защиту в европейской системе защиты прав человека

16.00 – Dr Marta Kłopocka-Jasińska (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie), Prawo do sądu w sprawach ochrony konkurencji i regulacji rynku - standardy strasburskie

16.10 – Dr Michał Kruk (Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji w Warszawie), Art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a ochrona własności intelektualnej (wybrane problemy)

16.20 – Олеся Александровна Отраднова (кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев , Ukraina), Право на приватность в системе прав человека: проблемы защиты

16.30 – dyskusja

16.45 – przerwa na kawę14.45 – Czwarty panel dyskusyjny „Oddziaływanie organizacji międzynarodowych na ochronę praw człowieka” (sala 102) – Fourth Discussion Panel „Influence of the International Organizations on Protection of Human Rights

Przewodniczy: Prof. Janusz Symonides (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie)

Sekretarz: Mgr Ewelina Lenart

14.50 – Dr Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Udział Pełnomocnika ds. Praw Człowieka w kontroli parlamentarnej. Doświadczenia rosyjskie

15.00 – Mgr Marcin Nowotka (prezes Fundacji Amicus Verus), Zmiany w zakresie ochrony praw człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej wynikające z działalności Amnesty International

15.10 – Mgr Natalia Radajewska (doktorantka UJK), Amnesty International - międzynarodowa instytucja działająca na rzecz ochrony praw człowieka w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

15.20 – Mgr inż. Paweł Miodek (doktorant UJK), mgr Łukasz Speer (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego), ONZ-owski model ochrony praw człowieka w świecie postindustrialnej gospodarki- Stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Poszanowania Praw Człowieka przez Korporacje Transnarodowe i inne Przedsiębiorstwa

15.30 – Dr Piotr Ruczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach), Wpływ praw podstawowych UE na stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wybrane aspekty

15.40 - Amb. Tadeusz Strójwąs (były ambasador Polski w Jemenie i członek Grupy Roboczej do opracowania Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka), Geneza instytucjonalizacji praw dziecka w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka

15.50 – Mgr Agnieszka Amrogowicz (doktorantka UJK), Prawo do eksploracji w kontekście prawa międzynarodowego

16.00 – Mgr Ryszard Wajszczak (doktorant UJK), Problemy realizacji standardów i problemy w zakresie ograniczenia praw i wolności jednostki ze względu na bezpieczeństwo państwa

16.10 – Mgr Malwina Wojniusz (doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Międzynarodowego Publicznego), Liga Państw Arabskich jako organizacja regionalna o charakterze ogólnym

16.20 – Mgr Maja Zając (doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego), Legalność targeted-killing z perspektywy międzynarodowego porządku prawnego

16.30 – dyskusja

16.45 – przerwa na kawę

14.45 - Piąty panel dyskusyjny „Uwarunkowania ochrony praw człowieka w modelu amerykańskim” (sala nr 106) – Fifth Discussion Panel „Determinants of the Protection of Human Right in the American Model”

Przewodniczy: Prof. Longin Pastusiak (Akademia Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie)

Sekretarz: Mgr Anna Kotowska

14.50 – Dr hab. Iwona Wrońska (prof. nadzw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w Kielcach, Instytut Nauk Politycznych), Kanadyjski model ochrony praw człowieka

15.00 – Dr Bogdan Mucha (Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone), Zapewnienie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w latach 1796-1800 jako przesłanka ograniczania wolności i praw jednostki

15.10 – Mgr Magdalena Wiśniewska (doktorantka UJK), Ochrona praw człowieka w Stanach Zjednoczonych Ameryki

15.20 – Mgr Korneliusz Łukasik (doktorant UMCS w Lublinie), Sądowe środki ochrony praw człowieka w USA

15.30 - Dr Katarzyna Antolak-Szymanski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Prawa i Nauk Społecznych), Prawo do sądu a obligatoryjność mediacji w amerykańskim systemie prawnym

15.40 – Mgr Paulina Kaczmarska (aplikant, Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu), Efektywność amerykańskiego systemu ochrony praw człowieka w kontekście wykonywania kary śmierci

15.50 – Płk dr Władysław Przyjemski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie), Dostęp do broni palnej a problemy ochrony praw człowieka na przykładzie polskiego i amerykańskiego prawa

16.00 – Mgr Wojciech Kasprzyk (doktorant UJK), Przechwytywanie rozmów telefonicznych (Europejsko – amerykańskie pojęcie ochrony praw człowieka)
16.10 – Dr Anna Magdalena Kosińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Prawa migrantów nieregularnych w systemie prawnym USA w odniesieniu do standardów europejskich

16.20 – Mgr Radosław Galusiakowski (aplikant adwokacji, doktorant UJK), Ochrona ekonomicznych praw człowieka i obywatela, na przykładzie ochrony konsumentów (model europejski i amerykański)

16.30 – dyskusja

16.45 – przerwa na kawę


  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna