Program sesji east european school in the humanitiesPobieranie 36.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.98 Kb.
MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA HUMANISTYCZNA

EUROPY WSCHODNIEJ

www.ial.org.pl/msh

PROGRAM SESJI
EAST EUROPEAN SCHOOL IN THE HUMANITIES

www.ial.org.pl/msh/english

PROGRAMME OF THE CONFERENCE
REFORMACJA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

THE REFORMATION BETWEEN THE EAST AND THE WEST
Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

20-28 października 2010

Kolegium Artes Liberales, Warszawa, ul. Dobra 72, sala konferencyjna (poziom -1)
University of Warsaw, Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales”

Committee on the Study of the Reformation in Poland and East-Central Europe

20-28 October 2010

Collegium Artes Liberales, Warsaw, Dobra 72, conference hall on the lower level in the basement


20.10.10 – środa / Wednesday

przyjazd / arrival
21.10.10 – czwartek / Thursday

10.00 spotkanie organizacyjne

praca w bibliotekach, konsultacje z profesorami

work in Warsaw libraries, consultations with academic advisors
22.10.10 – piątek / Friday
9.30-10.00

Powitanie i uwagi wstępne / Welcome and Introduction

Prof. Jerzy Axer, Prof. Piotr Wilczek
10.00-11.00

WYKŁAD INAUGURACYJNY / KEYNOTE LECTURE
11.00-12.00

Mgr Jakub Koryl (Uniwersytet Jagielloński)

Reformacyjne modele kościoła

(Reformation models of the church)


12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee
12.30-13.30

Prof. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski)

Bracia czescy w dawnej Polsce

(The Czech Brethren in the Polish-Lithuanian Commonwealth)


13.30-15.00 - przerwa obiadowa / lunch break
15.00-16.00

Mgr Michał Choptiany (Uniwersytet Jagielloński)

Pierre de la Ramée - uczony między scholastyką, humanizmem i reformacją

(Pierre de la Ramée: a Scholar between Scholasticism, Humanism, and the Reformation)


16.00-17.30

seminarium robocze organizowane przez Komisję do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – prezentacja projektów doktorantów

(work in progress seminar of the Committee on the Study of the Reformation in Poland and East-Central Europe – presentation of the projects of PhD students)


23.10.10 sobota / Saturday
10.00-11.00

Dr Jan Szturc (Polskie Towarzystwo Ewangelickie)

Kościół ewangelicko-augsburski we współczesnej Polsce

(The Evangelical Church of Augsburg Confession in today’s Poland)


11.00-12.00

Prof. Jarosław Świderski (Instytut Technologii Elektronowej)

Kościół ewangelicko-reformowany we współczesnej Polsce

(The Evangelical Reformed Church in today’s Poland)


12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee
12.30-13.30

Prof. Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

Protestantyzm pochodzenia angloamerykańskiego - sytuacja w skali globalnej i polskiej

(Protestantism of Anglo-American Origin - Current Circumstances on a Global, and Polish Scale)


13.30-15.00 - przerwa obiadowa / lunch break
15.00-18.00

wycieczka po Warszawie śladami kościołów różnych wyznań / sightseeing Warsaw – churches of various Christian denominations
24.10.10 – niedziela / Sunday – program do ustalenia / TBC
25.10.10 – poniedziałek / Monday
10.00-11.00

Prof. Małgorzata Grzegorzewska (Uniwersytet Warszawski)

Kalwin spotyka Szekspira”. Wpływ angielskiego kalwinizmu na poezję i teatrdoby Renesansu

(“Calvin meets Shakespeare”. The impact of English Calvinism on Renaissance theatre and poetry)

11.00-12.00

Dr Piotr Oczko (Uniwersytet Jagielloński)

Kalwinizm a kultura i społeczeństwo holenderskie

(Calvinism and its impact on the Dutch society and culture)


12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee
12.30-13.30

Prof. Krzysztof Koehler (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Granice debaty albo jak rozumieć dyskurs kontrreformacyjny w dawnej Rzeczypospolitej

(The limits of the debate. How to understand the Counter-Reformation discourse in the Polish-Lithuanian Commonwealth)


13.30-15.00 - przerwa obiadowa / lunch break
15.00-16.00

Mgr Adam Urbanik (Uniwersytet Śląski)

Kontrreformacja jako zjawisko estetyczne - na przykładzie twórczości Kaspra

Twardowskiego

(The Counter-Reformation as an aesthetic phenomenon – the case of the poetry of Kacper Twardowski)
17.30-18.30

Prof. Howard Hotson (University of Oxford)

Cultures of Knowledge” – Presentation of a Project

(“Cultures of Knowledge” – prezentacja projektu)
26.10.10 – wtorek / Tuesday
10.00-11.00

Dr Alan Ross (Georg-August-Universität Göttingen)

Protestant Latin schools in the Holy Roman Empire and the “Rzeczpospolita Obojga Narodów” - similarities and differences of two decentralized educational systems

(Łacińskie szkoły protestanckie w Świętym Cesarstwie Rzymskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów – podobieństwa i różnice dwu zdecentralizowanych systemów edukacyjnych)


11.00-12.00

Prof. Michael G. Müller (Martin-Luther-Universität, Wittenberg)

The Royal Prussia and the Second Reformation: about the plans to establish a Protestant “Landesschule” in Toruń

(Prusy Królewskie i “druga reformacja”: o planach założenia protestanckiej “Landesschule” w Toruniu)


12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee
12.30-13.30

Prof. Willem J. van Asselt (Utrecht University)

Johannes Maccovius (1588-1644) and the Synod of Dort

(Jan Makowski (1588-1644) i Synod w Dordrechcie)
13.30-15.00 - przerwa obiadowa / lunch break
15.00-16.30

Prof. Howard Hotson (University of Oxford)

Further Reformation and Universal Reform in central and western Europe, 1570-1660

(Druga reformacja i reforma uniwersalna w Europie środkowej i zachodniej w latach 1570-1660)


27.10.10 – środa / Wednesday
10.00-11.00

Prof. Rafał Marcin Leszczyński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

Wprowadzenie do teologii ewangelicko-reformowanej

(An Introduction to the Reformed theology)


11.00-12.00

Prof. Dariusz M. Bryćko (LCC International University, Klaipėda)

The Reformed doctrine of predestination

(Reformacyjna doktryna predestynacji)
12.00-12.30 – kawa i herbata / tea and coffee
12.30-13.30

Dr Grantley McDonald (Katholieke Universiteit Leuven)

Erasmus, the Johannine Comma and pious fraud (Erazm, Comma Johanneum i pobożne oszustwo)
14.00-16.00 - przerwa obiadowa / lunch break
16.00-17.30

Prof. Irena Backus (Institut d’histoire de la Réformation, Université de Genève)

How to create a reformer's image. 16th century biographies of the major figures of the European Reformation

(Jak tworzyć wizerunek reformatora. Szesnastowieczne biografie czołowych postaci reformacji europejskiej)Wprowadzenie / Introduction: Prof. Howard Hotson (University of Oxford), Prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)
17.45-19.00

Promocja książek / Book launch

Prowadzenie / Hosted by: Prof. Jerzy Axer, Prof. Zbigniew Lewicki
Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Postulaty badawcze. Redakcja naukowa Piotr Wilczek. Współpraca redakcyjna: Michał Choptiany, Jakub Koryl, Alan Ross. Warszawa 2010

(The Reformation in Poland and East-Central Europe. Research Proposals. Edited by Piotr Wilczek. Assistant editors: Michał Choptiany, Jakub Koryl, Alan Ross. Warsaw 2010)


Joel R. Beeke, Randall J. Pederson, Purytanie. Biografie i dzieła. Przełożył Jacek Sałacki. Redakcja naukowa Dariusz M. Bryćko. Instytut Tolle Lege, Grand Rapids – Warszawa 2010

(Polish translation of Meet the Purinans – With a Guide to Modern Reprints)


28.10.10 – czwartek/ Thursday
10.00-11.00

Prof. Piotr Urbański (Uniwersytet Szczeciński)

Reformacja w operze (The Reformation and the opera)
11.00-12.00

Dr Yahor Prystauka (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Przedstawiciele reformacji białoruskiej i ich rola w rozwou edukacji i kultury narodowej

(Representatives of Belarussian Reformation and their role in the development of national education and culture)


12.00-13.00


Prof. Janusz T. Maciuszko (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

Reformacja jako przedmiot badań

(The Reformation as a research problem)13.00 – uroczyste zakończenie sesji – closing of the conference

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna