Program szczegóŁowy 17. 05. 2013r. (piątek)Pobieranie 23.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.59 Kb.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
17.05.2013r. (piątek)
1700 - 1830 Inauguracja X Jubileuszowej Dolnośląskiej Konferencji Szkoleniowo – Naukowej

Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych


I sesja inauguracyjna
Prowadzący: mgr Jadwiga Nowacka, Prezes DSRPO

mgr Władysława Głowacz, Wiceprezes DSRPO
1830 - 1900 „Historia stroju pielęgniarskiego”

mgr Elżbieta Garwacka - Czachor, Naczelna Pielęgniarka DCO we Wrocławiu

1900 – 1930Przegląd badań naukowych realizowanych przez pielęgniarki i położne w ostatnimdziesięcioleciu w DCO we Wrocławiu”

mgr Urszula Żerkowska, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, DCO

mgr Halina Szponar, Oddział Chirurgii Onkologicznej I DCO


18.05.2013r. (sobota)
II sesja, część I Dorobek ostatnich lat, nowości kliniczne
Prowadzący: mgr Ewa Madejewska, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

mgr Katarzyna Stępień, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi
1000 - 1020 „Populacyjne programy profilaktyczne w Polsce (Program wczesnego wykrywania

raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy) na tle

Europy - raport z kursu menadżerskiego w Lyonie”

mgr Jolanta Kotowska, Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Profilaktyczne we Wrocławiu
1020 - 1040 „Rozwój radioterapii”

dr n. med. Adam Maciejczyk, Kierownik Zakładu Teleradioterapii,

DCO we Wrocławiu
1040 - 1100 „Pielęgnacja wczesnego odczynu popromiennego skóry na przełomie ostatniego

dziesięciolecia. Analiza uzyskanych danych wyników.

mgr Sylwia Dahms, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

SESJA PLAKATOWA - w czasie trwania przerw kawowych

1100 - 1130 Przerwa na kawę


1130 - 1145 „Standard leczenia bólu pooperacyjnego na podstawie wytycznych Towarzystwa

Leczenia Bólu (TLB) – implantacja standardu w oddziałach DCO we Wrocławiu”

lek. med. Jacek Ostrowski, Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, DCO
1145 - 1200 „Leczenie bólu pooperacyjnego w DCO we Wrocławiu. Rola pielęgniarki w

zespole APS – doświadczenia własne”

Izabela Ryczkowska, licencjat pielęgniarstwa, Oddział Intensywnej Terapii

i Anestezjologii DCO we Wrocławiu

1200 - 1215 „Bezpieczna płynoterapia i podawanie leków cytotoksycznych”Anna Łukasik, farmaceuta Warszawa

1215 - 1245 „Prewencja uszkodzeń skóry - ekonomiczne rozwiązania ułatwiające pracępersonelu i poprawiające komfort pacjenta.”

lek. med. Monika May – Maciejewska

1245 - 1300 „Pielęgnacja skóry u osób poddanych radio-chemioterapii”dr farm. Grzegorz Demski
1300 - 1400 Obiad

II sesja, część II
Prowadzący: mgr Dorota Milecka, Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa, Akademicki Szpital

Kliniczny we WrocławiuTeresa Wertelecka, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

i intensywnej terapii.

Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii

i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu


1415 - 1430 „Nudności i wymioty u pacjentów otrzymujących chemioterapię. Czy potrafimy temu zapobiec?”

lek. med. Maria Krzemińska Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny

Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze


1430 - 1445 „Chirurgia wczoraj i dzisiaj”

dr n. med. Igor Madej, Kierownik Bloku Operacyjnego, DCO we Wrocławiu
1445 - 1510 „Chirurgia robotowa. Pierwsze polskie doświadczenia w operacjach jelita grubego

z zastosowaniem robota chirurgicznego da Vinci”

dr n. med. Marek Rząca, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy, Oddział Chirurgii Onkologicznej


1510 - 1530 Zabiegi onkoplastyczne u kobiet chorych na raka piersi”

dr n. med. Radosław Tarkowski, DCO we Wrocławiu, Oddz. Chir. Onkologicznej I
1530 - 1545Zasady postępowania i schematy badań kontrolnych w rodzinach z zespołem

dziedzicznego raka jajnika i raka piersi”

lek. med. Leszek Huzarski, specjalista ginekologii onkologicznej i specjalista

ginekologii i położnictwa, DCO we Wrocławiu

SESJA PLAKATOWA - w czasie trwania przerw kawowych

1545 - 1615 Przerwa na kawę


1615 - 1630 „Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań zapobiegających podciekaniu treści

jelitowej/moczowej u pacjentów stomijnych”

Małgorzata Matuszak, Przedstawiciel medyczny firmy Salts Healthcare
1630 - 1645 „Rola edukacji w opiece nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi”

mgr Danuta Króliczewska, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
1645 - 1715 „Międzynarodowe rekomendacje zapobiegania zakażeniom odcewnikowym krwi”

mgr Karolina Gajdzis - Roczon, Przedstawiciel medyczny firmy 3 M

1715 - 1730 „Nowości w leczeniu i pielęgnowaniu w cukrzycy”Alla Bajorska, Specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego, Katedra i Klinika

Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu


1730 - 1745 „Postępowanie z raną u pacjenta onkologicznego – studium przypadku”

mgr Sylwia Rogowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa paliatywnego

1745 - 1800 „Nowoczesne antyseptyki i opatrunki stosowane w leczeniu ran przewlekłych”mgr Ireneusz Reszel

Warsztaty: Żywienie kliniczne

1000 – 1100 – I grupa

1430 – 1530 – II grupa

19.05.2013r. (niedziela)
III sesja Badania naukowe w pielęgniarstwie
Prowadzący: mgr Elżbieta Garwacka - Czachor, Naczelna Pielęgniarka DCO we Wrocławiu

dr n. med. Joanna Rosińczuk - Tonderys, Prodziekan ds. studentów, Uniwersytet

Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


1000 - 1030 „Współczesne możliwości endoterapii”

dr n. med. Roman Massopust, Specjalista chirurgii ogólnej, gastroenterolog,

DCO Wrocław
1030 - 1100 „Znaczenie badań naukowych w praktyce pielęgniarki onkologicznej”

doc. dr n. med. Edyta Kędra, Dziekan Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
1100 - 1115 Zastosowanie sondażu diagnostycznego w badaniu równowagi życiowej pacjentów

onkologicznych”

mgr Krystyna Jankotowicz, Piel. Oddziałowa Onkologii Kl. SP ZOZ w Świdnicy
1115 - 1130 „Analiza problemów i potrzeb pacjentów z guzem mózgu poddanych chemioterapii i radioterapii”

mgr Lilianna Olkowska, Oddział Onkologii Klinicznej SP ZOZ w Świdnicy
1130 - 1200 „Problematyka onkologiczna jako przedmiot badań studentów kierunku

pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy”

doc. dr n. med. Jolanta Pietras, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
1200 - 1215 „Rola działalności edukacyjnej realizowanej przez pielęgniarki wobec

pacjentów leczonych z powodu raka krtani w aspekcie poprawy jakości ich życia”

mgr Jadwiga Nowacka, Piel. Oddziałowa Radioterapii I, DCO we Wrocławiu
1215 - 1230 „Portret socjologiczny pielęgniarki onkologicznej”

mgr Władysława Głowacz, Przełożona Pielęgniarek, DCO Wrocław


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna