Program szkoleń dla potencjalnych migrantów wypracowany na potrzeby projektu epitome epitome-w 6 1-pl[pl] Wyższa Szkoła Biznesu- national-Louis UniversityPobieranie 157.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar157.7 Kb.
Program szkoleń dla potencjalnych migrantów wypracowany na potrzeby projektu EPITOME
EPITOME-WP4.D4.6.1.1-PL[pl]

Wyższa Szkoła Biznesu- National-Louis University

Spis Treści

Spis Treści 2

Struktura 3

Wstęp 3

Zasoby 3


Poziom EQF 6

Czas trwania oraz schemat programu kursów e-learningowych 6

Zawartość merytoryczna 8

Grupy docelowe 9

Metody nauczania 9

Formalne i tradycyjne formy nauczania. 9

Rezultaty 10

Rozpoznanie umiejętności oraz certyfikacja- kryteria i metodologia 18

Kryteria 18

Metodologia 20
Struktura

Wstęp


Program szkoleń opracowany w ramach i na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci pt. EPITOME opisuje w szczególności metodologię „blended learning” stosowaną w trakcie kursów pilotażowych dla potencjalnych migrantów zamierzających rozpocząć pracę w sektorze restauracyjnym i hotelarskim w Wielkiej Brytanii/Francji/Niemczech.
Niniejsze opracowanie stanowi integralną część przewodnika dla trenerów, osób oceniających, mentorów zaangażowanych w prowadzenie kursów e-learningowych dla potencjalnych migrantów z którym każdy trener musi się zapoznać przed rozpoczęciem prowadzenia kursów.
Program szkoleń e-learningowych składa się z 4 modułów: Życie w docelowym kraju, Praca w docelowym kraju, Podstawowe zasady higieny żywności oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Zawartość merytoryczna modułów szkoleniowych opracowana została na podstawie przeprowadzonych w 2006 badań przeprowadzonych wśród grupy potencjalnych migrantów w krajach tzw. „supplying countries” czyli w Polsce, Łotwie i Republice Czeskiej jak i w tzw. „recieving countries” czyli Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Szkolenia e-learningowe dostępne są w wersji elektronicznej i na nośnikach elektronicznych. Korzystanie z kursów nie wymaga podłączenia do Internetu ponieważ korzystanie możliwie jest w trybie offline.

Zasoby

Materiały szkoleniowe

Projekt EPITOME składa się z wielu elementów. Wstępne badania rynkowe zostały przeprowadzone w Krajach Partnerskich: Czechach, Francji, Niemczech, Łotwie, Polsce i w Wielkiej Brytanii. Faza ta była wyjątkowo ważna, ponieważ pozwoliła określić potrzeby zarówno pracowników emigracyjnych, jak i potencjalnych pracodawców.


Na podstawie wyników badań ustalono, że materiały e-learningowe powinny skupiać się na czterech dziedzinach:


 • Życie w docelowym kraju (Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech)

 • Praca w docelowym kraju (Wielkiej Brytanii , Francji, Niemczech)

 • Podstawy Higieny Żywności (Wielkiej Brytanii , Francji, Niemczech)

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech)

Wszystkie moduły składające się na kurs e-learnignowy dostępne są w języku czeskim, angielskim, łotewskim oraz polskim. Materiały powstały w oparciu o technologię Flash, co sprawia, że są w pełni interaktywne, a materiał jest szybciej przyswajany przez uczącego się.


Kursy e-learningowe są dostępne na stronie internetowej www.epitome.eu.com, www.4etrainer.eu .

Prawa autorskie


Obecnie prawa autorskie do wypracowanych w ramach projektu EPITOME kursów e-learningowych należą do całego partnerstwa. Po zakończeniu projektu kursy e-learningowe udostępnione będą szerokiemu gronu odbiorców na zasadzie licencji Creative Commons. Licencje Creative Commons działają na zasadzie “pewne prawa zastrzeżone” - granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”. Creative Commons szanuje prawo twórców do określenia stopnia, w jakim chcą się dzielić swoją twórczością z innymi. Jednocześnie zachęca do tworzenia wspólnej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane i zmieniane.Społeczność internetowa

Partnerstwo projektu w ramach projektu stworzyło społeczność internetową dostępną na stronie WWW: http://euromobility.ning.com .


Społeczność internetowa zbudowana wokół tematyki pracy i życia za granicą gwarantuje dostęp do różnego rodzaju dodatkowych praktycznych materiałów, a obecność tutorów zapewnia uzyskanie odpowiedzi na każde zadane pytanie i otrzymanie praktycznych wskazówek odnośnie życia i pracy za granicą. Rola tego tematycznego portalu zajmuje szczególne miejsce w koncepcji całego projektu EPITOME, a jego funkcja zostanie opisania w dalszej części niniejszego opracowania.

Poziom EQF

Poniższa tabela potwierdza, że materiały e-learningowe odpowiadają poziomowi EQF 2.Wiedza
Kwalifikacje wymagane:

Umiejętności
Kwalifikacje, które zostały rozpoznane oraz możliwości ich zastosowania:

Zakres odpowiedzialności

Qualifications recognise the capability to:Poziom 2Podstawowa wiedza w obszarze będącym przedmiotem naukiPodstawowe poznawcze i praktyczne umiejętności wymagające zastosowania odpowiednich informacji celem podjęcia działań i rozwiązania rutynowych problemów używając prostych i standardowych zasad i narzędzi.


Praca i nauka pod nadzorem z niewielką autonomią działania.Czas trwania oraz schemat programu kursów e-learningowych

This cannot be pre-determined as it depends on the previous skills and knowledge of the learner and the full blended learning methodology adopted.


From experience, completion of working through all four modules of the e-learning resources themselves takes about 1.5 hours of continuous study. This is not necessarily recommended as each needs to be followed by a period of reflection and completion of the self-assessment exercise. The later is followed by a period of further reflection and review of the self-assessment exercise with a tutor/ trainer/mentor/workplace assessor.
In addition, for further recognition and certification processes to be completed, the learner needs to complete their European CV and contribute to discussions around the scenarios. The later could take place in a formal learning session or informally in the workplace, at home or in some other location using the Ning community facilities.
It is therefore inadvisable to indicate a fixed duration for the full programme but the total number of learning hours is likely to be between three and six hours in total.
Schemat etapów koniecznych do przeprowadzenia kursów e-learningowych :

 • 1. Przywitanie uczestników pilotażu (dystrybucja listy obecności)

 • 2. Prezentacja projektu EPITOME

 • 3. Instrukcja obsługi kursów e-learningowych/ zabawy z „myszką”

 • 4. Praca samodzielna/ praca w grupach (podejście blended learning)

 • 5. Praca z scenariuszami- rozwiązywanie problemów

 • 6. Przedstawienie zasad cerytfikacji

 • 7. Zaprezentowanie społeczności Euromobility

 • 8. Ewaluacja (dokument samoooceny posiadanej wiedzy po ukończeniu kursu, ankieta ewaluacyjna, formularz uczestnictwa)

 • 9. Komenatrze/dyskusja/ sugestie

 • 10. Wręczenie CD z kursami e-learningowymi

 • 11. Zakończenie


Czas trwania kursu e-learningowego:

 • Moduł 1 - 30 minut

 • Moduł 2 - 30 minut

 • Moduł 3 - 30 minut

 • Moduł 4 - 30 minut

 • Samodzielna praca ok. 40 minut

Całość ok. 2 godziny 40 minut

Zawartość merytoryczna

Każdy kurs e-learningowy na stronie startowej posiada krótką instrukcję obsługi i poruszania się po kursie.
Po uruchomieniu na komputerze materiały powinny być bardzo łatwe w użyciu, jednakże dobrym rozwiązaniem jest wytłumaczenie uczestnikom kursów zasad nawigacji na samym początku. Na przykład uczestnik kursu może nie zauważyć, że w materiałach znajdują się dwa zestawy strzałek.

Grupy docelowe

Grupą docelową są potencjalni migranci, którzy wykazują zainteresowanie podjęciem w najbliższym czasie pracy za granicą w szczególności w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech.

Osoby są rekrutowane głównie przy wsparciu Powiatowych Urzędów Pracy, lokalnych oddziałów EURES oraz agencje pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy takich jak np. Global Business Solutions.

Metody nauczania

Program kursów prowadzony jest w podejściu blended learning. Projekt EPITOME skupiając się na rozwoju materiałów e-learningowych przewiduje w ramach prowadzonych kursów pracę indywidualną, jak i grupową oraz bezpośrednie interakcje pomiędzy tutorem/trenerem, a uczestnikami kursów zarówno w formie „face to face” jak i za pośrednictwem internetowych narzędzi jak mail, skype jak i społeczności internetowej euromobility. Kombinacja tradycyjnych form nauczania z narzędziami nowych technologii ICT określana jest właśnie jako metodologia blended learning.

Poniżej zaprezentowane metody nauczania mogą być stosowane przez tutorów/trenerów podczas prowadzonych kursów.

Formalne i tradycyjne formy nauczania.

Trenerzy oprócz pracy samodzielnej i grupowej podejmuje metodę pracy scenariuszowej.


Scenariusz 1 – Pomoc koledze, który jest daltonistą i nie rozróżnia kolorów, oraz pomoc własnemu pracodawcy.

 • Twój kolega nie potrafi rozróżniać kolorów czerwonego i zielonego. Chce pracować w kuchni hotelu, w którym Ty jesteś zatrudniony. To może być trudne. Pomyśl jakie problemy mogą wyniknąć, oraz w jaki sposób możesz razem ze swoim pracodawcą te problemy rozwiązać lub ich uniknąć.
 • Scenariusz 2 – Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny żywności w restauracji/barze.

 • W załączeniu znajduje się prezentacja PowerPoint z głosem, (przygotowana przez QIA UK). Po pobraniu i uruchomieniu prezentacji, zobaczysz serię zdjęć z dźwiękiem które przedstawiają pewną sytuację. Na końcu zamieszczone są pytania do dyskusji.
 • Scenariusz 3 – zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie stanowią pracownicy emigracyjni – według pracodawców z Wielkiej Brytanii.

 • Jak możesz przekonać takiego pracodawcę, że posiadasz odpowiednią wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny, oraz odpowiednie umiejętności czyniące Ciebie pracownikiem należącym do grupy niskiego ryzyka? Jakiego rodzaju dowody możesz mu przedstawić, lub jakiego rodzaju wiedzę możesz zaprezentować, aby go przekonać?


Rezultaty

Poniżej zaprezentowane zostały dokumenty, ewaluacyjne których celem jest uzyskanie informacji zwrotnej podczas pilotażu kursów e-learningowych odnośnie poziomu efektywności przeprowadzonych kursów oraz poziomu wiedzy, która została zdobyta przez uczestników pilotażu po ukończeniu kursu. Ponadto ankieta ewaluacyjna ma na celu uzyskanie informacji zwrotnejWszystkie poniżej przedstawione dokumenty muszą zostać wypełnione przez uczestników kursów e-learnigowych ponieważ dopiero analiza wszystkich, kompletnych ankiet i dokumentów ewaluacyjnych odda pełny obraz opinii uczestników kursów e-learnigowych na temat samych kursów, ich zawartości merytorycznej, wybranej formy przekazywania wiedzy, interaktywności, łatwości obsługi oraz co ważniejsze poziomu wiedzy oraz umiejętności jakie zostały zdobyte podczas korzystania z kursów e-learningowych.

Tabela 1 Dokument do samooceny posiadanej wiedzy po ukończeniu kursu
Imię i nazwisko _________________________________


Zestawienie pytań

Zaznacz jeśli dotyczy Ciebie.

Życie w Wielkiej Brytanii
Jestem świadomy/a czego potrzebuję jako pracownik emigracyjny (emigrant), przy wjeździe do Wielkiej Brytanii oraz u kogo mam się zarejestrować po przybyciu.
Jestem pewien/ pewna że potrafię otworzyć rachunek bankowy w Wielkiej Brytanii, gdyż wiem jakich dokumentów będzie wymagał ode mnie bank.
Posiadam podstawową wiedzę na temat działania systemu podatkowego w Wielkiej Brytanii rozumianego w kategoriach podatku dochodowego i Wkładów Ubezpieczenia Państwowego.
Potrafię zatelefonować / skontaktować się z pomocą w nagłych wypadkach w Wielkiej Brytanii jeśli powstanie taka potrzeba.
Potrafię zarejestrować się do lekarza w Wielkiej Brytanii i znam prawa pracowników do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.
Bez przeszkód, potrafię korzystać z usług pocztowych w Wielkiej Brytanii , wiem jak obliczyć koszty (opłaty) pocztowe oraz skorzystanie z telefonu
Jestem świadomy/a wymogów, które muszą być spełnione do prowadzenia pojazdu zgodnie z prawem w Wielkiej Brytanii.
Potrafię zarezerwować bilet na autobus, pociąg czy zamówić taksówkę.


Poniższe linijki są do wypełnienia dla Pana / Pani. Należy dopisać jakie jeszcze rzeczy potrafi Pan / Pani zrobić dzięki wiadomościom zawartym w module Życie w Wielkiej Brytanii.


Praca w Wielkiej Brytanii
Wiem, gdzie znaleźć pracę reklamowaną (z ogłoszenia) w Wielkiej Brytanii
Potrafię / Potrafiłbym / łabym wypełnić wniosek o pracę ponieważ wiem jakie informacje będą ode mnie wymagane
Jestem pewien / pewna, że potrafię napisać CV (życiorys) i przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną.
Potrafię sprawdzić umowę o pracę i upewnić się, czy zawiera ona wszystkie istotne, prawnie wymagane i poprawne informacje dotyczące mojej pracy.
Jestem świadomy/a praw pracownika w Wielkiej Brytanii w kategoriach

 • Wymiaru czasu pracy

 • Minimalnej stawki wynagrodzenia

 • Urlopu / uprawnień do urlopu

 • Warunków zwolnienia i odprawy

 • Nieuzasadnionego zwolnienia
Rozpoznam jeżeli będę dyskryminowany w miejscu pracy i będę wiedzieć z kim mam się skontaktować w Wielkiej Brytanii , aby uzyskać radę i wsparcie
Mam świadomość znaczenia i rolę Związków Zawodowych w Wielkiej Brytanii.
Poniższe linijki są do wypełnienia dla Pana / Pani. Należy dopisać jakie jeszcze rzeczy potrafi Pan / Pani zrobić dzięki wiadomościom zawartym w module Praca w Wielkiej Brytanii.


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Jestem świadomy/a podstawowych zasad zawartych w ustawie o BHP z 1974 roku w Wielkiej Brytanii.
Potrafię określić zagrożenia / potencjalne zagrożenia w miejscu pracy i znaczenie zgłoszenia ich jako części procedury oceny ryzyka.
Wiedzą, którą nabyłem/łam pozwoli mi na:

 • prawidłowe podnoszenie i przenoszenie przedmiotów

 • przedsięwzięcie stosownych środków ostrożności podczas używania sprzętu elektrycznego i innego sprzętu z potencjalnymi zagrożeniami

 • zidentyfikować i rozpoznać Środki Ochrony Indywidualnej w zalecanych okolicznościach
Potrafię określić/ wskazać:

 • potencjalne zagrożenia pożarem w miejscu pracy

 • jak zapobiegać / uchronić przed pożarem

 • właściwy typ gaśnicy dla danych materiałów użyty przez wykwalifikowanych personel

 • jak powinienem/powinnam opuścić miejsce pracy w nagłych wypadkach – procedury ewakuacyjne
Zdaję sobie sprawę z roli osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy w Wielkiej Brytanii.
W przypadku wypadku, będę wiedział/ a jak, zgodnie z procedurą obowiązującą w miejscu pracy, zgłosić wpadek.

Poniższe linijki są do wypełnienia dla Pana / Pani. Należy dopisać jakie jeszcze rzeczy potrafi Pan / Pani zrobić dzięki wiadomościom zawartym w module Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.


Podstawowe zasady higieny żywności.
Jestem świadomy/a zasad w Wielkiej Brytanii , dotyczących bezpieczeństwa i higieny w miejscach pracy związanych z żywnością, zawartych w Akcie o Bezpieczeństwie żywności z 1990
Jestem świadomy/a znaczenia utrzymywania i kontrolowania odpowiedniej temperatury w miejscu pracy aby zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się bakterii w żywności jak i na innych powierzchniach związanych z przygotowywanie/produkcją żywności.
Potrafię gotować, chłodzić, rozmrażać i odgrzewać żywność w odpowiedniej temperaturze i czasie tak żeby zminimalizować rozwój bakterii.

Potrafię bezpiecznie pracować przy żywności ponieważ wiem jak ważną rolę odgrywa zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu (powstrzymanie bakterii przed rozprzestrzenianiem się z jednego obszaru do drugiego). Przykładem może być rozdzielenie sprzętu używanego do gotowanego i niegotowanego mięsa czy mięsa i warzyw.
Myję ręce tak jak w programie szkoleniowym aby upewnić się że żadne bakterie się nie przedostaną do żywności.

Potrafię ubierać się odpowiednio do miejsca pracy i nosić odpowiednią odzież dostarczoną prze mojego pracodawcę w celu utrzymania higieny np. nakrycie głowy.
Potrafię rozpoznać ślady szkodników oraz potrafię nad tym zapanować poprzez usuwanie powodów ich egzystowania i rozprzestrzeniania się (wzrost ) w miejscu pracy związanym z żywnością.
Poniższe linijki są do wypełnienia dla Pana / Pani. Należy dopisać jakie jeszcze rzeczy potrafi Pan / Pani zrobić dzięki wiadomością zawartym w module Podstawowe zasady higieny żywności.
Potwierdzam, że właściwie oceniłem/ oceniłam swoją wiedzę na temat tego co wiem i co potrafię zrobić po ukończeniu kursu.
_______________________

podpis

________________________

podpis trenera

Tablica 2. Ankieta ewaluacyjna


Szanowni Państwo,

Zespół projektu Epitome prowadzi pilotaż kursów e-learningowych, które mają za cel uzmysłowić różnice kulturowe, organizacyjne i prawne poszczególnych krajów Unii Europejskiej przygotowując tym samym potencjalnych pracowników do pracy i życia w krajach UE (Wielka Brytania, Niemcy, Francja).Celem ankiety jest określenie, co użytkownicy sądzą o kursach, ich funkcjonalności oraz przydatności. Chcemy m.in. sprawdzić jak bardzo motywujący jest zastosowany przez nas sposób nauczania, czy kursy są dla uczestników przyjazne w obsłudze, czy poziom merytoryczny kursów jest odpowiedni oraz czy treści w nich zawarte są pomocne zarówno przy szukaniu pracy za granicą jak i w codziennym życiu.
Będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety. Państwa pomoc będzie dla nas nieoceniona podczas ulepszania istniejących oraz tworzenia nowych kursów tego typu.
Prosimy o uzupełnienie całej ankiety. Jest ona anonimowa, informacje w niej zawarte pozostaną tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji.
Z góry dziękujemy za Państwa cenny czas poświęcony na przetestowanie kursów oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
Zespół projektu Epitome.

Ankieta ewaluacyjna


Stanowczo się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Nie wiem

Zgadzam się

W pełni się zgadzam

 1. Uważam, że kursy są skonstruowane w przystępny dla użytkownika sposób.
 1. Materiały zawarte w kursach są aktualne i użyteczne.
 1. Interaktywny charakter kursów ułatwia przyswojenie materiału.
 1. Ćwiczenia i zadania umieszczone w kursach są wystarczająco motywujące.
 1. Ćwiczenia i materiały pomagają uzyskać wiedzę na temat pracy i życia w innych krajach UE
 1. Kursy są dostosowane do samodzielnego kształcenia.
 1. Kursy są łatwe w obsłudze.
 1. Sądzę, że korzystanie z tego programu nauczyło mnie wielu nowych rzeczy odnośnie podejmowania pracy i życiu za granicą.
 1. Myślę, że dzięki kursom łatwiej będzie mi odnaleźć się w nowym środowisku pracy i zaadaptować się do życia za granicą.
 1. Zdobyte umiejętności można zastosować w praktyce.
 1. Z chęcią wziąłbym udział w innych kursach tego typu.
 1. Zadania zawarte w kursach nie sprawiły mi problemów.
 1. Instrukcje do zadań i poleceń są jasne i łatwe do wykonania.
 1. Podoba mi się szata graficzna wykorzystana w kursach.
 1. Uważam, że struktura kursów jest przejrzysta.

Inne propozycje / komentarze:
Metryczka:
Czy planuje Pan/Pani wyemigrować w celach zarobkowych w najbliższym czasie?

 1. Tak

 2. Nie

W którym kraju Pan/Pani chciałbym/abym podjąć zatrudnienie:  1. Wielka Brytania

  2. Francja

  3. Niemcy

  4. Inny jaki?.......

Płeć: 1. Kobieta

 2. Mężczyzna

Wiek: 1. 18-25

 2. 26-35

 3. 36-45

 4. Powyżej 45 lat

Wykształcenie:


a) podstawowe

b) zawodowe

c) średnie


 1. wyższe

Liczba mieszkańców w mieście zamieszkania:


a) poniżej 20 tyś

b) 20 tyś - 40 tyś

c) 41 tyś – 80 tyś

d) 80 tyś – 100 tyś 1. Powyżej 100 tyśRozpoznanie umiejętności oraz certyfikacja- kryteria i metodologia

Kryteria


Opcja 1.

Aby uzyskać certyfikat Eifel, uczestnicy kursów muszą udowodnić rozumienie zdobytej wiedzy poprzez aktywny udział w dwóch lub trzech dyskusjach w grupie, i/lub poprzez wpisy na własnym blogu.


W przypadku, gdy uczestnik kursu nie ma swobodnego dostępu do Internetu, trzeba przeprowadzić dyskusje w inny sposób – na przykład organizując spotkanie grupy na żywo. Wówczas zadaniem trenera będzie nagranie przebiegu tych dyskusji i przedstawienie ich podsumowania w grupie euromobility!
Korzystanie z możliwości oferowanych przez grupę również pozwala na używanie ojczystego języka, a w efekcie prowadzenie głębszych dyskusji.
Kiedy trener ma pewność, że w obydwu kluczowych kwestiach (1-omównienie formularza i 2-udział w dyskusjach) uczestnik kursu wykazał dobrą znajomość i rozumienie najważniejszych zagadnień przedstawionych w materiałach, wówczas trener może zwrócić się do Eifel celem przygotowania certyfikatu Eifel Mobility Assessment Group.
Opcja 2.

Przygotowanie Europass Curriculim Vitae.
Powyżej umieszczony wzór CV, który może zostać ściągnięty ze strony WWW (dostępny w wielu wersjach językowych). Taki dokument będzie w przyszłości standardowym dokumentem dla wszystkich pracowników migracyjnych w Europie.
Metodologia

Etapy oraz zakres odpowiedzialności zaprezentowany został w poniższej tabeli numer 3.
Tablica 3 Schemat rozpoznania umiejętności oraz procesu certyfikacji


Działania

Kto

Pytania

1. Ukończenie dokumentu samooceny wiedzy zdobytej podczas kursów

Uczący się oraz trener/mentor

Czy dokument powinien być wypełniony w języku ojczystym?

TAK2. Ankieta ewaluacyjna

Uczący się

Czy dokument powinien być wypełniony w języku ojczystym?

TAK3. Formularz uczestnictwa

Uczący się

Czy dokument powinien być wypełniony w języku ojczystym?

TAK4. Przyłączenie się do społeczności internetowej pracowników mobilnych (migrantów) www.ning.com

Uczący się

Kiedy? Po zakończeniu uczestnictwa w kursie? Kiedy uczący się musi się zarejestrować? Co w przypadku gdy uczący ma problemy z dostępem do Internetu?

Jak najszybciej jak tylko jest to możliwe należy się zarejestrować w www.ning.com Społeczność ning umożliwia dzielenie się informacjami, uzyskania dobrych porad i wskazówek od innych pracowników pracujących za granicą. W przypadku gry uczący się posiada problemy w dostępie do Internetu wówczas rozmowa w zakresie pracy scenariuszowej prowadzona jest offline.
5. Uzyskanie informacji zwrotnej na temat pracy scenariuszowej oraz nagranie/udokumentowanie udziału osoby uczącej się w dyskusji na osobistym blogu

Uczący się

Czy wymagane jest, aby blog został ukończony przez osobę uczącą? Byłoby sytuacją idealną, gdyby uczący się po wzięciu udziału w zadaniach scenariuszowych opisali swoje przemyślenia, możliwe rozwiązania i wnioski na blogu. Aczkolwiek nie jest to obowiązkowym krokiem w celu zyskania certyfikatu w szczególności dla osób dla których może stwarzać to problemy. Wówczas tutor może zweryfikować udział uczącego się w dyskusjach prowadząc rozmowy offline.


6. Informacja zwrotna i ocena efektów udziału w kursach

GIFHE lub MRS

Odpowiedzi będą udzielane w języku ojczystym.


7. Przyłączenie się do grupy akredytującej na społeczności NING

Uczący się
8. Wnioskowanie o uzyskanie certyfikatu od Europejskiej Instytucji ds. e-learningu

GIFHE lub MRS

Kto wnioskuje o uzyskanie certyfikatu dla uczącego się spełniającego określone warunki? Listę osób rekomendowanych do otrzymania certyfikatu przekazujemy koordynatorowi projektu w WSB-NLU. Następnie koordynator przekazuje informacje do GIFHE lub MRS

9. Certyfikacja

GIFHE lub MRS

Czy uczący się otrzymują certyfikaty? Oczywiście. Po spełnieniu określonych warunków przez uczącego się trener rozpoczyna procedurę certyfikacji wnioskując wraz z polskim (WSB-NLU) partnerem projektu do EIFEL.


10. Przekazanie certyfikatów uczącym się

GIFHE lub MRS

Czy odebranie certyfikatów powinno odbywać się uroczyście? Tak to byłoby doskonałym elementem rozpowszechniania rezultatów projektu.Aneks 1.
Kursy e-learningowe- Wielka Brytania- wersja elektroniczna dostępna na CD


Strona of


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna