Program zajęć z rachunkowości finansowej prowadzący: dr Adam Chmielewski Cel zajęćPobieranie 8.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.08 Kb.
Program zajęć z rachunkowości finansowej

prowadzący: dr Adam Chmielewski

Cel zajęć: Celem zajęć jest przedstawienie wybranych elementów rachunkowości finansowej. Prezentowane są przede wszystkim zagadnienia dotyczące ewidencji i wyceny zasobów majątkowych oraz kapitałów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu ilustrowanego przykładami liczbowymi.spotkanie 1


Aktywa pieniężne. Rozrachunki.

Literatura:

E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, rozdz. 6 i 7


spotkanie 2


Rozrachunki c.d. Rzeczowe aktywa obrotowe.

Literatura:

E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, rozdz. 8


spotkanie 3


Aktywa trwałe.

Literatura:

E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, rozdz. 9


spotkanie 4


Kapitał własny i pozostałe pasywa. Ustalanie wyniku finansowego.

Literatura:

E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, rozdz. 11Warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej (teoria + zadania). Ocena końcowa z egzaminu wystawiana jest według skali:

51% punktów - dst

60% punktów - dst +

75% punktów - db

85 % punktów - db +

95% punktów - bdb

Osoby, których wynik będzie niższy niż 51% piszą egzamin w sesji poprawkowej. Poprawianie ocen pozytywnych jest możliwe podczas egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem, że ocena z tego egzaminu jest obowiązująca niezależnie czy jest wyższa, czy niższa od wcześniej uzyskanej.


Literatura:

E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, WWZ, Warszawa 2008.
Dodatkowe uwagi:

Uczestnicy zajęć zobowiązani są posiadać na zajęciach kalkulator (inny niż w telefonie komórkowym).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna