Projekt fizyczny bazy danych. Wpisywanie danychPobieranie 11.12 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar11.12 Kb.

Projekt fizyczny bazy danych. Wpisywanie danych


 1. Połącz się z SZBD PostgreSQL i utwórz bazę danych dla wyższej uczelni zgodnie z przygotowanym projektem

 2. Wpisz do bazy danych poniższe dane. Jeśli operacja zostanie wykonana poprawnie, na ekranie pojawia się komunikat

INSERT

W przeciwnym przypadku wyświetlany jest komunikat o błędzie. 1. Wprowadź do bazy danych wszystkie istniejące numery grup (tabela Grupy):

DMIe1001, DMZm1003, ZMZm2001, ZMIe2001

 1. Wypełnij tabelę zawierającą stopnie (tytuły) naukowe oraz stawki za godziny nadliczbowe:

magister (40 pln),

doktor (45),

doktor habilitowany (55),

profesor nadzwyczajny (60),

profesor zwyczajny (65).


 1. Wpisz wszystkie dopuszczalne oceny do tabeli Oceny:

2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5

 1. Zarejestruj wykładowców:

Halemba Iwona, doktor, Katedra Matematyki

Kulczyk Jacek, profesor nadzwyczajny, Katedra Informatyki

Jaskowski Ireneusz, doktor, Katedra Historii

Kowalczyk Monika, magister, Katedra Ekonomii

Zwróć uwagę, że najpierw należy wypełnić odpowiednio tabelę Pracownicy.


 1. Dodaj do bazy danych pracownika, który nie jest wykładowcą:

Malinowski Jacek

 1. Dodaj studentów (datę należy wpisać w apostrofach w formacie rrrr-mm-dd):

Maciej Iwanicki, nr grupy DMIe1001, data urodzenia 1980-10-27

Kamil Nowakowski, DMZm1003, 1978-02-20

Aneta Janowska, DMIe1001, 1978-10-18

Lucyna Kosmońska, DMIe1001, 1979-02-02


Agnieszka Michalska, ZMIe2001, 1979-03-11

Wojciech Jasiński, DMIe1001, 1982-06-21

Ireneusz Nowak, DMZm1003, 1986-11-23


 1. Zarejestruj fakt zgłoszenia wykładów:

Informatyka, 30 godzin, wykładowca – Jacek Kulczyk

Statystyka, 15 godzin, Iwona Halemba


Matematyka, 30 godzin, Iwona Halemba

Historia, 15 godzin, Ireneusz Jaskowski

Geografia, 30 godzin, Ireneusz Jaskowski


 1. Zapisz studentów na wykłady:

Kamil Nowakowski, wykład z Informatyki

Aneta Janowska, wykład ze Statystyki

Maciej Iwanicki, wykład ze Statystyki

Kamil Nowakowski, wykład z Matematyki

Wojciech Jasiński, wykład z Historii

Kamil Nowakowski, wykład z Historii


 1. Zarejestruj oceny, które otrzymali studenci (nie wszystkie poniższe operacje można zapisać w bazie – wyjaśnij dlaczego):

Nowakowski, Informatyka, 2001-03-21, 4.5


Iwanicki, Statystyka, 2001-04-17, 5.0

Janowska, Statystyka, 2001-02-10, 2.0


Janowska, Statystyka, 2001-02-10, 2.0

Janowska, Statystyka, data dzisiejsza, 3.0

Nowakowski, Statystyka, 2001-04-10, 4.0

Janowska, Matematyka, 2001-03-20, 3.5

Nowakowski, Matematyka, 2001-04-12, 5.0


Jasiński, Historia, 2001-04-12, 2.0
Po wykonaniu zadania poszczególne tabele powinny zawierać podaną niżej liczbę rekordów (sprawdź):

grupy: 4 rekordy

oceny: 6

oceny_studentow: 6

pracownicy: 5

stopnie_tytuly: 5

studenci: 7

studenci_wyklady: 6wykladowcy: 4

wyklady: 5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna