Projekt okładki: Marcin Kosiorowski Na okładce wykorzystano zdjęcie Nicolasa Grospierre’a pt. „Biblioteka”Pobieranie 0.55 Mb.
Strona1/7
Data03.05.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Projekt okładki: Marcin Kosiorowski
Na okładce wykorzystano zdjęcie Nicolasa Grospierre’a pt. „Biblioteka”
Opracowanie redakcyjne: Antoni Koczerga
Korekta: Zbigniew Kosiorowski
Skład i łamanie: Jolanta Bogusz

Copyright by Franciszek Haber 2011Wydawca:

Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych

Plewnia Jacek, Plewnia Maria s.c

ul. Tama Pomorzańska 14 E; 70-030 Szczecin

e-mail: drukarnia@plewnia.pl

tel: 91 482 45 14


Druki i oprawa:

Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych

Plewnia Jacek, Plewnia Maria s.c

ul. Tama Pomorzańska 14 E; 70-030 Szczecin

e-mail: drukarnia@plewnia.pl

tel: 91 482 45 14ISBN: 978-8-3883-9839-1
SPIS TREŚCI


 1. Wstęp

Jacek Czajewski.........................................................................5


 1. Bibligrafia Wydawnictw Żeglarskich

Wydawnictwa książkowe...........................................................7

Podręczniki..............................................................................39

Przewodniki..............................................................................53

- Bałtyk.....................................................................................53

- Morze Śródziemne.................................................................54

- Śródlądzie..............................................................................55

Miscellanea..............................................................................56

- Encyklopedie, leksykony, słowniki, albumy, monografie…...56

- Literatura faktu, biografie, beletrystyka etc..........................59

- Poezje.....................................................................................71

- Śpiewniki................................................................................72


 1. Publikacje Mariusza Zaruskiego

Twórczość..............................................................................73

Opracowania..........................................................................81

1939 Varia.............................................................................85
 1. WSTĘP

PZŻ-etowska Komisja Kultury, Etyki i Wydawnictw - na tym ostatnim polu działalności sukcesami pochwalić się nie może. Nie


z własnej wszakże winy, ale z powodu symbolicznego budżetu, jaki jest jej corocznie przyznawany na całą działalność. Za pięć tysięcy złotych nie można bowiem wydać nawet połowy książki. Komisja postanowiła przeto sporządzić wykaz sukcesów innych wydawców i tak powstała „Bibliografia Wydawnictw Żeglarskich”, którą spisał Franciszek Haber.

Bibliografia obejmuje w zasadzie tylko wydawnictwa książkowe polskich autorów o tematyce żeglarskiej od początku XX w. do chwili obecnej. Ta zasada ma kilka wyjątków, bo granice tego, co nazywamy żeglarską tematyką, jak też podziałów wewnątrz tej tematyki, nie są ostre. Tak, więc znajdziemy tam też kilka broszur, nie książek, wydanych np. do użytku wewnętrznego przez kluby, ale na tyle znanych i cennych, że grzechem byłoby je pominąć. Niektóre książki są poświęcone wielkim żaglowcom, których pod polską banderą pływało i pływa niewiele,


a żegluga na nich też jest formą żeglarstwa. Zamieszczono również kilkadziesiąt tytułów pozycji przełożonych na język polski, na których wychowywały się pokolenia rodzimych żeglarzy. W miarę możliwości każda pozycja bibliografii oprócz autora i tytułu zawiera też nazwę wydawnictwa, rok czy lata wydania, nazwisko tłumacza. Oprócz ich ogólnego wykazu zamieszono też osobne podzbiory obejmujące podręczniki, przewodniki, powieści, poezję, śpiewniki, encyklopedie
i leksykony, albumy itp. Uzbierało się tych książek w sumie ponad 900. To imponująca liczba, jak na kraj o tak krótkiej tradycji morskiej.

Mijająca w 2011 r. siedemdziesiąta rocznica śmierci generała Mariusza Zaruskiego, współtwórcy polskiego żeglarstwa i jednego


z najpłodniejszych publicystów wśród żeglarzy, z którym do dziś niewielu publicystów może konkurować pod względem ilości i jakości publikacji, skłoniła nas do opublikowania osobnej bibliografii jego prac. Wykonał ją również Franciszek Haber.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości obu tych zbiorów. Z pewnością niektóre pozycje pominięto (zwłaszcza w dziale dot. przewodników i śpiewników), umknęły pewne dane, jak np. nazwisko tłumacza, czy rok jakiegoś wydania. Te mankamenty, świadczące o kruchości ludzkiej pamięci, są argumentem za potrzebą utrwalenia w niej przynajmniej tytułów książek będących ongiś i teraz dla polskich żeglarzy niezastąpionym źródłem wiedzy i kształtujących ich charaktery. I to niniejszym czynimy.
Jacek Czajewski

II. BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ŻEGLARSKICH

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE
 1. Acton Shane, Shrimpy, tłum. Zbigniew Misztal, Wyd. Klio, Łódź 1996.

 2. Adamowicz Tadeusz, Komendy żeglarskie, Sport i Turystyka, W-wa 1976.

 3. Adamowicz T., Berkowski Marek, Komendy żeglarskie, Sport i Turystyka,
  W-wa 1984.

 4. Adamowicz T., Hulley Jarosław, Koch Bohdan, Zarys meteorologii dla żeglarzy, WKW-O/PTTK, Ursus-W-wa 1962.

 5. Adelt Tadeusz, Znaki żeglugowe i sygnalizacja dźwiękowa dla śródlądowych turystów wodnych, Sport i Turystyka, W-wa 1978.

 6. Adelt T., Śródlądowy jachting motorowy, Sport i Turystyka, W-wa 1978 (wyd. 3), 1985 (wyd. nast.).

 7. Adelt T., Turystyka motorowodna dla wtajemniczonych, Sport i Turystyka,
  W-wa 1985.

 8. Adelt T., Śródlądowe żeglarstwo motorowe, Sport i Turystyka, W-wa 1972 (wyd. 2), 1986 (wyd. 4).

 9. Aleksandrowicz Antoni, Sport żeglarski, Polski Związek Żeglarski, Lwów 1930.

 10. Bailey Marice Merylin, 117 dni na łasce oceanu, tłum. Jerzy Knabe, Wyd. Morskie, Gdańsk 1976.

 11. Bałdowski Jan, Warmia i Mazury, Sport i Turystyka, W-wa 1971.

 12. Bałdowski J., Mały przewodnik Warmia i Mazury, Sport i Turystyka, W-wa 1987.

 13. Bałdowski J., Kraina Wielkich Jezior Mazurskich - przewodnik, Sport
  i Turystyka, W-wa 1986.

 14. Banach Piotr, Chorwacja, Dalmacja środkowa, Przewodnik dla żeglarzy, Globtourist, Kołobrzeg 2009.

 15. Banach P., Chorwacja, Dalmacja południowa. Przewodnik dla żeglarzy, Globtourist 2010.

 16. Banach P., Chorwacja. Półwysep Istria i Kvarner. Przewodnik dla żeglarzy, Globtourist, Kołobrzeg 2010.

 17. Bandtlow Klaus, Jachtowy poradnik medyczny, tłum. M. Bielak, Wyd. Arcos, Kraków 1997.

 18. Baranowski Krzysztof, Kapitan kuk, Iskry, W-wa 1968, 1973 (wyd. 2).

 19. Baranowski K., Regaty wokół globu, Wyd. Morskie, Gdańsk 1971.

 20. Baranowski K., „Polonezem” dookoła świata, Książka i Wiedza, W-wa 1974 (wyd. 2).

 21. Baranowski K., Droga na Horn, Iskry, W-wa 1974, 1981, 1995 (wyd. 4), Almapres, 2010.

 22. Baranowski K., Wyścig do Newport, Iskry, W-wa 1976.

 23. Baranowski K., „Polonez”, Sport i Turystyka, W-wa 1977.

 24. Baranowski K., Żaglem po Ameryce, Wyd. Radia i Telewizji, W-wa 1978.

 25. Baranowski K., Dom pod żaglami, Iskry, W-wa 1980, Almapres, 2011.

 26. Baranowski K., Praktyka oceaniczna, Sport i Turystyka, W-wa 1984, Almapress, W-wa 2001, nast. 2004.

 27. Baranowski K., Szkoła pod żaglami, Iskry, W-wa 1987, Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego W-wa 2009.

 28. Baranowski K., Zapiski najemnego żeglarza, Iskry, W-wa 1989, Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego, W-wa 2010.

 29. Baranowski K., Samotny żeglarz, IPS, W-wa 1995, Fundacja pod żaglami,
  W-wa 2011.

 30. Baranowski K., Zaczynam żeglować, Almapress, W-wa 1998, 2002 (wyd.2), 2009 (wyd. 3).

 31. Baranowski K. Jachting morski, Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego, W-wa 2011.

 32. Baranowski K., Zostań Opti - mistrzem, Almapress, W-wa 2004.

 33. Baranowski K., Drugi raz dookoła świata, Świat Książki, W-wa 2003, Almapres, 2010.

 34. Baranowski K., Regaty, Almapress, W-wa 2007 nast. 2008.

 35. Barański Ziemowit, Meteorologia na stopień żeglarza jachtowego, PZŻ, W-wa 2009 (Biblioteka Instruktora żeglarstwa PZŻ).

 36. Bartlett Tim, Nawigacja elektroniczna, tłum. Jung Milka, Almapress,
  W-wa 2008.

 37. Barlett Tim, Diesel na jachcie, Almapres, W-wa 2009, 2011.

 38. Batchelor John, Chant Christofer, Encyklopedia statków żaglowych, tłum. Magdalena Noworolska, Bellona, W-wa 2007.

 39. Beard Henry, Mckie, Żeglarstwo. Słownik terminów żeglarskich dla szczurów lądowych, wilków morskich i starych wygów morskich pływających w wannach, Almapres, W-wa 1994

 40. Bebłowski Andrzej, Flagi i bandery, Wyd. Katowicki OZŻ, Katowice 1979.

 41. Bebłowski A., Dziewulski J., Gańko A., Vademecum sygnalizacji jachtowej, Wyd. Sport i Turystyka, W-wa 1981 (wyd. 2), 1988 (wyd. 3).

 42. Bebłowski A., Zasady etykiety flagowej, Kom. Turyst. Żegl. PTTK,
  W-wa 1985.

 43. Benett Alison Muir, Poradnik jachtostopowicza, tłum. Piotr Opalewski, Galicja, Kraków 2009.

 44. Berkan Jan, Stefan Gajęcki konstruktor silników GAD, Wyd. ZP Poligrafia,
  W-wa 2007.

 45. Berkowski Marek, Przepisy, regulaminy, instrukcje PZŻ, Wyd. PZŻ,
  W-wa 1983.

 46. Berkowski M., Przepisy morskie, Centrum Wychowania Morskiego, ZHP, Gdynia 1985.

 47. Berkowski M., Przepisy śródlądowe, Centrum Wychowania Morskiego, ZHP, Gdynia 1985.

 48. Berkowski M., Vademecum morskich przepisów jachtowych, PTTK, W-wa 1985, 1987.

 49. Berkowski Marek., Dąbrowski Władysław, Makowski Marek, Almanach Instruktora Żeglarstwa, Interster S.A., W-wa 1987.

 50. Berkowski Marek, Czajewski Jacek, Dąbrowski Zbigniew, Dziewulski Jerzy W., Tulo-Dziewulska Maja, Manewrowanie jachtem żaglowym + CD, Almapress, W-wa 2004 i 2007 (wyd. 2).

 51. Beständig Karl Heinz, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra 808 portów i zatok. Przewodnik żeglarski po Adriatyku, tłum. Paweł Rosiński, Wyd. Myślińsk,
  W-wa 2006, 2008.

 52. Beständig K. H., Zeszyt GPS 1000 punktów WGS-84 Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra, tłum. Paweł Rosiński, Wyd. Myśliński, W-wa 2002, 2009 (wyd. 2).

 53. Beständig K. H., 888 portów i zatok - Przewodnik żeglarski po Adriatyku, tłum. Paweł Rosiński, Wyd. Myśliński, W-wa 2010.

 54. Białek Stanisław, Białek-Guillemette Alicja, Pod żaglami „Iskry”, Bellona,
  W-wa 1998.

 55. Biderman Roman, Wysocki Stefan, Żeglarstwo regatowe, Sport i Turystyka,
  W-wa 1954, 1956 (wyd. 2).

 56. Biechowski Maciej, Wysocki Michał, Porty jachtowe Zatoki Gdańskiej, Akademia Jachtingu, Rumia 2009.

 57. Biedrzycki Lech, Tablice pomocnicze do szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, Interster S.A., W-wa 1965, 1984.

 58. Biedrzycki L., Tablice szkoleniowe na stopień sternika jacht. Interster S.A.,
  W-wa 1968, 1984.

 59. Bielecki Kazimierz, Czapiewski Krzysztof, Szlakiem latarni morskich woj. zachodniopomorskiego, Gdynia 2004.

 60. Bishop Paul, Żaglowce świata w regatach Cutty Sark, tłum. Marian Makowski, Almapress, W-wa 1996.

 61. Blond Georges, Wielcy żeglarze, tłum. Janina Karczmarewicz-Fedorowska, Nasza Księgarnia, W-wa 1966.

 62. Blyth Chay, Niemożliwa podróż, tłum. Maria Moszkowska-Kozakiewicz, Wyd. Morskie, Gdańsk 1976.

 63. Blyth Chay i Maureen, Nowicjusz na pokładzie, tłum. Maria Moszkowska-Kozakiewicz, Wyd. Morskie, Gdańsk 1974.

 64. Błaszczyk L., Jachty żaglowe, KAW, W-wa 1983.

 65. Bobrow Jill, Klasyczne jachty żaglowe, Wyd. Oleksiuk, Ożarów Maz. Album.

 66. Bogucki Dariusz, Islandzki rejs, Iskry, W-wa 1970.

 67. Bogucki D., Do brzegów Grenlandii, Wyd. Morskie, Gdańsk 1973.

 68. Bogucki D., „Gedanią” za oba kręgi polarne, Iskry, W-wa 1980.

 69. Bogucki D., Jachtem na wody polarne, Wyd. Morskie, Gdańsk 1980.

 70. Bogucki D., Zanim powrócimy, Wyd. Morskie, Gdańsk 1983.

 71. Bogucki D., Śladami życia, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2009.

 72. Bogusławski Michał, Sterując na gwiazdy, USA 2002.

 73. Bogusławski M., 99 węzłów pod Hornem, USA 2007.

 74. Bohomolec Andrzej, Wyprawa jachtu „Dal”, Wyd. „Rój”, W-wa 1937, Wiedza Powszechna, W-wa 1957, Wyd. Megas 2007.

 75. Bombard Alain, Dobrowolny rozbitek, tłum. Tadeusz Meissner, Iskry,
  W-wa 1958.

 76. Bond Bob, Pelly David, Clark Jonathan, Morgan Adrian, Moja pasja żeglarstwo. Osprzęt. Jachty. Regaty. Techniki, Muza, W-wa 1999.

 77. Borchardt Karol, Gładysz Bronisław, Szczęsny Kazimierz, Żytowiecki Jerzy, Podstawowe wiadomości z nautyki (Poradnik rybaka morskiego – zeszyt 6), Wyd. Komunikacyjne, W-wa 1954.

 78. Borchardt Karol Olgierd, Znaczy Kapitan, Wyd. Morskie, Gdańsk 1999
  (wyd. 12).

 79. Borchardt K. O., Krążownik spod Somosierry, Wyd. Morskie, Gdańsk 1969 (wyd. 2).

 80. Borchardt K. O., Szaman morski, Wyd. Morskie, Gdańsk 1985, 1988.

 81. Borchardt K. O., Znaczy równik na rumbie, Albatros, Gdańsk 1992.
  (cz.1 Kolebki naw.)

 82. Borchardt K. O., Potem, - potem…, Albatros, Gdańsk 1992. (cz. 2 Kolebki naw.)

 83. Borchardt K. O., Astronawigacja, Oficyna Wyd. Miniatura, Gdynia, 2007.

 84. Borchardt K. O., Kolebka nawigatorów, Wyd. Bernardinum, Gdynia 2010.

 85. Borg Gerard, Run na wodę, tłum. z ang., Wyd. Morskie, Gdańsk 1976.

 86. Borowski Jerzy, Ze śmiechem wśród fal, Klub Morski Tramp Mielno, Koszalin 2009.

 87. Bougainville Louis Antonie de, Podróż Bougainville’a dookoła świata, tłum. Tadeusz Borysiewicz, Wyd. Wiedza Powszechna, W-wa 1962.

 88. Brdulak Jerzy, Silniki przyczepne do łodzi, Sport i Turystyka, W-wa 1978, 1982.

 89. Brion Toss, Węzły żeglarskie, tłum. Zygmunt Halka, Wyd. Klub dla Ciebie,
  W-wa 2004.

 90. Budworth Geoffrey, Węzły, tłum.Karolina Kocięcka, Oficyna Wyd. READ ME, 2004.

 91. Caldwell John, Desperacki rejs, tłum. Tadeusz Borysiewicz, Iskry, W-wa 1965, SEL, Kraków 2005.

 92. Carozzo Alex, Każdy ocean jest moim domem, tłum. Jacek Edward Pałkiewicz, Wyd. Morskie, Gdańsk 1973.

 93. Carson Rachel L., Morze wokół nas, tłum. Tadeusz Borysiewicz, PIW,
  W-wa 1962.

 94. Celarek Aleksander, Rybackie łodzie żaglowe z wybrzeży Kaszub, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Gdańsk 1987.

 95. Charlier Georges, Pod żaglami szlakiem Krzysztofa Kolumba, tłum. Mieczysław Chomicz, Ossolineum, Wrocław 1992.

 96. Chichester Francis, „Gipsy Moth” okrąża świat, tłum. Tadeusz Borysiewicz, Iskry, W-wa 1970.

 97. Chojnowska-Liskiewicz Krystyna, Pierwsza dookoła świata, Wyd. Morskie, Gdańsk 1979.

 98. Chodnikiewicz Zbigniew, Jankowski Andrzej, Zarys podstaw dydaktyki
  i metody nauczania w żeglarstwie dla instruktorów żeglarstwa,
  PZŻ, W-wa 1971.

 99. Chodnikiewicz Zbigniew, Metody nauczania żeglowania. Psychologia
  i Pedagogika,
  Sport i Turystyka, W-wa 1979.

 100. Chodnikiewicz Z., Poradnik Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego, PZŻ, W-wa 1981, Interster Yachting S.A., W-wa, 1987, 1988, BEL Studio, W-wa 2004.

 101. Chodnikiewicz Z., Jankowski Andrzej, Metody szkolenia w żeglarstwie, Sport
  i Turystyka, W-wa 1982.

 102. Chodnikiewicz Z., Poradnik Egzaminatora dla instruktorów żeglarstwa, Białystok 2002.Derrick Clarke Harry, Podróż barką, tłum. Ewa Konig-Krasińska i Wacław Zagrodzki, Iskry, W-wa 1981.

 103. Colas Alain, Dookoła świata po zwycięstwo, tłum. Julian Czerwiński, Wyd. Morskie, Gdańsk 1975.

 104. Coles K. Adlard, Żeglowanie w warunkach sztormowych, tłum. Wacław Pertyński, Wyd. Morskie, Gdańsk 1986.

 105. Coles K. Adlard, Żeglowanie w trudnych warunkach, tłum. Wacław Pertyński, Almapres, W-wa 2009.

 106. Coote Jack H., Utracone jachty(Relacje ocalonych), tłum. P. Opalewski, Wyd. Arcos, Kraków 1994, 1998.

 107. Costantino Maria, Węzły. Zasady wiązania, Wyd. Delta W-Z, W-wa 2007.

 108. Cox Dave, Żeglarstwo Poradnik, tłum. Jacek Torzecki, Galaktyka, Łódź

2000.

 1. Craig Gavin, Chłopiec na rei, tłum. Stefan Brąglewicz, Wyd. Morskie, Gdańsk 1975.

 2. Cynkutis Kazimierz, Błeszyński Jerzy, Bohdanowicz Witold, Żeglarz,
  W-wa 1937.

 3. Czajewski Jacek, Radionawigacja, Sport i Turystyka, W-wa 1978, 1987 (wyd. 2).

 4. Czajewski J., Żagle wracają na oceany, Krajowa Agencja Wyd. Szczecin - Koszalin 1984.

 5. Czajewski J., Nawigacja żeglarska, Wyd. Kom. i Łączności, W-wa 1985 i 1986 (wyd. 2).

 6. Czajewski J., Meteorologia żeglarska, Wyd. Kom. i Łączności, W-wa 1988.

 7. Czajewski J., Szkoła pod żaglami, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1988.

 8. Czajewski J., Locja śródlądowa i morska, Wyd. Kom. i Łączności,
  W-wa 1991.

 9. Czajewski J., (redakcja), Encyklopedia Żeglarstwa, PWN, W-wa 1996.

 10. Czajewski J., Dziewulski J. W., Tulo-Dziewulska M., Manewrowanie jachtem żaglowym. Jacht pod żaglami, Almapress, W-wa 1998.

 11. Czajewski J., Manewrowanie dużymi żaglowcami, Almapress, W-wa 1997.

 12. Czajewski J., Nawigacja dla żeglarzy, Almapress, W-wa, 2007 (wyd. 3), 2009 (wyd. 4).

 13. Czajewski J., Meteorologia dla żeglarzy, Almapress, W-wa 1997, 2001, 2006, 2010.

 14. Czajewski J., Locja dla żeglarzy, Almapress, W-wa 2009 (wyd. 2).

 15. Czajewski J., Etykieta żeglarska, KOZŻ, Katowice 2002.

 16. Czajewski J., Podręcznik etykiety żeglarskiej, Wielki Błękit, W-wa, 2009
  (wyd. 2).

 17. Czajewski J., Morskie opowieści, Polit. Warsz., 2000, Wielki Błękit,
  W-wa 2009.

 18. Czajewski J., Astronawigacja dla żeglarzy, Almapress, W-wa 2010.

 19. Czajewski J., (redakcja), Morze i żagle w poezji polskiej Antologia, Miniatura, Gdynia 2010.

 20. Czajewski J., Światła i znaki nawigacyjne na śródlądziu, Almapress.
  W-wa 2011.

 21. Czajkowski Jerzy (red.) - praca zbiorowa, System GMDSS, regulaminy, procedury i obsługa, Wyd. SKRYBA, W-wa 2002.

 22. Czajkowski J., Korcz K., GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu, Wyd. SKRYBA, W-wa 2006.

 23. Czajkowski J., Korcz K., Podręcznik operatora radiotelefonisty VHF
  i operatora w służbie śródlądowej,
  Wyd. SKRYBA, W-wa 2008.

 24. Czarnkowski Bolesław, Kuczyński Jan, Żeglarstwo w zimie, W-wa 1934.

 25. Czarnomska Małgorzata, Angielski dla żeglarzy + CD, Almapress, W-wa 2009.

 26. Czarnomska M. Rozmówki portowe polsko-angielskie, Almapres, W-wa 2011.

 27. Czarnowski Czesław, Rejs jachtem”Carmen”, GIW, W-wa 1931.

 28. Czarnowski Cz., Podróże „Jurandem” do Skandynawii, Wilno 1938.

 29. Czarnowski Cz., Strzępy wspomnień, Instytut Wyd. „Pax”, W-wa 1973.

 30. Czasnojć Marek, Świat wielkich żagli, Glob, Szczecin 1991.

 31. Czasnojć M., Żaglowce świata – miniatura, Wyd. Bosz, 2008.

 32. Czernek Jan, Awaryjny poradnik astronawigacyjny dla żeglarzy praktyków
  cz.1 i 2,
  Bielsko-Biała, OZŻ Bielsko Biała 1997, 2006 (wyd. 2).

 33. Czerner Marian, Latarnie morskie polskiego wybrzeża, Wyd. Poznańskie, Poznań 1971.

 34. Czerwiński Julian, Samotnie przez „Roaring Forties”, Wyd. Morskie, Gdynia 1960.

 35. Czerwiński J., Wyprawa „Tahiti-Nui”, Wyd. Morskie, Gdynia 1960.

 36. Czerwiński J., Kutrem dookoła świata, Wyd. Morskie, Gdynia 1961.

 37. Czerwiński J., Osiem lat na oceanach, Wyd. Morskie, Gdynia 1964.

 38. Czerwiński J., Nieustraszony Howard Blackburn, Wyd. Morskie, Gdynia 1967.

 39. Czerwiński J., Epicki rejs Chichestera, Wyd. Morskie, Gdynia 1968.

 40. Czerwiński J., Francis Chichester, Wyd. Morskie, Gdynia 1968.

 41. Czerwiński J., Alec Rose, Wyd. Morskie, Gdańsk 1970.

 42. Czerwiński J., Puchar Ameryki 1850-1977, Wyd. Morskie, Gdańsk 1977.

 43. Czerwiński J., Dżonką przez dziesięć mórz, Wyd. Morskie, Gdańsk 1963,1983.

 44. Czerwiński Piotr, Kon Wieńczysław, Marsz Andrzej, Podstawowe wiadomości
  z nawigacji,
  Wyd. Morskie, Gdańsk 1984.

 45. Czyżewski Mariusz, Mariusz Zaruski człowiek na miarę renesansu, Olsztyn 2003, 2009.

 46. Damski Zbigniew, Morze tylko mądrym się kłania, Wyd. MON, W-wa 1988.

 47. Dana Richard Henry, Pamiętnik żeglarza, tłum. Tadeusz Meissner i Maria Boduszyńska, Wyd. Morskie, Gdynia 1960.

 48. Danielson Bengt, Z tratwy na tratwę, Iskry, W-wa 1963.

 49. Darton Mike, Żeglarstwo.Praktyczny poradnik, tłum. Adam Piechal, Bellona, W-wa 2007, 2010.

 50. Day Cyrus L., Darman Colin, Węzły i sploty, tłum. Jung Milka, Almapress,
  W-wa 2010.

 51. Dąbrowski Władysław, Manewrowanie jachtem żaglowym, AWF, Kraków 1985.

 52. Dąbrowski W. R., Vademecum żeglarza jachtowego, AWF, Kraków 1988, 1990.

 53. Dąbrowski W., Roszkowski Andrzej, Vademecum sternika jachtowego AWF, Kraków1990.

 54. Dąbrowski W.R., Dewiacja jachtowych kompasów magnetycznych, Risograph, Kraków 1992.

 55. Dąbrowski W. R., Vademecum nauczyciela żeglarstwa, AWF, Kraków 1995.

 56. Dąbrowski W. R., Poradnik nauczyciela żeglarstwa, OW Rytm, 2000, Galicja, Kraków 2003.

 57. Dąbrowski W. R., Żeglarz śródlądowy, Wyd. Deka, Kraków 2001.

 58. Dąbrowski W. R., Jachtowa żegluga przybrzeżna, Galicja, Kraków 2004, 2006.

 59. Dąbrowski W.R., 50 lat żeglarstwa w Krakowie i Małopolsce, Wyd. Druk. GS, Kraków 2006.
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna