Projekt wykonawczyPobieranie 29.62 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.62 Kb.
Zakład Usługowo – Produkcyjny

MONTEL-BR s.c.

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 27PROJEKT WYKONAWCZYDOSTOSOWANIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Przemyśl 86”DO MONTAŻU AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Z FUNKCJĄ SAMOSTARTU

Odbiorca: 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią

SPZOZ w Przemyślu, ul. Słowackiego 85

Opracował:

mgr inż. Janusz BATOR

mgr inż. Wiesław WALAT

mgr inż. Marek BYRSKI


Przemyśl, marzec 2007
Zawartość opracowania


 1. Opis techniczny

 2. Techniczne warunki przebudowy strony SN

 3. Obliczenia

 4. Schemat zasilania energetycznego szpitala – strona SN – stan istniejący

 5. Schemat zasilania energetycznego szpitala – strona SN – stan projektowany

 6. Schemat rozdzielni nn – stan istniejący

 7. Schematy rozdzielni nn – stan projektowany

 8. Plan budynku stacji transformatorowej z rozmieszczeniem urządzeń energetycznych


OPIS TECHNICZNY


 1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy stacji transformatorowej „Przemyśl 86” w zakresie zwiększenia niezawodności zasilania energetycznego szpitala poprzez montaż agregatu prądotwórczego z funkcją samostartu. Spełnienie wymagań niezawodności zmusza do przebudowy zarówno strony SN jak i nn stacji transformatorowej.
2. Podstawa opracowania 1. Zlecenie Użytkownika

 2. Techniczne warunki przebudowy strony SN

 3. Schemat istniejący rozdzielni nn stacji transformatorowej

 4. Dane techniczne agregatów prądotwórczych z funkcją samostartu

 5. Dane techniczne układu zasilania SN szpitala

 6. Oględziny w terenie

 7. Obowiązujące normy i przepisy 1. Opis techniczny przebudowy strony SN

Obecnie zasilanie energetyczne szpitala odbywa dwoma liniami kablowymi SN 15 kV wyprowadzonymi z GPZ Bakończyce.

Zasilanie podstawowe odbywa się kablem HAKFta 3x70 wyprowadzonym z pola nr 29 GPZ bezpośrednio do pola nr 4 rozdzielni SN w stacji transformatorowej „Przemyśl 86”.

Zasilanie rezerwowe odbywa się kablem 3xYHdAKXs 120 wyprowadzonym z pola nr 32 GPZ poprzez stację transformatorową „Przemyśl 150” do pola nr 8 rozdzielni SN w stacji transformatorowej „Przemyśl 86”.

Oba transformatory o mocy znamionowej 630 kVA zasilające szpital, a znajdujące się w stacji „Przemyśl 86”, są podłączone w rozdzielni SN do sekcji zasilanej z zasilania podstawowego. Sekcja zasilana z linii zasilania rezerwowego służy jedynie do rozdziału mocy. Ponadto transformatory mają różnych właścicieli – transformator TR 1 jest własnością energetyki (ZKE S.A.) zaś transformator TR 2 jest własnością odbiorcy (szpitala).
W celu zwiększenia niezawodności zasilania energetycznego, po akceptacji Rejonowego Zakładu Energetycznego w Przemyślu projektuje się przełączenie transformatora TR 2 z pola nr 2 sekcji zasilania podstawowego do pola nr 7 sekcji zasilania rezerwowanego.

W normalnych warunkach pracy zasilanie obu transformatorów będzie odbywać się linią zasilania podstawowego przy zamkniętym sprzęgle sekcyjnym i otwartym rozłączniku linii zasilania rezerwowego w polu nr 8.

W przypadku awarii zasilania podstawowego zasilanie transformatora TR 2 będzie odbywać się linią rezerwową z pola nr 8 a transformator TR 1 będzie mógł być włączony sprzęgłem sekcyjnym według potrzeb.
Transformator TR 2 wraz z nowym agregatem prądotwórczym i układem Samoczynnego Załączania Rezerwy będzie stanowić podstawowe rezerwowane zasilanie energetyczne budynków szpitala wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Pozostałe mniej ważne obiekty będą zasilane z transformatora TR 1, który także będzie rezerwowany drugim, istniejącym agregatem prądotwórczym.
Schemat istniejącego zasilania energetycznego SN szpitala pokazano na rys. nr 1.1. Schemat projektowanej przebudowy strony SN stacji transformatorowej „Przemyśl 86”pokazano na rys. nr 1.2.


 1. Opis techniczny przebudowy rozdzielni nn

Obecnie w stacji transformatorowej „Przemyśl 86” znajduje się dwusekcyjna rozdzielnia nn, w której każda sekcja jest zasilania z oddzielnego transformatora – sekcja nr 1 z transformatora TR 1 i sekcja nr 2 z transformatora TR 2. Rozdzielnia posiada sprzęgło sekcyjne wyposażone w wyłącznik APU 50, umożliwiające połączenie obu sekcji w sytuacjach awaryjnych. W warunkach normalnych zabrania się zamykania sprzęgła i tym samym pracy równoległej transformatorów.

Istnieje możliwość zasilania poszczególnych sekcji z oddzielnych, starych agregatów prądotwórczych w sposób ręczny za pomocą przełączników PZK. Uruchomienie zasilania rozdzielni z agregatów prądotwórczych wymaga obecnie wykonania wielu specjalistycznych oraz niebezpiecznych czynności łączeniowych i jest procesem czasochłonnym.
Schemat istniejącej rozdzielni nn stacji transformatorowej „Przemyśl 86” pokazano na rys. nr 2.1.
Dla zwiększenia niezawodności zasilania oraz skrócenia czasu przełączeń planowana jest wymiana jednego z agregatów prądotwórczych na układ z funkcją samostartu. Wiąże się to z zabudową specjalnego układu SZR a to z kolei wymusza niezbędną przebudowę rozdzielni nn polegającą na przeniesieniu niektórych ważnych odpływów z sekcji nr 1 do sekcji nr 2 oraz wymianie wyłączników w polach dopływowych ze starych APU na nowoczesne wyłączniki NT 12 –3P f-my Schneider Elektric.
Schematy projektowanej przebudowy rozdzielni nn pokazano na rys. nr 2.2 i 2.3. Z uwagi na oszczędność kosztów można przebudować sekcję nr 1 tylko w minimalnym zakresie poprzez wymianę wyłącznika w polu dopływowym pozostawiając ręczne przełączanie sekcji do pracy z agregatem prądotwórczym.
Na rys. nr 3 pokazano rozmieszczenie urządzeń w budynku stacji transformatorowej.


 1. Agregat prądotwórczy z funkcją samostartu

Dla zapewnienia zwiększonej niezawodności zasilania szpitala projektuje się zainstalowanie w budynku stacji transformatorowej „Przemyśl 86” agregatu prądotwórczego z funkcja samostartu. Agregat będzie podłączony do rozdzielni nn w sekcji 2 do pola nr 2 za pośrednictwem układu SZR 630 A i kabla 2 x YAKy 4x240.


Minimalne dane techniczne projektowanego agregatu prądotwórczego:
1. prądnica synchroniczna trójfazowa:

- moc ciągła pozorna 300 kVA

- moc ciągła czynna 240 kW

- moc awaryjna 330 kVA

- napięcie znamionowe 400/230 V

- minimalny prąd szczytowy 430 A

- częstotliwość znamionowa 50 Hz

- stabilność napięcia 1 %

- stabilność częstotliwości 0,25 %

- zawartość harmonicznych < 2 %

- prędkość obrotowa 1500 obr/min

- stopień ochrony prądnicy IP 21

- klasa izolacji H

- chłodzenie powietrzem

- system wzbudzenia bezszczotkowy
2. silnik napędowy wysokoprężny:

- moc nie mniejsza niż 268 kW

- ilość i układ cylindrów 6R

- typ zasilania turbo

- paliwo ON

- rodzaj chłodzenia ciecz

- prędkość obrotowa 1500 obr/min

- rodzaj regulacji obrotów elektroniczna

- napięcie instalacji rozruchowej 24 V
3. zespół


 • silnik napędowy i prądnica na ramie stalowej z układem tłumienia drgań

 • wersja nieobudowana do zabudowania w pomieszczeniu

 • układ chłodzenia z chłodnicą

 • na ramie układ chłodzenia, zbiornik paliwa z instalacją paliwową, akumulator rozruchowy z instalacją elektryczną, tłumik wydechu, pompa spustu oleju

 • rozruch automatyczny z układem SZR

 • panel sterowania elektronicznego

 • wyłącznik główny prądnicy

 • roczny limit czasu pracy awaryjnej 500 godzin

 • roczny limit czasu pracy ciągłej nieograniczony

 • układ podgrzewania bloku silnika i ładowarka akumulatorów

 • układ SZR 4 biegunowy o prądzie znamionowym min. 630 A


6. Ochrona od porażeń.

Ochrona od porażeń w stacji transformatorowej „Przemyśl 86” jest wykonana jako: • po stronie SN - samoczynne wyłączenie obwodów w układzie klasycznego uziemiania

 • po stronie nn – samoczynne wyłączenie obwodów w układzie sieci TNC.


7. Uwagi końcowe
Przed przystąpieniem do robót po stronie SN stacji transformatorowej należy uzyskać szczegółowe uzgodnienia wyłączenia i dopuszczenia do prac z Rejonowym Zakładem Energetycznym w Przemyślu. Prace mogą tu być wykonane tylko w stanie beznapięciowym rozdzielni. Na czas przeróbek zasilanie szpitala musi być wykonane z agregatu prądotwórczego.
Prace związane z przeróbkami w rozdzielni nn także muszą być wykonywane w stanie beznapięciowym. Na czas przeróbek należy zapewnić zasilanie najważniejszych urządzeń szpitala z UPS i przewoźnego agregatu prądotwórczego.

Po zakończeniu prac montażowych a przed włączeniem przebudowanych urządzeń SN pod napięcie należy wykonać badania rezystancji izolacji rozdzielni i próby napięciowe wymienionych kabli.


Należy pamiętać o wykonaniu stosownego fazowania obu sekcji rozdzielni nn i pomiarach rezystancji uziemień stacji.
Na elewacjach rozdzielni SN i nn należy wykonać aktualizację opisów i oznakowania.


 1. Zestawienie podstawowych materiałów

- rozłącznik wnętrzowy OR 4-24 P f-my ABB 1 szt.

- kabel XRUHAKXs 1x120 30 m


 • głowice kablowe wnętrzowe 15 kV Raychem

typ POLT-24D/1XI (120mm2, l = 450 mm) 6 szt.

 • wyłącznik Masterpact f-my Schneider Elektric

typ NT 12 – 3P 1250A / 630A w wersji stacjonarnej

z zespołem zabezpieczeń M2.0A i cewką wybijakową MX230V AC 2 szt. • szyny łączeniowe AP 80 x 10 15 m

 • szyny łączeniowe AP 30 x 5 15 m

 • odłącznik OZK 3x1500 1 szt.

 • odłącznik OZK 3x1000 1 szt.

 • odłącznik LO 400 4 szt.

 • mufy kablowe termokurczliwe ZRM 3 4 szt.

 • kabel YAKy 4x240 (dla jednego agregatu) 50 m


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna